'
Artikelindex TROLLIUS nr 1-53
  Inledning
 
  Artiklar, rapporter och recensioner 1985-2019
 
1:3 Red, .: Hej!.
1:4 Ljung, T.: Visste du? (låsbräken i folktron).
1:5 Redaktionen: Växtfynd 1985.
1:9 Edelsjö, J. & Ljung, T. Rapportering av växtlokaler.
1:12 Nyström, Sören: Hotade växter i Dalarna (om databanken).
1:13 Lundquist, Rolf: Gåsberget – en genuin lövbränna.
1:16 Delin, Anders: Klotgräs i Voxnan.
1:20 Oldhammer, Bengt: Några kärlväxter vid en långskägglokal.
1:21 Oldhammer, B: Violettgrå tagellav, hårt drabbad av skogsbruk.
1:24 Nordin, Lars – Ture: Tandrötterna här!
1:25 Ljung, T.: Nytt från Siluren.
1:28 Wistrand, Gunnar: Vattenstjärna – en växtgeografiskt intressant levermossa.
1:30 Eriksson, Pell Algot: Recension: Hallingbäck – Holmåsen: Mossor.
1:32 Ljung, Tomas: Almquist och Dalafloran.
2:3 Ledaren, : HEJ IGEN!.
2:4 Norrsveden, Rune: Smedjebackens valsveks skrotupplag.
2:6 Campbell, Fred: Projekt guckusko 1986.
2:10 Bratt, L.: I fädrens spår – mästerrot och lentåtel.
2:15 Liljeblad, Leif: Sveriges fulaste svamp (ärttryffel m.m.).
2:17 Oldhammer, B: Den underbara ängen (Lundins äng i Orsa).
2:20 Oldhammer, B: Fin floralokal upptäckt i Orsa(Gangsberget).
2:21 Bratt, Lennart: Exkursionen i By.
2:21 Edelsjö, Jan: Exkursionen till Öjsberget 1986.
2:22 Palmqvist, Inge: Exkursionen i Trolldalen, Gagnef 1986.
2:23 Nordin, L.–T.: Exkursionen i Grangärde finmark 1986.
2:25 Hermansson, J–O .: Exkursionen i Limhäa, Lima 1986.
2:26 Bratt, L.: Fjällägret i Storbo.
2:28 Hermansson, Jan-Olof: Chaenotheca coniophaea – en ny lav för Dalarna.
2:32 Bratt, L.: Recension: Kalktallskogar.
2:32 Edelsjö, J. Har någon sett fjällvivan?
3:3 Ledaren, : Isblommor.
3:4 Red.: Sommaren 1986 växtfynd.
3:9 Red.: Projekt hotade och sällsynta växter i Dalarna.
3:14 Norrsveden, R.: Tre växtlokaler i Söderbärke.
3:17 Dalhielm, Per-Gustav: Något om floran på Byåsen.
3:19 Edelsjö, J. Klubbstarr i Dalarna.
3:23 Lundquist, R.: Ringlav åter i de levandes tall.
3:26 Lennartsson, Tommy: Grönvit nattviol – en nyfunnen spillra.
3:27 Nyström, S.: Ruderatmarker i Borlängetrakten.
3:29 Wistrand, G.: En botanisk rapport(Smälingsberget, Bjursås).
3:32 Campbell, F.: Nattljus – nytt för Dalarna?
3:34 Bratt, L.: Inventering av Dalarnas myrar.
4:3 Ledaren, : Tolfte maj 87.
4:4 Red.: Nu drar vi igång!.
4:7 Ståhl, Peter: Hamra, Dalarnas fattigaste floraprovins.
4:11 Oldhammer, B: Något om Anjosvarden.
4:15 Fries, Magnus: Trolltjärn – ett vegetationshistoriskt Arkiv i södra Dalarna.
4:25 Hermansson, J–O.: Tådbrosklaven.
4:29 Dalhielm, P.G. Kulturflyktingar i By.
4:38 Red.: Sexton år av tystnad eller? Dalafloristik 1970-86.
4:39 Red.: Litteratur om kärlväxter i Dalarna 1970-86.
5:3 Ledaren, : Sent i November.
5:6 Persson, Håkan: Grönåsen, ett f.d. torp i Säter.
5:7 Nyström, S.: Lien och slåtterängen.
5:9 Bratt, L.: Det underbara hygget.
5:11 Andersson, Irene: En tur med skogsriskan.
5:13 Oldhammer, B: Vällingsberget.
5:22 Ljung, T.: Vassbo – paradis eller pesthärd?
5:23 Dalhielm, P.G. Pysslingtåg funnet i Dalarna.
5:24 Red.: Carl Gustaf Färje 1917-76.
5:25 Färje, Carl Gustaf: Natur och växtvärld i Silvberg
5:32 Edelsjö, J. Fjällbotaniklägret 1987.
5:33 Ljung,  Bratt,  Nyström,  Oldhammer.: Sommarens utflykter 1987.
5:33 Ljung, T.: Exkursionen till Säterdalen 1987.
5:33 Bratt, L.: Mosshelg i Ludvika 1987.
5:34 Nyström, S.: Exkursionen till Nyberget – Mörtaberget 1987.
