Ulmus glabra ssp. glabra    Skogsalm


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), (13 lokaler) , 1987 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673535, 1537242] ), lövskog i gammal bruksmiljö, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Bysjöholmarna, Vidön (artp.), (12G 4i , [6672992, 1540545] ), lövskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson, Stig-Åke Svenson, Anders Janols)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
Fornby, Storbyan (artp.), (12G 6h , [6683227, 1535544] ), askallé, noterad 80 cm diam. toppkapad. stora skador. , 2020 (Janolof Hermansson)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta, bangården (artp.), (12G 3e , [6667743, 1522836] ), 2011 (Henrik Weibull)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ), gårdssamling, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669691, 1521742] ), skogsmark, 2015 (DABS)
Kolerabacken-Sågbo strax S om järnvägen (12G 3e , [66697, 15208] ), gammal älvbrink med lövskog ,mjäla, t.a , 1987 (CWa)
HUSBY

Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Österby , S Hällsjön (13G 0d , [67033, 15191] ), lundartad veg.i anslutning till klipphällar, >20 ex , 1987 (SJa)
Långsåsen (13G 0d , [67043, 15160] ), gammal jvgbank/sjöstrand, 2 ex , 1988 (SJa)
Stjärnsund (13G 0e , [6701660, 1522310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Strax N Laggarbosjön (12F 7j , [6686, 1496] ), gammal kulturmark, spridda större ex. , 1988 (SSv)
Vålängarna (12F 8j , [66940, 14970] ), betesmark i ravin, 1989 (SJa)
Säterdalen (12F 8j , [66943, 14963] ), lundvegetation, rikligt , 1985 (SJa)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), bergroten, enst. , 1987 (SNy)
GUSTAFS

Gustafs fd station (artp.), (12F 9h , [6698177, 1488403] ), 2014 (Henrik Weibull)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, 2013 (SNy)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.), (12F 8g , [6693304, 1483112] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
Grängshammar (artp.), (12F 8g , [6693350, 1483080] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
Grängshammar och 1 km radie därikring (12F 8g , [66936, 14832] ), kulturmark, 1988 (THe)
STORA TUNA

Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6692723, 1477930] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Ormpussen SV om (artp.), (12F 8f , [6694070, 1478827] ), 1 , 2018 (Bo karlstens)
Kontorsvägen 1 ,Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), 1988 (IAn)
Murbo (12F 9e , [6698494, 1472984] ), vägkanter längs skogsväg söderut, 2020 (SNy)
Hovgården (artp.), (12F 9g , [6698467, 1484869] ), parkartad tomt vid flerfamiljshus, f.d. herrgård, 1 , 2020 (Lars-Ove Wikars)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704142, 1465125] ), längs vägen mot öster, 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705864, 1478966] ), noterad, spridda, mest små träd , 2018 (Ralf Lundmark)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
islingby (artp.), (13F 1g , [6707323, 1481035] ), 2013 (Berth Nyman)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), 1 , 2019 (Gunnar Bäck)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Borlänge, N porten Domnarvet (artp.), (13F 1g , [6708343, 1480094] ), alm allé enradig allé, 4 träd , 2020 (Janolof Hermansson)
Skomsarbymyran (13F 1h , [6705444, 1486482] ), lövkärr, 2020 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713430, 1470470] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710219, 1483621] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710260, 1481850] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Igeltjärnens kalkbrott (artp.), (13F 2g , [6713246, 1481176] ), kalkmarksgranskog vid kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ), vägkant och bäckdråg, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Ornäs,Haganäs eft.jvg (13F 2h , [67106, 14870] ), banvall.hage, stora snår , 1987 (TLj)
VIKA

Rankhyttan (13F 1i , [67062, 14949] ), skogsdunge med lövträd, 1 ex , 1998 (SBm)
150 m S om Malmbäckens mynning (13F 1i , [67083, 14945] ), strandskog bland asp, 1 stort träd , 1999 (SBm)
N om Malmbäckens utlopp i Vikasjön (13F 1i , [67085, 14945] ), strandsnår m.hägg ,gråal m.m., 6 ex .2 småuskar + 4 större , 1998 (SBm)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, blandskog, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
ASPEBODA

Vassbo, mellan vägen och herrgården (artp.), (13F 2g , [6712169, 1484671] ), gårdsmiljö, ruderat och torr ängsmark, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo, skogen (artp.), (13F 2g , [6712518, 1484658] ), blandskog, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2h , [67137, 14899] ), lund m.gamla o yngre almar ,intill byn, en hel lund , 1987 (TLj)
Hinsnoret (13F 2i , [6713754, 1490029] ), vägkant, rikligt , 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Rottneby (13F 3j , [67194, 14950] ), övre delen av igenvuxen ängsmark, 2000 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Kårarvsvägen vägkant N koloniområdet (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486880] ), 1 , 2019 (Per Johansson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Banvallen parallellt med M Jons väg (artp.), (13F 4i , [6721728, 1490351] ), järnväg/banvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729360, 1482240] ), gräsmark runt gamla ekonomibyggnader, 2011 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
ENVIKEN

Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Kivsta (artp.), (11F 9f , [6645410, 1475067] ), 2015 (Jesper Hansson)
Vid kyrkan mellan vägen och Hedströmmen (11F 9f , [66455, 14793] ), 1982 (RNo)
NV om kyrkan (11F 9f , [6645520, 1479380] ), ängsbacke, 2010 (DABS)
Nyfors (12F 0e , [6651710, 1471010] ), ängsmark, 2010 (JOs)
SÖDERBÄRKE

SO Billsjö gård (11F 9i , [66474, 14909] ), hyttområde med ruineroch slagghögar, 10-tal självsådda från plant.gårdsträd , 2001 (BFo)
V om gården Billsjön (11F 9i , [66475, 14908] ), vägkant nära bebyggelse, trol.självsådd, ett mindre träd , 2000 (BFo)
200 m NO Billsjö gård (11F 9i , [66476, 14908] ), bördig slänt,delvis gammalt utkast, några ex. självsådda , 2000 (BFo)
O om St.Rotsjön,Rotsjöberget (11F 9i , [66490, 14939] ), i kanten av kalhygge och 30-40 årig björkskog, 1 ex,c:a 30-40 år , 2000 (BFo)
Kopparbo (artp.), (12F 0f , [6651212, 1479979] ), parkmiljö f d park, minst 3 m i omkrets , 2018 (Janolof Hermansson)
Kopparbo (artp.), (12F 0f , [6651218, 1479965] ), parkmiljö f d park, ca 250 cm i omkrets , 2018 (Janolof Hermansson)
Kopparbo (artp.), (12F 0f , [6651226, 1479984] ), parkmiljö f d park, minst 240 cm i omkrets , 2018 (Janolof Hermansson)
Kopparbo (artp.), (12F 0f , [6651239, 1479992] ), parkmiljö f d park, dubbelstammig , 2018 (Janolof Hermansson)
Kopparbo (12F 0g , [66513, 14800] ), 1981 (RNo)
Flatnan (280 m ö.h.) (12F 0g , [6653, 1483] ), både stora träd o busk. , 1980 (RNo)
Björsbo, vid gamla vägen (12F 0i , [6650, 1494] ), 1981 (RNo)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650807, 1493913] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., 10-tal , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsbergets NO_sluttning (12F 0i , [6651080, 1493610] ), granskog med hasselinslag, flera höga ex , 2010 (LBr)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), lövskog, 2006 (GJn)
Västerby, efter Bergsmansvägen (12F 2h , [6661, 1485] ), vägdike, enstaka buskar , 1985 (RNo)
Saxe, västra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1486] ), 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660696, 1491244] ), ängsmark mellan väg o bäck, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ), ladugårdsbacke, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Övre Sporrbergs naturminne (artp.), (12F 1c , [6656449, 1463336] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Söder om Snösjön (12F 1d , [66591, 14685] ), gammal granskog på gammalt kalkbrott, 1 buske , 1988 (HWk)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Nybygget (artp.), (12F 3g , [6669711, 1483954] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672577, 1484404] ), vägkanter mot blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
Trehörningen 500 m ö (artp.), (12F 6e , [6683400, 1470700] ), barrnaturskog kalkrik, 2009 (Bo Karlsson)
Jätturnvallen (12F 6e , [6683463, 1470744] ), ängsmark, 2017 (SNy)
Jätturn (12F 6e , [6683500, 1470520] ), spontanföryngrad spridd i bäckravin , 1999 (TLj)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683511, 1470491] ), 20 träd , 2011 (Janolof Hermansson)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683511, 1470491] ), örtrik kalkbarrskog, plantor/tuvor , 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Jätturn, brant (artp.), (12F 6e , [6683526, 1470487] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683578, 1470555] ), 10 träd , 2011 (Janolof Hermansson)
Jätturn (artp.), (12F 6e , [6683578, 1470555] ), blandbarrskog med lövinslag, plantor/tuvor , 2011 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
LUDVIKA

Knutsbo (artp.), (12F 3d , [6668157, 1467157] ), 1 träd , 2011 (Janolof Hermansson)
Laggarudden i Väsman (12F 4c , [66723, 14640] ), stigkant i skuggig blandskog, enstaka små ex , 1989 (HWk)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Ludvika, kv Ljunghällen - Kvarngatan (artp.), (12F 4d , [6670776, 1466325] ), parkmiljö igenväxande parkmiljö, 1 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Ludvika, kv Ljunghällen - Kvarngatan (artp.), (12F 4d , [6670813, 1466299] ), parkmiljö igenväxande parkmiljö, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Ludvika, kv Ljunghällen - Kvarngatan (artp.), (12F 4d , [6670818, 1466310] ), parkmiljö igenväxande parkmiljö, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Norrvik (artp.), (12F 5c , [6676934, 1461348] ), hage, 2005 (Charlie Ekenberg)
GRANGÄRDE

