Viburnum lantana    Parkolvon


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Morshyttan (12G 6g , [6682, 1531] ), stenbacke, kvarstående vid gammal bebyggelse efter järnvägen , 1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ), f.d. banvaktsboställe, kvarstående vid gammal bebyggelse efter järnvägen , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [667492, 151387] ), vägkant i blandskog, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Lindsnäs, Ö om lasarett (12G 3e , [66694, 15221] ), lövskog i sluttning mot älven, 2 st , 1987 (CWa)
STORA TUNA

Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)

Dalarnes Flora