Artikelindex TROLLIUS nr 1-56
Inledning
 
Artiklar, rapporter och recensioner 1985-2023. Efter författare
 
Andersson, Irene: En tur med skogsriskan. 5:11
Andersson, I.: Rapport från en gräsmatta. 7:27
Andersson, I.: Annorlunda biotoper i Idkerberget. 15:33
Appelqvist, Carin: Projektcirkeln i Mora 1988 rapport. 7:8
Bengtsson, Roland: Sjöplommon i Dalarna. 21:9
Bengtsson, Roland: Kryppyssling - en ljusskygg raring på Långsjön botten. 45:14
Bergqvist, Gert: En märklig svamplokal nära Falun. 9:17
Bergqvist, G & Broström, D & Hermansson, Jo & Janols, A: Svampinventering Idre och Särna. 42:7
Björklund, Axel: Rapport från Rättvik. 11:31
Björklund, A.: Vad Rättviks naturmuseum kan erbjuda. 22:32
Blom, Sven-Erik: Något om Hönsarvsbergets växtvärld. 7:11
Bratt, Lennart: Exkursionen i By. 2:21
Bratt, L.: Fjällägret i Storbo. 2:26
Bratt, L.: I fädrens spår – mästerrot och lentåtel. 2:10
Bratt, L.: Recension: Kalktallskogar. 2:32
Bratt, L.: Inventering av Dalarnas myrar. 3:34
Bratt, L.: Det underbara hygget. 5:9
Bratt, L.: Mosshelg i Ludvika. 5:33
Bratt, L.: Fäbodarnas växtvärld. 6:21
Bratt, L.: Exkursion till Sollerön. 7:23
Bratt, L.: Ängar och hagar i Hedemora. 8:15
Bratt, L.: Vitmossekursen i Malung 1988. 8:36
Bratt, L.: Recension: Väglös vildmark. 8:38
Bratt, L.: En parhäst åt Gnupen (Öjskogsfjället). 9:13
Bratt, L.: Småsileshåret i Dalarna. 9:21
Bratt, L.: Fjällbotanikveckan 1989 i Särnaheden. 10:37
Bratt, L.: Exkursionen till Viggen, Hedemora. 11:19
Bratt, L.: Om klockljungen i Dalarna. 11:27
Bratt, L.: Jungfrulinet i Dalarna. 12:17
Bratt, L.: Tvi valena måg… 12:27
Bratt, L.: Blodvallmo i Dalarna. 13:8
Bratt, L.: Hovranområdets vattenvegetation. 13:20
Bratt, L.: 1000 hotade växtlokaler!! 13:25
Bratt, L.: Fjätälven – en botaniskt anonym älv i norr. 14:7
Bratt, L.: Recension: Särnaprojktet. 15:41
Bratt, L.: Gäster vid vägkanten (bl a strandråg). 16:17
Bratt, L.: Recension: Mossor och Lavar vid Jätturn. 16:26
Bratt, L.: Nyheter i Dalarnas Flora. 17:15
Bratt, L.: Exkursionen till Söntjärnsmosen. 17:32
Bratt, L.: Nipfjället – DABS´ fjälläger 1994. 17:33
Bratt, L.: Lövbinda på naturlig växtplats. 18:4
Bratt, L.: Om sumpskogens dynamik genom tiderna. 19:31
Bratt, L.: Exkursion till Nyängena i Älvdalen. 19:41
Bratt, L.: Fjällbotaniklägret 1995. 19:45
Bratt, L.: Fjällbotanikdagarna 1996 i Röskåsen, Idre. 20:35
Bratt, L. & Ljung, T.: Sommarens fynd 1996. 21:4
Bratt, L.: Utblick västerut – gränsnära fynd från Hedmark. 21:29.
Bratt, L.: Fulufjället i ny skepnad. 22:5
Bratt, L.: The Killarney Fern. 22:23
Bratt, L.: Tolta eller torta. 23:41
Bratt, L.: Scapania glaucocephala – en ny mossa. 25:7
Bratt, L.: Floraväktarverksamheten i Dalarna. 28:5
Bratt, L.: Rapportera fältgentiana! 31:19
Bratt, L.: Årets inventeringsart: Skogsklocka, Campanula cervicaria. 32:23
Bratt, L.: Årens fynd 1999-2004. 34:10
Bratt, L.: Systematikdagarna 2005. 34:39
Bratt, L.: Näbbstarr, Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa, ny för Dalarna. 37:7
Bratt, L.: Gräsull Eriophorum latifolium - årets inventeringsväxt. 38:9
Bratt, L.: Ävjepilört, bandnate och uddnate i Dalarna. 44:25
Bratt, L.: Vit näckros och nordnäckros i Dalarna - en efterlysning. 44:42
Bratt, L.: DABS på Sävviken, Folkärna. 45:16
Bratt, L. & Edelsjö J.: Lustgårdar i norr. 7:29
Bratt, L. & Ljung, T.: DABS floraväkteri under 1995 och 1996. 20:16
Bratt, L. & Ljung, T.: Sommarens fynd 1996. 21:4
Bratt, L. & Hansson, Sven: Lappnycklar, Dactylorhiza lapponica, i Dalarna. 18:5
Bratt, L & Palmqvist, I. Årens fynd 2005-2011. 42:22
Bratt, L & Palmqvist, I. Årens fynd 2012-2014. 45:17
Bratt, L & Palmqvist, I. Kulturflyktigar i Dalarnas Flora. 46:15
Bratt, L.: Storfjärva Mertensia sibirica, ny för Dalarna, 49:22
Bratt, L,: Botanikdagarnas turer norrut mot Älvdalen 49:30
Bratt, L & Palmqvist, I. Förteckning över kärlväxter påträffade vid Brindbergs fäbodar under 2016 49:32
