Galleri
Rumex obtusifolius -- Tomtskräppa
Artlokaler
Gustafs , Ljusterbro , Säterdalen
Säterdalen