Woodsia ilvensis    Hällebräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), klippor, berg, spridd , 1995 (PDm)
GARPENBERG

Finnhyttan i "Kalkgruvehagen" (12G 7e , [66892, 15221] ), klippor vid kalkbrott, 1989 (JEd)
500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), bergbrant, 2016 (DABS)
HUSBY

Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ), S.exp bergssluttning, 1990 (JEd)
Älgsjöberget (artp.), (13G 1c , [6707639, 1510792] ), 1 plantor/tuvor , 2015 (Dennis Nyström)
GUSTAFS

Berget S om Stabberget vid lv (12F 9h , [66961, 14886] ), S-exp småklippor, enstaka , 1991 (JEd)
Pellesberget (12F 9i , [6699776, 1493185] ), sydvänd bergbrant, 37 ex , 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ), lundartad veg med lövskog på urkalk, 1988 (SNy)
STORA TUNA

Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Pinnberget, Vassbo (artp.), (13F 2g , [6711512, 1484735] ), 2013 (Lars-Erik Nilsson)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ), rasbrant och hammare, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
VIKA

Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), sydstup med torr vittringsjord nedanför, sparsamt , 1988 (LBr)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), S.exp. klippor, sparsamt , 1989 (JEd)
Skutbergets S-sida (13G 4a , [67205, 15043] ), S-exp.berghällar o klippor, rikl. , 1988 (JEd)
Sandviksbergets SV-sida (13G 4b , [67204, 15069] ), S-brant i blandskog, 1 ex , 1989 (BDr)
STORA KOPPARBERG

Högberget NO Lustebo (13F 6f , [67311, 14797] ), klippor, 1991 (JEd)
SUNDBORN

Grånäs, stenblock (artp.), (13F 5j , [6726620, 1499003] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
V. Holmsjöberget NO-sidan, NV om Holmsjön (13G 4c , [6722, 1513] ), 1989 (JEd & BCa)
Rupstjärnsberget (artp.), (13G 5a , [6727961, 1502534] ), brant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Svartnäs vid dammen (artp.), (14G 0d , [6754995, 1518025] ), stenvägg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Våckelberget NR (artp.), (14F 0j , [6753170, 1496000] ), skog, 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Lemmonberget (14F 1i , [67569, 14935] ), i branten, 1990 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66473, 14826] ), torr häll, ~15 tuvor , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Mäsbergets N-sluttning (DF), (12F 1i , [66566, 14930] ), N-sluttning, enst. , 1990 (ALu)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, några ex , 2013 (LBr)
Hyttbergets S-sida (DF), (12F 4i , [66711, 14939] ), bergbrant, ca 20 ex. , 1990 (ALu)
NORRBÄRKE

Nybygget (artp.), (12F 3g , [6669711, 1483954] ), bergsbrant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Dammsjöberget (artp.), (12F 2c , [6664952, 1462385] ), 2011 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Djupa dalen, SV om Aborrberg (12E 3i , [6669116, 1442314] ), bergklippa, 2012 (DABS,IPt)
Svensksjöån (artp.), (12E 3i , [6669263, 1442312] ), mindre sydvänd bergsbrant, 2009 (Janolof Hermansson)
Nybrännberget, Råklacken (artp.), (12E 6i , [6683488, 1443896] ), ganska ytblockigt, 2014 (Janolof Hermansson)
Södra Uvberget (artp.), (12F 5a , [6679300, 1452802] ), blåbärsbarrskog blockigt barrskog med gamla vårtbjörkar nedanför hällmark, 2015 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen, "Ättestupan" (13F 2c , [67120, 14602] ), skreva i bergvägg, fåtalig , 1990 (IPt)
ÅL

Fiskdammarna, 250m öster om (artp.), (13F 5d , [6729489, 1466887] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
BJURSÅS

Råtallbergets NV-sida (13F 6g , [67340, 14818] ), småklippor, enst! , 1988 (JEd & o.a)
LEKSAND

Draggsbergets brant (13E 4h , [6724720, 1439780] ), hyllor i branten, 1993 (TLj)
Flatberget (13E 5e , [6727330, 1422510] ), branten, 2007 (TLj)
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ), klippängar, 1993 (TLj)
Käringberget (13F 6a , [67346, 14535] ), hällmark, bergsspringor, litet bestånd , 1984 (MKp)
RÄTTVIK

Lilla Orberget (14F 2g , [6761, 1483] ), blockig Ö-brant, enstaka , 1986 (TLj)
ORE

