Omkring 4350 bilder finns ,fördelade på  c:a 920 arter

 

Art med tecknet  ®  framför namnet i den högra artkolumnen  har länk till bildgalleri

Öppna utbredningskartan genom att klicka på den vänstra artkolumnen

Klicka på latinska artnamnet i kartans övre vänstra hörn ( text understruken och blå  = länk till Bildgalleri)

Bildgalleri öppnas med artbilder av varierande antal och kvalite ( uppdateras kontinuerligt )