DABS program Våren och Sommaren 2021

Programmet genomförs i samarbete med

OBS! Kolla vår hemsida för eventuella ändringar och nya programpunkter.

 

Gräskurs 10 maj

Dalarnas Botaniska Sällskap bjuder in till en distanskurs om gräs

Dabs ordnar under våren en digital gräskurs under ledning av Johanne Maad.
De flesta av Dalarnas arter gås igenom under de två kurstillfällena på distans och eventuellt kan det bli en gräsexkursion under sommaren.
Kursen arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet och är avgiftsfri. Ett måste är dock att man har en dator med nätanslutning.
Anmälan görs till Johanne Maad med e-post: maadjohanne@gmail.com. Efter anmälan skickas möteslänk för att kunna ansluta till mötet.
Välkomna! 

 

Hej medlemmar!

 

Här kommer sommarens program. Vi kommer genomföra några aktiviteter under sommaren som kommer att vara anpassade till de restriktioner som gäller vid det aktuella tillfället.
Har ni frågor kring detta kan ni kontakta någon i DABSs styrelse för mer information. Med förhoppning om lättningar i restriktionerna senarelägger vi årets exkursioner något.
Vi kommer också uppdatera information samt nya programpunkter vår hemsida www.dalafloran.se och via Facebookgruppen ”Dalafloran” och vårt Instagramkonto ”Dalafloran”. 

 

Väl mött och ha hälsan!

Hjärtliga hälsningar DABS styrelse

 

Lörd 8 maj kl 10.00 - Möt våren i Säterdalen!

Följ med på DABS traditionella vårexkursion i Säterdalen med Staffan Jansson som guide. Samling vid P-platsen vid gruvplanen i Säter. Ta gärna med fika samt flora och lupp, om du har!
Anmälan till Staffan Jansson tel: 070- 206 40 04

Digitalt Bioblitz 22–30 maj

Även i år kommer Bioblitzen genomföras digitalt främst via Facebookgruppen Digital Bioblitz 2021. I gruppen kan du posta bilder och frågor om arter du hittar i Dalarna.
Experter kommer hjälpa till med artbestämningar och svara på frågor. Mer information kommer att läggas upp på hemsidan och sociala medier när det närmar sig.

Vilda Blommornas dag 20 juni

På grund av pandemin kommer ingen vanlig blomvandring arrangeras i år. Istället kommer en snitslad floravandring i Stämhöjdens naturreservat i Danholn att iordningställas.
Den snitslade banan kommer sitta uppe från kl 11.

Ons 30 juni kl 18.00 – Exkursion till Pungmakarbo och Königshyttan, Säter

Kvällsexkursion med florainventering i området runt Pungmakarbo och Königshyttan. Ta gärna med fika! Samling vid P-platsen vid Gruvplan i Säter. Anmälan: Staffan Jansson tel: 070- 206 40 04

Sön 11 juli kl 10.00 – Exkursion till Folkärna

Heldagsexkursion med florainventering runt i Folkärna sockens omgivningar. Ta gärna med fika! Samling vid Folkärna Kyrka. Anmälan: Urban Gunnarsson tel: 070-828 29 80

Lör 17 juli kl 10.00 – Exkursion till Lernbo, Smedjebacken

Heldagsexkursion med florainventering runt Lernbo med omgivningar. Ta gärna med fika! Samling vid parkeringen vid Hamnen, Smedjebacken.  Anmälan: Staffan Jansson tel: 070- 206 40 04

Ons 21 juli kl 18.00 – Exkursion till Nedre Rostberg, Falun

Kvällsexkursion med florainventering. Ta gärna med fika! Mötesplats vid busshållplats vid avfarten från riksväg 50 mot Nedre Rostberg. Anmälan: Urban Gunnarsson tel: 070-828 29 80

Sön 1 augusti kl 10.00 – Exkursion till Heden- Rådbjörka, Våmhus

Heldagsexkursion med florainventering. Ta gärna med fika! Samling vid Våmhus Kyrka. Anmälan: Mats Nordhag Tel: 070-206 40 55

Lör 14 augusti – Bioblitz i Säterdalen

En riktig Bioblitz kommer att arrangeras i år i Säterdalen i samarbete med flera andra naturföreningar. Ett separat program kommer att tas fram för dagen.
Mer information kommer på Facebook och Instagram under våra konton ”Dalafloran”.

Program för Bioblitz

 

Hjärtligt välkommen!

DABS styrelse / Kontakt: ordförande Urban Gunnarsson tel 076-828 29 80