Vicia sepium    Häckvicker


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), backar,odlad mark, allmän, (17 lokaler) , 1987 (PDm)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667469, 151398] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hässlens Naturreservat (artp.), (12G 6e , [6683473, 1524508] ), frisk gräsmark, 2014 (Per Johansson)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [667803, 149849] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
Hyttbacken (12G 5b , [667704, 150673] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669495, 151949] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [669501, 151959] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [669660, 152716] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [670145, 152247] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ), S.exp bergssluttning, 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
Silvhytteå (13G 1e , [670756, 152055] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [670986, 152283] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670711, 150469] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [670717, 150465] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [670669, 150564] ), vägkant, 2011 (DABS)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ), torrmark vid jvg, 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [671874, 151584] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
Ramsbo (12F 8g , [66935, 14838] ), fuktig örtrik skogsmark, m.a , 1989 (THe)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Knippboberget ,O-branten (12F 8d , [6692, 1466] ), ~10 ex. , 1986 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [669180, 147240] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Spånsanberget (artp.), (12F 9c , [6696018, 1463086] ), vid lövbrändan, vid lövbrändan som väl ligger här nånstans, intill eldstad till gammal kolarkoja står det i ant.boken , 1990 (Bengt Oldhammer)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), igenväxande tomtmark, rikligt , 1988 (IAn)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Lennheden (13F 2e , [671333, 147073] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [671261, 147764] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [671089, 148165] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [671927, 150223] ), vägkant/banvall, 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [671997, 151170] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Grönbo (13F 3g , [671969, 148120] ), gräsmark i skogen, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Norsbobergets V-brant n.stigen (inhemsk m.sydbergsarter,bl.a.sötvedel) (13F 3h , [67160, 14892] ), örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge, 1988 (JEd)
Källslätten (13F 4g , [672313, 148154] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [672378, 148075] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), 10 , 2016 (Per Johansson)
Kyrkbacksvägen (artp.), (13F 4i , [6721947, 1490465] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grycksbo (13F 5g , [672936, 148224] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [673221, 148528] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ), blockig mossgranskog, 1989 (JEd)
Risänget (13F 5j , [672962, 149984] ), ängsmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [672454, 150784] ), f.d. fäbodvall, rikligt spridd på vallen , 2011 (IPt)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, riklig , 1990 (JEd)
Korså bruk (13G 4d , [672433, 151852] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ), ängsmark, blandskog, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Liljansnäs, NV delen (artp.), (13G 6a , [6732212, 1504939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ålhusbacken , vägdiken (13G 7b , [673624, 150645] ), skuggig gräsmark, rel. vanlig , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [673572, 151508] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, 2013 (DABS)
Falkåsen (artp.), (13G 9d , [6748669, 1517449] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [675893, 150872] ), stugtomt, 2003 (NGu)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [675512, 151807] ), ängsmark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Övertänger,Heden (13F 9j , [674957, 149728] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ), lund, t.rikl. , 1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [665171, 147101] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ), ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gammal åker, 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, 2006 (HWk)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatte vid vägkantn, tämligen riklig , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, rikligt , 1987 (HWk)
Flogberget (12F 4e , [667013, 147213] ), gammalt gruvområde, t. rikligt , 2004 (IPt)
Vändplan (12F 4e , [667092, 147205] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667704, 148178] ), skogsmark, 2008 (DABS)
Jätturns sydsida (12F 6e , [668349, 147071] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), ödetomt, rikligt , 1989 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [667078, 146553] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt & HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ), gräsmark på f.d. tomtmark, flertal ex , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689290, 1447421] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [668506, 146169] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), gräsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Nordanholen (13F 2a , [671044, 145315] ), ängsmark, t.rikligt , även vitblommig , 2006 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713263, 1450196] ), fäbodvall, t.riklig , 2004 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713436, 1450463] ), fäbodvall,skogsbryn, t.riklig , 2004 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713627, 1450460] ), fäbodvall,skogsbryn, t.riklig , 2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [671431, 145205] ), skogsmark nära fäbodvall, t.rikligt , 2003 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [6710020, 1456720] ), dikesslänt,ängsmark, massvis , 2010 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67120, 14600] ), slänt mot ravin, sparsamt , 2001 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [67125, 14612] ), blandskog, sparsamt , 2004 (IPt)
Bodarna, Myrheden , nära f.d. jvgstation (13F 2c , [671289, 146330] ), vägkant, några ex. , 2009 (IPt)
