Rumex obtusifolius ,  tomtskräppa

DALARNES FLORA 1949

Rumex obtusifolius L. -- (G. Lohammar 1921).

Ny synantrop, trol. delvis bofast. S. Folkärna Jularbo stn 1 ex. (tillf., Lr) ; Hedemora Matsbo (gård v. landsv., åtm. sedan 1933, St. Skedvi Öv.-Sätra, 1930-t. (tillf., Sj.). Möjl. även St. Kopparberg Karlberg (Ls). B. Grangärde Grängesberg (1946 At, 1948 Isr.).

Upptogs utan lok. (KRÖN. 43) i st.f. »R. acutus» (KRÖN. 31) =R. hydrolapathum; vad han egentligen avsett är ej klart. Intet belägg finnes. »Ej obs.» (IND.).

Tillägg 1960

R. obtusifolius. - S. *Säter Säterdalen v. vattenfallet (1940 Fe, vid. At); *Borlänge Ytt.-Mora v. tipp (1951 Tr, vid. At). B. *Ludvika staden i en trädg. (åtm. sedan 1952: Bd), Brunnsvik v. folkhögskolan (1954 S. Norrman), här rikl. kring ett hus (Bj.). Ö. uppg. för *Älvdalen (FÄRJE).

Tillbaka