Styrelse 2021
Ordförande Urban Gunnarsson Vallavägen 22d                   791 42  Falun 076-828 29 80 Urban.Gunnarsson68@gmail.com
Vice ordförande Sören Nyström Tansågatan 10                      781 52  Borlänge 070-229 55 62 bsorennystrom@gmail.com
Sekreterare Matilda Elgerud

Moje 60                              785 30 Gagnef

073-647 41 60 m.elgerud@gmail.com
Kassör Staffan Jansson

Malmstensgatan 26           783 34  Säter

070-206 40 04 staffanjansson@outlook.com
Ansvarig för Trollius Lennart Bratt Hosjöstrand 170                   791 47  Falun 076-770 47 09 godbra@telia.com
Övriga ledamöter Mats Nordhag

Hallosbacken 31                782 33  Malung

070-206 40 55 mats.nordhag@telia.com
Janet Jandér

Trotzgatan 47                       791 72 Falun

070-227 37 56 janet.o.lars@telia.com
Lena Stigsdotter Åkergatan 11                       783 34  Säter      070-732 42 70 stigsdotter.lena@gmail.com
Jan-Olof Jansson Malmstensgatan 26           783 34  Säter        070-672 83 86 seljanne@outlook.com

Medlemsavgift  150 :-  år       Familjemedlemmar 30:- år      Föreningens plusgirokonto  676717-2