Viburnum opulus    Olvon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder och skogsbryn, allmän , (28 lokaler) , 1987 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Forsbo (artp.), (12G 4d , [6674228, 1515573] ), noterad , 2015 (Martin Sjödahl)
Saxbo (12G 5d , [6677210, 1517210] ), vägbank i skogsdunge, 2016 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674590, 1508490] ), ängsmark, 2011 (DABS)
Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676169, 1500538] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683552, 1511736] ), noterad , 2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2017 (Leif Ekblom, Barbro Strååt , Lena Carlberg, Inger Karlsson, Bo Karlsson)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683761, 1511723] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Djusa (artp.), (12G 9b , [6695926, 1508275] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Långshyttan, Rönnliden (artp.), (13G 0c , [6704506, 1513081] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), lundartad vegetation i anslutning till klipphällar, t.rikligt , 1987 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701560, 1522470] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Stigsbo 1,5 km Ost (13G 0f , [6704470, 1527143] ), gammal vall, ängsväg, 2018 (IPt)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark, 1989 (JEd & CHe & BPe)
Silvhytteå (artp.), (13G 1e , [6707579, 1520574] ), gammal hyttmiljö, ängsmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäckens mynning (artp.), (12F 9j , [6698536, 1499444] ), fuktig gräsmark rikare bäck-/älvstrand, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6696877, 1505724] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nyberget (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkpåverad frodig blandskog, rikligt , 1987 (SJa)
Nyberget (13G 1b , [6706710, 1505810] ), fuktig skogsmark, 2011 (DABS)
SÄTER

Laggarbo stranden (artp.), (12F 7j , [6686171, 1495910] ), mad (strandkärr), noterad , 2020 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), vägkant i blandskog, 2018 (IPt & SNy & JJa)
N om Simshyttsjön (12F 8i , [66919, 14934] ), kalkpåverkad frodig blandskog, > 10 ex , 1987 (SJa)
Kalkbrott (12F 8i , [6691989, 1493611] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), 2010 (Ralf Lundmark)
GUSTAFS

400 m NNV om Svartsjön (12F 9h , [6696580, 1487510] ), nästan uttorkad bäckravin, 2011 (DABS)
Trollbacken (12F 9i , [6698313, 1492863] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Knutens täppa (13F 0i , [6700394, 1494027] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

St Bråfall (12F 6e , [6684626, 1472480] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682462, 1483259] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682474, 1483246] ), 2012 (Ralf Lundmark)
Bruntbo äng (artp.), (12F 6g , [6682490, 1483303] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Bruntbo (Bruntbo 6:1) (artp.), (12F 6g , [6682500, 1483260] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689611, 1477408] ), sjö o sjöstrand, 2015 (SNy)
Vanlig inom rutan (12F 8g , ), skogsmark, ,frekvens allm. 1988 (THe)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.), (12F 8g , [6693304, 1483112] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
Risshytte hage NR, strax N-ut (artp.), (12F 8h , [6691190, 1489020] ), granskog, högört-typ, 2009 (Ralf Lundmark)
STORA TUNA

