Viburnum opulus ,  olvon

DALARNES FLORA 1949

Viburnum opulus L. - BERGMAN 1822 (Linne 1734).

ta. i Folkarebygden o. delar av siluromr., eljest spr.(-t.s.), uppe i norr s. Känd fr. alla snr utom Idre. S., B., Ö. upp till Ore Göringen v. Dalforsån (Vd), södra del. av Orsa (a. enl. Ag), även Skattungbyn (Bk)1, o. Våmhus (till Mickelbäckens utlopp: Fdn); Älvdalen fl. till nedre Gryvelån (VEST.) o. 1/2 mil N om Långö (L. Åhs); Hamra Ytterbumyren (n. Svansjön) o. Grysjöåsågen (AND. & HESS.). V. spr., helst i bergstr., t.o.m. Malung (till Kvillsälen: Håk.); Lima o. Transtrand: älvbygden t.s. (10 lok.) till Fulunäs!, samt Sörsjön (holme i älven: Bdn). F. Särna Heden (T. Lagerberg)1 o. 1/2 mil N-ut (Slv.)1, väl =Kvarnbäcken! Höjdgräns här c. 430 m (liksom i Hamra o. Malung). - I regel enst. el. fåtalig. - 1 AND. & BIRG. p. 388 (här f.ö. ett 70-tal lok. o. karta; nya lok. hos CED., WIG. m.fl.).

Tillägg 1960

Viburnum opulus. - Ö. Våmhus Bönsaberg (Fe); Älvdalen Trängslet (A. Fält & K. Kettis enl. Fe).

SBT .81 1987

Viburnum opulus, olvon. Falun stadsparken, kanske odlad!; mellan skogskyrkogården och Hästbergs kyr- kogård!; Lugnet-Sjulsarvet sällsynt (J & L). Leksand Åsledens fäb enstaka; mellan Berg och Väster Rönnäs lokalt riklig; Sätraberget mot S riklig; Tibbleberget mot S flerstädes. Siljansnäs Yxbäcken V om St. Israelssjön, enstaka i bäckravin. Frekvens mycket ojämn, riklig främst i sydlägen (allt LK).

Tillbaka