5:34 Ljung, T.: Exkursionen till Moränget 1987.
5:35 Oldhammer, B: Exkursionen till Lybergsgnupen 1987.
5:36 Lundquist, R.: Ännu mera på gång på hyggena.
6:3 Ledaren, : Åtiioåttan-Årets glass.
6:5 Red.: Stopp ett tag! (Rapportkarta).
6:6 Red.: Sommarens fynd 1987.
6:11 Granerot, Arne: Reflektioner kring floran på Sollerön.
6:19 Drakenberg, Börje: Botanikundervisningen vid Garpenberg.
6:21 Bratt, L.: Fäbodarnas växtvärld.
6:33 Widersten, Berndt: Roths äng – en engelsk park i Ludvika.
7:3 Ledaren,: Sluthöstat.
7:4 Edelsjö, J. Projektcirkeln i Falun 1988 rapport.
7:6 Nyström, S.: Projektcirkeln i Borlänge 1988 rapport.
7:7 Persson, H.: Projektcirkeln i Hedemora 1988 rapport.
7:8 Appelqvist, Carin: Projektcirkeln i Mora 1988 rapport.
7:9 Rynéus, Torbjörn: Sötgräsets väl och ve vid Vädertupp.
7:11 Blom, Sven-Erik: Något om Hönsarvsbergets växtvärld.
7:17 Oldhammer, B: Varglaven och skogseldarna.
7:22 Nyström, S.: Exkursion till Tuna-Hästberg 1988.
7:22. Wagenius, Christer: Exkursionen till Högsberget i Avesta 1988.
7:23 Bratt, L.: Exkursion till Sollerön.
7:24 Gustafsson, Ulrika: Fjällbotaniklägret 1988 i Drevdagen.
7:25 Oldhammer, B: Groddsvingel vid Stop i Älvdalen.
7:27 Andersson, I.: Rapport från en gräsmatta.
7:29 Bratt, L. & Edelsjö J.: Lustgårdar i norr.
7:38 Red.: Litteratur om kärlväxter i Dalarna 1986-87.
8:3 Ledaren.: Kära faster !.
8:5 Red.: Rapporter till floraregistret.
8:7 Red.: Sommarens fynd 1988.
8:13 Jansson, Staffan: Ny tistel för Dalarna (kåltistel).
8:14 Ljung, T.: Recension: Ängar.
8:15 Bratt, L.: Ängar och hagar i Hedemora.
8:20 Red.: Notiser.
8:22 Nordh, Börje: Svårt att lära om.
8:23 Ericsson, Stefan: Om Dalarnas majranunklar.
8:33 Kellner, Olle: Hur påverkas mosippa av skogsgödsling?
8:36 Bratt, L.: Vitmossekursen i Malung 1988.
8:37 Hultgren, Christina: Efterlysning: Flaskstarr.
8:38 Bratt, L.: Recension: Väglös vildmark.
9:3 Ledaren, : Men vad ska vi ha dem till ?.
9:4 Red,: Slutinventerat!?.
9:5 Oldhammer, B: Projektet och sedan?
9:7 Nordén, Ana –Britta: Om ängarna i Floda.
9:9 Ljung, T.: Ett nytt diabasberg (Ordberget i Transtrand).
9:12 Oldhammer, B: Långskägg!
9:13 Bratt, L.: En parhäst åt Gnupen (Öjskogsfjället).
9:15 Oldhammer, B: Vad ringlaven lär oss om fragmentering.
9:17 Bergqvist, Gert: En märklig svamplokal nära Falun.
9:20 Nordh, B. Guckuskon och försurningen.
9:21 Bratt, L.: Småsileshåret i Dalarna.
9:24 Edelsjö, J. Klådris ny för Dalarna.
9:29 Oldhammer, B: Hur går det med strandviolen?
9:30 Jansson, Anita: Projektcirkeln i Säter-Gustafs 1989.
9:31 Ljung, T.: Projektcirkeln i Borlänge 1989.
9:33 Carrington, B.: Rapport från botanikgruppen i Falun.
10:3 Ledaren, : Hjärtstillestång.
10:4 Red.: Pågående projekt.
10:5 Red.: Sommarens fynd 1989.
10:11 Eriksson, Gunnar: Tre botanister kring Dalarnes flora.
10:18 Red.: Notiser.
10:19 Dalhielm, P.G. Ävjebroddsfloran vid Bysjön.
10:25 Ljung, T.: Något om mytbildningen hos orkidéer.
10:28 Red.: Notiser.
10:29 Strohl, Olle: Kraftverksbyggen hotar floran längs Uvån.
10:32 Red.: Litteratur om kärlväxter i Dalarna 1988-89.
10:33 Hermansson, J–O .: Lavar och svampar i Birtjärnsberget.
10:36 Carrington, B.: Exkursion till Hamrarna 1989.
10:37 Bratt, L.: Fjällbotanikveckan 1989 i Särnaheden.
11:3 Ledaren, : Bland tomtar och troll.
11:4 Janols, Anders: Stor låsbräken i Lindbastmora.
11:7 Åstrand, Helena: Lövåsen under 300 år.
11:14 Nordén, A.-B./Red. Växtnamn på flomål.
