Vicia sepium    Häckvicker


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), backar,odlad mark, allmän, (17 lokaler) , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671574, 1539860] ), blockrik lövskogsdunge, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ), vägkant, 2019 (IPt)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669482, 1518059] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Hässlens Naturreservat (artp.), (12G 6e , [6683473, 1524508] ), frisk gräsmark, 2014 (Per Johansson)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Norns bruk (12F 5j , [6678030, 1498490] ), vägkant, t.rikligt , 2007 (IPt)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677040, 1506730] ), torr slänt ,ängsbacke, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519490] ), igenväxande gräsmark, 2017 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Åsbo, f.d järnvägsbank (12G 9f , [6696600, 1527160] ), vägkanter, 2014 (DABS)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704373, 1527079] ), gammal vall, vägkant, 2018 (IPt)
Hinshyttan, vägskälet mot Rällinsberg (13G 1c , [6705710, 1513250] ), vägkant/slänt mot åker, 2017 (IPt)
Pålsbo hage (artp.), (13G 1c , [6706235, 1514934] ), betesmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Mörttjärnsberget S-sida (13G 1c , [67066, 15148] ), S.exp bergssluttning, 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67072, 15155] ), klippsluttning,delvis grönsten, 1990 (JEd)
Silvhytteå (13G 1e , [6707560, 1520550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Dalkarsberget (13G 1e , [6709860, 1522830] ), ~refl~ ,vägkant, 2003 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), vägkant,slänter, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), skog ovh väg på ås, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707110, 1504690] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707170, 1504650] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (DABS)
Nyberget (13G 1b , [6706690, 1505640] ), vägkant, 2011 (DABS)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ), torrmark vid jvg, 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Sprättbo fäbod (artp.), (12F 6j , [6680702, 1496345] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring f.d. fäbodar, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Stora Bondfallet (artp.), (12F 6j , [6683779, 1496361] ), frisk gräsmark vägkant/odlingsmark kring äldre gård, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Embjörs (12F 7j , [6685126, 1495371] ), vägkanter, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
SILVBERG

Nya Jutbo (12F 6h , [6681170, 1485989] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Grektorp (12F 7e , [6685954, 1473820] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Norbo (12F 7f , [6687746, 1478598] ), vägkant,, betesmark, 2015 (IPt)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Skenshyttenäs (12F 8f , [6690956, 1478216] ), vägkant, vägdike, 2015 (IPt)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
Ramsbo (12F 8g , [66935, 14838] ), fuktig örtrik skogsmark, m.a , 1989 (THe)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6687187, 1468184] ), strand och vatten vid avsnörd vik från Rämen, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694389, 1464879] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Knippboberget ,O-branten (12F 8d , [6692, 1466] ), ~10 ex. , 1986 (AJs)
Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Spånsanberget (artp.), (12F 9c , [6696018, 1463086] ), vid lövbrändan, vid lövbrändan som väl ligger här nånstans, intill eldstad till gammal kolarkoja står det i ant.boken , 1990 (Bengt Oldhammer)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), igenväxande tomtmark, rikligt , 1988 (IAn)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697224, 1467781] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Finnbodarna (12F 9e , [6695675, 1472554] ), fäbodvall, 2013 (IPt)
Grängshammarsån vid Nisstäkt (12F 9g , [6698706, 1483115] ), åstränder, 2014 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699431, 1484597] ), vägkant, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Forsbacka (13F 0g , [6702278, 1480427] ), ängsmark, 2016 (IPt)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702876, 1485741] ), strandområden, 2019 (SNy)