Bratt, L,: Rotfibbla, Hypchaeris radicata, ny för Dalarna 51:11
Bratt, L, & Gunnarsson, U,: Floraväktararter i Dalarna 51:25
Bratt, L,: Risvide, Salix arbuscula, ny för Dalarna 51:28
Bratt, L Mistel, Viscum album, ny för Dalarna 52:4
Bratt, L & Palmqvist, I. Årens fynd 2015-2019. 52:14
Bratt, L Nytt på mistelfronten 53:7
Bratt, L Gölstarr, Carex x grahamii, Ny för Dalarna- 53:9
Bratt, L & Palmqvist, I. Årets fynd 2020. 53:16
Bratt L. Dikotypgranen vid Gammelsätervallen 54:13
Bratt L. Ur en validerares vardag 55:8
Bratt L. Guckuskon återfunnen vid Rörmyrvallen 55:20
Bratt, L & Palmqvist, I. Nyheter i Dalarnas flora 2021 54:21
Bratt, L & Palmqvist, I. Nyheter i Dalarnas flora 2022 55:24
Bratt L. Dystra rapporter från verkligheten där ute 56:36
Bruks, Anders & Sigra, Berit: En ny förekomst av gulsippa i Orsa. 24:31
Bruks, A. & Sigra, B.: Man vet aldrig vad som växer bakom knuten… 31:20
Campbell, Fred: Projekt guckusko 1986. 2:6
Campbell, F.: Nattljus – nytt för Dalarna? 3:32
Campbell, F.: Guckuskon i Dalarna – en lägesrapport. 12:5
Carrington, Berndt: Rapport från botanikgruppen i Falun 1989. 9:33
Carrington, B.: Exkursion till Hamrarna 1989. 10:36
Carrington, B.: Vår föreningslokal är hotad. 31:4
Carrington, B.: Inventering av floran väster om Bringsjöberg. 43:30
DABS styrelse: Verksamhetsberättelse, Dalarnas Botaniska Sällskap 1991. 13:36
DABS styrelse: DABS har hittat hem! 22:35
DABS styrelse: Verksamhetsberättelse, Dalarnas Botaniska Sällskap 2001. 29:21
DABS styrelse: Verksamhetsberättelse, Dalarnas Botaniska Sällskap 2002. 31:27
DABS styrelse: Verksamhetsberättelse Dalarnas Botaniska Sällskap 2003. 32:38
DABS styrelse: DABS Verksamhetsberättelse 2004. 34:36
DABS styrelse: Verksamhetsberättelse Dalarnas Botaniska Sällskap 2005. 35:12
DABS styrelse: :Botanikdagarna 2016. _ Excursions guide . 48:1
Dahlgren, Elis: Växtnamn på hedemoramål. 12:25
Dahlgren, E.: Ärtväxter på Bispbergs klack. 13:32
Dahllöv, Marika: Rapport från årsmötet 1992. 13:35
Dahllöv, M.: Exkursion till Amungen 1992. 14:38
Dahllöv, M.: Rapport från botanikdagarna i Dalarna 1993. 15:35
Dahllöv, M.: Hovranområdet i fokus. 20:37
Dalhielm, Per-Gustav: Något om floran på Byåsen. 3:17
Dalhielm, P.G.: Kulturflyktingar i By. 4:29
Dalhielm, P.G.: Pysslingtåg funnet i Dalarna. 5:23
Dalhielm, P.G.: Ävjebroddsfloran vid Bysjön. 10:19
Dalhielm, P.G.: Läkekungsljus i Avesta. 12:28
Dalhielm, P.G.: Sträv kardvädd, Dipsacus strigosus, ny för Dalarna. 25:6
Dalhielm, P.G.: Komplettering av kärlväxtfloran i By. 26:7
Delin, Anders: Klotgräs i Voxnan. 1:16
Delin, A.: Fröpåsbotanik eller naturvårdsbotanik? 23:34
Delin, A.&Hermansson J-O.: Rapport från forskningsresan i naturvårdens utmarker 2006. 36:16
Drakenberg, Börje: Botanikundervisningen vid Garpenberg. 6:19
Edelsjö, Jan: Exkursionen till Öjsberget 1986. 2:21
Edelsjö, J.: Har någon sett fjällvivan? 2:32
Edelsjö, J.: Klubbstarr i Dalarna. 3:19
Edelsjö, J.: Fjällbotaniklägret 1987. 5:32
Edelsjö, J.: Projektcirkeln i Falun 1988 rapport. 7:4
Edelsjö, J.: Klådris ny för Dalarna. 9:24
Edelsjö, J.: Kanadastarr ny för Dalarna. 12:20
Edelsjö, J.: Minnen från fjällägret 1990. 12:48
Edelsjö, J.: & Ljung, T. Rapportering av växtlokaler. 1:9
Efraimsson, Lars: Skogsfruns pollination, ett mysterium? DEL I 39:19
Efraimsson, Lars: Skogsfruns pollination, ett mysterium? DEL II 41:31
Efraimsson, Lars: Botaniska strövtåg i min hembygd i Västerdalarna - förr och nu 50:4
Efraimsson, Lars: Gläntan i skogen 56:22
Ericsson, Stefan: Om Dalarnas majranunklar. 8:23
Eriksson, Gunnar: Tre botanister kring Dalarnes flora. 10:11
Eriksson, G.: Botrychium – (dvärglåsbräken). 15:5
Eriksson, G.: Fröpåsbotaniken, några reflektioner. 25:33
Eriksson, G.: Botaniska strövtåg i Ludvikatrakten 2007. 37:15
Eriksson, Jenny, Dala-demokraten: Jättetuja i Västerdalarna - saxat ur pressen 54:35
Eriksson, Pell Algot: Recension: Hallingbäck – Holmåsen: Mossor. 1:30
Eriksson, P.A.: Småprat om växtfynd i Västerdalarna. 14:5
Eriksson, P.A.: En skönhet i lavarnas rike (saffranslav). 16:27
Eriksson, P.A.: Några växtnamn på malungsdialekt. 20:13
Forslund, Britta: Exkursion till Sonnboviken. 19:44
Fries, Magnus: Trolltjärn – ett vegetationshistoriskt Arkiv i södra Dalarna. 4:15
Furugård, Kjell: Ängs- eller liten blåklocka 51:14
Färje, Carl Gustaf: Natur och växtvärld i Silvberg.5:25
Frödin, Lillebeth: Dalarnas västligaste hassel. 18:8
Granerot, Arne: Reflektioner kring floran på Sollerön. 6:11
Gunnarsson, Urban: Storbyhagen – en myggig mosaik. 18:27
Gunnarsson, Urban, Dalabotanist och naturvårdare. Till minne av Hugo Sjörs. 41:4
Gunnarsson, U, Mosskurs 2011. 42:16
Gunnarsson, U, Mossornas vänners höstexkursion på och invid Älvdalens skjutfält. 43:7
Gunnarsson, U, Rariteter under ytan - ny rapport om kransalger i Dalarna. 43:32
Gunnarsson, U, Lägesrapport för fältgentianan i Dalarna. 44:8
Gunnarsson, U, Förändringar i nya rödlistan som berör Dalarnas kärlväxter 46:5
Gunnarsson, U, Mosippan i sydöstra Dalarna 47:4
Gunnarsson, U & Asker Sara, Rapport från vitmossekursen i Malung aug 2014 47:15
Gunnarsson, U & Wressel Maja, Ny lägesrapport för fältgentiana, 49:10
Gunnarsson, U Syltåg Juncus tenuis, nästan ny för Dalarna, 49:17
Gunnarsson, U, Rapport från inventeringslägret i Särna 2018 51:4
Gunnarsson, U, Kransmynta, Mentha x verticillata, nyligen uppmärksammad i Dalarna 51:16
Gunnarsson, U, Inventeringslägret i Fredriksberg 2019 52:8
Gunnarsson, U, Dalarnas lavar och lavlevande svampar 52:39
Gunnarsson, U, Naturanalfabetismen breder ut sig! 54:3
Gunnarsson, U, Återfynd av klothuvmossa Physcomitrium sphaericum i Rosse 55:12
Gunnarsson, U, Inventeringslägret i Transtrand och Lima, juli 2023 56:30
Gustavsson, Nicklas: En andra dalalokal för glesgröe Glyceria lithuanica hittad. 38:7
Gustavsson, N, En ny lav på spåret. 42:40
Gustafsson, Ulrika: Fjällbotaniklägret 1988 i Drevdagen. 7:24
Hagelin, Gunnar,: Blomvass i Gärdsjön. 42:4
Hagelin, Gunnar,: Botanisk utblick från Bodatrakten, Rättvik 55:18
Hansson, Kristina: De vilda blommornas dag den 9 juni 2002. 30:26
Hansson, K.: De vilda blommornas dag den 15 juni 2003. 31:6
Hansson, K.: Ängs- och betesmarksinventering! 31:26
Hansson, K.: Uti vår hage, 32:5
Hedgren, Torkel: Dagliljan i Grängshammar. 23:37
Hedman, Jan: Norna ny för Dalarna. 14:4
Hellqvist, Claes: Fransbo – hedemorakretsens egen slåtteräng. 13:27
Hermansson, Jan-Olof: Chaenotheca coniophaea – en ny lav för Dalarna. 2:28
Hermansson, J–O .: Exkursionen i Limhäa, Lima 1986. 2:25
Hermansson, J–O .: Tådbrosklaven. 4:25
Hermansson, J–O .: Lavar och svampar i Birtjärnsberget. 10:33
Hermansson, J–O .: Knappnålslavar kontra viltvård. 12:29
Hermansson, J–O .: Listor över hotade mossor, lavar och svampar. 12:31
Hermansson, J–O .: Knappnålslavar i Dalarna del 1. 13:9
Hermansson, J–O .: Knappnålslavar i Dalarna del 2. 14:22
Hermansson, J–O .: Lavfloran vid Svartån i Krylbo. 29:4
Hermansson, J–O .: Lavfloran vid Kullhyddan i Folkärna s:n. 29:16
Hermansson, J–O .: Inventering av landsvägsalléernas naturvärden. Del 1. 32:8
Hermansson, J–O .: Inventering av landsvägsalléernas naturvärden. Del 2. 33:4
Hermansson, J–O .: Nya lavar i Dalarna. 37:20
Hermansson, J–O .: Gul mjukporing Anomoporia albolutecens funnen i Dalarna. 39:27
Hermansson, J–O ., Grönlund, Anna, Löfgen, Kenneth & Pettersson, Jörgen: Lav- och mossinventering på vikingafältet Klikten, Sollerön. 27:15
Hultgren, Christina: Efterlysning: Flaskstarr. 8:37
Ingmar, Axel: Galmejaåkern i Avesta – ett stycke miljöhistoria. 17:13
Ingvar-Nilsson, Malin: Vad hände 1910? 20:31
Jandér, Janet: Nygäst vid fågelbordet (malörtsambrosia), 15:40
Jandér, J.: Vattenväxter i Karlslundstjärnen och ångbåtstur på Runn 13 augusti 2000. 27:27
Jandér, J.: Orkidevandring i Linnés fotspår vid Mårtanberg 21 juni 2008. 39:33.
Jandér, J,: Rällsjö Brita är mitt namn, 51:12
Janols, Anders: Stor låsbräken i Lindbastmora. 11:4
Janols, A.: Gräsmattemykologi. 25:15
Janols, A.: Hotas Lindbastmora av gruvbrytning? 27:4
Janols, A.: Fån svampklubben Skogsriskans inventeringar hösten 2000. 27:29
Janols, A.: Nästrot Neottia nidus-avis äntligen funnen i Dalarna. 36:5
Janols, A.: Varför har jag hittat så många ängssvampar på min tomt?. 38:11
Janols, A.: Purpurknipprot funnen i Tuna-Hästberg. 49:8
Janols, A.: Nya fynd och några funderingar om purpurknipprot i Tuna-Hästberg. 54:7
Janols, A.: Slutrapport från en gammal ängstomt 56:5
Jansson, Anita: Projektcirkeln i Säter-Gustafs 1989. 9:30
Jansson, Staffan: Ny tistel för Dalarna (kåltistel). 8:13
Jansson, S.: Skärmstaren återuppstånden. 13:4
Jansson, S.: Vet du om skyddsvärd natur i Säters kommun? 18:37
Jansson, S.: Nya tickor för Dalarna. 19:34
Jansson, S.: Till schaktmassornas lov. 20:11
Jansson, S.: Vart tog dyborren vägen? 20:33
Jansson, S.: Dalarnas flora – lägesrapport. 22:37
Jansson, S.: Med Ljusterån från källorna till älven. 24:5
Jansson, S.: Dalarnes flora – inventeringsläget 2001. 26:6
Jansson, S.: Har en botanist någon glädje av Internet? 27:11
Jansson, S.: Lindmalva, Abutilon theophrasti, i Dalarna – min första cyberblomma. 27:37
Jansson, S.: Stoppa inte pressarna! – kort handledning i konsten att samla, pressa och montera växter. 29:11
Jansson, S.: Stämshöjens stormhatt skyddad - konsten att beställa ett reservat. 37:5
Jansson, S.: Guldgruva hittad i skattkammare! 51:24
Jansson, S.: Än blommar krisslan! 51:33
Johansson, Jan E.: Bakom teaterladan i Hedemora. 22:29
Johansson, P. Roland: Hur jag firade de vilda blommornas dag 2003. 32:6
Johansson Yngve & Håkan Sandin: Kalkdån, Galeopsis angustifolia, ny för Dalarna 52:6
Jons, Maria: Lyckat odlingsförsök på slåtterfibbla. 23:40
Karlsson, Thomas: Efterlysning: Luzula divulgata. 25:35
Kellner, Olle: Hur påverkas mosippa av skogsgödsling? 8:33
Knöppel, Anna: Blek jordrök - tillbaka i Dalarna efter nästan 100 år 39:4
Kvist, Birgitta: Såpörten – en fastlandsraritet i Mora. 11:15
Kyrkander Tina, Bertilsson Ann & Örnborg Jonas: Inventering av kransalger i Limsjön 2017 51:18
Larsson, P-O: Bruntboblomster. 22:34
Larsson, Rällsjö Britta efter: Växtnamn på Bjursmål. 24:33
Ledaren, : Hej!. 1:3
Ledaren, : HEJ IGEN!. 2:3
Ledaren, : Isblommor. 3:3
Ledaren, : Tolfte maj 87. 4:3
Ledaren, : Sent i November. 5:3
Ledaren, : Åtiioåttan-Årets glass. 6:3
Ledaren, : Sluthöstat. 7:3
Ledaren. : Kära faster. 8:3
Ledaren, : Men vad ska vi ha dem till ?. 9:3
Ledaren, : Hjärtstillestång. 10:3
Ledaren, : Bland tomtar och troll. 11:3
Ledaren, : Välkommen, medlem. 12:3
Ledaren, : Fem i tolv. 13:3
Ledaren, : Drömmar i ovädrens tid. 14:3
Ledaren, : Tema låsbräken. 15:3
Ledaren, : Vad säger du långskägg, vann rätt låt?. 16:3
Ledaren, : Tio år i nöd och lust. 17:3
Ledaren, : Med is eller on the Rocks?. 18:3
Ledaren, : Den Aruvimiska skogens hemlighet. 19:3
Ledaren, : E pluribus unum?. 20:3
Ledaren, : När aporna tystnar. 21:3
Ledaren, : Palearktisk perspektivövning. 22:3
Ledaren, : En artjägares försvarstal. 23:3
Ledaren, : Dalens ande. 24:3
Ledaren, : I vinden från Adams öken. 25:3
Ledaren, : Tack Tomas ... 26:3
Ledaren. : Våren är här. 27:3
Ledaren, : Höst!. 28:3
Ledaren, : Vår i Säterdalen. 29:3
Ledaren, : Vilken sommar!. 30:3
Ledaren, : Snart är sommaren här. 31:3
Ledaren, : Skräckblandad förtjusning... 32:3
Ledaren, : Årets julklapp?. 33:3
Ledaren, : Rapport från verkligheten. 34:3
Ledaren, : Välkommen till väntanstiden!. 35:3
Ledaren, : Situation Dalarna. 36:3
