Woodsia ilvensis ,  hällebräken

DALARNES FLORA 1949

Woodsia ilvensis (L.) R. Br. - KRÖNINGSSVÄRD 1843 (Linne 1734, enl. Iter p. 267).

ta. i Folkare h:d, eljest spr.-t.s., knappt nående fjällen. Klippflorans mest representativa art, vars alla lok. ovan Folkarebygden må uppräknas. S. By-Folkärna-Grytnäs: c. 35 lok.; Avesta Lindsnäs hage (Lr) ; Garpenberg [Realsbo] Högåsen, m. Långviken o. Ryllshyttan, Hälsingbo (Lr); Hedemora Sjulsbo klint (Lr), Rensbo (v. Hovran), Österbyberget, Fjägeråsen (Dn); Norn!; Husby Sundfiske!, Hovhällarna (Ht) ; Högbrända, Rörshyttan, Långens nordsida (Lr), Älgsjöberget!, Åsbotten (At); St. Skedvi Markusbo!, Mörtaberget! (SAM. 10) ; Bispbergs klack!; Säter d:o! (AND. & BIRG.), Rybonäs!; Fiskbäcken (Dn); Gustafs Mossbyvägen (At), Rösåsen (Jn); Silvberg (Hm), »fl.» (Ads.); St. Tuna Knippan (Jn), Tvärstupet (FLD), Solklinten (Fd), Hjerpbo (L. Kers), Rågåker (Sj.); Gimsklack!; Borlänge Forssa!, N om Barkargärde (Jn) ; Torsång Oberget (Lr) ; Vika Brötberget (Klb.), Slammerbergen (Lr); St. Kopparberg Studsarvshöjden (Jn); Svärdsjö Krövelberget (At) ; Uv- o. Dalkarlsbergen (WIG.) ; Enviken Vädertuppsberget (Ehr.), Våckel- o. Lemonbergen! (SAM. 29). B. Malingsbo Bisen på varp (Slv.) ; Söderbärke Hälltjärns-, Mås- (Lr), Gulla-, Bock- o. Kottarsbergen, Heden (At); Vanberget (Kgn); G:la Larsbo, Ingesarvet (Lr), Gläfse!; Norrbärke Solln, Uv- o. Glatjärnsbergen (Kgn), Storsand på 'Klackberget' (Oliv.), Hemmet (Lr), Åsmansbo, Schisshyttan (CED.), NV om Jätturn (Bj.); Ludvika Högberget, Ivika (Bj.), Ställviksbergetl, Bockholmen, Lekomberg, Kölaberget etc. (Fd) ; Grangärde Uvberget! (MURS.), Getingklack (Ösd) ; Nittkvarn, Djupdalen (At), Burängsberget (Ht), Gänsen, Gänsberget, Råklacken, Hästbergs klack (Lr), Tansväggarna (Fd). Ö. Gagnef d:o!, Trolldalen (Fr.), Djurmo klack!, Gråda!; Bjursås Västanberg!=Smälingsberget (Jn), mot Sågmyra fl. (Gn); Siljansnäs Fornby!; Leksand Flatberget (At); Uvklitten!, Skorsbergetl, Tibble (Arn.) !, Rommaberget (Fdn) ; Vädertuppsberget (At) ; Rättvik Vidablick, Hedsåsen, Röjeråsen etc. (Gn) ; Dådran v. 'Klövet' (Hng) !; Boda Osmundsberg (Ths o.a.), Änderåsen (Gn) ; Orsa längs Enån, Ore älv o. Emån (Ag), d:o v. Storstupet o. Helvetesfallet (Wbm); Räcka, Fryksåsen (Gn), Hällbergsklack (Fdn), Näckådalen!; Mora Leksberget! (LUNDBL.), Nickobacken [n. föreg.] o. bron v. Ljugaren (ib.); Vårdskär, Hemul-, Vällings-, Söder- o. Grönsbergen (Fdn), Gopshusberget (LIN. IX., Vd); Våmhus Näsberg (Fdn), Strandberget!; Älvdalen Väsaberget (VEST. 15), Skord-, Bly- o. Björnbergen!, Storbrott!, Vitturn!, Uvskär (Vd), Hykjeberget (H. Hess.) ! (SAM. 10), Åsen fl.!, även Digerberget (Vd);- m. Borgforsen o. Aftasgrav, Granånäs (VEST.), Mossebäcken! (ib.); Hamra n. Vässinkoski fl. (Ad, Bj.), Kampmäkifåran! V. Säfsnäs Strömsdal v. Svansjön (A[); Tybyn, Tykullen (Bng) ; Floda Ekfännsklack (At) ; Järna Björndalsberget (Ht), Andersfors (på mur), Torsberget (enst.), Marsjö- o. Fisklösbergen (At), Snårberget (Fd); Malung Lyberget!; Lima Torgås (Oliv.), Torgåsvalla (On, Hdn); Limberget i'Getskäret'1; Transtrand Vörderås, Östvalla (Hdn). F. Särna Näcksjöberget, Valberget (Bgs.); Idre Idreberget!, väl =Smörkärnsåsen (Sn), Vålåbergetl, n. Häggesundet (block)!; Frönberget (Bgs.); Töfsingån (Fd: ARw.). - 0: Aspeboda, Sundborn, Äl, Ore, Sollerö, Vänjan, Nås, Äppelbo. - T i l l ä g g: Norrbärke Dagkarlsboberget o. Grangärde Bullernäset (Bj.).

Tillägg 1960

Woodsia ilvensis. - S. - - - [efter Avesta:] övriga snr t. o. m. St. Tuna, Borlänge o. Vika ±spr. (ca 60 lok.); Torsång--- *Sundborn Ramsnäs (Bsm); Svärdsjö N om Boränget (Bj.); Enviken Lensberget (Fe). B. Malingsbo (se D.Fl.); övriga snr spr. (i allt ca 50 lok.). Ö. Bjursås »a.» (H. v. P.); Leksand Domdalsberget (Tr); *Sollerö Trollkyrkan (Lbg); Våmhus Bönsaberget (Fe); Hamra Sillakorvamäki (båda bergen: Bj.). V. Säfsnäs Skräddarberget (G. Jn); Järna Busön i Skramsen (Lbg); Malung Öjsberget rik,. (Er.).

Tillägg 1970

Woodsia ilvensis. - I stort sett ta. upp till Siljan, eljest ± spr., befintlig i nästan alla klippbranter men - i brist på sådana traktvis mera s. [O: Ål, Ore, Venjan, Äppelbo]. - Talrika nyfynd, bl. a. ett par i *Aspeboda (At, Tr), *Nås Klacken (G. & H. En), Särna Trollegrav (Fe), Fjätfallen (Ht); Idre 4 skogsberg (Ht).

SBT .81 1987

Woodsia ilvensis. hällebräken. St. Tuna Flatberget (G. Tholander). Leksand Mångsberget, NO Tibble, V- branten; Domdalsbergets brant mot Djuravägen; Plintsbergets brant NV Sätra (allt LK). Venjan Hartjärnsberget (Granerot 1981).

Tillbaka