Väg mot Halla fäb (13F 1e , [6705302, 1470797] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Älvreservatet Forssasidan (13F 1f , [6709010, 1479935] ), strand och vattenområde, 2018 (SNy)
Tallbacken (13F 1g , [6709715, 1483530] ), vägkant och skog, 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Strand o banvall vid Räddningstjänsten (13F 2f , [6712610, 1477640] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Söder Ängesgårdarna (13F 2f , [6714299, 1478185] ), vägkant, 2020 (SNy)
Hönsarvsberget - Bergebo (13F 2g , [6710890, 1481650] ), skogsväg, elljusspår, 2011 (SNy & IPt)
Söder om Styggmyran (13F 2g , [6711273, 1483285] ), kalkbrott, 2018 (SNy)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.), (13F 2g , [6712772, 1481223] ), noterad , 2016 (Håkan Sandin)
Lilla kalkbrottet, Igeltjärn (artp.), (13F 2g , [6712866, 1481311] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713233, 1481157] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723574, 1473600] ), gräsmark, sjöstrand och skogskant, 2014 (SNy)
VIKA

Kråknäsgruvan (13F 1i , [67096, 14926] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [6719270, 1502230] ), vägkant/banvall, 2009 (HLe)
Långtäkt fäbod (13G 3c , [6719970, 1511700] ), vägslänt ,vägdiken, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Grönbo (13F 3g , [6719690, 1481200] ), gräsmark i skogen, 2012 (DABS)
Nedre Skog (13F 4f , [6722106, 1479258] ), vägkanter i byn, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Norsbobergets V-brant n.stigen (inhemsk m.sydbergsarter,bl.a.sötvedel) (13F 3h , [67160, 14892] ), örtrik V-exp. granskogsslänt.nu solöppet hygge, 1988 (JEd)
Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Gamla lindor (13F 4g , [6723780, 1480750] ), vägdike vid gammal inäga, 2011 (SNy)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), 10 , 2016 (Per Johansson)
Kyrkbacksvägen (artp.), (13F 4i , [6721947, 1490465] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [6732210, 1485280] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Backa (Bioblitz) (artp.), (13F 4j , [6722585, 1498666] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Lövänget V-ut (13F 5j , [6728, 1496] ), blockig mossgranskog, 1989 (JEd)
Risänget (13F 5j , [6729620, 1499840] ), ängsmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, rikligt spridd på vallen , 2011 (IPt)
Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, riklig , 1990 (JEd)
Korså bruk (13G 4d , [6724330, 1518520] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kårtäkts fäbodar (13G 5e , [6725884, 1520217] ), ängsmark, blandskog, 2012 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Bengtsheden södra delen (artp.), (13G 5a , [6729941, 1502946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Orrbergets fäbod (artp.), (13G 5b , [6728595, 1508946] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Åkers långfäbodar (artp.), (13G 5c , [6726521, 1511639] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Långsjö fäbodar (13G 5e , [6726750, 1520830] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Liljansnäs, NV delen (artp.), (13G 6a , [6732212, 1504939] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733537, 1503812] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda Rophällsvägen (artp.), (13G 6a , [6733835, 1503623] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda vägskäl (artp.), (13G 6b , [6732510, 1506600] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Kroktjärns fäbodar (artp.), (13G 6c , [6730480, 1512134] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Uvberget, strax Ö branten (artp.), (13G 6f , [6732712, 1526208] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Boränget, kalkbrott, 250 m NNV (artp.), (13G 7a , [6735981, 1503509] ), 2015 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Ålhusbacken , vägdiken (13G 7b , [6736240, 1506450] ), skuggig gräsmark, rel. vanlig , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740694, 1503914] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Ågs bruk (artp.), (13G 8c , [6740345, 1513064] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Ågs bruk vid hyttan (13G 8c , [67404, 15131] ), hävdad gräsmark, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Aderistjärnen (artp.), (13G 8c , [6743730, 1511678] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