Ledaren, : Jag vill, jag vill jag vill!. 37:3
Ledaren, : Vad säger du sugan? 38:3
Ledaren, : Säter till våren ,  kom. 39:3
Ledaren, : En vintersaga 41:3
Ledaren, : Audiens hos prinsessan Tuvstarr. 42:3
Ledaren, : Maya, mormor och morötter 43:3
Ledaren, : Nya utmaningar för DABS. 44:3
Ledaren, : Tankar i höstmörkret 45:3
Ledaren, : Sommaren i annalkande 46:3
Ledaren, : Mot ljusare tider 47:3
Ledaren, : Ordförandens utblickar 49:3
Ledaren, : Jubilaren 50:3
Ledaren, : Ledaren 51:3
Ledaren, : Ledaren 52:3
Ledaren, : Ledaren - Mångfalden av växter minskar 53:3
Ledaren, : Ledaren - Ett kall. 55:3
Ledaren, : Ledaren - Tiden lider. 56:3
Ledningsgruppen Dalarnas flora: Dalarnas flora år två. 20:5
Ledningsgruppen Dalarnas flora: Dalarnas floras Hemsida. 21:34
Lennartsson, Tommy: Grönvit nattviol – en nyfunnen spillra. 3:26
Levenskog, Per: Sankt Kristoffers växter. 28:4
Liljeblad, Leif: Sveriges fulaste svamp (ärttryffel m.m.). 2:15
Ljung, Tomas: Almquist och Dalafloran. 1:32
Ljung, T.: Nytt från Siluren. 1:25
Ljung, T.: Visste du? (låsbräken i folktron). 1:4
Ljung, T.: Exkursionen till Säterdalen 1987. 5:33
Ljung, T.: Exkursionen till Moränget 1987. 5:34
Ljung, T.: Vassbo – paradis eller pesthärd? 5:22
Ljung, T.: Recension: Ängar. 8:14
Ljung, T.: Ett nytt diabasberg (Ordberget i Transtrand). 9:9
Ljung, T.: Projektcirkeln i Borlänge 1989. 9:31
Ljung, T.: Något om mytbildningen hos orkidéer. 10:25
Ljung, T.: Sommarens ängar. 11:33
Ljung, T.: Spikklubba ny för Dalarna. 12:15
Ljung, T.: Fågelmyratippen – ett botaniskt vallfärdsmål. 14:11
Ljung, T.: Recension: Den nordiska floran. 14:19
Ljung, T.: Låsbräkenväxterna – en summering. 15:11
Ljung, T.: Recension: 3 floravårdsböcker. 15:42
Ljung, T.: Katastrofår för stor låsbräken. 16:20
Ljung, T.: Skolherbariet – en försummad resurs. 16:23
Ljung, T.: DABS eget herbarium på plats. 17:4
Ljung, T.: Pros Erik lämnar lien vidare. 17:7
Ljung, T.: Skogsfrun och Tasse vid Draggberget. 17:11
Ljung, T.: Hur fridlysta är egentligen orkidéerna? 17:29
Ljung, T.: Anmälan: Älvdalska växtnamn förr och nu. 17:31
Ljung, T.: Anmälan: Floran i By socken. 19:38
Ljung, T.: Ett sällsamt vallfärdsmål, Solberga kalkbrott. 21:35
Ljung, T.: Flora och vegetation i Dalarnas vägkanter. 21:39
Ljung, T.: Dyvelträck och virak. 22:25
Ljung, T.: Vad viskar ormtungan? 22:31
Ljung, T.: Kopparnejlikans klan. 23:7
Ljung, T.: Växtnamn på folkspråket i Dalarne. 23:43
Ljung, T.: Bäva dalkarl och kulla, slutet är nära. 25:37
Ljung, T.: Liljan i dalen – tredje gången gillt. 25:39
Ljung, T.: Gulreseda, Reseda lutea, ny för Dalarna. 25:5
Ljung, T.: Dalarnas natur är äntligen komplett! 25:12
Ljung, T.: Lyft på löven. 25:28
Ljung, T.: Hur känns det efter tusen sidor Trollius? 26:4
Ljung, T.: Ädelogräsen vid Ingarvstippen. 30:4
Ljung, T.: Per Gustav Dalhielm är död. 31:5
Ljung, T.: Styv fingerört, Potentilla recta (så gott som) ny för Dalarna. 34:4
Ljung, T.: Hundrovan Bryonia alba i Dalarna. 36:13
Ljung, T.: Axel (Acke) Björklund in memorian. 44:4
Ljung, T. & Bratt, L.: Städjans edelweiss. 21:25
Lundquist, Rolf: Gåsberget – en genuin lövbränna. 1:13
Lundquist, R.: Ännu mera på gång på hyggena. 5:36
Lundquist, R.: Anabasis på stormyren. 12:19
Lundquist, R.: Ringlav åter i de levandes tall. 3:23
Lundquist, R.: Om metoder att mäta biologisk mångfald. 18:33
Lundquist, R.: Gunnar Wistrand. 21:37
Lundquist, R.: Vad berättar kaveldunet? 27:40
Lundquist, R.: Försommarvisa i två verser. 34:35
Lundquist, R.: Den vilda jakten på ädelgräsen hade fört mig ända hit. 37:11
Lundquist, R.: Floravandring i Grejsan 39:29
