Vicia sylvatica ,  skogsvicker

DALARNES FLORA 1949

Vicia silvatica L. - `VAHLENBERG 1826 (Linne 1734).

t.s.-spr. upp till siluromr. (här lokalt a.) ; i väster s. S. By o. Folkärna spr. (c. 12 lok.) upp till Valla (Pe)!; Grytnäs Axelsbo (holme, Lr); Garpenberg (Gob.), m. Färnsjö o. Yttersbenning, Högtjärnsklack (Lr); Hedemora Knapptjärn!, Bodarna (kalkbrott, Dn); Husby Spjutbo (fl.) o. Göransbo (Lr) ; St. Skedvi Bispbergs klack (n. Klackbo) !, Bispbergshyttan (Dn), Lövåsen! (WISTR.), St. Klingsbo!; Säter Sågholmen (AI.), Björknäset o. Säters dal (An: IND.), Karlsgårdarna!, Ängarna! (WISTR.) ; Silvberg Ulvshyttan (Hm: IND.), Flacksan (At), Grängshammar (Ads.)'; St. Tuna Hästberg (Jn); Torsång Tomnäs (Bhz) ; Vika Hovtjärn (P.-O. Kastberg), Ryggen (H. Westm.) ; St. Kopparberg Storhagberget (enst.) !, Källslätten (LIN., Svb.) ; Sundborn Laggtjärn (Wn (:) IND.) =Laktjärn (STEFF.); Korså (Salt.) n. Skuruhäll (FORSSL. III:3 p. 235); Svärdsjö m. Böle o. Vintjärn (Aul.); Uvberget (WIG.); Enviken Våckelberget (B. HESS. o.a.)!, Lemonberget! (SAM. 29). B. Söderbärke Måsens östsida (At); Prostgården (Enh.), V om St. Morn (Lr), St. Gladtjärn (Dn); Norrbärke (Lsm: KRÖN.), Snösjöns kalkbrott (Bj.), Finnbacken (At), Göberget, Nyckelön (Kgn), Hemmet (Oliv.), Norsbro (Bd), Långgruvan, Dagkarlsboberget (Bj.) o.fl. (se CED.) upp till Jätturn (Hm)'; Ludvika Skeppmora längs järnv. (Dhn: WISTR.), Lorentzberga, Högberget (Bj.), Ivika (Gs), SO om N. Övratjärn (Fd); Grangärde [Grängesberg] Öraberget (på kalk, Jn) o. Björkås (banvall, At); Hörkna kalkbrott, Gänsberget, Laxsjön, Hästbergs klack (Lr), Rämshyttan (Ad). Ö. Ål Svedjans gruvfält (Ählm.), Solarvet!, Oxberg (Hrt); Bjursås n. Ljustjärn (Jn)1, Rexbo!; Leksand Tällberg (Hstr.); Rättvik o. Boda: silurstråket ta. (minst 20 lok., KRÖN., JoH. o.a.); Ore Arvet! (SAM. 10), även Vikängen!, Moränget (TOLF) ; Orsa silurstråket fl. (c. 10 lok., Joxm o.a.) fr. Vångsgärde!1 till Skattungbyn (Bj., Wbm); Mora Vattnäs (kalkbrott, Ld); Vänjan Brintbodarne (2 lok., At), Landbobyns besp.-skog (Vd); Hamra Älvho stn 2 ex. 1946 (At). V. Säfsnäs Stackberget (Bng); Järna Björkbäcken. (At). - Ngt kulturgynnad (banslänter o.d.). - 'AND. & BIRG. p. 390 (m. karta).

f. fl. alb.: Osmundsberget (1938)!

Tillägg 1960

V. silvatica. - S. många nya lok., bl. a. ett par i Garpenberg (=Lathyrus silv., se nedan), flera i Silvberg o. St. Tuna västra del (Tr, Bj.), *Gustafs Rösåsen (Tr), Torsång d:o (Hld), Vika berg mln Fisklösen o. Ryggen (Bj.), Sundborn Råberget (Klb.) etc. B. [Malingsbo ej känd]; övriga snr spr.(-ta.), åt V till Ljungåsen (Bj. & Bd), Lövberget (Gs), Hörkna osv. (D.FI.). Ö. Bjursås Sågmyra v. jv:n (Ingegerd Ohlsson); Leksand Sätra (Tr); *Siljansnäs n. Leksands-Åsen (Fe, Tr); *Älvdalen Gåsvarv (1844 H. v. P.) trol. tillf. (ditförd m. hö?). V. *Floda n. Björbo på banslänt (H. & G. En).

Tillägg 1970

V. silvatica. - B. *Malingsbo Storbäcken (på diabas: H. En & Erik Jonsson). Ö. *Gagnef Bastberget (Bj. & G. En); Bjursås Vrebro i banskärn. (At, samma lok. hos A. & B.?); Orsa Torrvål (Lf), Hornberga (Bj.). V. *Malung Tyngeberget o. Gravberget o. * Travstrand n. Laxvadet (Er.).

SBT .81 1987

Vicia sylvatica, skogsvicker. Falun Lugnet-Sjulsarvet vid Sandtäkt (J &L). Svärdsjö Ågsjön, Djupkällsudden (RL). Leksand Sätra i hasselförekomsten; Västbergs by, längs Rättviksvägen, lövskogsparti mellan åkrar; vägkant mellan Tällbergs jvstn och väg 80, riklig; V om Skvin längs nya bilvägen, i gamla slåttermarken, sparsam (allt LK).

Tillbaka