Falkåsen (artp.), (13G 9d , [6748669, 1517449] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), litet skogsområde i anslutning till gård, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nysjö fäbodar, (14G 1b , [6758930, 1508720] ), stugtomt, 2003 (NGu)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Svartnäs, brukslämning (14G 1d , [6755120, 1518070] ), ängsmark, t.rikligt , 2007 (IPt)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Björkboda, norra delen (artp.), (13F 9i , [6745478, 1493741] ), gårdsplan, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Grejsans fäbod (14F 3j , [67679, 14962] ), äng, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14827] ), lund, t.rikl. , 1986 (TLn)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ), ~refl~ ,planschaktad upplagsplats/vändplan, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gammal åker, 2006 (GJn)
Oppsvetens naturskyddsområde (12F 1g , [6656100, 1480950] ), hävdad slåtteräng, 2006 (HWk)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), gårdsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670749, 1493202] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, 2017 (IPt & SNy)
1 km NV Hagge golfbana (12F 3d , [66667, 14678] ), sluttning på hygge med rörligt grundvatte vid vägkantn, tämligen riklig , 1987 (HWk)
Dagkarlsboberget (12F 4d , [66721, 14695] ), blandskog i västsluttning, rikligt , 1987 (HWk)
Flogberget (12F 4e , [6670130, 1472130] ), gammalt gruvområde, t. rikligt , 2004 (IPt)
Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), gräskantad skogsväg, 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6672266, 1484146] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677040, 1481780] ), skogsmark, 2008 (DABS)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturns sydsida (12F 6e , [6683490, 1470710] ), örtrik blandskog, 2009 (JJa)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), äldre fritidshus i skogsmiljö, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), ödetomt, rikligt , 1989 (HWk)
Roths äng (12F 4d , [6670780, 1465530] ), ängsmark med hög vegetation, 2010 (IPt & HWk)
Biskopsnäset (12F 4d , [66725, 14673] ), blandbarrskog, spridd , 1986 (HWk)
Ikorrbotten Ludvika (12F 4d , [66728, 14650] ), gräsmark på f.d. tomtmark, flertal ex , 1989 (HWk)
GRANGÄRDE

Flintfallet (12E 4i , [6674600, 1442255] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Kullen (12E 7j , [6689290, 1447421] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66909, 14453] ), ~refl~ ,varm,gläntig sluttning,blandskog, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ), ängsmark/ gångstig, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Fjällmusberget (12F 6a , [6684787, 1450036] ), delvis hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Tansbäcken (12F 7b , [6689052, 1455478] ), skog med flyttblock av kalk, 2018 (SNy)
Storfallsberg (12F 7c , [6685060, 1461690] ), hävdad ängsmark, 2013 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Bastberget (12F 9a , [6695698, 1453091] ), fäbodvall, 2015 (IPt & JJa)
Gräsberget (13F 0a , [6701325, 1453439] ), fäbodvall, spridd , 2018 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67094, 14570] ), gräsmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Nordanholen (13F 2a , [6710440, 1453150] ), ängsmark, t.rikligt , även vitblommig , 2006 (IPt)
Floberget,Lindan (13F 2a , [6713263, 1450196] ), fäbodvall, t.riklig , 2004 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713436, 1450463] ), fäbodvall,skogsbryn, t.riklig , 2004 (IPt)
Floberget (13F 2a , [6713627, 1450460] ), fäbodvall,skogsbryn, t.riklig , 2004 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Grådbodarna (13F 2a , [6714310, 1452050] ), skogsmark nära fäbodvall, t.rikligt , 2003 (IPt)
Brötjärna (13F 2b , [6710020, 1456720] ), dikesslänt,ängsmark, massvis , 2010 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67120, 14600] ), slänt mot ravin, sparsamt , 2001 (IPt)
1 km SO om Björka (13F 2c , [67125, 14612] ), blandskog, sparsamt , 2004 (IPt)
Bodarna, Myrheden , nära f.d. jvgstation (13F 2c , [6712890, 1463300] ), vägkant, några ex. , 2009 (IPt)