Löfgren, Ola & Englund, Roger: Kärrbräken, Thelypteris palustris, ny för Dalarna. 21:7
Maad Johanne,: Inventeringsdag i Skräddartorp, 49:4
Maad Johanne,: Botanikdagarna 2016 - Boda-Ore - turen 49:27
Maad Johanne,: Nybörjarkursen "Upptäck blommornas värd" 50:39
Maad J. & Björneke Marianne: Den invasiva skunkkallan i Lumsheden-ett spännande men oroande fynd 55:9
Melakari, Timo: Kommentar till 1990 års fynd av klockljung. 11:28
Moberg, Roland: Ett trettioårsminne från Säterdalen. 24:29
Nilsson, Lars-Erik: Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby 46:9
Nordén, Ana –Britta: Om ängarna i Floda. 9:7
Nordén, A.-B./Red.: Vä:xtnamn på flomål. 11:14
Nordh, Börje: Svårt att läa om. 8:22
Nordh, B.: Min egen lilla slåtteräng. 14:17
Nordh, B.: Guckuskon och försurningen. 9:20
Nordh, B.: Grönvit nattviol i Bispberg. 19:30
Nordhag, Mats,: :Botaniska notiser från Västerdalarna 2011. 42:6
Nordhag, Mats, Rapport från ett vägdike. 44:19
Nordhag, Mats, Ljungögontröst funnen i Malung, 49:5
Nordhag, Mats, Svärdtåg Juncus ensifolius, ny art för Dalarna, 49:20
Nordin, Lars – Ture: Tandrötterna här! 1:24
Nordin, L.–T.: Exkursionen i Grangärde finmark 1986. 2:23
Norrsveden, Rune: Smedjebackens valsveks skrotupplag. 2:4.
Norrsveden, R.: Tre växtlokaler i Söderbärke. 3:14
Nyström, Sören: Hotade växter i Dalarna (om databanken). 1:12
Nyström, S.: Ruderatmarker i Borlängetrakten. 3:27
Nyström, S.: Exkursionen till Nyberget – Mörtaberget 1987. 5:34
Nyström, S.: Lien och slåtterängen. 5:7
Nyström, S.: Exkursion till Tuna-Hästberg 1988. 7:22
Nyström, S.: Projektcirkeln i Borlänge 1988 rapport. 7:6
Nyström, S.: Recension: Dalablommor – en vildbukett. 13:7
Nyström, S.: DABS rycker ut i Silvberg. 14:15
Nyström, S.: Gamla växtnamn fån Tuna. 21:33
Nyström, S.: Slamkrypeängarna i Kårtylla. 22:36
Nyström, S.: Svedjebränning i Källslätten. 23:29
Nyström, S.: Gustav Tholander, en botanisk profil. 37:13
Nyström, S.: Med DABS på Rommehed. 43:14
Nyström, S.: Excursion till Ryssjön och Vintjärn. 44:7
Nyström, S.: Med DABS runt Siljan på Botanikdagarna 49:26
Nyström, S.: Gamla skoltomten i Alsbäck 52:12
Nyström, S.: Praktstenört, Aurinia saxatilis, Ny för Dalarna 53:27
Nyström, S.: Fältgentiana på gammal åkermark i Källslätten 54:4
Nyström, S.: Buskvicker Vicia dumetorum, ny för Dalarna 55:4
Ohlsson, Märta: Grådraba, Draba incana i Särnaheden. 27:36
Ohlsson, M.: Vår i Säterdalen 2004. 32:36
Ohlsson, M.: Bättre sent än aldrig… 32:37
Ohlsson, M.: Inventering av ängar och betesmarker 2002-204. 35:10
Oldhammer, Bengt: Några kärlväxter vid en långskägglokal. 1:20
Oldhammer, B: Violettgrå tagellav, hårt drabbad av skogsbruk. 1:21
Oldhammer, B: Den underbara ängen (Lundins äng i Orsa). 2:17
Oldhammer, B: Fin floralokal upptäckt i Orsa(Gangsberget). 2:20
Oldhammer, B: Något om Anjosvarden. 4:11
Oldhammer, B: Exkursionen till Lybergsgnupen 1987. 5:35
Oldhammer, B: Vällingsberget. 5:13
Oldhammer, B: Groddsvingel vid Stop i Älvdalen. 7:25
Oldhammer, B: Varglaven och skogseldarna. 7:17
Oldhammer, B: Hur går det med strandviolen? 9:29
Oldhammer, B: Långskägg! 9:12
Oldhammer, B: Projektet och sedan? 9:5
Oldhammer, B: Vad ringlaven lär oss om fragmentering. 9:15
Oldhammer, B: Lunglaven måste skyddas bättre! 11:22
Oldhammer, B.: Pågående projekt. 13:26
Oldhammer, B: En gammal granskog i Orsa finmark (Tunturibeget). 13:33
Oldhammer, B: Småskalig branddynamik. 13:34
Oldhammer, B: Överlever vedlevande tickor brand? 14:20
Oldhammer, B: Stortromben 1973. 16:21
Oldhammer, B: Mossornas vänner i Orsa och Rättvik. 17:37
Oldhammer, B: Mosippan som dominerande ört. 19:25
Oldhammer, B: Ekologisk landskapsplanering. 19:27
