Rumex obtusifolius    Tomtskräppa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Kyrkbyn (12G 5h , [66762, 15383] ), tillfällig på brännplats vid nya kyrkogården, fåtalig , 1998 (PDm)
Västanhede (12G 6g , [66801, 15345] ), skräphög på tomtmark, 2 ex. (kont.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
AVESTA

Avesta, Industrigatan (artp.), (12G 3d , [6668650, 1519300] ), ruderatmark med grushögar, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
STORA SKEDVI

Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), limnisk strandvåtmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
SÄTER

Säter, friluftsteatern (12F 8j , [66922, 14977] ), gräsmark vid ån, enst. , 1987 (TLj)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.), (12F 8j , [6692255, 1497704] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692458, 1497531] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Norddalsbron (12F 8j , [66944, 14957] ), intill stigen fr.info.tavlan t.pumphuset, flera ex. , 1987 (TLj)
GUSTAFS

Ljusterbro ,strax Ö bron,samt kreaturssigar eft.ån (EDn-rapp.), (12F 9j , [6695, 1495] ), beteshage,fuktig gräsmark, rikl.i betesh. elj.spars. , 1987 (TLj)
STORA TUNA

Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
VIKA

Gringsbo gård 200 m NV (13G 3a , [6718850, 1500260] ), beteshage, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Morbygden (13F 3g , [6719, 1484] ), åkerkant, 1 ex , 1995 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Morbygden (13F 3h , [6719980, 1485000] ), OBS ssp. transiens , Mellantomtskräppa, några ex 1995- , 1999 (TLj)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ludvika, korsningen Skolgatan-Engelbrektsgatan (12F 4d , [66701, 14658] ), rivningstomt, rikligt , 1980 (RNo)
Österdalarna

ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6775859, 1435952] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 1 ex i diket 50-75 meter från vårt hus. spridd från min tomt?, 2006 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), spontant inkommen, blir större och större, på störd mark intill trädgård, 1 ex , 2014 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn (14E 5h , [6775893, 1438074] ), tomtmark, 2001 (BOr)
MORA

Färnäs , Nord i byn (14E 3h , [6766060, 1435260] ), vägkant trekorsväg, 2010 (SJo)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Västerdalarna

JÄRNA

Östanrönningen (13E 0b , [6704358, 1408131] ), ~refl~ ,fd fäbod, gräsmark, 2009 (HLe)

Dalarnes Flora