Gruvberget (15F 0e , [68000, 14711] ), under utskjutande klippa, enstaka , 2012 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämån S Ljthed (14E 7i , [6788, 1444] ), klippbrant, 1985 (JEd)
Hällbergs klack (DF), (14E 8g , [67931, 14308] ), klippbrant, 1985 (JEd)
Ämån v. Storstupet (DF), (14E 8j , [6790, 1445] ), kanjonklippvägg, 1985 (JEd)
Ämån ,S om Storstupet (14E 8j , [6790, 1445] ), 1987 (JEd)
Ämån v. Helvetesfallet (DF), (14E 9i , [6795, 1443] ), kanjonklippvägg, 1985 (JEd)
Dyverklitt (15E 1f , [6808, 1427] ), klippbrant, 1987 (JEd)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ), sydbranter,klippavsatser, sparsamt , 1988 (LBr)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,Leksberget (14E 1e , [67551, 14233] ), bergspringor, 1982 (Göran Thor)
Vällingsbergets lövbrända (artp.), (14E 3d , [67693, 14174] ), 2 ställen i branten, 1985 (Bengt Oldhammer)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829864, 1420981] ), diabasklippa i myrkant, 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Björnberg (14E 8c , [67903, 14110] ), sydbrant, 2004 (RBr)
Vitturn Älvdalen (14E 9b , [67964, 14096] ), klippbrant, 2015 (MNo)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828186, 1394554] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Västerdalarna

JÄRNA

Näsbergets SV-sluttning (13E 3c , [6717988, 1413897] ), ~refl~ ,bergbrant, ,frekvens m.allm. 1989 (HLe)
Fisklösberget (artp.), (13E 5d , [6726628, 1417749] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Kottbacken S (artp.), (13D 5j , [6726846, 1395041] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kottbackens södra del (13D 5j , [6726846, 1395041] ), ~refl~ ,sydbrant, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Tyngebergets SV-sluttning (13D 6i , [6731740, 1392790] ), stenskravel, 2 ex , 2007 (MNo)
Öjsberget (13D 7i , [6739810, 1391310] ), diabaspåverkad rasbrant, rikligt , 2009 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ), rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740230, 1391790] ), gammal granskog, 2008 (HLe)
Öjsberget (13D 8i , [67403, 13916] ), rasbrant, rikligt , 2008 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378760] ), bäckravin, rikligt , 2008 (BGM)
Sälklitten (14D 0g , [6750220, 1384800] ), bergsbrant, några enstaka , 2008 (BGM)
Fallklöven (14D 0g , [67508, 13831] ), västvänd frodig bergsbrant, 2012 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, några , 2008 (BGM)
Nedanför Gnupen (14D 0g , [67512, 13847] ), klippbrant, 2 tuvor , 2007 (BGM)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, rikligt på klippor , 2010 (MNo)
Limhäa (artp.), (14D 2d , [6764331, 1365225] ), brant av fältspat-typ, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud)
TRANSTRAND

Kastarberget (14D 4d , [67728, 13650] ), bergsstup, rikligt , 2009 (MNo)
Hamrarna (14D 8d , [67902, 13674] ), diabasbrant, enstaka , 2009 (BGM)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Nedanför Hammarskaftet (14D 9c , [6799010, 1362930] ), nedanför branten, 2013 (DABS)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Brant NO Lilla Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846792, 1334191] ), mindre no-stup i fjällnära skog, 1991 (MBm)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Blästbäcken (artp.), (15D 5f , [6828138, 1377045] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
1,3 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13660] ), örtrik granskog, på kalkförande block, några små ex , 2002 (LBr)
Näcksjöbergets O-brant (15D 8c , [6841, 1360] ), klippor i branten, 1989 (DABS)
IDRE

Gethammaren (16C 0g , [68501, 13317] ), diabasbrant, 1987 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ), lodväggar och branter, spridd , 2009 (LBr)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ), klipphyllor i sydstup, rikligt , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ), klippspringor i diabasled samt rasmark, t.rikligt , 1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ), klipphyllor, rikligt , 1995 (DABS)
Trysslingbäcken (16C 2h , [68624, 13379] ), diabasklippor vid bäck, sparsamt , 1995 (DABS)
Nedom och SV om branten i Vålåberget (16C 2i , [68620, 13424] ), på flera block , i sprickor på sluttningar och lodytor, 2006 (ADe)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ), ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Guttan, NO om Storsillret (artp.), (16C 3f , [6869104, 1326648] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), lodytor, spridd , 1989 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Naddens SV-sluttning , 600 m.ö.h. (16C 5g , [68766, 13315] ), klippor, t.rikligt , 1990 (DABS)
Storfallet i Grundöjan (16C 6h , [6881010, 1338720] ), klippot vid vattenfall, spridd , 2019 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)

Dalarnes Flora