Noaks, Lönnfallet (artp.), (12E 1i , [6655576, 1440214] ), 2015 (Sten-Erik Bohlin)
Abborberg vid Hemmossbäcken (12E 4i , [66702, 14426] ), slylövskog, 1 träd , 1985 (LBr)
Centralvägen, Grängesberg (artp.), (12F 2a , [6662291, 1454578] ), ruderatmark, planterade träd längs vägen vid museet och gruvarbetarnas arkiv , 2011 (Ulf Sperens)
Bergsmansvägen, Grängesberg (artp.), (12F 2a , [6663060, 1454731] ), ruderatmark, plantor/tuvor , 2011 (Ulf Sperens)
Prästhyttebäcken, O om Gamla Prästhyttan (artp.), (12F 5b , [6677762, 1458516] ), 1 träd , 2011 (Janolof Hermansson)
Bockmossen - Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690128, 1466881] ), högörtlövskog fuktigt, 1 plantor/tuvor , 2016 (Janolof Hermansson)
Bockmossen - Långsjön (artp.), (12F 8d , [6690138, 1466818] ), lågörtlövskog slänt från f d banvall, troligen gammal tomtmark, 2 almar á 30 cm grova, 1 alm á 15 cm, 1 alm á 7 cm , 2016 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713520, 1462140] ), ravin mot älven, 1 stort träd samt några små , 2001 (IPt)
Ö om Svedjan (13F 2c , [6714520, 1462320] ), gråalskog i nerkant av fossil nipa, 1 ex. diam.~ 10 cm , 1993 (ÖSp ,2004 (IPt))
ÅL

Sätergläntan (artp.), (13F 5c , [6727183, 1462614] ), 2 , 2018 (Albin Enetjärn)
BJURSÅS

Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), lövrik fuktig ravin, flertal, täcker stort markområde , 2000 (JJa)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736420, 1481220] ), slänten, 1 träd , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Vägkant mellan Gammals och Björsberg (13F 8g , [6740900, 1481770] ), grösbevuxen vägkant, 1996 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743266, 1487087] ), igenväxande fäbodmiljö, massor , 2000 (JJa)
LEKSAND

Tibbleberget (13F 6b , [6734, 1457] ), SV-vända klipphyllor o.rasmark, spars. , 1987 (TLj)
Vid kyrkan i slänterna mot Siljan (13F 7a , [6735150, 1454990] ), riklig föryngring , 1993 (TLj)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), 1 , 2016 (Ulf Humlesjö)
Säterbodarna (13F 7d , [6739320, 1468820] ), vägkant i fäbodmiljö, 2012 (JJa)
Axmor (13F 7e , [6739820, 1474020] ), vägkant vid grusväg, 2016 (JJa)
Östanhol (13F 9b , [6746140, 1457460] ), gräsmant längs grusväg, 2016 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Mårtanberg (13F 9d , [67454, 14688] ), vägkant eft.gamla landsv., viss föryngring ,enst. , 1988 (TLj & LBr)
Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
S Rättvik väg 70 (artp.), (14F 0c , [6750559, 1461807] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
BODA

N.Lenåsen (14F 3d , [67659, 14697] ), stenrösen o f.d.ängsmark, ~100 ex (små 1-4 m) , 1985 (TLj)
Gulleråsen, Sunnanåkern (14F 4d , [6771520, 1466300] ), odlingsröse, en buske , 2013 (GHa)
ORE

Böle, masugnsruinen (14F 7f , [6788560, 1478570] ), stora stenar i en masugnsruin, en buske , 2013 (GHa)
ORSA

Viborg (artp.), (14E 5h , [6775134, 1438096] ), 2000 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 1 , 2017 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777652, 1436679] ), 10 , 2017 (Bengt Oldhammer)
MORA

Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VÅMHUS

Eggling (artp.), (14E 6e , [67810, 14208] ), längs en liten bäck, örtrikt för övrigt, 1985 (Bengt Oldhammer)
Eggling (artp.), (14E 6e , [6781069, 1420811] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
S om Egglingen ,nära Indor (14E 6e , [67812, 14208] ), längs bäcken, enstaka , 1988 (CAp)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Sarafallet (artp.), (12E 5c , [6675983, 1411225] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, park väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
St. Gnupen O-sluttning (13E 5c , [67257, 14115] ), barrskog, enstaka små , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Rågsveden (13E 1b , [67076, 14056] ), som parkträd eller vårdträd, 1995 (IJo)
TRANSTRAND

Horrmundvallen (14D 9b , [6799720, 1358073] ), skog, 1 träd , 2010 (SKu)

Dalarnes Flora