Oldhammer, B: Ingen vanlig skitmossa! 19:39
Oldhammer, B & Ljung T.: Fibblornas mångfald – lärorika exempel. 20:17
Oldhammer, B.& Turander, P. : Bjurdammsberget och Kajsberget måste räddas. 20:23
Oldhammer, B: Dags för steg två!! 20:26
Oldhammer, B: Ringlaven ökar i Mora – där inte skogsbruk bedrivs. 20:29
Oldhammer, B: Om livet på Grunuflot. 23:15
Oldhammer, B: Är cembratallen under spridning? 24:32
Oldhammer, B & Ljung T.: Alkärret vid Jutjärn. 25:10
Oldhammer, B: Sveriges största kända lokal för varglav. 25:29
Oldhammer, B: ”Förtrolliuande” av Tomas Ljung om Dalanaturen. 26:29
Oldhammer, B: Aldrajers klapperstensmiljöer dömda till undergång. 27:5
Oldhammer, B: Bokrecension (Blidka dig blåa ödemark). 27:39
Oldhammer, B: Ny björk under bildning? 28:39
Oldhammer, B & Johansson, Pär.: Hur ska skogens biologiska mångfald i Dalarna räddas? 32:26
Oldhammer, B: Sicken en. 34:23
Oldhammer, B: DET KOM EN E-POST. 36:11
Oldhammer, B: Grusnejlika Gypsophila muralis påträffad i Rättvik. 36:12
Oldhammer, B: Ny roshybrid för Sverige påträffad i Orsa. 38:4
Oldhammer, B: UTFLYKTSTIPSET    Värmderåsen i Orsa – jättetallarnas skog. 39:34
Oldhammer, B: Några tankar om proppar och baksmällor. 41:34
Oldhammer, B: Moderkällan för brokirisen funnen. 43:4
Oldhammer, B: Arter och död ved utan värde?. 43:15
Oldhammer, B: (Ännu en)Vägkantsmassaker i Orsa. 44:18
Oldhammer, B: Isljuden berättar om okänd dynamik. 44:21
Oldhammer, B: Ännu mer brokiris, Iris versicolor. 44:36
Oldhammer, B: Försök till skogsordlista med kommentarer. 44:37
Oldhammer, B: Rövarna vid Rövarberget. 45:4
Oldhammer, B: Bra bombmurkelår i Orsa 46:4
Oldhammer, B: Snart växer ek vid Siljan pch Oresjön 47:13
Oldhammer, B: Sveriges rikaste förekomst av fjällnejlika ? 50:29
Oldhammer, B.: Stegen på Koppången - funderingar 33 år senare 54:15
Oldhammer, B.: Första bekräftade fyndet av mallanlummer Lycopodium Zeilleri i Dalarna 55:5
Oldhammer, B.: Kromporing Perenniporia tenuis (EN) funnen i Dalarna 56:26
Olsson, Aina: Fjällbotanikdagarna 1993 rapport. 16:34
Palmqvist, Inge: Exkursionen i Trolldalen, Gagnef 1986. 2:22
Palmqvist, I. & Bratt, L.: Databas för dalafloran uppfunnen. 31:22
Palmqvist, I. & Bratt, L.: Skogsfru Epipogium aphyllum i Dalarna. 34:7
Palmqvist, I. & Bratt, L.: Mosippa Pulsatilla vernalis i Dalarna. 34:24
Palmqvist, I. : DAGGKÅPOR  ALCHEMILLA I DALARNA  , DEL I. 39:5
Palmqvist, I. : DAGGKÅPOR  ALCHEMILLA I DALARNA  , DEL II. 41:11
Palmqvist, I. : DAGGKÅPOR  ALCHEMILLA I DALARNA  , DEL III. 47:22
Persson, Håkan: Grönåsen, ett f.d. torp i Säter. 5:6
Persson, H.: Projektcirkeln i Hedemora 1988 rapport. 7:7
Persson, H.: Något om floran i Vikmanshyttan. 11:23
Persson, H.: Elis Dahlgren 1903-1996. 20:9
Persson, H.: Potamogetonfloran i Hedemora. 23:19
Persson, H.: Floran efter riksväg 70 i Hedemora. 30:25
Persson, H.: Exkursion till Norn. 30:27
Persson, H.: 2003 års DABS-exkursioner i Hedemora kommun. 32:35
Persson, H.: De vilda blommornas dag 2004. 33:39
Persson, H.: Vattenväxtexkursion till Uppbotjärn. 33:39
Peterson, Inga-Britt.: Floran i Rämaö 55:14
Rapportkommittén Dalarnas flora: Projekt Dalarnas flora. 19:4
Redaktionen: Växtfynd 1985. 1:5
Red.: Projekt hotade och sällsynta växter i Dalarna. 3:9
Red.: Sommaren 1986 växtfynd. 3:4
Red.: Nu drar vi igång!. 4:4
Red.: Litteratur om kärlväxter i Dalarna 1970-86. 4:39
Red.: Sexton år av tystnad eller? Dalafloristik 1970-86. 4:38
Red.: Carl Gustaf Färje 1917-76. 5:24
Red.: Sommarens fynd 1987. 6:6
Red.: Stopp ett tag! (Rapportkarta). 6:5
Red.: Litteratur om kärlväxter i Dalarna 1986-87. 7:38
