Bilder från Atlasruta 13F 4c  i Gagnefs socken

Bilder på Norna från Sjöändan    samt Gulplister från Lybergsgnupen

  Nattviol Smällvedel Smällvedel Smällvedel
Några övriga dalarariter
  Kung Karls spira Majviva Smällvedel Smällvedel
Tillbaka Majviva &  Kung        karls spira Smällvedelbilder
Mosippa Mosippa