11:15 Kvist, Birgitta: Såpörten – en fastlandsraritet i Mora.
11:19 Bratt, L.: Exkursionen till Viggen, Hedemora.
11:22 Oldhammer, B: Lunglaven måste skyddas bättre!
11:23 Persson, H.: Något om floran i Vikmanshyttan.
11:27 Bratt, L.: Om klockljungen i Dalarna.
11:28 Melakari, Timo: Kommentar till 1990 års fynd av klockljung.
11:29 Turander, Peter: Två småfynd av långskägg i Orsa.
11:31 Björklund, Axel: Rapport från Rättvik.
11:33 Ljung, T.: Sommarens ängar.
12:3 Ledaren, : Välkommen, medlem.
12:5 Campbell, F.: Guckuskon i Dalarna – en lägesrapport.
12:13 Red.: Sommarens fynd 1990.
12:15 Ljung, T.: Spikklubba ny för Dalarna.
12:17 Bratt, L.: Jungfrulinet i Dalarna.
12:19 Lundquist, R.: Anabasis på stormyren.
12:20 Edelsjö, J. Kanadastarr ny för Dalarna.
12:21 Wieck, H.: En slåtteräng i Västerbergslagen.
12:25 Dahlgren, Elis: Växtnamn på hedemoramål.
12:27 Bratt, L.: Tvi valena måg…
12:28 Dalhielm, P.G .: Läkekungsljus i Avesta.
12:29 Hermansson, J–O .: Knappnålslavar kontra viltvård.
12:31 Hermansson, J–O .: Listor över hotade mossor, lavar och svampar.
12:45 Wieck, Håkan: En florautflykt i finmarken.
12:48 Edelsjö, J. Minnen från fjällägret 1990.
13:3 Ledaren, : Fem i tolv.
13:4 Jansson, S.: Skärmstaren återuppstånden.
13:5 Red.: Växtfynd i urval 1991.
13:7 Nyström, S.: Recension: Dalablommor – en vildbukett.
13:8 Bratt, L.: Blodvallmo i Dalarna.
13:9 Hermansson, J–O .: Knappnålslavar i Dalarna del 1.
13:20 Bratt, L.: Hovranområdets vattenvegetation.
13:25 Bratt, L.: 1000 hotade växtlokaler!!
13:26 Oldhammer, B.: Charlies miss - ett restips
13:27 Hellqvist, Claes: Fransbo – hedemorakretsens egen slåtteräng.
13:29 Red,: Äng och hage i By 1867.
13:31 Wistrand, G.: Till minne av Ragnar Morander.
13:32 Dahlgren, E.: Ärtväxter på Bispbergs klack.
13:33 Oldhammer, B: En gammal granskog i Orsa finmark (Tunturibeget).
13:34 Oldhammer, B: Småskalig branddynamik.
13:35 Dahllöv, Marika: Rapport från årsmötet 1992.
13:36 DABS styrelse: Verksamhetsberättelse Dalarnas Botaniska Sällskap 1991.
13:38 Red: Botaniksommaren 1992.
14:3 Ledaren, : Drömmar i ovädrens tid.
14:4 Hedman, Jan: Norna ny för Dalarna.
14:5 Eriksson, P.A.: Småprat om växtfynd i Västerdalarna.
14:7 Bratt, L.: Fjätälven – en botaniskt anonym älv i norr.
14:11 Ljung, T.: Fågelmyratippen – ett botaniskt vallfärdsmål.
14:15 Nyström, S.: DABS rycker ut i Silvberg.
14:17 Nordh, B. Min egen lilla slåtteräng.
14:19 Ljung, T.: Recension: Den nordiska floran.
14:20 Oldhammer, B: Överlever vedlevande tickor brand?
14:22 Hermansson, J–O .: Knappnålslavar i Dalarna del 2.
14:38 Dahllöv, M.: Exkursion till Amungen 1992.
15:3 Ledaren, : Tema låsbräken.
15:4 Rydell, Åsa: Möte bland låsbräknar.
15:5 Eriksson, G.: Botrychium – (dvärglåsbräken).
15:10 Red.: Notiser.
15:11 Ljung, T.: Låsbräkenväxterna – en summering.
15:33 Andersson, I.: Annorlunda biotoper i Idkerberget.
15:35 Dahllöv, M.: Rapport från botanikdagarna i Dalarna 1993.
15:40 Jandér, Janet: Nygäst vid fågelbordet (malörtsambrosia),
15:41 Bratt, L.: Recension: Särnaprojktet.
15:42 Ljung, T.: Recension: 3 floravårdsböcker.
15:43 Red.: Angående reservatsbildning vid Bispbergs klack.
16:3 Ledaren,: Vad säger du långskägg, vann rätt låt?.
16:7 Red.: Växtfynd 1992-94.
16:13 Spansk, Örjan: Raviner i Gagnefs kommun.
16:17 Bratt, L.: Gäster vid vägkanten (bl a strandråg).
16:20 Ljung, T.: Katastrofår för stor låsbräken.
16:21 Oldhammer, B: Stortromben 1973.
16:23 Ljung, T.: Skolherbariet – en försummad resurs.
