Subularia aquatica    Sylört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Rossen, (12G 7g , [66884, 15342] ), sandstrand på pir, rikllig , 1988 (PDm)
Byvalla,Rossen,Smalåsen (12G 8g , [66910, 15342] ), grusig åstrand, 1000-tals , 1988 (PDm)
GARPENBERG

Skogshögskolan på ön i Herrgårdsdammen (12G 6e , [66848, 15220] ), strand, 1990 (JEd)
VIKA

Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ), fuktig ängsmark, dikeskant, 2000 (JJa & BCa)
SVÄRDSJÖ

Ön , fd badplatsen (13G 7b , [6736250, 1506750] ), grunt vatten ,mjukbotten, rel rikligt på platsen, finns flerst. runt sjön , 2008 (JWk)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ), grund sand- eller dybotten, torrlagd, fåtalig, blommande , 2018 (LBr)
SÖDERBÄRKE

Stora Lexen, avloppsviken, 30-40 m från dammen (12F 0h , [6652, 1488] ), 1982 (RNo)
Badplatsen i V. Sveten vid Tolvsbo (artp.), (12F 1g , [6658760, 1483740] ), rel. näringsfattig sjö. sandbotten., 2007 (AJn)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
GRANGÄRDE

Sunnansjö ,ön Stärtan (12F 5a , [66761, 14536] ), sandstrand, 1992 (OSt)
Bysjön (12F 6a , [6680, 1453] ), sjö, 2004 (GWm)
Österdalarna

GAGNEF

Vid bro över V-Dalälven Bodarna (13F 2c , [67149, 14626] ), ~refl~ ,vägbank, älvstrand och ängsmark, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), sänkt vattenlinje, 2020 (JJa)
SILJANSNÄS

Alviks badplats (artp.), (13E 7j , [6737504, 1448922] ), noterad , 2016 (Ellinor Delin)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Tibble (13F 6b , [67333, 14580] ), dystränder vid älven, rikl. , 1987 (TLj)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Siljan, badplatsen vid Tällberg (artp.), (13F 9a , [6745726, 1454853] ), tämligen näringsfattig sjö, 2008 (AJn)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
BODA

Tuvtjärn SO Ensro (14F 1d , [67599, 14682] ), grund tjärn på sand,kalkpåv., t.rikl. , 1989 (JEd & LBr)
ORSA

Lisselheds badplats, Orsasjön (artp.), (14E 4g , [6773887, 1434791] ), noterad , 2016 (Johan Svedholm)
Ivarsnäs Ö-spets vid älven (14F 7a , [67865, 14524] ), strandsnår, 1990 (JEd & LBr)
Ore älven vid Torsmo-bron (14F 7a , [67874, 14505] ), älvstränder på sand, 1989 (JEd & LBr)
MORA

Siljansfors försökspark, Jugen (14E 0e , [6751, 1421] ), sjö , på grunda bottnar, riklig , 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770387, 1425992] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4g , [6770254, 1434230] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs v.Näset (14E 4g , [67705, 14340] ), dystrand i hästhage, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
ÄLVDALEN

Laduön, älvsträcka norr om (artp.), (14D 9j , [6797303, 1398783] ), på dy i stenig översvämningsmark., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
HAMRA

Sandsjön (15E 6j , [6831, 1448] ), rikligt , 1987 (PSt)
Västerdalarna

JÄRNA

100 m V Herrgårdsön (13E 0c , [6703127, 1413017] ), ~refl~ ,älvstrand med kärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Gruckå kvarn,strax uppströms (13E 1b , [67097, 14083] ), blottlags sandbotten, t.allmän , 1991 (HLe & ULe)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
ÄPPELBO

Ticknäset Gusjön (13E 2a , [67114, 14003] ), sandbotten, 1995 (IJo)
MALUNG

Tyngsjö vid kyrkan (12D 7i , [66862, 13933] ), torrlagd sjöbotten pga lågt vattenstånd, mkt , 1996 (MNo)
Acksjön , vid utloppet (12D 8i , [6692300, 1391980] ), sandbotten , c:a 1 m djupt, 5 m2 , 1997 (OSt)
Vålön (13D 2i , [67121, 13924] ), ~refl~ ,ö med stränder, fuktiga strandskogar och sanka gräsmarker, ,frekvens t.allm. 2003 (BGM)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens t.allm. 2005 (BGM)
Västerdalälven, Nabben (13D 6g , [67325, 13845] ), strandzonen, överallt , 1996 (MNo)
Öjesjön vid Räfstaholm (13D 8j , [6741450, 1395660] ), grunt vatten nära stranden, 2017 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Viken N om Fjätnäset (15D 8c , [6841, 1364] ), sand- / dy-stränder, ymnigt , 1992 (DABS)
Särnabron (artp.), (15D 8c , [6844565, 1360568] ), strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnasjön , nära Särna gamla kyrka (15D 9b , [68452, 13590] ), sjöstrand, riklig , 1989 (ULn)
Särnasjön nedom Särna kyrka (15D 9b , [6845260, 1359100] ), sand- och blockstrand, spridd , 2007 (LBr)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Färjan N om (artp.), (15D 9b , [6846031, 1358001] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lars Fröberg)
Särnasjön , kring Skraknäset (DF), (15D 9c , [6845, 1360] ), dystränder, riklig , 1992 (DABS)
Kringelfjordens Ö-sida ca 800 m N bron (16C 0j , [68549, 13493] ), grund sandbotten, 1994 (JEd)
IDRE

Häggesundet vid Idresjön (16C 2i , [68617, 13425] ), grund strand, sparsamt , 1995 (DABS)
Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888420, 1335640] ), grunt vatten och sandstrand, sparsam , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora