Tilia cordata ,  lind

DALARNES FLORA 1949

Tilia cordata Mill. RESENBERG 1734, LINNE 1745. - Fig. 6.

t.s. upp till Älvdalen o. Malung, norrut mest i bergstr., oftast enst.fåtalig. S. By Tjuvholmen (S.T. A. 1914 p. 141), Drällsholmen »helt lindhult» (Ugn (:) SAM. 21)!, Arnön (Lb. (:) ib.); Lönnmora 1 ex. (Lr), Konnsjön'; Folkärna Dalsberga 2 ex.!, Bodarna 1 ex. (Lr); Avesta Strömsnäs (DAHLS. 22); Grytnäs [vild?] Månsbo (»Gustaf Vasa-linden», ib.*), Askön 1 ex. (Loss. 42), Stensbo 1 ex. (DAIILB. 31*, LoH. 42*); Garpenberg (UGLA, HAGL.), Hässlen (JANS.), Ljusfallet (Siv.) 1 hugget ex.!; Husby Fullen 1 ex. (Lr); Hedemora Källviken 1 ex. (DAHLB. 31*, vild?) ; Norrhyttan (i norra ravinen 3 träd, Dn); Säter d:o (1 jättelind, nu död, Dn), Säters dal (SAM. 10) =Karlsgårdarna 6 ex. o. Vålängarna 1 ex.!, Knutsbodalen 3 ex. (Dn), Tingsvallen!», Ängarna!'-; St. Tunn Tvärstupet 4 stora träd! (c. 10 träd enl. FLD 41*); Vika (HILPH. p. 476); Torsång »holmar i ösjön» (ib. P. 494) =Lindön', här en hel lund (A. VANGE i Skv.T. 1910 p. 524*, m.fl.); St. Kopparberg Källslätten» (KLEFB.) flera huggna ex.!, Änge, Rogsbyn (Jn) =Nordanrop (FORSSL. III: 4 p. 10) ; Sundborn Trollberget (KLEFB.) ; Rostberg (Stbg); [Lenntjärn1, väl =följ.]; Svärdsjö Utanhed' (i Vika??), »lindlund 1 1/4 mil fr. kyrkan» (RESENS.) = »Lenntjärs lund» v. Lenntjärn (B. HESS.), här 12-15 ex. (Aul., FORSSL. 111:2 p. 65)3; Enviken Ålhusnäset i Ytt.-Tänger (ib. III: 1 p. 48*-49), Våckelbergetl (jfr B. HESS., SAM. 29*, SCHIÖL.*)!, Hunsnäs 1 ex. (Dsn (:) SAM. 29), Lamborn 1 ex.. (enl. uppg.: B. HESS.). B. Malingsbo Sången (SIV.', jfr SuN.), Nyhammar, Källhagarna (Siv.)', Bisen (id.); Söderbärke Ljusenberg 1 ex. (Lqt), Norrbo (Lr), Tvikbo o. Fallbyn (flera yngre, At); L. Morn (»Dalarnas största lövträd», FORSSELL p. 139*), Björkberget (T. Höjer), Kybackenl, Lövmarkens; Norrbärke (HULPIL), Göberget (Dhn), Laggarön i Haggenl, n. Norsbro 2 vilda(?) ex. v. vägen (Kgn), väl =Fiskarbo (Lr, Bj.), Dagkarlsboberget (flera träd, Bj.), Blåkullberget'; Ludvika n. Enkullen (Dhn), S om Östansbo (åtm. 2 träd, Bj.), Storgårdsnäset (enst., Fd); Grangärde Grängesberg V om malmfältet (And.)', väl =Gassels, »förr» (Nhff), Saxbergstäkternal 1 buske!, Skattlösberg 1 grupp (trol. vild, Sj.); Hästbergets!, Hommanberget (flera ex., R. Hjelm). Ö. Ål Oxberg (ARos. 1:3), möjl. =Byngsboberget (några träd, Åhlm.), Solarvet (1 stort ex.)!; Bjursås (LIN.) v. prästgården (Iter p. 244) =Bytäkten»! (jfr FORSSL. 1:10 p. 60), Öv. Larssveden, Lennberget (ib. p. 50 o. 37), Rexbo!2, ovant. Holen (V. Sam.); Leksand 1 km SÖ om Östanmor (FORSSL. 1:9 p. 172); Rättvik R:s finnmark (HttLPH.), väl =Dådran v. 'Klövet', 1 ex.! (FORSSL. 1: 7 p. 106), Råbergsängarnal, Björkholmen i Amungen' (1 ex.: FORSSL. l.c.); Boda Gulleråsen 1 ex. (LIN. 1745, jfr nedan), Åsarna 1 ex. (FORSSL. 1: 7 p. 17) ; Orsa Åberga 1 ryktbart träd (ib. 1: 4 p. 64*, GEETE 43*, vild?); Mora Leksberget (LUNDBL. p. 75*), Acksi fäb. (»minst ett dussin», d:r Helling); Vänjan »sälls. i denna orten» (HIILPH.), Rödjningen (Hm: SAM. 10), här 20-30 buskar (Hm, Sal!.); Älvdalen »på vissa platser» (HULPH.), Väsaberget (VEST. 15), Hykjeberget (LIN. 1745, HJELM, SCHJÖL. o.a.)!; Våmhus d:o (Ht). V. Säfsnäs Björnkullen! (vild?), Stackberget (ARGS. 111:6, Bng), Solbergshöjden (ib.); Floda kring Lövsjön etc. (ib. III: 1), Nyberget»; Kläbergetl, 2 ex.!; Nås', Klacken (buskformig, Bng), Gräsberget 1 ex. (Jns., FORSSL. 11: 7 p. 8)!; Järna Björndalsberget (Ht) 3 grupper (At) ; Ö om St. Mantjärn, Bastlokmoren n. Vålberget, Vansberget o. 'Långnilsvallarna' v. Van (FORSSL. II: 5 p. 146 o. 140) ; dessutom [vild?] i Nordanåker 1 ex. (ib. II: 6 p. 75) o. Eriksfors 1 ex. (At) ; Äppelbo vid Ä. och »nedanföre» (LIN. Iter p. 340) ; Malung M:s finnmarks, Öjesberget (ARos. 111: 5) åtm. 1 ex. (A. Persson). - I brist på säker utredning ha några möjl. planterade lindar ovan medtagits. - 1 KRÖN. (31 el. 43). 2 AND. & BIRG. p. 382 (ni. karta). 3 Lumskölen (ib, i not) gäller Acer!