Gagnef, Myrheden (13F 2c , [6712910, 1463040] ), lundlik lövskog, 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713878, 1463140] ), gräsmark mellan uthus o åker, 2018 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714257, 1468543] ), blandskog/vägkant, 2014 (IPt)
Nordbäck (13F 3b , [6718790, 1458880] ), ängsmark, rikligt , 2008 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ), ängsmark, 2017 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ), slänt mot vattenloka, 2011 (IPt)
Djuråsskolan (13F 3c , [6715570, 1463340] ), ravin, 1996 (JMa)
Naturminne ca 500 m N om Gagnef s:n (artp.), (13F 4b , [6721250, 1459860] ), järnvägsbank, 2010 (Tomas Ljung)
Dicksveden (13F 4c , [6720520, 1461200] ), vägkant mot häck, t.rikligt , 2006 (IPt)
NO om Klitthagen (13F 4c , [67222, 14619] ), rik skogssluttning, t.rikligt , 2004 (IPt)
ÅL

Ål-Kilen, Nya Nissgården (artp.), (13F 5b , [6726299, 1458260] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Sätergläntan (13F 5c , [6727209, 1462614] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Insjön (13F 5c , [6729210, 1461650] ), gammal tomtmark mot väg, 2007 (IPt)
Djuptjärnbo (13F 5d , [6727384, 1468196] ), ängsmark, vägkant, 2015 (IPt)
Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728520, 1472450] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Rällsjöån, utloppet i Rällsjön (13F 7e , [6738900, 1471720] ), sjöstrand,gräsbevuxen, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6738450, 1479570] ), igenväxande ängsmark, 2011 (JJa)
Sågsbo (13F 7f , [6739450, 1477170] ), hävdad slåtteräng, 2008 (JJa & IPt)
Bjursås kyrkogård (13F 7g , [6735650, 1480570] ), grässlänt, 2020 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), gammalt boställe, 2011 (JJa)
Ravinen vid Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), fuktig skogsmark, mycket löv, 2000 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), fuktig grusmark i nedlagd grusgrop, flertal , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Slogfallet (13F 7g , [67392, 14807] ), våt igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [6736650, 1487160] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Gruvgårdarna (13F 8f , [6744120, 1477900] ), ängsmark, 2009 (JJa)
N om Brändan mot Sörskog (13F 8f , [6744480, 1476880] ), vägkant, 2009 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ), liten inäga, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480530] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Baggfäbodarna (13F 8h , [6743534, 1485975] ), fäbodvall, 2019 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [67356, 14411] ), vägslänt, 2008 (DABS)
Alvik (13E 7j , [6737237, 1448494] ), vägkant, 2012 (IPt)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken (13E 8j , [67413, 14482] ), lövskog/igenvuxen betesmark, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739289, 1451244] ), stig mot strand, 2018 (Kicki Marcus)
Hjulbäcks badplats (13F 8a , [6742940, 1452110] ), gräsbevuxen vägkant, 2016 (JJa)
LEKSAND

Forsbodarna , fäbod (13E 3j , [6716277, 1449505] ), fäbodvall, t.rikligt , 2010 (IPt)
Älgberget (13E 4h , [6721606, 1435083] ), igenvuxen tomtmark, 2020 (IPt)
Ljusbodarna (13E 4i , [6722132, 1443492] ), fäbodmark, 2012 (JJa & IPt)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Gropen (13E 4j , [6724865, 1448991] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 5i , [6729968, 1444213] ), levande fäbod övre delen, 2018 (SNy)
Gropen (13E 5j , [6725082, 1448954] ), ängsmark, 2018 (IPt)
Skallskog (13E 6i , [6730126, 1444045] ), kulturmark, 2019 (SNy)
Backholmyran NO (13F 4a , [6723174, 1450651] ), vägkant/dike, 2018 (IPt)
Korpholen (13F 5a , [6725226, 1454661] ), fäbodvall, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726111, 1454725] ), vägslänt, 2015 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Källberget (13F 6b , [6733620, 1456752] ), vägdike, rikligt , 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Västra Rönnäs (13F 6c , [6732113, 1462758] ), ängsmark, 2010 (IPt)
Säterbodarna (13F 7d , [6739240, 1468810] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739730, 1474000] ), åkerväg, 2016 (JJa)
Atlasruta (13F 8c ), gräsmark, mindre allmän , 1986 (MKp)
