Några rariteter i dalanaturen

Dvärglåsbräken Skogsfru Skuggviol Hjuldaggkåpa en av 19 funna daggkåpearter i landskapet  
 
Topplåsbräken Stor låsbräken Nonnea Gängel Skogsnattviol

Tillbaka