Alchemilla heptagona ,  sjuhörnig daggkåpa

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Alchemilla heptagona Juz. (vid. Hyl.).

- Sannol. nykommen synantrop. B.Ludvika Skuthamn (1953 Bj.), Ställviken (1961 Wlr).

Tillbaka