Middagsbodarna (13F 8d , [6743300, 1469380] ), fäbodmark, 2016 (JJa)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Ö.Gansåsen mot SO (13F 9f , [67475, 14778] ), gles asp-granskog på fd. åker, 1991 (JEd)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Söderås vid infartsväg till Bäck (artp.), (13F 9c , [6748123, 1462565] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Igeltjärnen (13F 9d , [67463, 14670] ), parkeringsficka, enstaka , 2014 (GHa)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Skälltjärnsberget (13F 9e , [67486, 14726] ), f.d. fäbod, rikligt , 2019 (GHa)
Getingslindorna (13F 9e , [67497, 14707] ), ängsmark, tiotals , 2016 (GHa)
Kommunalhusparkeringen (14F 0c , [6752220, 1462670] ), insnärjd i häck, enstaka , 2010 (GHa)
Lisskogs fäbod (14F 0e , [6750880, 1472570] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö (nedre del) (artp.), (14F 1d , [6757210, 1468690] ), näringsrik fuktig lövskog, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Östbjörka, Matsgården (14F 2c , [67612, 14644] ), bymiljö, enstaka , 2019 (GHa)
Finnbacka (14F 4h , [6770580, 1487390] ), ängsmark, 2007 (DABS)
Finnbacka by (14F 4h , [6770680, 1487450] ), vägkant, 2007 (DABS)
Dalstuga (14F 4i , [6771690, 1494230] ), gräsmark, vägkanter, 2007 (DABS)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
Rocktjärn (14F 5h , [6779290, 1488780] ), stugtomt, enstaka , 2009 (GHa)
Knäppbäcken 600 m N "Kontoret" (14F 6h , [67838, 14867] ), f.d. uppställningsplats för arbetsbod, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
BODA

Kalkberget (14F 1d , [67599, 14689] ), igenväxande åker, enstaka , 2010 (GHa)
Ensro (14F 2d , [67600, 14682] ), slänt ner mot grustag, enstaka , 2009 (GHa)
Solberga kalkbrott (artp.), (14F 2d , [6763144, 1468133] ), kalkgrusmark, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762143, 1470335] ), slåtteräng, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
1 km Ö Lilla Flyten (14F 3c , [67672, 14644] ), vägren/dike, enstaka , 2007 (GHa)
Gammelgården i Silverberg (14F 3d , [67673, 14679] ), ~refl~ ,festplats. I västra delent hävdat änge, ,frekvens t.allm. 2006 (GHa)
Änderåsen (artp.), (14F 3d , [6769330, 1466780] ), ängsmark, 2014 (Håkan Gustafson)
Lönnmarken (artp.), (14F 3e , [6767350, 1471461] ), noterad , 2017 (Anders Helander, Klara Helander)
Lönnmarken (14F 3e , [67674, 14717] ), f.d. ängsmark, spridd ,frekvens m.allm. , 2007 (GHa)
"Kalkugnsveden",väg/stig (14F 4c , [67726, 14644] ), ~refl~ ,litet f.d. kalkbrott,några f.d.lindor,en av lindorna numera ansad till gräsmatta, liten stuga, ,frekvens allm. 2000 (GHa)
Osmundsberg (artp.), (14F 4d , [6770386, 1467668] ), kalkrik grusmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ), ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Kärvsåsvägen (14F 4e , [67734, 14700] ), ~refl~ ,större skogsbilväg med rätt breda slänter, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Ängsberg (f.d. fäbod) (14F 4f , [67715, 14792] ), ~refl~ ,grässvål, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2010 (GHa)
Gisslerbudär (14F 4f , [6773860, 1478200] ), vändplan med kalkmakadam, enstaka , 2017 (GHa)
Halvarsbodarna (14F 5g , [67762, 14818] ), ~refl~ ,igenväxande fäbodvall, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, Genvägen (14F 5c , [67751, 14647] ), vägren, flertal , 2018 (GHa)
Fjäckan (14F 5c , [67784, 14634] ), vid ödehus, enstaka , 2008 (GHa)
Bos väg V Dalhed vid Harsprångsledningen (14F 5c , [6779210, 1463180] ), kraftgata, enstaka , 2017 (GHa)
Brändan (14F 5d , [67770, 14672] ), vägren/dike, enstaka , 2010 (GHa)
Gammelstan (14F 5e , [67779, 14701] ), ~refl~ ,längs gärdsgårdar, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Linåsen (f.d. fäbod) (14F 6g , [67816, 14826] ), f.d. fäbodtäkt, fåtal , 2014 (GHa)
Vägen mot Sälen 2 km N järnvägen (14F 7d , [67884, 14691] ), grushög vid liten stickväg, tiotals , 2013 (GHa)
Dalfors, Knacknäs (14F 7f , [6789290, 1478140] ), vid gamml stuga, fletal , 2019 (GHa)
Blidberget (14F 8d , [67919, 14683] ), f.d. fäbod, enstaka , 2014 (GHa)
Myggbo (f.d. fäbod) (14F 8g , [67902, 14825] ), övergiven fäbodtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794939, 1480334] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792275, 1488870] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Djursjödammen (14F 9d , [67994, 14652] ), ~refl~ ,slänt mot väg, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Tansen, vid dammen (15F 1c , [68087, 14639] ), kojplats, enstaka , 2014 (GHa)
