Galleri
Alchemilla heptagona -- Sjuhörnig daggkåpa
Artlokaler
Rättvik , Born , massförekomst gammal bruksväg , 2007
Sundborn , Korså bruk , 2007
Lokalen i Rättvik ,Born , juni 2008
Rättvik Born , 2009
Rättvik, Born 2010, lokalens utsträckning ca 100 m
Ore, Åssjöbo 2013