DABS syfte och verksamhet.

Dalarnas Botaniska sällskap är en ideell förening, vars ändamål är att:

Välkommen att delta i DABS aktiviteter i samverkan med    

 

Du blir medlem i Dalarnas Botaniska Sällskap och får tidningen Trollius genom att betala in årsavgiften till bankgironummer 5859-8483 eller med Swish, nummer 123 606 3440, avgiften är 150 kr per år och för familjemedlemskap (övriga folkbokförda på samma adress) 30 kr per år. Välkommen att delta i utforskandet av Dalarnas flora!Närmaste Program

Onsd 3 maj kl 19.00 – Floraväkteriverksamheten i Dalarna

Lennart Bratt går igenom de arter som vi har som floraväktararter och vilka lokaler som vi behöver inventera under växtsäsongen. Lokal: Studiefrämjandets lokal på Magasingatan 27, Falun.

Lörd 6 maj kl 10.00 - Möt våren i Säterdalen!

Följ med på DABS traditionella vårexkursion i Säterdalen med Staffan Jansson som guide. Samling: P-platsen vid gruvplanen i Säter. Ta gärna med fika samt flora och lupp, om du har!

Se Program