16:26 Bratt, L.: Recension: Mossor och Lavar vid Jätturn.
16:27 Eriksson, P.A.: En skönhet i lavarnas rike (saffranslav).
16:28 Red.: Notiser.
16:29 Red.: Projekt floraväktare i Dalarna – en konkret uppföljning.
16:31 Red.: Hotade och sällsynta kryptogamer i Dalarna.
16:34 Olsson, Aina: Fjällbotanikdagarna 1993 rapport.
17:3 Ledaren, : Tio år i nöd och lust.
17:4 Ljung, T.: DABS eget herbarium på plats.
17:6 Red.: Samla ogräsfrön – bli gudmor åt hotade ogräs!
17:7 Ljung, T.: Pros Erik lämnar lien vidare.
17:10 Red.: Växtnamn på järnamål.
17:11 Ljung, T.: Skogsfrun och Tasse vid Draggberget.
17:13 Ingmar, Axel: Galmejaåkern i Avesta – ett stycke miljöhistoria.
17:15 Bratt, L.: Nyheter i Dalarnas Flora.
17:29 Ljung, T.: Hur fridlysta är egentligen orkidéerna?
17:30 Red.: Notiser.
17:31 Ljung, T.: Anmälan: Älvdalska växtnamn förr och nu.
17:32 Bratt, L.: Exkursionen till Söntjärnsmosen.
17:33 Bratt, L.: Nipfjället – DABS´ fjälläger 1994.
17:37 Oldhammer, B: Mossornas vänner i Orsa och Rättvik.
17:38 Red.: Dalabotanisk litteratur 1990-94 (kärlväxter)
18:3 Ledaren, : Med is eller on the Rocks?.
18:4 Bratt, L.: Lövbinda på naturlig växtplats.
18:5 Bratt, L. & Hansson, Sven: Lappnycklar, Dactylorhiza lapponica, i Dalarna.
18:8 Frödin, Lillebeth: Dalarnas västligaste hassel.
18:9 Robertsson, A. & Ambosiani, K.G.: 200 000 år gamla barrträd i Öje.
18:21 Stensland, Lars: Estdritbljomm och pipskaptbuosk.
18:27 Gunarsson, Urban: Storbyhagen – en myggig mosaik.
18:33 Lundquist, R.: Om metoder att mäta biologisk mångfald.
18:36 Red.: Notiser.
18:37 Jansson, S.: Vet du om skyddsvärd natur i Säters kommun?
19:3 Ledaren, : Den Aruvimiska skogens hemlighet.
19:4 Rapportkommittén Dalarnas flora: Projekt Dalarnas flora.
19:14 Red.: Vad är egentligen Dalarna för något?
19:15 Red.: Sommarens fynd 1995.
19:19 Turander, P.: Tjåbergsområdet – en vildmarksoas.
19:24 Red.: Notiser.
19:25 Oldhammer, B: Mosippan som dominerande ört.
19:27 Oldhammer, B: Ekologisk landskapsplanering.
19:30 Nordh, B. Grönvit nattviol i Bispberg.
19:31 Bratt, L.: Om sumpskogens dynamik genom tiderna.
19:34 Jansson, S.: Nya tickor för Dalarna.
19:38 Ljung, T.: Anmälan: Floran i By socken.
19:39 Oldhammer, B: Ingen vanlig skitmossa!
19:41 Bratt, L.: Exkursion till Nyängena i Älvdalen.
19:44 Forslund, Britta: Exkursion till Sonnboviken.
19:45 Bratt, L.: Fjällbotaniklägret 1995.
20:3 Ledaren, : E pluribus unum?.
20:5 Ledningsgruppen Dalarnas flora: Dalarnas flora år två.
20:8 Westman, Gunnar.: Åter en ny lokal för dvärglåsbräken i Dalarna!
20:9 Persson, H.: Elis Dahlgren 1903-1996.
20:11 Jansson, S.: Till schaktmassornas lov.
20:13 Eriksson, P.A.: Några växtnamn på malungsdialekt.
20:16 Bratt, L. & Ljung, T.: DABS floraväkteri under 1995 och 1996.
20:17 Oldhammer, B & Ljung T.: Fibblornas mångfald – lärorika exempel.
20:23 Oldhammer, B: Turander, P. Bjurdammsberget och Kajsberget måste räddas.
20:26 Oldhammer, B: Dags för steg två!!
20:27 Turander, P.: Den kryptogamrika skogen vid Kallbolsfloten.
20:29 Oldhammer, B: Ringlaven ökar i Mora – där inte skogsbruk bedrivs.
20:30 Red.: Dalabotaniska notiser.
20:31 Ingvar-Nilsson, Malin: Vad hände 1910?
20:33 Jansson, S.: Vart tog dyborren vägen?
20:35 Bratt, L.: Fjällbotanikdagarna 1996 i Röskåsen, Idre.
20:37 Dahllöv, M.: Hovranområdet i fokus.
21:3 Ledaren, .: När aporna tystnar.
21:4 Bratt, L. & Ljung, T.: Sommarens fynd 1996.
21:7 Löfgren, Ola & Englund, Roger: Kärrbräken,Thelypteris palustris, ny för Dalarna.
21:9 Bengtsson, Roland: Sjöplommon i Dalarna.
