Vicia sylvatica    Skogsvicker


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lillklinten (12G 3h , [66699, 15354] ), skogsbacke, enstaka , 1987 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66737, 15405] ), skogsbacke, fåtal , 1987 (PDm)
Västmossa (12G 5g , [66784, 15345] ), skogsbacke, ett 10-tal , 1980 (PDm)
Steksbo (12G 5i , [66767, 15416] ), skogsglänta, ett par ex , 1986 (PDm)
Bodmossen (12G 5j , [66780, 15478] ), vid gångstig, ett stort snår , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66819, 15297] ), skogsmark vid bäck, ett 10-tal , 1984 (PDm)
Häxmossen (12G 6g , [66816, 15318] ), kraftledningsgata, ett stort ex , 1984 (PDm)
Skogsbacke V Dalsjön (12G 7i , [66860, 15431] ), vägkant vid kalhygge, ca 5 ex. , 1988 (PDm)
N St. Konnsjön, Ingeborgbo fäbod, Kullerbacken (12G 8g , [66908, 15301] ), gles, tämligen nyröjd skogsmark, en stor grupp , 1991 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66935, 15301] ), vägkant, rikligt , 1984 (PDm)
Västersjön (12G 8g , [66941, 15305] ), vid gamla gruvhål, rikligt , 1985 (PDm)
Valla (DFl-49), (12G 8g , [66943, 15323] ), gammalt bruksområde, rikligt , 1986 (PDm)
Skakelberget (12G 9g , [66953, 15343] ), gräsmark vid gammalt gruvhål, t.riklig , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

500 m NO B i Ö. Bergshyttan (12G 3g , [66657, 15323] ), skogsbacke, spridda ex , 1988 (PDm)
Korsning skogsväg-kraftledning N om Dammsjön (12G 5g , [66788, 15310] ), sydvänd kraftledningsbacke med ängsflora, enstaka , 1987 (CWa)
GARPENBERG

Årängen, gruvområdet N om gårdarna (artp.), (12G 6d , [6682286, 1517501] ), blåbärsgranskog med stråk av lågörtgranskog på kalkamrk, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Atlasruta (12G 8e , [66914, 15232] ), gles granskog vid gruvhål, 1989 (BDr)
Efter "AK-vägen" (12G 8f , [66907, 15255] ), vägren, ett par ex , 1989 (PDm)
HEDEMORA

Hörngårdsvägen ca 800 m N Hörngården (12F 5j , [66761, 14991] ), vägkant+ f.d virkesuplag, riklig , 1989 (PLi)
N Hörngården (12F 5j , [66761, 14992] ), skogskant nära väg, ca 40-50 m2 , 1989 (HPe)
NNO Skedvibacken (12F 5j , [66780, 14962] ), vägkant, stort bestånd , 1989 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676207, 1500686] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
N Bodarna (12G 5a , [66763, 15008] ), vägslänt, ett mindre bestånd , 1989 (HPe)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676317, 1500880] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Valla mosse, Vallmossvägen (12G 8g , [66943, 15303] ), vägkanter, flerstädes , 1991 (PDm)
Spjutbo (12G 9f , [6699942, 1527521] ), gammal körväg i skog, 2014 (DABS)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
Skällingberget, skogsväg vid V-sluttningen (13G 1e , [6707, 1524] ), vägkanter, rikligt , 1988 (LBr)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
Dalkarlsberget 1 km N Furuåsen (13G 2e , [67115, 15218] ), omkring kalkbrott på hygge,flerst., 1989 (JEd)
STORA SKEDVI

SV Uvberget SO-S-sluttn.utm.skogsväg (13G 0a , [6701, 1502] ), rikl. , 1989 (PJo)
Längs R80 (13G 3c , [67160, 15110] ), vägkant, några kvm , 1986 (LBr)
SÄTER

Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682817, 1496607] ), torpruin, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
G: a Sätervägen 700 m S om Dalnäset (12F 8i , [66902, 14940] ), vägkant, 1987 (SSv)
NV Lomtorpet (12F 8i , [66920, 14906] ), skogsvägkant, 5 ex , 1986 (SJa)
Körvägen från Pungmakarbo vid korsande bäck (12G 8a , [66925, 15009] ), lundartad miljö i bäckkant, trol ca 10 ex , 1991 (SJa)
Griggers klack, skogen nedanför branten (DFl-49), (12G 8a , [66930, 15011] ), lundartad skogsmark i anslutning till sydberg, ca 5 ex , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Stabberget (12F 9h , [66970, 14884] ), SV-brant, ~10 ex , 1989 (SJa)
SILVBERG

Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689684, 1477447] ), kalkbrott o stråk mot sjön, 2015 (SNy)
Sanddalen, öster (artp.), (12F 8g , [6691755, 1482665] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
STORA TUNA

Tuna-Hästberg W646 AV941 (artp.), (12F 8d , [6691425, 1466316] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
St.Spånsberget, TV-masten (12F 9c , [6696199, 1463109] ), myrkant, 2015 (IPt & SNy)
Högsveden, ostsluttning (artp.), (12F 9d , [6695161, 1467033] ), sluttning, 2014 (Janolof Hermansson)
Högbergsåravinen (12F 9d , [66971, 14673] ), fuktig bäckravin med kalkpåverkan, 1986 (SNy)
Ulvbergssjön (12F 9e , [6699159, 1470798] ), skog öster sjön med bäckdråg, 2020 (SNy)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [67083, 14800] ), på barkhög med flenört,pipdån o.harstarr, 5-10 ex. , 1987 (SNy)
Grönsjöberget 1,5 km NV Ornäs (13F 2g , [67112, 14832] ), gamla kalkbrott, fl. , 1987 (TLj)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Skog intill bergtäkten (13F 3e , [6715977, 1472117] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Gimmenvägen (13F 3e , [6716947, 1471832] ), vägkant mot myr, 2018 (SNy)
TORSÅNG

3 km NO Ornäs (artp.), (13F 2h , [6712921, 1487838] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
STORA KOPPARBERG

Timmeråsstugan mellan Krusbo o.Källslätten (13F 4g , [67224, 14810] ), örtrikt hygge, massvis! , 1987 (SNy)
Källslätten änden flygrakan (artp.), (13F 4g , [6723736, 1480893] ), noterad , 2015 (Bo karlstens)
Vägkanterna i backen V Koltorget (artp.), (13F 4g , [6723743, 1481577] ), vägkant grusväg i skogen, 100 plantor/tuvor , 2017 (Per Johansson, Maria Hårdstedt)
Källslätsvägen Falun (artp.), (13F 4g , [6723770, 1481130] ), 2014 (Kalle Bergström)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Herrhagsvägen 200 m V Slättavägen (13F 4h , [67231, 14885] ), vägkant, ca 5 ruggar , 1988 (LBr)
Storbjursen (13F 5g , [6727641, 1480989] ), örtrik skogsmark, 2011 (JJa & IPt)
Stor-Bjursen, v p-platsen (artp.), (13F 5g , [6727663, 1481011] ), ängsgranskog, noterad , 2016 (Per Johansson)
Tansen SO (artp.), (13F 5g , [6729867, 1481553] ), noterad , 2017 (Bo karlstens)
Björkriset Rogsjön Falun (artp.), (13F 7i , [6735170, 1492050] ), 2005 (Kalle Bergström)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (DF), (13F 5i , [67281, 14949] ), örtrikt granskogs-hygge,bland kalkblock, t.rikl. , 1988 (JEd)
Laktjärnen söder om (artp.), (13F 5j , [6728176, 1495453] ), stort flyttblock i ungskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, ett par plantor , 1987 (LBr)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, mkt.riklig , 1990 (JEd)
Åkertjärn, 200m S om (artp.), (13G 5c , [6725966, 1511511] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Gullberget N sluttning (artp.), (13G 6b , [6730865, 1506265] ), rik översilad blandskog, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Skifttjärn, 500m ONO om (artp.), (13G 8b , [6743596, 1508566] ), längs gamla järnvägen, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Tvikbo däljor (12F 0i , [6653548, 1491190] ), vägkant, 2012 (GJn)
Vid vägen Nor-Norsäng, nära vägskäl N om Norrbyn (12F 2i , [66627, 14906] ), vägdikesslänt, ganska rikligt 1965- , 1984 (RNo)
Ca 2 km S om Larsbo (12F 3h , [66657, 14893] ), vägkant, rikl. , 1987 (ALu & TPe)
Ungsberget (12F 3i , [66659, 14905] ), i bäckravin, enstaka , 1986 (ALu)
Alviksberget (vid Jörken) Ö branten (12F 3i , [6669, 1490] ), 1982 (RNo)
Hemmings, 300 m SO om gården (12F 3i , [66698, 14925] ), kulle, ganska rikligt , 1981 (RNo)
Storön i sjön Jörken (12F 4i , [66703, 14906] ), i blandskog, rikligt , 1986 (ALu & LNo)
NORRBÄRKE

Pjantbo (artp.), (12F 2d , [6664985, 1467927] ), lågörtbarrskog gallrad sedan 2009, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
500 m SV Hagge i Smedjebackens kommun (12F 3e , [6666640, 1470160] ), kraftledningsgata, rikligt , 1987 (HWk)
Limnäsudden vid Plogen (artp.), (12F 4e , [6670897, 1471524] ), kalkmarksgranskog, 2014 (Ingela KällénJanolof Hermansson)
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ), 2 ex. , 1983 (RNo)
Limnäsudden i söder (12F 4e , [6671030, 1471870] ), kalkbarrskog vid gruvhål, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (12F 4e , [6671040, 1471960] ), gräsbevuxen skogsväg, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Jan-Ers, W637 AV4935 (artp.), (12F 4e , [6672566, 1472139] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Schisshyttan (artp.), (12F 5e , [6677795, 1470705] ), granen är delvis uthuggen, kalkmarksskog vid gruvor, 2014 (Janolof Hermansson)
Blåkullsbergets kalkbrott (12F 5h , [66761, 14862] ), bredvid kalkbrott, rikligt , 1986 (ALu)
Ca 1100 m S Orsen (12F 5h , [66763, 14867] ), vid gammalt kalkbrott,skogsmark, 1988 (THe)
Övra Svarthyttan (artp.), (12F 6d , [6682691, 1468652] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
LUDVIKA

Norsen =Norsberget (12F 3c , [66668, 14603] ), barrskog nära kalkberg, spridd , 1987 (HWk)
Högberget (artp.), (12F 3d , [6668799, 1465828] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), tämligen torrt järnvägsdike nedlagd järnväg, flera ex , 1988 (HWk)
Näsvägen (artp.), (12F 4d , [6671931, 1467021] ), 400 m2 , 2016 (Thorild Jonsson)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
GRANGÄRDE

Burängsberg gruvområde (artp.), (12E 5j , [6676278, 1446763] ), lågörtgranskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder, 2014 (Janolof Hermansson)
Burängsberg gruvområde (artp.), (12E 5j , [6676294, 1446907] ), lågörtblandskog gruvområde med stor variation av trädgrupper och ålder, 2014 (Janolof Hermansson)
O om Nedre Pundet (12E 5j , [66799, 14453] ), vägslänt, skogsmark, t.rikligt , 2014 (IPt)
Norsdammen (artp.), (12E 6j , [6681127, 1447733] ), örtrik lövrik granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Gärdsbodarna omr 37 (artp.), (12F 6b , [6684025, 1458208] ), noterad , 2018 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson)
Bagghyttan (artp.), (12F 7c , [6689766, 1463865] ), kalkbarrskog, överblommad , 2013 (Janolof Hermansson)
Limberget N om anr.verkruin. Bockmossen (12F 7d , [66899, 14663] ), nedre delen av branten, fåtal , 1987 (AJs)
Lindbastmora (artp.), (12F 8b , [6692847, 1457696] ), noterad , 2019 (Emil Persson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693699, 1458590] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Sälsängarna (13F 1b , [67092, 14579] ), igenväxt ängsmark, sällsynt , 2004 (AÖg)
V om Grådbodarna (13F 2a , [6713870, 1451700] ), skogsmark ,båda sidor om skogsbilväg, ca 50 m , 2004 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
N-sluttning mot Helgsjön (13F 5d , [67254, 14687] ), dockig terräng med kalkinslag, t.riklig , 1988 (LJn)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727339, 1468215] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Oxbergskorset vid Solarvet, väg W915 (artp.), (13F 5e , [6727666, 1473736] ), vägkant, enstaka , 2020 (Leif Andersson, Rolf-Göran Carlsson)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
BJURSÅS

Mellan Gullnässtigen och Leksandsvägen, 20 m från vägarnas korsning (13F 6e , [67330, 14734] ), igenvuxen, skuggig och slyig mark, flenört och fibblor, 1996 (MBe)
LEKSAND

Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719317, 1436982] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Sångberget (13E 3i , [67186, 14449] ), lövbränna, 2000 (TLj)
Forsbodarna, V om (artp.), (13E 3j , [6716230, 1449070] ), vägkant, skogsväg, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Draggsberget (artp.), (13E 5h , [6726200, 1439485] ), noterad , 2019 (Simon Bäck)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
NO -sluttningen av Draggberget (13E 5h , [6726770, 1439040] ), örtrik skogsmark, t.rikligt , 2005 (IPt)
Plintsberg (13F 8b , [67447, 14583] ), vägdike vid skogsmark, ganska många ex , 1986 (MKp)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744940, 1462460] ), örtrik skogsmark, spridd , 2008 (IPt)
Skogsväg, NV Kullsbjörken (artp.), (13F 9b , [6746259, 1459397] ), 2015 (Mathias Theander)
RÄTTVIK

Öster om Mårtanberg längs grusväg genom ängsmark (13F 9d , [6745540, 1468920] ), gräsmark, en stor planta , 2008 (JJa & IPt)
500 m SO om Getingslindorna (13F 9e , [67494, 14710] ), dike utmed skogstransportväg, 4 ex , 1986 (PJo)
Hedsåsberget (14F 0d , [67517, 14659] ), diken/vägrenar, fläckvis rikligt , 2017 (GHa)
Råbergsängarna (14F 0d , [67522, 14687] ), dike och sumpig granskog, rikligt , 2011 (GHa)
Gärdsjölindorna,mot Baggetorp (14F 1d , [6756, 1468] ), lundartade f.d.ängsbackar o beteshagar, flerst. t.riklig , 1985 (TLj)
Gryssberget,vid Gryssens N-spets (14F 2d , [67626, 14653] ), örtrik f.d.ängsmark, riklig , 1985 (TLj)
BODA

Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Jutjärnsvägen (14F 2e , [6762320, 1470320] ), gles tallskog, flertal , 2010 (GHa)
Jonasbäcken, Ö om Halstjärnsflyten (14F 3c , [67669, 14644] ), bäckravin m.källflödesslänter, ymnig , 1985 (TLj)
Atlasruta (14F 3d ), öppen lundveg,både fuktig o torrare, frekvens:m.a 6 lokaler , 1985 (TLj)
Lövskog NO macken i Boda (14F 3d , [67656, 14683] ), lövskogssluttning, enstaka , 2006 (GHa)
Vägen/skogen väster om Brödlösberget (14F 3d , [67669, 14651] ), fuktdrag i barrskog, enstaka , 2006 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Gammelgården Boda (artp.), (14F 3d , [6767364, 1467887] ), noterad , 2018 (Per Johansson)
Gammelgården (artp.), (14F 3d , [6767375, 1467889] ), noterad , 2016 (Elisabet Ottosson, Fredrik Larsson, Alanna Main, Sten Svantesson)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), lundartad skog, 2008 (Gunnel Sundberg)
500 m Ö om Gissler Anders husen (14F 4c , [67723, 14648] ), igenvuxen slog i östsluttning i kalkberg, rikl. , 1997 (GHa)
200 m V Hågåänget (STOR), (14F 4c , [67727, 14637] ), skogsbryn vid liten kalkhäll, tiotals , 1998 (GHa)
Jälltjärnsängen, 180 m SSO Jälltjärnens sydspets (artp.), (14F 4c , [6773199, 1464987] ), kalkpåverkad granskog, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
300 m S Jälltjärn (STOR), (14F 4c , [67732, 14648] ), kanten av rikkärr, enst. , 1997 (GHa)
300 m V Simsänget (STOR), (14F 4c , [67733, 14649] ), igenvuxen slog, tiotals , 2000 (GHa)
Osmunsberg (14F 4d , [67706, 14677] ), f.d.löväng, t.riklig ,frekvens t.allm. , 1985 (TLj)
Bysjön (14F 4d , [67711, 14668] ), lövskog, enst. , 1998 (GHa)
Lissberg (14F 4d , [67720, 14666] ), liten kalkkulle med lövsly, tiotals , 2000 (GHa)
Nära Torsbacka gård i Gulleråsen,400 m SV Sanden (14F 4d , [67730, 14661] ), lunddäld, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Skogsbilvägen Ö-ut från avt. till Andmyren 31 37 - 34 44 (14F 4d , [67731, 14687] ), fuktig tallskog, enst. , 1998 (GHa)
Jälltjärbäcken väst om byn (ravinen) (14F 4d , [67734, 14661] ), bäckravin, tiotals , 2001 (GHa)
200 m NO Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ), tallskog på kalkunderlag, tiotals , 1997 (GHa)
Hedänget, V om Bysjöån (14F 4d , [67749, 14666] ), lundveg.rikkärrdråg, riklig , 1985 (TLj)
ORE