Håven (15F 4d , [6822, 1465] ), vägrenar o. ängsmark, fl.i byn , 1988 (TLj & LBr)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Holen n.Rv 81 (14E 4h , [6774, 1436] ), ängs.o.vägkanter (f.d.vallar), rikl! (Frekvenser se rapportblad) , 1987 (JEd & Bor)
Wixnersvägen (artp.), (14E 4h , [6774725, 1436224] ), på flera platser och rikligt , 1986 (Bengt Oldhammer)
Skeer (artp.), (14E 4h , [6774818, 1436706] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Västra Skavsåsens fäbod (14E 4i , [67718, 14425] ), övergiven ängsmark, rikligt , 1987 (LBr)
Södra Grunuberg (14E 4j , [6774, 1447] ), gårdsmiljö, någon kvm , 1987 (LBr)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Hornberga fl! (DF), (14E 7h , [6787, 1436] ), gräsmark,ängsmark, 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
S om Mässbacken (14E 7i , [6785261, 1443168] ), skogsstigar, 2009 (BOr)
Slipstensgruvorna (artp.), (14E 7i , [67853, 14435] ), (nogr. 400 m) , 2007 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn (14E 7j , [6785, 1448] ), friskäng - vägkant, 1988 (JEd)
Skattungbyn, fl! (14E 7j , [6786, 1447] ), i äldre åkervallar o ängsmark, fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Skattungbyn, fl! (14E 7j , [6786, 1448] ), i äldre åkervallar o ängsmark, fl. o. rikl! , 1987 (JEd)
Ämån S om Ljothed (14E 7j , [67887, 14451] ), S-exp örtrik torrslänt (kalkpåv?) mot ån,m.slåtterfibbla,blåsippa o vispstarr), enst! , 1985 (JEd)
Hållbergs fäbod (14E 8g , [67927, 14315] ), slåttrad tomtmark, några ex , 1987 (LBr)
Täktsberg (14F 6b , [67822, 14592] ), gräsmark v.gård, 1988 (JEd)
Leskusänget strax SO gården (14F 7a , [67851, 14508] ), torrängsrest på odlingsröse, 1989 (JEd & LBr)
Mellansjön (artp.), (15F 1b , [6808, 1456] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Mellansjön-Finnsjön (15F 1b , [68082, 14562] ), vägkant, några ex , 1991 (BOr)
Mellansjön (artp.), (15F 1b , [6808216, 1456247] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ), ~refl~ ,tomt med fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 1997 (HLe)
Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Bengtsarvet (14E 1h , [6757360, 1435360] ), hagmark, flertal , 2008 (AAd)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , banvaktarstugan (14E 0e , [6752480, 1422820] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 90 m N herrgården (14E 0e , [6752820, 1422360] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 750 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754750, 1422700] ), kalhygge nära bäck (tidigare mullrik örtrik granskog), 1982 (Göran Thor)
Garsås (14E 1j , [67562, 14468] ), ängsmark, 2012 (GHa)
Berihol, gamla kalkbrottet (artp.), (14E 2f , [6762234, 1426683] ), blandskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Mats Nordhag, m.fl.)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6765700, 1431617] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation västerut (artp.), (14E 3g , [6766516, 1432449] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Hindriksheden (14E 3h , [6767220, 1435140] ), ~refl~ ,jordhög, 2010 (SJo)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Hykieberg (artp.), (14E 9c , [6795730, 1413638] ), vid vändplan vid liten aspdunge där stigen går iväg mot hykieberget, 1990 (Bengt Oldhammer)
Fjäskrok fäbod (15E 4b , [68219, 14081] ), ängsmark, några ex , 1986 (BOr)
Fjäskrok (artp.), (15E 4b , [6821949, 1408093] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6739115, 1404881] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (13E 8c , [6741501, 1410675] ), ängsmark vägslänt, 2015 (DABS)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (14D 5g , [6775, 1382] ), byvägkant, enstaka , 1986 (JEd)
Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vanån x väg 1024 SV om (artp.), (14D 5h , [6775200, 1385499] ), noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Reningsverket älvstranden (artp.), (14D 9i , [6797058, 1394417] ), fuktig gräsmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarvs fd station (14E 7b , [6787350, 1407600] ), ruderat och dike, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Nedanför Hykjeberget, Nyköpings fäbod (14E 9c , [6795100, 1413220] ), igenväxande fäbodmark, 2015 (JJa)