A n m. En uppg.fr. Osmundsberget (WG) var trol, minnesfel (saknas i Wg:s dagbok). Gullerås-linden, på sin tid utsmyckad i folkfantasin (LIN. Iter p. 254), är tydl. identisk med »storsvedsbästa» i Storsveden V om Gulleråsen (jfr senast GEETE 43).

Tillägg 1960

Tilia cordata.- S. Hedemora Skedvibacken talr. (Dn); Torsång Uggelön 1 telning (Tr); Vika Utanhed (KRÖN.)'; Sundborn Hyttnäs (ECKERBOM p. 24; vild?); Enviken Lensberget (Fe). B. Söderbärke St. Gladtjärn (Hsn); Norrbärke Ibbarbo (1 ex.) o. Bruksön (6 yngre, Bj.), n. Saxändan (åtskill. träd, Bj. & G. En); Ludvika Krabo (4 träd, Bgm.), n. Räfsnäs (unga ex.) o. nedom Skepparberg (1 träd, Bj.); Grangärde Mässan (G. & H. En), Ljungåsen (bl. a. 1 stor: Bj. & Bd), Saxberget (3 buskträdgrupper: Bj. & G. En), Frötjärnsberget (id.), n. Aspfallet (enl. uppg. 1 ex.: Gs); betr. Skattlösberg se SJöRs 54 (p. 31). Ö. Våmhus Bönsaberget 1 ex. (Fe). V. Säfsnäs Solbergshöjden (alltjämt) o. Lövåsen (källarmäst. Cl. Pettersson), Kuntberget (G. Jn); Floda Fagerberget (Gösta Eriksson); Malung Öjsberget återf. (WALD.).

Tillägg 1970

Tilia cordata. - - - spr. i Västerbergslagen, annars t. s. - - - S.Hedemora Rävbo 1 ex. (Dn); *Silvberg Ulvsh:n på kalkbrottsudden (fleragrupper: Bi.); Torsång Nordanön 1 träd (Tr); Svärdsjö Lenntjärn i »lindlunden» ännu vid liv (även 1 oskadat träd), men platsen härjad av hygges bränning (GRAN.). B. alla snr spr. (men ofta blott enst.); drygt 50 kända lok. Ö. *Sollerö V om Fux-Anders-knallarna, 2 ex. (Fm: FÄRJE). Se vidare GRANEROT, som bl. a. påvisat övre Dlr:s trol. rikaste förekomst (Mora Söderberget, minst 22 lev. träd) o. funnit Hykjebergets alla lindar tillhöra Våmhus (dalsk nordgräns). V. Malung Öjsberget åtm. 2 grupper (Er., Kpl).

SBT .81 1987

Tilia cordata, lind. Falun allmänt odlad, även i stadsparken! Inom Lugnet-Sjulsarvet endast på Hälla (J & L). Fröföryngring ej säkert konstaterad. St. Kopparberg Källslätten!, odlad. NV-ut från inägorna, i övre delen av det stora hygget, finns gott om buskformig lind, men det är ovisst hur dessa bestånd uppkommit. Leksand Plintsbergets S-sluttning nedanför Plintsbergsvägen, en grupp av höga träd, varav ett kvarlämnats efter kalhygge. Sannolikt vildväxande (LK). Våmhus Långskär 1 ex (AG). Sollerö Säxberg, 2 grupper (AG). Venjan Hartjärnberget 1 ex; Rånningen (=Rödjningen i Dalareses flora) fortfarande ett 50-tal buskgrupper trots röjning 2 gånger sedan 1950-t (båda AG),_

Tillbaka