Viburnum lantana ,  parkolvon

DALARNES FLORA 1949

Viburnum lantana L.

Förv. S. Avesta Strömsnäs (c. 10 buskar, 1946 Sdn). B. Söderbärke Västerby (enst. v. landsv., 1946 At).

Tillägg 1960

V. lantana. - [Söderbärke utdöd: At]; *Norrbärke Plogsbo (1 ex. 1956 Bgm.).

Tillbaka