Tilia cordata    Lind


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Arnön (12G 4h , [66730, 15398] ), översvämningsmark, ett par mindre ex , 1986 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673535, 1537242] ), lövskog i gammal bruksmiljö, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Drällsholmen (DFl-49), (12G 4i , [66725, 15403] ), översvämningsmark, stort bestånd , 1986 (PDm)
Fullsta (12G 4i , [66737, 15406] ), översvämningsmark, ett 10-tal , 1986 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Nerbyn (artp.), (12G 5h , [6677738, 1536079] ), noterad , 2018 (Thomas Bergman)
Vreten (12G 5j , [66752, 15478] ), strandsnår, ett mindre ex , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Lerbäcken v. Krylbo (12G 3e , [66675, 15214] ), grund bäckravin,lövskog, ~10 st. , 1987 (CWa)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Sågbo,S om järnvägen (12G 3e , [66697, 15208] ), gammal älvbrink,lövlund, 3 stora, 3 små , 1987 (CWa)
GARPENBERG

Ljusfallet (DFl), (12G 7f , [66861, 15274] ), skogsbacke, 1 stort träd , 1989 (PDm)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Kloster (12G 9d , [6695040, 1519550] ), igenväxt ö, 2017 (JJa)
Lerhyttan (12G 9f , [66962, 15289] ), odl.röse m. krusbär, 1 rugge , 1988 (TLj & LBr)
Stjärnsund (13G 0e , [6701330, 1522370] ), lövskog, 2013 (DABS)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696759, 1492681] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
SILVBERG

Ca 400 m NV Norbo Finnmark, samt vid gammalt boställe (12F 6g , [66849, 14802] ), gammal igenväxande hagmark, 1988 (THe)
Nya Jutbo (artp.), (12F 6h , [6680726, 1486370] ), 1 , 2016 (Stig-Åke Svenson)
Långalens NE-ände (artp.), (12F 6h , [6683673, 1485715] ), noterad , 2016 (Ralf Lundmark)
Lunkhällen,Ulfshyttan (12F 7f , [66881, 14762] ), lundartad veg med lövskog på urkalk, ca 10 ex. , 1988 (SNy)
kristinas Ridgrop Grängshammars Herrgård (artp.), (12F 8g , [6693304, 1483112] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
STORA TUNA

Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14796] ), bergrot, några grova träd , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Kontorsvägen 1, Idkerberget (12F 9d , [66956, 14680] ), odlad och förvildad, 1988 (IAn)
Tomtbodarnas gamla fäbodplats (12F 9g , [6695602, 1481084] ), fuktstråk/myr i skogen, 1 liten planta , 2020 (SNy)
Hovgården (artp.), (12F 9g , [6698441, 1484888] ), parkartad tomt vid flerfamiljshus, f.d. herrgård, 1 , 2020 (Lars-Ove Wikars)
Långsjöskogens naturreservat (12F 9g , [6699968, 1483386] ), blandskog och sjöstrand samt närliggande kulturmark, 2013 (SNy)
Underberg (13F 0f , [6704298, 1476624] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Bergebo slalombacke (artp.), (13F 2g , [6710060, 1481490] ), 2 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), torr gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
TORSÅNG

Långsjön (13F 0g , [6700383, 1483451] ), skogsmark, 2018 (SNy)
Tomnäs (artp.), (13F 1h , [6709341, 1487087] ), 1 , 2020 (Matilda Elgerud)
VIKA

Rankhyttan (13F 1i , [67062, 14949] ), skogsdunge med lövträd, 2 "buskträd" , 1998 (SBm)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ), krypform i sandig åskant, spridd , 2020 (LBr)
ASPEBODA

Olsbacka (13F 2h , [6714944, 1486220] ), gamla j-vägen, 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718970, 1481580] ), vägkant, 2012 (DABS)
STORA KOPPARBERG