21:13 Weibull, Henrik: Något om mossorna vid Fulufjället.
21:25 Ljung, T. & Bratt, L. Städjans edelweiss.
21:29. Bratt, L.: Utblick västerut – gränsnära fynd från Hedmark.
21:33 Nyström, S.: Gamla växtnamn fån Tuna.
21:34 Ledningsgruppen Dalarnas flora: Dalarnas floras Hemsida.
21:35 Ljung, T.: Ett sällsamt vallfärdsmål, Solberga kalkbrott.
21:37 Lundquist, R.: Gunnar Wistrand.
21:38 Wistrand, G.: Om insåningar vid vägkanter.
21:39 Ljung, T.: Flora och vegetation i Dalarnas vägkanter.
22:3 Ledaren, .: Palearktisk perspektivövning.
22:4 Red.: Dalabotaniska notiser.
22:5 Bratt, L.: Fulufjället i ny skepnad.
22:9 Turander, P. & Oldhammer, B.: Silvertllarnas land, Koppången.
22:15 Sjörs, Hugo: Kungsängsliljan i Säterdalen.
22:17 Sjörs, H.: Några gamla ängsprovytor från Säterdalen.
22:23 Bratt, L.: The Killarney Fern.
22:25 Ljung, T.: Dyvelträck och virak.
22:29 Johansson, Jan E.: Bakom teaterladan i Hedemora.
22:31 Ljung, T.: Vad viskar ormtungan?
22:32 Björklund, A.: Vad Rättviks naturmuseum kan erbjuda.
22:34 Larsson, P-O: Bruntboblomster.
22:35 DABS styrelse: DABS har hittat hem!
22:36 Nyström, S.: Slamkrypeängarna i Kårtylla.
22:37 Jansson, S.: Dalarnas flora – lägesrapport.
23:3 Ledaren, :En artjägares försvarstal.
23:4 Red.: Två somrars växtfynd 1997-98.
23:7 Ljung, T.: Kopparnejlikans klan.
23:14 Red.: Dalabotaniska notiser.
23:15 Oldhammer, B: Om livet på Grunuflot.
23:19 Persson, H.: Potamogetonfloran i Hedemora.
23:29 Nyström, S.: Svedjebränning i Källslätten.
23:34 Delin, A.: Fröpåsbotanik eller naturvårdsbotanik?
23:37 Hedgren, Torkel: Dagliljan i Grängshammar.
23:40 Jons, Maria: Lyckat odlingsförsök på slåtterfibbla.
23:41 Bratt, L.: Tolta eller torta.
23:43 Ljung, T.: Växtnamn på folkspråket i Dalarne.
24:3 Ledaren, :Dalens ande.
24:5 Jansson, S.: Med Ljusterån från källorna till älven.
24:29 Moberg, Roland: Ett trettioårsminne från Säterdalen.
24:30 Red.: Dalabotaniska notiser.
24:31 Bruks, Anders & Sigra, Berit: En ny förekomst av gulsippa i Orsa.
24:32 Oldhammer, B: Är cembratallen under spridning?
24:33 Larsson, Rällsjö Britta efter: Växtnamn på Bjursmål.
24:35 Red.: Projekt Dalarnas Flora – sommaren 1999.
24:36 Red.: Projekt Dalarnas Flora – inventeringsläget –99.
24:38 Wieck, H.: Vattenväxtutflykten till Leran 1998.
25:3 Ledaren, : I vinden från Adams öken.
25:4 Red.: Dalabotaniska notiser.
25:5 Ljung, T.: Gulreseda, Reseda lutea, ny för Dalarna.
25:6 Dalhielm, P.G. Sträv kardvädd, Dipsacus strigosus, ny för Dalarna.
25:7 Bratt, L.: Scapania glaucocephala – en ny mossa.
25:10 Oldhammer, B & Ljung T.: Alkärret vid Jutjärn.
25:12 Ljung, T.: Dalarnas natur är äntligen komplett!
25:15 Janols, A.: Gräsmattemykologi.
25:28 Ljung, T.: Lyft på löven.
25:29 Oldhammer, B: Sveriges största kända lokal för varglav.
25:33 Eriksson, G.: Fröpåsbotaniken, några reflektioner.
25:35 Karlsson, Thomas: Efterlysning: Luzula divulgata.
25:37 Ljung, T.: Bäva dalkarl och kulla, slutet är nära.
25:39 Ljung, T.: Liljan i dalen – tredje gången gillt.
26:3 Ledaren, : Tack Tomas ...
26:4 Ljung, T.: Hur känns det efter tusen sidor Trollius?
26:6 Jansson, S.: Dalarnes flora – inventeringsläget 2001.
26:7 Dalhielm, P.G. Komplettering av kärlväxtfloran i By.
26:29 Oldhammer, B: ”Förtrolliuande” av Tomas Ljung om Dalanaturen.
26:30 Selander, Sten: En bondestudent – Sven Johan Enander.
26:34 Östling, Arne: Växtnamn från Mockfjärd.
27:3 Ledaren.: Våren är här.
27:4 Janols, A.: Hotas Lindbastmora av gruvbrytning?