Red.: Rapporter till floraregistret. 8:5
Red.: Sommarens fynd 1988. 8:7
Red.: Notiser. 8:20
Red,: Slutinventerat!?. 9:4
Red.: Litteratur om kärlväxter i Dalarna 1988-89. 10:32
Red.: Pågående projekt. 10:4
Red.: Sommarens fynd 1989. 10:5
Red.: Notiser. 10:18
Red.: Notiser. 10:28
Red.: Sommarens fynd 1990. 12:13
Red.: Växtfynd i urval 1991. 13:5
Red.: Äng och hage i By 1867. 13:29
Red.: Botaniksommaren 1992. 13:38
Red.: Notiser. 15:10
Red.: Angående reservatsbildning vid Bispbergs klack. 15:43
Red.: Växtfynd 1992-94. 16:7
Red.: Notiser. 16:28
Red.: Projekt floraväktare i Dalarna – en konkret uppföljning. 16:29
Red.: Hotade och sällsynta kryptogamer i Dalarna. 16:31
Red.: Samla ogräsfrön – bli gudmor åt hotade ogräs! 17:6
Red.: Växtnamn på järnamål. 17:10
Red.: Notiser. 17:30
Red.: Dalabotanisk litteratur 1990-94 (kärlväxter) 17:38
Red.: Notiser. 18:36
Red.: Vad är egentligen Dalarna för något? 19:14
Red.: Sommarens fynd 1995. 19:15
Red.: Notiser. 19:24
Red.: Dalabotaniska notiser. 20:30
Red.: Dalabotaniska notiser. 22:4
Red.: Två somrars växtfynd 1997-98. 23:4
Red.: Dalabotaniska notiser. 23:14
Red.: Dalabotaniska notiser. 24:30
Red.: Projekt Dalarnas Flora – sommaren 1999. 24:35
Red.: Projekt Dalarnas Flora – inventeringsläget –99. 24:36
Red.: Dalabotaniska notiser. 25:4
Red. : Årets inventeringsarter – majviva och fjällviva. 35:4
Red.: Inbjudan till årsmöte. 36:43
Red.: Peloria i Romme. 37:19
Red.: Flugtrumpet Sarracenia purpurea ny för Dalarna. 38:8
Red.: Lavar och mossor. Tre recensioner. Tomas Hallingbäck och Urban Gunnarsson , Lars Arvidsson , Bo Degerman. 38:39
Red.: Notiser. 43:34
Red, : Dvärgnäckros Foto Per Johansson Mora 42:1
Red.: DABS rättar 47:14
Red.: Trollius Krissla 51:1
Robertsson, A. & Ambosiani, K.G.: 200 000 år gamla barrträd i Öje. 18:9
Rydell, Åsa: Möte bland låsbräknar. 15:4
Rynéus, Torbjörn: Sötgräsets väl och ve vid Vädertupp. 7:9
Selander, Sten: En bondestudent – Sven Johan Enander. 26:30
Sjörs, Hugo: Kungsängsliljan i Säterdalen. 22:15
Sjörs, H.: Några gamla ängsprovytor från Säterdalen. 22:17
Spansk, Örjan: Raviner i Gagnefs kommun. 16:13
Stensland, Lars: Estdritbljomm och pipskaptbuosk. 18:21
Strohl, Olle: Kraftverksbyggen hotar floran längs Uvån. 10:29
Ståhl, Peter: Hamra, Dalarnas fattigaste floraprovins. 4:7
Ståhl, Peter: Grönskäran åter i Dalarna 53:28
Sundberg Sebastian & Jan Y. Andersson.: Inventera åkerogräs! 53:13
Svensson, Anders & Edelsjö, J.: Växtfynd på fyra soptippar i Dalarna. 31:7
Turander, Peter: Två småfynd av långskägg i Orsa. 11:29
Turander, P.: Tjåbergsområdet – en vildmarksoas. 19:19
Turander, P.: Den kryptogamrika skogen vid Kallbolsfloten. 20:27
Turander, P. & Oldhammer, B.: Silvertllarnas land, Koppången. 22:9
Tyler, Torbjörn: Dalarnas hökfibblor. 40:1
Wagenius, Christer: Exkursionen till Högsberget i Avesta 1988. 7:22.
Weibull, Henrik: Något om mossorna vid Fulufjället. 21:13
Westman, Gunnar.: Åter en ny lokal för dvärglåsbräken i Dalarna! 20:8
Widersten, Berndt: Roths äng – en engelsk park i Ludvika. 6:33
Wieck, Håkan: En florautflykt i finmarken. 12:45
Wieck, H.: En slåtteräng i Västerbergslagen. 12:21
Wieck, H.: Vattenväxtutflykten till Leran 1998. 24:38
Wistrand, Gunnar: Vattenstjärna – en växtgeografiskt intressant levermossa. 1:28
Wistrand, G.: En botanisk rapport(Smälingsberget, Bjursås). 3:29
Wistrand, G.: Till minne av Ragnar Morander. 13:31
Wistrand, G.: Om insåningar vid vägkanter. 21:38
Zars Frödin, Lillebeth.: Gamla och nya rariteter i Malungs flora. 36:38
Åstrand, Helena: Lövåsen under 300 år. 11:7
Östling, Arne: Växtnamn från Mockfjärd. 26:34