Z-krog (13F 3j , [67191, 14952] ), ~refl~ ,torr ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ), gräsmark, 2011 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Riset (13F 5j , [67295, 14999] ), f.d. hagmark, lövkärr, ett 10-tal stammar , 1985 (LBr)
Trollberget (13G 4b , [67215, 15074] ), sydberg, 10 träd + buskar , 1985 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Lenntjärnens Ö-sida (DF ;GRAN 1962), (13G 6c , [67331, 15126] ), örtrik blockig skogssänka (gran/tall), åtm. 1 ca 4 m högtträd + några buskar! , 1988 (JEd)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733138, 1512589] ), lövskogslund /, 1995 ((sks), Gunnar Granér)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SO om Kyrkogården (13G 7b , [6736830, 1506120] ), strandskog, flera små exemplar, förvildade från kyrkogården , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Yttertänger (13F 9j , [67476, 14976] ), längs ån, < 10 träd , 2009 (DABS)
Piparån, torrlagd forssträcka (artp.), (13F 9j , [6747659, 1497658] ), 5 , 2016 (Rolf Lundqvist, Urban Gunnarsson)
Våckelberget, branten (artp.), (14F 0j , [6753020, 1496060] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Lemmonberget (14F 1i , [67568, 14938] ), barrskog långt ner i sluttningen, 1 krypex. , 1990 (JEd)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66476, 14826] ), lund,f.d.lund, spridd , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Lysenberg (artp.), (11F 9h , [6648653, 1487006] ), stort träd, noterad , 2020 (Sofia Lund)
Grönbergets O-sluttning (11F 9i , [66491, 14913] ), granungskog, f.d. betes-el.ängsmark, 2 stubbskottsgrupper , 2001 (BFo)
Gärdsjöbo ravinen (12F 0f , [6653773, 1479849] ), i stor ravin nedanför bergrot tillsammans med gran, 3 ex , 1999 (ALu)
Ö om Trons trappor (12F 0f , [6654025, 1479682] ), smal ravindal med blandskog, 3 ex , 2004 (TPe & ALu)
Högåsen (12F 0i , [6651486, 1491567] ), skog, 1 ex, 2011 (GJn)
Uvbergets Ö-brant (12F 0i , [6653425, 1493483] ), nedom bergsbrant i blandskog, 1 ex , 2004 (ALu)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), lövskog, 2006 (GJn)
Lexnäbben (12F 0i , [6654012, 1492758] ), i närheten av föregående lokal, enstaka , 2002 (ALu)
Lexnäbben (12F 0i , [6654081, 1492658] ), nedanför bergrot 3 ex lind s-läge, enstaka , 2002 (ALu)
SO Lexnäbben (12F 0i , [6654081, 1492658] ), nedom bergsbrant i blandskog, 10 ex , 2003 (ALu)
Söräng (12F 2h , [6660, 1488] ), dike, 1 träd , 1983 (RNo)
Saxe (12F 2h , [66647, 14872] ), dalgång, 1 stort träd + buskar , 1982 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667881, 1489586] ), ladugårdsbacke, 2017 (IPt & SNy)
Ca 2 km S Gläfse (12F 3i , [66691, 14926] ), hygge, ~30 rotskott , 1987 (ALu & TPe)
Ca 1 km NV Dullbo (12F 3j , [66674, 14958] ), bergsbrant på ett kalhygge, ~15 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Dövensberget (12F 4i , [66739, 14913] ), nedom bergbrant, 3 st stora träd , 1990 (ALu & o.a.)
S om topokartans Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ), nedom bergsbrant i blandskog, 3 ex , 2002 (ALu)
Dövensberg (12F 4i , [6673968, 1491276] ), nedanför bergrot 5ex lind s-sluttning, 3 ex , 1996 (ALu)
Björkberget (12F 5h , [6675786, 1488479] ), björkberget tillsammans med tvåblad,vårärt,trolldruva., rikligt , 2004 (ALu)
NORRBÄRKE