Gagnef, Myrheden (13F 2c , [671291, 146304] ), lundlik lövskog, 2015 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714257, 1468543] ), blandskog/vägkant, 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [671879, 145888] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ), ängsmark, 2017 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ), slänt mot vattenloka, 2011 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [671557, 146334] ), ravin, 1996 (JMa)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 2010 (Tomas Ljung)
Dicksveden (13F 4c , [672052, 146120] ), vägkant mot häck, t.rikligt , 2006 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [67222, 14619] ), rik skogssluttning, t.rikligt , 2004 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Insjön (13F 5c , [672921, 146165] ), gammal tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727384, 1468196] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [672852, 147245] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [673276, 147796] ), vägkant, 2015 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [673431, 148133] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [673890, 147172] ), sjöstrand,gräsbevuxen, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673920, 147195] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [673845, 147957] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [673945, 147717] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [673620, 148269] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Ravinen vid Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), fuktig skogsmark, mycket löv, 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), fuktig grusmark i nedlagd grusgrop, flertal , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [673876, 148277] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ), våt igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [673954, 148594] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [674412, 147790] ), ängsmark, 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [674448, 147688] ), vägkant, 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [674041, 148172] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ), liten inäga, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674140, 148053] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ), vägkant, 2012 (IPt)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), lövskog/igenvuxen betesmark, enstaka , 2008 (DABS)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [674294, 145211] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ), fäbodvall, t.rikligt , 2010 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ), vägslänt, 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ), vägdike, rikligt , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [673924, 146881] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [673973, 147400] ), åkerväg, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), gräsmark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [674330, 146938] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [674222, 147577] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Ö.Gansåsen mot SO (13F 9f , [67475, 14778] ), gles asp-granskog på fd. åker, 1991 (JEd)
Östra Gansåsen (13F 9f , [674771, 147772] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.), (13F 9c , [6748123, 1462565] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [674559, 146867] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ), parkeringsficka, enstaka , 2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [674590, 147066] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark, tiotals , 2016 (GHa)
Kommunalhusparkeringen (14F 0c , [675222, 146267] ), insnärjd i häck, enstaka , 2010 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [675088, 147257] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.), (14F 1d , [6757210, 1468690] ), näringsrik fuktig lövskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Finnbacka (14F 4h , [677058, 148739] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [677068, 148745] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [677169, 149423] ), gräsmark, vägkanter, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Rocktjärn (14F 5h , [677929, 148878] ), stugtomt, enstaka , 2009 (GHa)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ), f.d. uppställningsplats för arbetsbod, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ), igenväxande åker, enstaka , 2010 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ), slänt ner mot grustag, enstaka , 2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763144, 1468133] ), kalkgrusmark, noterad , 2016 (Anders Svenson)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ), vägren/dike, enstaka , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Änderåsen (artp.), (14F 3d , [6769330, 1466780] ), ängsmark, 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767350, 1471461] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ), f.d. ängsmark, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ), ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Osmundsberg (artp.), (14F 4d , [6770386, 1467668] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ), ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ), ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,grässvål, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [677386, 147820] ), vändplan med kalkmakadam, enstaka , 2017 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ), ~refl~ ,igenväxande fäbodvall, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ), vid ödehus, enstaka , 2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [677921, 146318] ), kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67770, 14672] ), vägren/dike, enstaka , 2010 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,längs gärdsgårdar, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), f.d. fäbodtäkt, fåtal , 2014 (GHa)
Vägen mot Sälen 2 km N järnvägen (14F 7d , [67884, 14691] ), grushög vid liten stickväg, tiotals , 2013 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ), f.d. fäbod, enstaka , 2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), övergiven fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), ~refl~ ,slänt mot väg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), kojplats, enstaka , 2014 (GHa)
Håven (15F 4d , [6822, 1465] ), vägrenar o. ängsmark, fl.i byn , 1988 (TLj & LBr)
Håvens bystuga (15F 4d , [682226, 146590] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Holen n.Rv 81 (14E 4h , [6774, 1436] ), ängs.o.vägkanter (f.d.vallar), rikl! (Frekvenser se rapportblad) , 1987 (JEd & Bor)