Lopekrok (14F 5c , [67766, 14620] ), dike, enstaka , 2014 (GHa)
1 km V Fjäckan (14F 5c , [67784, 14623] ), vägkant, enstaka , 2019 (GHa)
Bos väg V Dalhed (14F 5c , [6779370, 1462650] ), diken och vägrenar längs skogsbilväg genom fuktig blandskog, ymnigt , 2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67760, 14653] ), bäckdråg, enstaka , 2010 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14625] ), öppnare skogsmark, flerst.riklig , 1985 (TLj)
Wallingatan, norra änden (14F 6d , [6780160, 1465050] ), trädbevuxen hage, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 2008 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775229, 1436819] ), vägkant, 2008 (Bengt Oldhammer)
Holen , Wixnersvägen/Skeervägen (14E 5h , [6775292, 1436869] ), 2008 (BOr)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775372, 1436932] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775588, 1437039] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), noterad flera förekomster i södra delen , 2020 (Bengt Oldhammer)
Öster Lindängets gård (artp.), (14E 5h , [6776012, 1436667] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck N-ut (14E 6i , [67812, 14408] ), kalkpåv.lundartad löv/granskog m.vårärt o underviol, mkt.rikl! , 1987 (JEd & PJn)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67821, 14417] ), vägkant i örtrik granskog resp ledn.gata, mkt.rikl! , 1987 (JEd)
Åberga v.lv.mot SV (14E 6i , [67823, 14432] ), vägkant m. örtrik kalkängsveg., rikl! , 1986 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67825, 14416] ), vägkant i örtrik granskog resp ledn.gata, mkt.rikl! , 1987 (JEd)
Kallholen 700 m NO kalkbrottet (14E 6i , [67846, 14415] ), örtrik ängsgranskog, riklig , 1990 (JEd & LBr)
Björken S-ut (14E 6i , [67848, 14424] ), kalkpåv. 'torrängskulle' på hygge m blåsippa o fågelstarr, t.rikl! , 1985 (JEd)
Kallmora mot SO (14E 6j , [67848, 14451] ), frisk igenväx.ängsmark, enst! , 1986 (JEd)
Hornberga nära kapellet (14E 7h , [67879, 14359] ), vägdike, flera kraftiga ex. , 1987 (BOr)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Knölbäcken (artp.), (14E 7h , [6789054, 1437466] ), 2007 (Bengt Oldhammer)
Knölbäckens ravin NO Hornberga (14E 7h , [67892, 14369] ), kalkåpv.bäckravin, m.vårärt,trolldruva, etc, 1988 (EGu & JEd)
Unnån (artp.), (14E 8h , [6790244, 1437399] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer, Peter Turander)
Kalkbrott Skattungbyn (artp.), (14F 6a , [6784783, 1450802] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn Ö-ut strax Ö Leskusänget (14F 6a , [67849, 14512] ), kalkpåv.örtrika vägkanter i ängsgranskog -delv.m. vårärt o underviol, mkt.rikl! , 1986 (JEd)
Täktsberg 1,5 km Ö-ut vid lv (14F 6c , [67824, 14607] ), vägkant, 1989 (JEd & LBr)
Untorp (15E 1f , [6808, 1425] ), vägkant, en krafig rugge , 1987 (BOr)
MORA

Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

FLODA

Björbo (13E 0i , [67042, 14410] ), rikl. , 1988 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [67135, 14413] ), dikeskant, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
MALUNG

Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), bäck på hygge, mycket , 2005 (BGM)
Gravdalen (13D 8f , [6744650, 1378760] ), frodig rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Nedanför Lybergsgnupen (14D 0g , [67503, 13848] ), skogsmark, flera ex , 1989 (AOl)
TRANSTRAND

Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ), bäckravin på flytjord, 2001 (TLj)
Bondheden-Mornäs (14D 5d , [6775, 1365] ), vägkanter o bäckklyftor väster om älven, spridd , 1998 (DABS)

Dalarnes Flora