Woodsia alpina ,  fjällhällebräken

DALARNES FLORA 1949

Woodsia alpina (Bolton) S. F. Gray (W. hyperborea). - FRISTEDT i B. N. 1865 p. 20 (Thedenius 1836).

s., helst på kalkberg. B. Norrbärke Jätturn (HM: HOLMB.) återf. 1947 (Bj.). Ö. Boda Osmundsberget (FRIST. 1.c. (eget fynd?), Ths, Gn); Orsa Skattunge mot Mässbacken (Jsn); Älvdalen Åsen på Digerberget (Vd) o. klippa v. älven!; [n. Skarptäktl Ö om Mossesjön (VEST.). F. Idre Gäsjöåsen (Bgs.: HOLME.), Idreberget n. Trysslingsbäcken!, Vålåberget (Fd). - En uppg. fr. Leksand Slättberg (Svb.: WISTR. 06) =Tomtspjället (FORSSL. 1:9 p. 10) anses osäker (Sam.).

Tillägg 1960

W. alpina.- *S. Silvberg Skensh:n på 'Hampnäsudden' (Bj.). B. *Ludvika Norsberget (Bj.). F. Idre Gränjesåsen o. Trunneberget (H. & G. En, vid. Bj.).

Tillägg 1970

W. alpina. - *V. Transtrand S. Holmen på översilad diabasklippa (1 tuva 1969 Bj.). F. Idre Hammaren (1969 Er. & Osc.).

Tillbaka