Alchemilla heptagona    Sjuhörnig daggkåpa


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SUNDBORN

Korså bruk (13G 4d , [6724280, 1518500] ), gräsmark, 3 stora plantor ( belägg foto) , 2007 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Vintjärn centrala delen nära landsvägen (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 4 m2 , 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn ,Västra delen nära landsvägen (13G 9c , [6745850, 1513130] ), gräsmark, 5 fläckar på totalt 5 m2 , 2005 (JEd & IPt)
Vintjärn centrala delen NV om landsvägen (13G 9c , [6745870, 1513430] ), gammal vall, 2 m2 , 2005 (JEd & IPt)
Svartnäs (14G 0d , [6754956, 1517973] ), vägslänt, ca 0,5 m2 , lokalen förstörd 2010 på grund av vägverkets släntschaktning (IPt) , 2007 (IPt)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755200, 1518000] ), grässlänt, 2 ex (klippt gräs ca 2 dm från plantorna ,ev flera ex) , 2007 (IPt)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Jägarnäs mot Räfsnäs, 800 m SO Jägarnäsgården (12F 3d , [6666236, 1466698] ), ängsartad f.d.åkervall, rikligt med småex. på ca 1 m2 , 2004 (JEd ,IPt)
Ulrika kyrka (artp.), (12F 4d , [6670663, 1465756] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
Stadsparken, vändplanen invid kyrkogården (12F 4d , [6670716, 1465768] ), vägkant/park, ca 5 ex.på 0.5 m2 , 2004 (JEd , IPt)
Österdalarna

RÄTTVIK

Born (14F 2e , [6760140, 1470690] ), gammal bruksväg, massvis , 1000- tal ex , 2007 (IPt)
Born (artp.), (14F 2e , [6760140, 1470707] ), gammal körväg, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
ORE

Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, två plantor mot klippt gräsmatta, ( foto ) , 2013 (IPt)
SOLLERÖ

Lilla Rothagen (14E 1g , [6756640, 1434940] ), gräsbevuxen vägkant, några plantor på ca 5 m , 2013 (IPt)

Dalarnes Flora