Fiskarbo (artp.), (12F 4e , [6670379, 1470352] ), barrskog igenväxt med gran, 1 plantor/tuvor , 2018 (Janolof Hermansson)
Dagkarlsboberget, N om Sumpen (artp.), (12F 4e , [6670381, 1470351] ), kalkmarksskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Fiskarbo, ca 200 m NV om gården (artp.), (12F 4e , [6670385, 1470365] ), blandskog, 350 trädomkrets (cm) , 2009 (Janolof Hermansson)
Dalkarlsboberget (12F 4e , [6671, 1470] ), ganska många , 1983 (RNo)
Ö Blåkullatjärn (12F 5h , [66769, 14859] ), skogsmark,storblockigt,ett litet parti sparat på ett hygge.kan vara naturligt, 1988 (THe)
Östanberg (12F 5h , [66786, 14878] ), gammal gruvby, 1988 (THe)
LUDVIKA

Knutsbo Labo (artp.), (12F 3d , [6668062, 1466545] ), kanten av granskog av lågörtstyp, 2014 (Janolof Hermansson)
Roths äng (12F 4d , [6670730, 1465460] ), örtrik lövskog, 2010 (IPt & HWk)
GRANGÄRDE

Ljungåsen (12E 3j , [66659, 14468] ), f.d. slåttrade däljor, 2 grova träd + småsly , 1985 (LBr)
Skattlösberg (artp.), (12E 4i , [6673760, 1441550] ), igenväxt hagmark, 1988 (Jan-Olof Hermansson,Jan Karlsson)
Torsberg (artp.), (12E 4j , [6672490, 1445750] ), 2005 (Gunnar Karlsson)
Gänsberget västsluttning (artp.), (12E 6i , [6683992, 1442047] ), örtrik granskog, 10 buskar , 2009 (Janolof Hermansson)
Västra Gänsberget (artp.), (12E 6i , [6684000, 1442043] ), lågörtgranskog, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Blåkulltjärn NB (artp.), (12E 8i , [6692441, 1443741] ), äldre barrblandskog med lövinslag, frisk, blockig mark, noterad , 2019 (Lars-Ove Wikars)
Saxberget (artp.), (12F 3a , [6668572, 1454737] ), 2010 (Rolf Hane)
Saxberget (artp.), (12F 3a , [6668647, 1454477] ), 2010 (Rolf Hane)
Saxberget (artp.), (12F 3a , [6668697, 1454560] ), 2010 (Rolf Hane)
Saxberget (artp.), (12F 3a , [6668697, 1454676] ), 2010 (Rolf Hane)
Saxberget (artp.), (12F 3a , [6668702, 1454624] ), 2010 (Rolf Hane)
Långfallsgruvan, NV om (artp.), (12F 3a , [6669845, 1451635] ), lågörtgranskog, 2014 (Janolof Hermansson)
Botåker (12F 5a , [6678988, 1451506] ), ängsmark/ tomtmark, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
NV Hästbergs klack (artp.), (12F 8b , [6690431, 1458736] ), kalkbarrskog /, 2005 ((sks), Kjell Haglund)
Österdalarna

GAGNEF

Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
BJURSÅS

Rog (13F 7h , [6736359, 1487292] ), fuktig lövskog, 2019 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736550, 1487290] ), fuktig lövskog, 2018 (Kjell Furugård)
Gammans S 300m (artp.), (13F 8g , [6740869, 1482236] ), aspskog /, 1997 ((sks), Gunnar Granér)
SILJANSNÄS

1300 m S Långsåsberget (artp.), (13E 6g , [6733246, 1434940] ), barrskog /, 1995 ((sks), Yngve Perjons)
LEKSAND