Lövnäs (15D 1d , [6806000, 1369223] ), ängsmark, 2010 (IPt & RCa)
Havfjlotbodarna (artp.), (15D 1e , [6806322, 1370899] ), fäbodvall, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Bunkris (15D 2f , [6814, 1375] ), ängsmark nära gård, enstaka , 1986 (JEd)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815059, 1375378] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Bunkris (artp.), (15D 3f , [6815059, 1375378] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Rivsjöstugan (15D 4h , [68218, 13898] ), gårdsplan, strand och anslutande skog, 2003 (LBr)
Glysjön, stranden (artp.), (15D 5d , [6825035, 1367707] ), gräsmark och gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Käringberg fäbod (15E 1a , [68055, 14030] ), torr hedartad ängsmark, 4 kvm , 1987 (LBr)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ), ängsmark, gammal vall, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6659041, 1424260] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendal (12E 1f , [6658870, 1427980] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Gravendal (12E 1f , [6659170, 1427570] ), vägkant mot skogsmark, 2018 (IPt & SNy)
Strömsdal Hyttsjöns badplats (artp.), (12E 1g , [6656351, 1434030] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal (12E 1g , [6656640, 1434645] ), vägkanter planer i blandskog, 2018 (IPt & SNy)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), ~refl~ ,gårdar med tun och kringliggande kulturmark,fält och beten, ,frekvens ej bedömd 1999 (GEn)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), fuktig betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Älgsjöhöjden (artp.), (12E 3d , [6668388, 1419140] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Älgsjökullen SO (artp.), (12E 3d , [6669312, 1419152] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fred (artp.), (12E 4e , [6670101, 1420532] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Lövsjön (12E 7h , [66886, 14378] ), förvuxen gräsmark i trädgårdsmiljö, 2000 (DABS)
Trollebo (12E 8h , [6693284, 1436690] ), ängsmark, 2017 (IPt & SNy)
Lövberget (12E 9h , [6697063, 1438389] ), fäbodvall, 2011 (IPt)
Tyrsberget (12E 9i , [6697191, 1441532] ), fäbodvall, många lokaler , 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699420, 1448010] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704494, 1448206] ), fäbodvall, rikligt , 2010 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
500 m V Mocktjärnen (13E 1i , [6706840, 1443490] ), vägkant skogsbilväg, t.rikligt , 2005 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714830, 1433150] ), fäbodvall, flerstädes, rikligt , 2009 (IPt)
Täcksberget (13E 2h , [6710502, 1437956] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Mosselbodarna (13E 2i , [6714130, 1440920] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ), badplats vid parkering, 2020 (SNy)
NÅS

Moråsens fäbodar, övre husen (artp.), (12E 6f , [6684625, 1425221] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706506, 1426749] ), ängsmark / gräsmatta, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vakerskogen SV huset (12E 8b , [6692582, 1407923] ), fd ängsmark, 2009 (DABS)
Risåsen (12E 9c , [6696946, 1413458] ), fd ängsmark, delvis slagen, 2008 (HLe)
Tretjärns fd station (13E 0c , [6703705, 1411074] ), ~refl~ ,bangård, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Stuga vid Inlandsbanan-Gruckån (13E 1c , [67075, 14118] ), f.d.äng, ~10 ex , 1989 (HLe & UGn)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Lerbäcken, 2 km S Vansbro (13E 1c , [67087, 14134] ), vägkanter, flera , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ), vägkanter, 1988 (HLe & UGn)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Vansbro, nära hängbron mot Grönalid (13E 2c , [6711060, 1413540] ), slänt, fåtal , 2007 (IPt)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vansbro kyrkogård (artp.), (13E 2c , [6712000, 1413770] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Vansbro , Dalasågen (13E 2c , [6713080, 1412490] ), vägkant, fåtal , 2007 (IPt)