27:5 Oldhammer, B: Aldrajers klapperstensmiljöer dömda till undergång.
27:11 Jansson, S.: Har en botanist någon glädje av Internet?
27:15 Hermansson, J–O ., Grönlund, Anna, Löfgen, Kenneth & Pettersson, Jörgen: Lav- och mossinventering på vikingafältet Klikten, Sollerön.
27:27 Jandér, J. Vattenväxter i Karlslundstjärnen och ångbåtstur på Runn 13 augusti 2000.
27:29 Janols, A.: Fån svampklubben Skogsriskans inventeringar hösten 2000.
27:36 Ohlsson, Märta: Grådraba, Draba incana i Särnaheden.
27:37 Jansson, S.: Lindmalva, Abutilon theophrasti, i Dalarna – min första cyberblomma.
27:39 Oldhammer, B: Bokrecension (Blidka dig blåa ödemark).
27:40 Lundquist, R.: Vad berättar kaveldunet?
28:3 Ledaren, : Höst!.
28:4 Levenskog, Per: Sankt Kristoffers växter.
28:5 Bratt, L.: Floraväktarverksamheten i Dalarna.
28:39 Oldhammer, B: Ny björk under bildning?
29:3 Ledaren, : Vår i Säterdalen.
29:4 Hermansson, J–O .: Lavfloran vid Svartån i Krylbo.
29:11 Jansson, S.: Stoppa inte pressarna! – kort handledning i konsten att samla, pressa och montera växter.
29:16 Hermansson, J–O .: Lavfloran vid Kullhyddan i Folkärna s:n.
29:21 DABS styrelse: Verksamhetsberättelse Dalarnas Botaniska Sällskap 2003.
30:3 Ledaren, : Vilken sommar!.
30:4 Ljung, T.: Ädelogräsen vid Ingarvstippen.
30:25 Persson, H.: Floran efter riksväg 70 i Hedemora.
30:26 Hansson, Kristina: De vilda blommornas dag den 9 juni 2002.
30:27 Persson, H.: Exkursion till Norn.
31:3 Ledaren, : Snart är sommaren här.
31:4 Carrington, B. Vår föreningslokal är hotad.
31:5 Ljung, T.: Per Gustav Dalhielm är död.
31:6 Hansson, K.: De vilda blommornas dag den 15 juni 2003.
31:7 Svensson, Anders & Edelsjö, J.: Växtfynd på fyra soptippar i Dalarna.
31:19 Bratt, L.: Rapportera fältgentiana!
31:20 Bruks, A. & Sigra, B.: Man vet aldrig vad som växer bakom knuten…
31:22 Palmqvist, I. & Bratt, L.: Databas för dalafloran uppfunnen.
31:26 Hansson, K.: Ängs- och betesmarksinventering!
31:27 DABS styrelse: Verksamhetsberättelse, Dalarnas Botaniska Sällskap 2002.
32:3 Ledaren.: Skräckblandad förtjusning...
32:5 Hansson, K.: Uti vår hage,
32:6 Johansson, P. Roland: Hur jag firade de vilda blommornas dag 2003.
32:8 Hermansson, J–O .: Inventering av landsvägsalléernas naturvärden. Del 1.
32:23 Bratt, L.: Årets inventeringsart: Skogsklocka, Campanula cervicaria.
32:26 Oldhammer, B: Johansson, Pär. Hur ska skogens biologiska mångfald i Dalarna räddas?
32:35 Persson, H.: 2003 års DABS-exkursioner i Hedemora kommun.
32:36 Ohlsson, M.: Vår i Säterdalen 2004.
32:37 Ohlsson, M.: Bättre sent än aldrig…
32:38 DABS styrelse: Verksamhetsberättelse Dalarnas Botaniska Sällskap 2003.
33:3 Ledaren, : Årets julklapp?.
33:4 Hermansson, J–O .: Inventering av landsvägsalléernas naturvärden. Del 2.
33:39 Persson, H.: De vilda blommornas dag 2004.
33:39 Persson, H.: Vattenväxtexkursion till Uppbotjärn.
34:3 Ledaren, : Rapport från verkligheten.
34:4 Ljung, T.: Styv fingerört, Potentilla recta (så gott som) ny för Dalarna.
34:7 Palmqvist, I. & Bratt, L.: Skogsfru Epipogium aphyllum i Dalarna.
34:10 Bratt, L.: Årens fynd 1999-2004.
34:23 Oldhammer, B .: Sicken en.
34:24 Palmqvist, I. & Bratt, L.: Mosippa Pulsatilla vernalis i Dalarna.
34:35 Lundquist, R.: Försommarvisa i två verser.
34:36 DABS styrelse: DABS Verksamhetsberättelse 2004.
34:39 Bratt, L.: Systematikdagarna 2005.
35:3 Ledaren, : Välkommen till väntanstiden!.
35:4 Red.: Årets inventeringsarter – majviva och fjällviva.
35:10 Ohlsson, M.: Inventering av ängar och betesmarker 2002-204.
35:12 DABS styrelse: Verksamhetsberättelse Dalarnas Botaniska Sällskap 2005.
36:3 Ledaren, :Situation Dalarna.
