Woodsia alpina    Fjällhällebräken


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Jätturn (12F 6e , [6683, 1470] ), kalkklippor, 1987 (JEd)
LUDVIKA

Norsberget 1,5 km VSV Blötberget Ludvika (12F 3c , [66668, 14603] ), kalkväggar i kalkbrott, enstaka , 1987 (HWk)
Västerdalarna

MALUNG

Malung Gravberget, Gravdalen (13D 9f , [6745340, 1378790] ), kalkklippa, enstaka , 2012 (MNo)
TRANSTRAND

N.Holmen (14D 9b , [6797, 1358] ), sprickor o hyllor i diabasbranten, flera tuvor , 1989 (TLj & LBr)
Urdberget v.Hälla (14D 9b , [67997, 13572] ), diabasstup,delvis översilat,i S-läge mot älven, rikl.fl. , 1989 (TLj & LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Brant NO Lilla Skärberget (artp.), (15C 9g , [6846792, 1334191] ), mindre no-stup i fjällnära skog, 1991 (MBm & JEd & LBr)
IDRE

Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853840, 1329110] ), klipphyllor och lodväggar, sparsam , 2008 (LBr)
Gösjöåsen vid vändplanen i öster (DF), (16C 1i , [68580, 13438] ), klippstup, riklig , 1995 (DABS)
Vålåbergets sydbrant (DF), (16C 2i , [68623, 13430] ), klippspringor, t.riklig , 1995 (DABS)
S.Tranubergets SV-brant (16C 3e , [68652, 13247] ), S-exp. klippstup med kalkinslag, ca.åtm.30-tal ex! (Blg.) , 1988 (DABS)
Storhån (16C 3f , [6869720, 1326648] ), storblock, 2004 (RLu)
Gränjåsen , lodvägg i SV (DF60), (16C 3j , [68679, 13463] ), lodytor, spridd , 1989 (DABS)
Slagufjällets östsluttning (17C 1e , [69051, 13248] ), kalkklippor, enstaka , 2013 (MNo)

Dalarnes Flora