Storön N (artp.), (13E 2d , [6712154, 1418390] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Utsälje (13E 2e , [6713234, 1421891] ), vägkant / blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Nordanåker N (artp.), (13E 3e , [6717586, 1420250] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Stuga Ö Lissflån vid väg. (13E 4b , [6721203, 1406697] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Lissflån (artp.), (13E 4b , [6721236, 1406809] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Storflån (artp.), (13E 4e , [6720934, 1424864] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), gräsmark, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Roddarheden (13E 1a , [67065, 14040] ), dikesren, 1995 (IJo)
MALUNG

Gökberg , i närheten av jordkällaren, N om husgrunden (12D 6i , [66838, 13931] ), relativt rik ängsmark, ca 10 ex , 1997 (OSt)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Märrgrådan (13D 2i , [6711620, 1392140] ), rasbrant mot älven, 2014 (MNo)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Byxångsela (13D 4e , [67245, 13711] ), slåttrad fäbod och strandkant, 2016 (BGM)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Älgsjösälens fäbod (13D 5e , [67255, 13734] ), fäbodmiljö med slåttlingoerlindor, körvägar, myr och strandkant, 2017 (BGM)
Håberget (13D 5f , [67285, 13789] ), fäbod, 2020 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Kvillsela (13D 8g , [6741, 1382] ), fäbod, 2020 (BGM)
Kvillsälen (13D 8g , [6741, 1382] ), vägkant i fäboden, sparsam , 1987 (LBr)
Vålbergsvägen (13D 8i , [67421, 13922] ), ~refl~ ,vägkanter, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Öje (13D 8i , [67447, 13937] ), vägkanter, 1997 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13829] ), slagen gräsmark och fuktdrag, 2012 (BGM)
Hiselens fäbod (13D 9h , [67491, 13894] ), fäbodmark med lindor, småvägar och skogskanter, 2019 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13853] ), tomtmark, några ex , 1987 (LBr)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
LIMA

Södra Löten (14C 3i , [6767955, 1341282] ), ängsmark, 2014 (DABS)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788270, 1348540] ), vägkant, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Bäsjösätern (14D 1b , [6758, 1357] ), f.d.fäbod v.stuga, 1 best. , 1989 (TLj & LBr)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
TRANSTRAND

Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
V.Långstrand (14D 6c , [6782, 1364] ), vägdike, 1 snår , 1989 (TLj & LBr)
Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6785930, 1359200] ), sandslänt, fuktig, 2008 (Håkan Gustafsson)
Maritgården (artp.), (14D 7c , [6787130, 1362500] ), ängsmark, vid älvbrink, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Skarsåsen (15C 0j , [6803839, 1346433] ), fäbodvall, 2010 (IPt & RCa)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803973, 1346134] ), vägren och tomt vid fäbod., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Ersbo (artp.), (15D 0a , [6802600, 1350290] ), ängsmark, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Persberg ca 500 m SV-ut (15D 0b , [68008, 13564] ), fuktig örtrik granskog, 1994 (JEd)
Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813643, 1354694] ), skogsbryn, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Lövåssätern N (artp.), (15C 3j , [6819175, 1345978] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särksjösätern (artp.), (15C 4j , [6824894, 1348631] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gunnilnäset sydost (artp.), (15D 8c , [6844192, 1361724] ), öppen odling, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnasjön , norr om östra landfästet (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktplats, (i insåning), fåtal , 1992 (DABS)
Kringelfjordens S-ände (16C 0j , [68527, 13494] ), vägkant, 1989 (DABS)
IDRE

Gammelsätern ,vid södra gården (16C 1h , [68577, 13387] ), dikeskant / åkerren, sparsamt , 1995 (DABS)
500 m NV Häggesundet (16C 2i , [68619, 13422] ), kant av linda, sparsamt , 1995 (DABS)
Idrebyn,fl! (16C 3h , [6865, 1337] ), väg- o. åkerkanter, t.rikl! , 1988 (DABS)
Skärbo (16C 4d , [6870, 1318] ), åkervall i kanten, 1988 (DABS)
Huskläppens by (16C 7d , [68896, 13184] ), skogsbryn vid betes/slåtteräng, enstaka , 1990 (LAr)
Björnliden, vid affären (16C 7e , [68853, 13210] ), insådd gräskant, t.rikligt , 1990 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), i äldre vall, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora