Dalarnas botaniska sällskap DABS ger ut tidskriften Trollius. Den ska fungera både som ett forum för publicering av material om Dalarnas växtvärld och som en hjälp att underlätta kommunikationen mellan oss som ägnar vår tid åt att utforska den. Alla är välkomna att bidra med material.
Hör av dig till Lennart Bratt eller någon annnan i styrelsen om du vill skriva själv eller har tips om ämnen som du tycker borde kunna vara av intresse.

Artiklar från gamla Trollius tidskrifter 1 - 12 skannade som bilder, tyvärr är kvaliten på tryckningen och kopior mycket varierande ! ha överseende ! .Vissa sidor från äldre tidskrifter samt nr 13 - 35 delvis skannade med OCR- program eller skapade från dokumentfiler.

Artikel-filer skapade i ( OBS .PDF format ) , program  Adobe reader  måste vara installerat.

Filerna varierar i storlek från ca 10 kb upp till 5 mb vilket  innebär långa hämtningstider för vissa filer.

 

Ansvarig  för sidan   inge.palmqvist@dalafloran.se