DABS program

Vintern och våren 2023

 

OBS! Kolla vår hemsida www.dalafloran.se
för eventuella ändringar och nya programpunkter.

 

Tisd 28 februari kl 19.00 – Gammalt och nytt i Ölands flora

Ulla-Britt Andersson, Ölands botaniska förening, berättar om arbetet med Ölands flora. Lokal: Digital presentation via Teams, föranmälan till Matilda Elgerud (m.elgerud@gmail.com) för att få anslutningslänk.

Sönd 19 mars kl 15.00 – DABS Årsmöte med efterföljande föredrag om Värmlands flora

Efter årsmötesförhandlingarna presenterar Per Dahlström det pågående arbetet med Värmlands flora. Lokal: Studiefrämjandets lokal på Magasingatan 27, Falun.

Onsd 3 maj kl 19.00 – Floraväkteriverksamheten i Dalarna

Lennart Bratt går igenom de arter som vi har som floraväktararter och vilka lokaler som vi behöver inventera under växtsäsongen. Lokal: Studiefrämjandets lokal på Magasingatan 27, Falun.

Lörd 6 maj kl 10.00 - Möt våren i Säterdalen!

Följ med på DABS traditionella vårexkursion i Säterdalen med Staffan Jansson som guide. Samling: P-platsen vid gruvplanen i Säter. Ta gärna med fika samt flora och lupp, om du har!

 

Programmet genomförs i samarbete med

Hjärtligt välkommen!

DABS styrelse / kontakt: Urban Gunnarsson tel 076-828 29 80