Tuna Hästberg ,Tures äng (12F 8d , [66908, 14655] ), ännu hävdad ängsmark, enst. , 1987 (SNy)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692825, 1477901] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698568, 1478513] ), bäckdråg i skog, 2020 (SNy)
Söder Långsjö by (12F 9g , [6699431, 1484597] ), vägkant, 2020 (SNy)
Långsjöskogen (12F 9g , [6699689, 1483742] ), vägkanter och skog, 2020 (SNy)
Asplunds fäb (13F 0d , [6703231, 1468088] ), kulturmark, 2020 (SNy)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701504, 1476281] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Underberg (13F 0f , [6704006, 1476970] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
Nybrovägen, Segelflygfältet (artp.), (13F 0g , [6700937, 1482762] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Lilla Holmsjön (13F 0g , [6702738, 1484988] ), strandområden, 2019 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705864, 1478966] ), noterad , 2018 (Ralf Lundmark)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Somsmyran Tjärna (13F 1f , [6709620, 1476122] ), skogskant mot järnvägen, 2018 (SNy)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707592, 1482933] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6707940, 1481420] ), 1 , 2019 (Yngve Johansson)
Islingbyholen (13F 1g , [6708146, 1481732] ), vägkanter och lövskog, 2015 (SNy)
Älvravinernas NR, östra sidan (artp.), (13F 1g , [6709634, 1480025] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.), (13F 1g , [6709803, 1481834] ), 1 plantor/tuvor , 2018 (Håkan Sandin)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705787, 1486502] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Sjöberget (13F 2f , [6712120, 1478220] ), vägkanter i skogsmark, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712186, 1481172] ), vägkant, 2018 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716490, 1470157] ), ängs-skogsmark, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715078, 1475350] ), ängsmark med bäck, 2012 (IPt)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715212, 1477166] ), vägkanter, 2014 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ), skogskant, rikligt , 2012 (IPt)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Vasstjärn (13F 0h , [6702281, 1486572] ), skogsmark, 2020 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704502, 1490728] ), ängsmark mot skog, 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), gräsrik skogsbacke, 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), vägkant, 2018 (SNy)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67194, 14982] ), ~refl~ ,skogsparti vid skogsbilväg, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Stämshöjen 150 m N (artp.), (13F 4j , [6721610, 1498370] ), blandskog, 2008 (HLe)
Kniva Ö delen (artp.), (13G 2a , [6714883, 1500132] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo, vid parkeringen (artp.), (13F 2g , [6712109, 1484640] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.), (13F 2g , [6712169, 1484671] ), gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (13F 2g , [6712400, 1484782] ), strand och vatten v Lilla Aspan, 2018 (SNy)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), skogsmark, 2018 (SNy)
Sneptjärn (13F 3f , [6716308, 1479961] ), bäckutloppet, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Grönbo (13F 3g , [6719690, 1481200] ), gräsmark i skogen, 2012 (DABS)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ), marker nära Hedbäcken, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Mörtsjöbo (13F 4g , [6722920, 1483060] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720261, 1487574] ), skogstant, 2011 (DABS)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Dalsberget - Laktjärnen (13F 5i , [6728, 1494] ), 1989 (JEd)
Grånäs, skog längs stig (artp.), (13F 5j , [6726640, 1499100] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6728940, 1498554] ), skogsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Risänget (13F 5j , [6729430, 1499830] ), ängsmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736320, 1506920] ), strandskog, mindre vanlig , 2008 (JWk)
Ågs bruk (13G 8c , [6740140, 1513090] ), vägkant längs grusväg, flertal , 2007 (JJa & BCa & IPt)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Kvarnberget (artp.), (14G 2c , [6762241, 1514371] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
ENVIKEN

Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), noterad , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Södra Sången (artp.), (11F 8f , [6642869, 1477268] ), 2015 (Jesper Hansson)
SÖDERBÄRKE

Söderbärke (artp.), (11F 9h , [6649194, 1489569] ), noterad , 2020 (Tony Svensson)
Kvarnberget, O om Finntorpet (11F 9i , [66482, 14936] ), ~refl~ ,vägg,krön,rasmur,gruvhål och varphögar, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, 2006 (GJn)
Fallbyn, väg 66 (artp.), (12F 1i , [6655010, 1490550] ), kraftledningsgata, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Vad (artp.), (12F 1i , [6656445, 1490574] ), blandskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Vanbergs klack åt norr (12F 2g , [6662150, 1481730] ), sänka med källa i granskog, några buskar , 2013 (LBr)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Sundet (artp.), (12F 2e , [6661453, 1470306] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Spjutsbo (12F 5g , [6677930, 1484840] ), vägkant och dike mot blandskog, 2008 (DABS)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Gessberg, Hemgruvan (12F 6f , [6681518, 1475404] ), skogsbilvägkant/äldre fritidshus, 2017 (IPt & SNy)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Gonäsån (artp.), (12F 3c , [6668830, 1460435] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bergsmansgatan 9 (artp.), (12F 3d , [6669891, 1466176] ), noterad , 2020 (Magnus Stenmark)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
Norrviksån utlopp i Väsman (12F 5c , [66766, 14614] ), ~refl~ ,sandigt,grusigt delta med alkärr och strandkärr, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Lövfallsberget (artp.), (12E 3h , [6665343, 1439896] ), fuktigt örtrik dråg i granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Sörberget (artp.), (12E 4j , [6671463, 1446570] ), efter bäck, 2014 (Janolof Hermansson)
Sexberget, östra sidans gruvområde (artp.), (12E 5j , [6679238, 1449584] ), lågörtgranskog mix av friskt och fuktigt mellan kalkbrotten, 2014 (Janolof Hermansson)
Gänsberget (12E 6i , [6682760, 1442230] ), örtrik barrskog, sparsam , 2017 (LBr)
Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6683216, 1442332] ), ängsgranskog kalkgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Lastomberg (12E 8i , [6693742, 1444855] ), ängsmark gammalt boställe, numera fritidshus, 2012 (IPt & JOs)
S om Stormyran, 2 km SV Malingarna (12E 8j , [66905, 14454] ), ~refl~ ,sumpskog, rik bäckkant, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Täppan (12F 6a , [66831, 14528] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
Nyhammar, V om kanalen (artp.), (12F 7a , [6685365, 1454232] ), lövskog björk-gråal-sälg med underväxt av hägg på f d åker-betesmark, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Gasenbergs fäbodar (12F 7a , [6687256, 1451317] ), skogsmark, 2019 (IPt & SNy)
Tansbäcken (12F 7b , [6688220, 1455545] ), skog och bäckdråg, 2018 (SNy)
Rämskvarn (12F 7c , [6687871, 1463287] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Limgruvhagen, Laxsjön (12F 8c , [66904, 14611] ), vägkant, en buske , 1989 (IAn)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Säl (artp.), (13F 1b , [6709137, 1458560] ), noterad , 2017 (Johannes Måsviken)
Sälsvägen (13F 1b , [67093, 14577] ), skog, mindre allmän , 2004 (AÖg)
VNV om Säl (13F 1b , [6709580, 1458150] ), gammal skog med rikkärrsdråg, 2006 (LBr & IPt)
Nordanbyn (13F 2a , [67103, 14541] ), ~refl~ ,liten bäckravin, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
By , mellan järnvägen och landsvägen (13F 2b , [6712230, 1459030] ), skogsmark, enstaka , 2006 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714408, 1467920] ), bruksvägkant genom blandskog, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714434, 1466177] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
V om Gagnefs flygplats (13F 3b , [6715020, 1459135] ), skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718957, 1456543] ), ängsmark/ blandskog, 2017 (IPt)
Kyrkbyn (13F 3b , [6719390, 1459366] ), slänt mot älven, 2014 (IPt)
N om Sörängsdammen (13F 3c , [6719000, 1463650] ), frisk skogsmark intill ån, 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 1996 (AÖg)
Solsbodarna (13F 3d , [6719444, 1466729] ), fäbodvall, 2014 (IPt)
N om Mojesjön ,Larssveden (13F 4c , [67217, 14609] ), ~refl~ ,kulturmark,lindor, ,frekvens ej bedömd 2003 (DABS)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720762, 1467864] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723489, 1457861] ), skogsmark, 2014 (IPt)
Mats-Anders-.Bodarna (13F 5c , [6725499, 1464042] ), gammal fäbodvall, 2020 (IPt,SNy,KMa)
Solarvet 500 m S (13F 5e , [6728540, 1473870] ), gräsbevuxen lucka i skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
Bummersberget (13F 6d , [6730030, 1468910] ), gräsmyr intill ängsgranskog, 1993 (TLj)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6739060, 1472030] ), vägkant, 2014 (JJa)
Kullgärdet-Morsveden (13F 7f , [67350, 14789] ), vid skogsväg ,asp o björk, 3-5 ex , 1988 (UEr)
Limbo (13F 7f , [6736710, 1475520] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Proselin Bjursås (13F 7g , [6736770, 1480810] ), gräsbevuxen vandringsled, 2011 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [67368, 14816] ), ~refl~ ,ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa)
Lisstjärn (13F 7g , [6736932, 1481665] ), tomtmark, 2019 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736168, 1487353] ), ängsmark nära sjön, flera buskar , 2015 (Kjell Furugård)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ), bäckkant, 2018 (JJa)
Dubblarbo öster om vägen (13F 8h , [6742850, 1487410] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747140, 1484000] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
SILJANSNÄS

Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738805, 1452539] ), parkering, jordhög, vägkant,dike, 2017 (JMa & UGu)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Skeberg (13E 4j , [6724450, 1448614] ), vägkant ängsmark, 2018 (IPt)
Yxbodarna (13E 6j , [6731780, 1448020] ), fäbodvall, 2009 (IPt & RNy)
Djura-Fors (13F 4b , [6720748, 1456023] ), vägkanter i bymiljön, 2017 (SNy)
Hagen (13F 6b , [6731289, 1458499] ), strand / slänt / vägkant, 2020 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732566, 1464390] ), skogsbilväg / blandskog, 2020 (IPt)
Hackmora (13F 6d , [6734160, 1469080] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738213, 1452912] ), lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Limsjön/Vamben (13F 7b , [67358, 14566] ), strandskog, enstaka , 2009 (GHa)
Atlasruta (13F 8c ), lövängar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Faxberg (13F 8f , [6742220, 1475770] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Östanhol (13F 9b , [6746290, 1457420] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
Östra Gansåsen (13F 9f , [6747710, 1477720] ), gräsmark, 2009 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Utby (13F 9c , [67475, 14617] ), buskage längs gamla Falujärnvägen, enstaka , 2009 (GHa)
Tina Rättvik (artp.), (13F 9c , [6749410, 1460740] ), noterad , 2017 (Anders Helander)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2015 (Anders Helander)
Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpig snårskog, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Kyrkudden, väster om Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14615] ), strandäng, ett par mycket småväxta buskar , 2017 (GHa)
Siljan,mln kyrkan o Sjurberg (14F 0c , [6753, 1460] ), strandsnår, flerst. , 1985 (TLj)
Stora industriområdet (14F 0c , [67535, 14640] ), kraftgata, enstaka , 2011 (GHa)
Hedsåsen (14F 0d , [67500, 14655] ), åkerholme, enstaka , 2016 (GHa)
Gärdsjö - Bjursås ,nedom Råbergsklacken (14F 0e , [67532, 14711] ), vägkanter, enstaka , 1986 (TLj)
Österängsån (14F 1d , [67554, 14665] ), gamla slogar, enstaka , 2011 (GHa)
Österängsån ((se även lst rapp w 2005:7)), (14F 1d , [67564, 14660] ), f.d. slog, enstaka , 2011 (GHa)
Bron över Rockån (14F 5h , [67791, 14864] ), strandsnår, 2008 (GHa)
BODA

Kalkberget (14F 2d , [6760050, 1468790] ), lövsly i kanten mot grustäkt, enstaka , 2010 (GHa)
Solberga, (norr om kalkbrottet) (14F 2d , [67633, 14680] ), snårskog på kalkberg, enstaka , 2012 (GHa)
Skärbacken (artp.), (14F 2d , [6764550, 1467223] ), en buske i ett lite fuktigare skogsparti, 1 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Laduänget (14F 3c , [67672, 14645] ), sumpskog, ett par kraftiga buskar , 2008 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ), ~refl~ ,väg genom bebyggelse, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Saxbäcken (14F 3d , [6766410, 1467390] ), djungel av lövsly, flertal , 2011 (GHa)
Lönnmarken NR (artp.), (14F 3e , [6767410, 1471660] ), äng, 2008 (Gunnel Sundberg)
Hansersängebäcken (14F 4c , [6771280, 1464870] ), utmed bäck, någral små buskar , 2008 (GHa)
Storsveden (14F 4c , [67726, 14648] ), utmed bäck, flertal små buskar , 2008 (GHa)
Simsänget, "Hansliss änget". (14F 4d , [67723, 14654] ), ~refl~ ,f.d. änge + hävdad linda, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Hedänget (14F 4d , [67747, 14666] ), snårskog längs ån, rikligt , 2012 (GHa)
Ockerängens Ö-sida (14F 4e , [67702, 14706] ), lundartad stupbrant m. bäckflöden, riklig , 1986 (TLj)
ORE