Björnberget (13E 3i , [6717396, 1440514] ), fäbodvall, 2016 (IPt)
Ljusbodarna (artp.), (13E 4i , [6722420, 1443440] ), noterad , 2020 (Per Gustafsson)
Räcktja (artp.), (13F 5b , [6727800, 1459390] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Åkersbodarna (artp.), (13F 6a , [6730651, 1453936] ), noterad , 2016 (Per Gustafsson)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6731900, 1463180] ), vägkant, 2014 (JJa)
Sätra (13F 8b , [67426, 14577] ), hygge bland hassel o rönn, ett 15 m högt träd , 1986 (LBr)
BODA

600 m S Jälltjärn (STOR,Carl von Linne,Karl Erik Forslund m.fl.), (14F 4c , [67729, 14647] ), igenvuxev slog i kalkberg, ett träd ("detta är den välkända Storsvedsbästa") , 1997 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), två grova ex vid grannen och små ex på min tomt. alla planterade. mina exemplar hämtade från råningen i venjan där de växer vilda., 2014 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark , 320 m SO Rävbergets topp (14E 0e , [6752610, 1420080] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Leksberget 5 m utanförförsöksparken (14E 1e , [67550, 14236] ), stenig mullrik sydvänd bergsluttning, 1982 (Göran Thor)
Saxviken Mora (artp.), (14E 3g , [6766223, 1431924] ), 20 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Bastubacksbron (artp.), (14E 3g , [6766609, 1431814] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Söderberget SO (artp.), (14E 4d , [6773190, 1416380] ), noterad , 1988 (Björn Cederberg)
Söderbergets naturskog (artp.), (14E 4d , [6773974, 1416855] ), 2005 (Bengt Oldhammer)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6774169, 1416531] ), barrnaturskog / bergbrant, 1995 ((sks), Lars Ambrosiusson)
VÅMHUS

Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785366, 1421036] ), bergbrant, 2009 (BOr)
Rödklitt vid Bjönsaberget (14E 7e , [6785428, 1421048] ), bergbrant, 1 stort träd 16 cm i diameter , 2009 (BOr)
Hykjeberget (14E 9c , [67958, 14136] ), sydbrant, 2006 (LBr)
VENJAN

Råningen (artp.), (13E 9b , [6749196, 1405827] ), rikligt, delvis nerröjda. , 1986 (Bengt Oldhammer)
Hartjärnsberget (artp.), (14D 4i , [6771404, 1391403] ), bergbrant /, 1994 ((sks), Ulf Lindenbaum)
ÄLVDALEN

Väsaberget (artp.), (14E 6b , [6784785, 1407163] ), de två grövsta 12 cm i diameter. lind på två ställen sågs., 2005 (Bengt Oldhammer)
Väsaberget (14E 7b , [6786, 1406] ), två lokaler, de två grövsta 12 cm i diameter , 2005 (BOr)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Kullerberget (artp.), (12E 5d , [6678468, 1416085] ), kulturmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Vålberget (13E 0j , [6704457, 1447980] ), fäbodvall, några stora träd , 2010 (IPt)
Vålberget (artp.), (13E 0j , [6704514, 1447992] ), noterad , 2017 (Stig-Åke Svenson)
ÄPPELBO

Päckfall (Äppelbo finnmark) (12D 6j , [66837, 13998] ), vårdträd, 1995 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö gamla kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6687820, 1393535] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Idfjärden (artp.), (13D 6i , [6734960, 1392670] ), 1 , 2011 (Gyrd Harstad)
Öjsberget (13D 7i , [6739720, 1391250] ), diabaspåverkad rasbrant, c:a 200 kvm full med småträd , 2009 (BGM)
Öjsberget (artp.), (13D 8i , [6740086, 1391435] ), lågörtgranskog nedanför kalkig mossig diabassklippor, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
En km nordväst om Storhammarskölen (13D 8i , [67414, 13923] ), bäckravin med liten skogsbäck, 7 ex av varierande strorlek , 2019 (BGM)

Dalarnes Flora