36:5 Janols, A.: Nästrot Neottia nidus-avis äntligen funnen i Dalarna!
36:11 Oldhammer, B .: DET KOM EN E-POST .
36:12 Oldhammer, B .: Grusnejlika Gypsophiola muralis påträffad i Rättvik.
36:13 Ljung, T.: Hundrovan Bryonia alba i Dalarna.
36:16 Delin, A. & Hermasson Jo .: Rapport från forskningsresa i naturvårdens utmarker 2006.
36:38 Zars Frödin, Lillebeth .: Gamla och nya rariteter i Malungs flora.
36:43 Red, .: Inbjudan till Årsmöte 2007.
37:3 Ledaren, :Jag vill, jag vill jag vill!.
37:5 Jansson, S.: Stämshöjens stormhatt skyddad - konsten att beställa ett reservat.
37:7 Bratt, L .: Näbbstarr, Carex lepidocarpa ssp. lepidocarpa, ny för Dalarna.
37:11 Lundqvist, R .: Den vilda jakten på ädelgräsen hade fört mig ända hit.
37:13 Nyström, S.: Gustav Tholander, en botanisk profil.
37:15 Eriksson, G.: Botaniska strövtåg i Ludvikatrakten 2007.
37:19 Red.: Peloria i Romme.
37:20 Hermansson, J-O.: Nya lavar i Dalarna.
38:3 Ledaren, :Vad säger du sugan?
38:4 Oldhammer, B. :Ny roshybrid för Sverige påträffad i Orsa
38:7 Gustavsson, N. :En andra dalalokal för glesgröe Glyceria lithuanica hittad
38:8 Red. :Flugtrumpet Sarracenia purpurea ny för Dalarna
38:9 Bratt, L. :Gräsull Eriophorum latifolium - årets inventeringsväxt
38:11 Janols, A. :Varför har jag hittat så många ängssvampar på min tomt?
38:39 Red. :Lavar och mossor. Tre recensioner. Tomas Hallingbäck och Urban Gunnarsson , Lars Arvidsson , Bo Degerman
39:3 Ledaren, :Säter till våren, kom
39:4 Knöppel, A. :Blek jordrök - tillbaka i Dalarna efter nästan 100 år
39:5 Palmqvist, I. :DAGGKÅPOR ALCHEMILLA I DALARNA – DEL I
39:19 Efraimsson, L. :Skogsfruns pollination, ett mysterium?
39:27 Hermansson, J-O. :Gul mjukporing Anomoporia albolutecens funnen i Dalarna
39:29 Lundqvist, R. :Floravandring i Grejsan
39:32 Red, .: Årets vårfynd (?)
39:33 Jandér, J. :Orkidevandring i Linnés fotspår vid Mårtanberg 21 juni 2008
39:34 Oldhammer, B. :UTFLYKTSTIPSET    Värmderåsen i Orsa – jättetallarnas skog
40:1

Tyler,T. : Dalarnas hökfibblor

41:3 Ledaren, :En vintersaga
41:4 Gunnarsson, U: Dalabotanist och naturvårdare. Till minne av Hugo Sjörs
41:11 Palmqvist, I. :DAGGKÅPOR ALCHEMILLA I DALARNA – DEL II
41:31 Efraimsson, L. :Skogsfruns pollination , ett mysterium? DEL II
41:34 Oldhammer, B. :Några tankar om proppar och baksmällor
42:1 Red, .:Dvärgnäckros Foto Per Johansson Mora
42:3 Ledaren, :Audiens hos prinsessan Tuvstarr
42:4 Hagelin, G. :Blomvass i Gärdsjön
42:6 Nordhag, M. :Botaniska notiser från Västerdalarna 2011
42:7 Bergqvist, G & Broström, D & Hermansson, Jo & Janols, A :Svampinventering Idre och Särna
42:16 Gunnarsson, U. :Mosskurs 2011
42:22 Bratt, L & Palmqvist, I. :Årens Fynd 2005-2011
42:40 Gustavsson, N. :En ny lav på spåret
43:3 Ledaren. :Maya, mormor och morötter
43:4 Oldhammer, B :Moderkällan för brokirisen funnen.
43:7 Gunnarsson, U :Mossornas vänners höstexkursion på och invid Älvdalens skjutfält
43:14 Nyström, S.:Med DABS på Rommehed.
43:15 Oldhammer, B :Arter och död ved utan värde?.
43:30 Carrington, B.:Inventering av floran väster om Bringsjöberg.
43:32 Gunnarsson, U :Rariteter under ytan - ny rapport om kransalger i Dalarna.
43:34 Red, .:Notiser
44:3 Ledaren. :Nya utmaningar för DABS
44:4 Ljung, T :Axel (Acke) Björklund in memorian
44:7 Nyström, S :Exkursion till Ryssjön och Vintjärn
44:8 Gunnarsson, U.:Lägesrapport för fältgentiana i Dalarna 2012
44:18 Oldhammer, B :/Ännu en) Vägkantsmassaker i Orsa
44:19 Nordhag M.:Rapport från ett vägdike
44:21 Oldhammer, B :Isljuden berättar om okänd dynamik
44:25 Bratt, L :Ävjepilört, bandnate och uddnate i Dalarna.