Fjäckan (14F 5c , [67784, 14633] ), snårskog, enstaka , 2017 (GHa)
Dalbäck (14F 5d , [67759, 14659] ), bäckdråg, enstaka , 2013 (GHa)
Arvet (14F 6c , [67800, 14640] ), skogsbryn, enstaka , 2019 (GHa)
Arvet, v.Oresjöns strand (14F 6c , [6781, 1464] ), strandsnår, rikl.fl. , 1987 (TLj)
Dalforsån S Stocken (14F 8f , [67916, 14769] ), strandsnår, enstaka , 2008 (GHa)
Åssjöbo (14F 8g , [6794888, 1480256] ), vägkant, 2013 (IPt)
Hermansborg (skogvaktarboställe) (14F 9c , [67980, 14628] ), strandsnår, en buske , 2014 (GHa)
Dalforsån (14F 9e , [6797, 1474] ), vid åstranden, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
Päjerån/Svinesund (15F 0e , [6803620, 1472760] ), skogsbryn vid vägskäl, en buske , 2011 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822260, 1465900] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775655, 1437035] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Lindänget, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6776863, 1436400] ), 2015 (Lars Bruks)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6789058, 1438365] ), spridd i svämskogen längs och intill sidoåns västra sida på en sträck av iallafall 25 meter. , 2019 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 7h , [6789068, 1438460] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Ämåns utlopp/Åmängena (artp.), (14E 7i , [6786975, 1443616] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Långtjärnen N Skattungbyn (14E 7j , [6788120, 1448400] ), åsslänt mot tjärn, sparsam , 2011 (LBr)
Tenningbrändan (artp.), (14F 9b , [6798467, 1457212] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Skejsbäcken N Skejsberget (13E 6c , [6734420, 1413290] ), ~refl~ ,bäck i ung barrskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
Djupsjön 500 m nv (artp.), (13E 7e , [6735591, 1424005] ), grandominerad skog, bäck, sumpskog, 2010 (Bo Karlsson)
Sälån (artp.), (13E 8e , [6744024, 1421784] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Flenberget (artp.), (13E 8g , [6743632, 1433448] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Utanmyra (14E 1g , [6757150, 1434120] ), gräsbevuxen myrmark, 2013 (DABS)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), skogsbryn, längs bäckar o åar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Larstjärnsbäcken (artp.), (14E 1d , [6758695, 1417040] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Berihol (artp.), (14E 2f , [6762062, 1427126] ), gårdmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Norra Garberg (artp.), (14E 3c , [6768001, 1414123] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Hemus (artp.), (14E 3g , [6766154, 1430437] ), flera ställen , 2015 (Bengt Oldhammer)
Saxviken Mora (artp.), (14E 3g , [6766223, 1431924] ), 3 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770986, 1425612] ), frisk gräsmark, noterad , 2017 (Gabriel Tjernberg, Martin Tjernberg)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6771066, 1426087] ), noterad , 2016 (Thomas Westin)
Kalkberget Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771783, 1435262] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
E45 (artp.), (14E 4h , [6771944, 1435480] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
Indnäs fäbod (14E 6e , [6782670, 1421186] ), fäbodvall, 2014 (DABS)
VENJAN

Lödran (artp.), (13E 7a , [6736172, 1403232] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Gävunda (artp.), (13E 7a , [6739815, 1402298] ), 3 plantor/tuvor , 2019 (per taube)
ÄLVDALEN

Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Vasslen (14D 6h , [6782860, 1385060] ), skogsbäck med stränder, flera buskar , 2017 (LBr)
Hållbergs fäbodvall (artp.), (14D 7j , [6786042, 1396293] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Hållstugan OSO om (artp.), (15D 0g , [6803230, 1382322] ), skogsbäckzon, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Käringmyrarna, runt fäboden (artp.), (15E 1a , [6806230, 1400266] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Tyrsberget (12E 9i , [6697393, 1441500] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Risåsarna (12E 9j , [6699290, 1448050] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704521, 1448249] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Kläberget (13E 2g , [6714470, 1433230] ), fäbodvall , skogsmark, 2009 (IPt)
Kläberget (13E 2g , [6714930, 1433160] ), fäbodvall, 2009 (IPt)
Kvarna (13E 2i , [6710340, 1442835] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [6712870, 1449020] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684919, 1434420] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Utanhed S om älven (13E 0g , [6703939, 1432377] ), fäbodstig, 2015 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen (12E 8b , [6692740, 1407950] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), igenväxande ängsmark, 2009 (DABS)
Torptjärnen 600 m NNV (12E 9d , [6695125, 1415094] ), bäck med granskog, 2015 (HLe)
Ca 500 m N Eldforsen östra sidan älven (13E 0c , [6703469, 1413586] ), ~refl~ ,sumpskog, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Vansbro mellan 'Träkol' och Vanån (13E 2c , [67123, 14128] ), snår,igenväxta, 1 ex. , 1988 (HLe & UGn)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6717052, 1404244] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715999, 1424006] ), bruksväg/lövskog, 2017 (IPt)
Bäck från tjärn norr om Lämåstjärn (13E 4b , [6722090, 1409530] ), lövsumpskog, enstaka , 2006 (HLe)
Vanforsen (artp.), (13E 4b , [6722099, 1409538] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Norra huset vid Olarsvallen, väster om vägen (13E 4b , [6723488, 1408726] ), ~refl~ ,fd ängsmark, bäck, ,frekvens m.allm. 2006 (HLe)
Olarsvallen (artp.), (13E 4b , [6723525, 1408859] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset (artp.), (13E 4d , [6723926, 1416250] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724239, 1415866] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Gäddtjärnbäcken (artp.), (13E 5a , [6725477, 1404650] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728159, 1409085] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Järnkarlbäcken (artp.), (13E 0a , [6700234, 1402855] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Järnkarlsbäcken 500 m SO Tvärkojan (13E 0a , [6700980, 1401900] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
Finnlokåsens naturminne (artp.), (13E 3a , [6715730, 1402003] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Finnlokåsen (artp.), (13E 3a , [6715748, 1401977] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), gammal slåttermark i skogskanten, 2015 (BGM)
Busken (artp.), (12D 7i , [6688045, 1393621] ), skogsmark ängsartad skog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Husgrupp 150 m S Jan Massas (12D 8i , [66923, 13912] ), ~refl~ ,gamla inägor och skog, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Fiskhusbäckens mynning (artp.), (12D 9i , [6695786, 1391067] ), utmed bäcken, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67243, 13884] ), skogsmark, en buske , 1997 (BGM)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ), hyggeskant med bäck, ett tiotal , 2006 (BGM)
Tyngebergets nordostsida (13D 6i , [67335, 13945] ), frodig granskog med stora aspar, 1 ex , 2005 (BGM)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ), fuktig lövskog, 1 , 2012 (BGM)
Idfjärden (artp.), (13D 6i , [6734960, 1392670] ), 2011 (Gyrd Harstad)
V.Törnästjärn (13D 8i , [67402, 13940] ), ~refl~ ,bäck o stränder, ,frekvens t.allm. 2000 (BGM)
Västra Törnästjärnen (13D 8i , [67407, 13939] ), stenig strand, 2013 (BGM)
Fageråsen O (artp.), (13E 5a , [6725584, 1400895] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), granskog, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
V-dalälven N-sidan N om Färdsjöstaden (15D 0b , [68012, 13556] ), älvstrand o brinkar, 1994 (JEd)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Kvarnbäcken , ca 500 m N bron över Kringelfjorden (DF), (16C 0j , [68538, 13497] ), örtrik bäcksänka, 1 buskage , 1989 (DABS)

Dalarnes Flora