Dalakarta Artantal Bokade rutor
 

    

                                                              

Utbredningskartor med lokaldata för samtliga arter funna i Dalarna   fr.o.m.  1980   (om annat ej anges) se Inledning

 

Uppdaterade 2018-11-06

Artbilder

Äldre uppgifter på arter ej rapporterade efter 1980    (F80)

Ansvarig  inge.palmqvist@dalafloran.se