44:36 Oldhammer, B :Ännu mer brokiris, Iris versicolor
44:37 Oldhammer, B :Försök till skogsordlista med kommentarer
44:42 Bratt, L :Vit näckros och nordnäckros i Dalarna - en efterlysning
45:3 Ledaren. :Tankar i höstmörkret
45:4 Oldhammer, B :Rövarna vid Rövarberget
45:14 Bengtsson, R :Kryppyssling - en ljusskygg raring på Långsjön botten
45:16 Bratt, L :DABS på Sävviken, Folkärna
45:17 Bratt, L & Palmqvist, I. :Årens fynd 2012-2014
46:3 Ledaren. :Sommaren i annalkande?
46:4 Oldhammer, B :Bra bombmurkelår i Orsa
46:5 Gunnarsson, U :Förändringar i nya rödlistan som berör Dalarnas kärlväxter
46:9 Nilsson, L-E :Historia, kultur, natur och flora i en finnmarksby
46:15 Bratt, L & Palmqvist, I. :Kulturflyktingar i Dalarnas Flora
47:3 Ledaren. :Mot ljusare tider!
47:4 Gunnarsson, U :Mosippa i sydöstra Dalarna
47:13 Oldhammer, B :Snart växer ek vid Siljan och Orsasjön
47:14 Red. :DABS rättar
47:15 Gunnarsson. U & Sara Asker :Rapport från vitmossekursen i Malung 16-17 aug 2014
47:22 Palmqvist, I. :Daggkåpor i Dalarna - del III
48:1 Styrelsen. :Botanikdagarna 2016. _ Excursions guide
49:3 Ledaren. :Ordförandens utblickar
49:4 Maad. J :Inventeringsdag i Skräddartorp
49:5 Nordhag. M :Ljungögontröst funnen i Malung
49:8 Janols. A :Purpurknipprot funnen i Tuna-Hästberg
49:10 Gunnarsson. U & Wressel. A :Ny lägesrapport för fältgentiana
49:17 Gunnarsson. U :Syltåg Juncus tenuis, nästan ny för Dalarna
49:20 Nordhag. M :Svärdtåg Juncus ensifolius, ny art för Dalarna
49:22 Bratt. L :Storfjärva Mertensia sibirica, ny art för Dalarna
49:26 Nyström. S :Med DABS runt Siljan på Botanikdagarna
49:27 Maad. J :Botanikdagarna 2016 - Boda-Ore - turen
49:30 Bratt. L :Botanikdagarnas turer norrut mot Älvdalen
49:32 Bratt. L & Palmqvist. I :Förteckning över kärlväxter påträffade vid Brindbergs fäbodar under 2016
50:3 Ledaren. :Jubilaren
50:4 Efraimsson. L :Botaniska strövtåg i min hembygd i Västerdalarna - förr och nu
50:29 Oldhammer. B :Sveriges rikaste förekomst av fjällnejlika ?
50:31 Gunnarsson. U : Horrmundberget, sägenomspunnet berg i Västerdalarna
50:39 Maad. J :Nybörjarkursen "Upptäck blommornas värld"
51:1 Trollius Krissla.
51:3 Ledaren.
51:4 Gunnarsson. U : Rapport från inventeringslägret i Särna 2018
51:11 Bratt. L :Rotfibbla, Hypochaeris radcata, ny för Dalarna
51:12 Jandér. J :Rällsjö Brita är mitt namn
51:14 Furugård Kjell :Ängs- eller liten blåklocka
51:16 Gunnarsson. U : Kransmynta, Mentha x verticilliata, nyligen uppmärksammad i Dalarna
51:18 Kyrkander Tina, Bertilsson Ann & Örnborg Johan: Inventering av kransalger i Limsjön 2017
51:24 Jansson. S :Guldgruva hittad i skattkammare!
51:25 Bratt, L & Gunnarsson. U : Floraväktararter i Dalarna
51:28 Bratt. L :Risvide, Salix arbuscula, ny för Dalarna
51:33 Jansson. S : Än blommar krisslan!
52:1 Trollius Mistel.
52:3 Ledaren.
52:4 Bratt. L :Mistel, Viscum album, ny för Dalarna
52:6 Yngve Johansson & Håkan Sandin :Kalkdån, Galeopsis angustifolium, ny för Dalarna
52:8 Gunnarsson, U. :Inventeringslägret i Fredriksberg 2019
52:12 Nyström. S :Gamla skoltomten i Alsbäck
52:14 Bratt, L & Palmqvist, I. :Årens fynd 2015-2019
52:39 Gunnarsson, U. :Dalarnas lavar och lavledande svampar
53:1 Trollius
53:3 Ledaren - Mångfalden av växter minskar
53:7 Bratt. L :Nytt på mistelfronten, Viscum album
52:9 Bratt. L :Gölstarr, Carex x grahamii, ny för Dalarna
53:13 Sundberg Sebastian & Jan Y. Andersson: Inventering åkerogräs
53:16 Bratt, L & Palmqvist, I. :Årets fynd 2020
53:27 Nyström. S :Praktstenört, Aurinia saxatilis, ny för Dalarna<
53:28 Ståhl Peter. :Grönskäran åter i Dalarna