Dalakarta Artantal Bokade rutor
 

    

                                                              

Utbredningskartor med lokaldata för samtliga arter funna i Dalarna   fr.o.m.  1980   (om annat ej anges) se Inledning

 

Uppdaterade 2021-03-14

Artbilder

Äldre uppgifter på arter ej rapporterade efter 1980

Ansvarig  inge.palmqvist@dalafloran.se