Mot en ny Dalaflora!

Efter att ha kartlagt situationen för de mest hotade och sällsynta arterna i landskapet genom projektet "Hotade och sällsynta växter i Dalarna" inledde vi arbetet med den egentliga landskapsfloreinventeringen.

Du kan hjälpa till genom att teckna dig för en inventeringsruta (5 x 5 km). Vilka rutor som är lediga framgår av kartan 'bokade'.

Det material som hittills rapporterats in till vår fynddatabas ligger till grund för våra utbredningskartor. Ta en titt på dessa och meddela oss dina egna fynd. Självklart är även enstaka fynd av ovanligare arter av stort värde!

Om du vill boka en ruta eller meddela fynd tar du kontakt med Inge Palmqvist  telefon, 0241-10662 eller epost inge.palmqvist@dalafloran.se

 


Trollius

Sällskapet ger ut tidskriften Trollius. Den ska fungera både som ett forum för publicering av material om Dalarnas växtvärld och som en hjälp att underlätta kommunikationen mellan oss som ägnar vår tid åt att utforska den.

Alla är välkomna att bidra med material. Hör av dig till Lennart Bratt eller någon annnan i styrelsen om du vill skriva själv eller har tips om ämnen som du tycker borde kunna vara av intresse.

 

Artiklar Trollius