Wixnersvägen (artp.), (14E 4h , [6774725, 1436224] ), på flera platser och rikligt , 1986 (Bengt Oldhammer)
Västra Skavsåsens fäbod (14E 4i , [67718, 14425] ), övergiven ängsmark, rikligt , 1987 (LBr)
Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ), gårdsmiljö, någon kvm , 1987 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Hornberga fl! (DF), (14E 7h , [6787, 1436] ), gräsmark,ängsmark, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn (14E 7j , [6785, 1448] ), friskäng - vägkant, 1988 (JEd)
Skattungbyn, fl! (14E 7j , [6786, 1447] ), i äldre åkervallar o ängsmark, fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Skattungbyn, fl! (14E 7j , [6786, 1448] ), i äldre åkervallar o ängsmark, fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Ämån S om Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ), S-exp örtrik torrslänt (kalkpåv?) mot ån,m.slåtterfibbla,blåsippa o vispstarr), enst! , 1985 (JEd)
Hållbergs fäbod (14E 8g , [67927, 14315] ), slåttrad tomtmark, några ex , 1987 (LBr)
Täktsberg (14F 6b , [67822, 14592] ), gräsmark v.gård, 1988 (JEd)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest på odlingsröse, 1989 (JEd & LBr)
Mellansjön (artp.), (15F 1b , [6808, 1456] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Mellansjön-Finnsjön (15F 1b , [68082, 14562] ), vägkant, några ex , 1991 (BOr)
Mellansjön (artp.), (15F 1b , [6808216, 1456247] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Görsjön (13E 6c , [673422, 141468] ), ~refl~ ,tomt med fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Myckelby (14E 1g , [675678, 143484] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Bengtsarvet (14E 1h , [675736, 143536] ), hagmark, flertal , 2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675787, 143555] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , banvaktarstugan (14E 0e , [675248, 142282] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 90 m N herrgården (14E 0e , [675282, 142236] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 750 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [675475, 142270] ), kalhygge nära bäck (tidigare mullrik örtrik granskog), 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ), ängsmark, 2012 (GHa)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6765700, 1431617] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Hindriksheden (14E 3h , [676722, 143514] ), ~refl~ ,jordhög, 2010 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), vid vändplan vid liten aspdunge där stigen går iväg mot hykieberget, 1990 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrok fäbod (15E 4b , [68219, 14081] ), ängsmark, några ex , 1986 (BOr)
Fjäskrok (artp.), (15E 4b , [6821949, 1408093] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [6775, 1382] ), byvägkant, enstaka , 1986 (JEd)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [678735, 140760] ), ruderat och dike, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [679510, 141322] ), igenväxande fäbodmark, 2015 (JJa)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Bunkris (15D 2f , [6814, 1375] ), ängsmark nära gård, enstaka , 1986 (JEd)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
Käringberg fäbod (15E 1a , [68055, 14030] ), torr hedartad ängsmark, 4 kvm , 1987 (LBr)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ), ängsmark, gammal vall, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendal (12E 1f , [665887, 142798] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, många lokaler , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [669942, 144801] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704494, 1448206] ), fäbodvall, rikligt , 2010 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
500 m V Mocktjärnen (13E 1i , [670684, 144349] ), vägkant skogsbilväg, t.rikligt , 2005 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [671483, 143315] ), fäbodvall, flerstädes, rikligt , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [671413, 144092] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ), fd ängsmark, delvis slagen, 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid Inlandsbanan-Gruckån (13E 1c , [67075, 14118] ), f.d.äng, ~10 ex , 1989 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Lerbäcken, 2 km S Vansbro (13E 1c , [67087, 14134] ), vägkanter, flera , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ), vägkanter, 1988 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [671065, 141454] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [671106, 141354] ), slänt, fåtal , 2007 (IPt)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [671308, 141249] ), vägkant, fåtal , 2007 (IPt)
Stuga Ö Lissflån vid väg. (13E 4b , [6721203, 1406697] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
MALUNG

Gökberg , i närheten av jordkällaren, N om husgrunden (12D 6i , [66838, 13931] ), relativt rik ängsmark, ca 10 ex , 1997 (OSt)
Märrgrådan (13D 2i , [671162, 139214] ), rasbrant mot älven, 2014 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Kvillsälen (13D 8g , [6741, 1382] ), vägkant i fäboden, sparsam , 1987 (LBr)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ), vägkanter, 1997 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13853] ), tomtmark, några ex , 1987 (LBr)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Bäsjösätern (14D 1b , [6758, 1357] ), f.d.fäbod v.stuga, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
V.Långstrand (14D 6c , [6782, 1364] ), vägdike, 1 snår , 1989 (TLj & LBr)
Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785930, 1359200] ), sandslänt, fuktig, 2008 (Håkan Gustafsson)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Persberg ca 500 m SV-ut (15D 0b , [68008, 13564] ), fuktig örtrik granskog, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktplats, (i insåning), fåtal , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), vägkant, 1989 (DABS)
IDRE

Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ), dikeskant / åkerren, sparsamt , 1995 (DABS)
500 m NV Häggesundet (16C 2i , [68619, 13422] ), kant av linda, sparsamt , 1995 (DABS)
Idrebyn,fl! (16C 3h , [6865, 1337] ), väg- o. åkerkanter, t.rikl! , 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870, 1318] ), åkervall i kanten, 1988 (DABS)
Huskläppens by (16C 7d , [68896, 13184] ), skogsbryn vid betes/slåtteräng, enstaka , 1990 (LAr)
Björnliden, vid affären (16C 7e , [68853, 13210] ), insådd gräskant, t.rikligt , 1990 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), i äldre vall, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora