Vicia sepium ,  häckvicker

DALARNES FLORA 1949

Vicia sepium L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1831.

spr.-ta. (traktvis) upp till södra Siljan o. siluromr., nord- o. västligare t.s. S. By o. Folkärna ta.; övriga snr (utom Gustafs?) spr., helst i bergstr., upp till Svartnäs (fl.) o. Gnacksta n. Svabensverk (At) ; i St. Tuna o. Borlänge s.: Hovgårds klack (Fnd.), Idkerberget (Jn), Borlänge v. jvviadukten (Bn), Bomsarvet (Fnd.). B. alla snr ta. (Grangärde åtm. fl.). Ö. i alla snr (utom Siljansnäs?, Våmhus?), i de sydlig spr.-ta., särsk. i siluromr., upp till Gulleråsen! (SAMS. 10) o. S. Vålberget n. Bingsjö!; eljest s.: Ore Fjäcka!, Moränget (TOLF); Orsa Stenberg!, Mässbacken (Ag), Hornberga (FRÖD. 19), Utängsbyns o. Hällbergs fäb. (Fdn); Sollerö S. Flenarna (id.), Läberget (A[); Mora Siljansfors 2 lok. (LUNDBL.), Berghol o. 2 km N om Noret (Fdn); Vänjan Brintbodarne! o.fl. däromkring (At) upp till Myckelåsen (Vd); Älvdalen Holen (Vd), Åsen (1918)!; Hamra Lillhamra o. Tandsjöborg (1946 At). V. Säfsnäs Strömsdal (At), Gravendal (Nyl.), Stackberget (Bng); Floda Fagerberget (Bng), Skärklacken, Björbo stn, Handbacken (At), Källbäcken, Flintgruvan (Jn) ; Kläberget!; Nås Nederborg (landsv., At); Järna Vansbro o. Saltvik (vägkanter, At); Malung Grönland (At), m. kyrkan o. Grönland, Romarheden i vall (Håk.) ; Transtrand Mornäs o. Åsen (granlundar) !, Baggbäcken (lövbacke) !, n. Skärbäcken (Lr), Horrmundvalla (Hdn), Fulunäs (alsnår) ! - här liksom på många andra håll tydl. inhemsk (trots KRÖN. 31, som blott anger kulturlok.). I stort sett dock täml. kulturgynnad. - Genom starkt växlande frekvens o. ståndortsval säkert värd en detaljstudie!

f. fl. alb.: Grängesberg (1948 Isr.).

Tillägg 1960

V. sepium. - S. *Gustafs Långhag o. Slättklacken, St. Tuna Halla ödefäb. o. Amsbergs klack (Tr). Ö. Ore Håven (Kil.); Orsa Gråtbäck (At); Hamra Älvho (1950 Bj.), Fågelsjö stn (1956 At). V. Säfsnäs Fredriksberg (Bj.); Floda Säljebodarna (Bj. & G. En); Nås Lindesnäs (Gs); Malung Andersviksberg o. Vallerås (Er.). - I regel kulturspridd.

Tillägg 1970

V. sepium. - I spridning N- o. V-ut, exv. * Våmhus Lövdalen o. Älvdalen Garberg (Fe); Malung Holsälen o. fl. (Er.); *Lima Limedsforsen (rikl.) o. *F. Särnabyn åtm. 3 lok. (1961 At). - Märk f. ö. Säfsnäs Kullerberget (Bj.), inhemsk?

SBT .81 1987

V. sepium, häckvicker. Bjursås Ljustjärnängarna täml allm! Leksand Sätra, hassellokalen; Plintsbergets brant NV Sätra; berget Galtskallen NV Bastbergs fäb, igenväxande slogmark. Verkar spontan (allt LK).

Tillbaka