Subularia aquatica ,  sylört

DALARNES FLORA 1949

Subularia aquatica L. -- KRÖNINGSSVÄRD 1831 (Linne 1734).

a.-ta. längs Dalälven främst i fjärdar o. lagunsjöar (traktvis även i själva älven) sant i Siljan, annars spr.-t.s. Känd fr. alla snr utom Boda. S. i de flesta lägre tr. upp till Svärdsjön (Lr) o. Lamborn (At); blott ngn gång nående höglandet: Logärdens västsida (Klb.). B. Malingsbo Hedströmmen o. Malingsbosjön fl. (Siv., At) ; Söderbärke Barken fl. (KRON. o.a.), St. Lexen, V. Sveten (At), 0. Sveten (Ht), [Vads] Dammsjön, Ursten (At), Hemshyttan (Lr); Norrbärke Flogen (Dhn), Norsbrosundet (Bj.), Haggen (At); Ludvika d:o (Bj.), Gorlången, Storgården (i Väsman), Norrviks Dammsjön (Fd); Grangärde [Norbytte] Saxen (At), Ullnäset (Fdn), Bysjön (Ht), Stensbo (v. bron), Malingen (Fd), Rämen (Ad). Ö. D a l ä l v e n - S i l j a n - 0 r s a s j ö n ± a. Övriga lok.: Gagnet Löfsen (R. E. Fries), Estjärn!1, Mojesjön!1; Ål Insjön fl.!1; Bjursås Gopa i Gopen (Jn), Bodarna i Bog (Jn)!; Leksand Hagtjärn!, Styrsjön (Arn.)1 o. dess avlopp! (=Kvarnån: Ecs.), Opplimen (LOH. 38), Slättberg stn, Nydammen (Fdn); Rättvik Enån!»; Ore Stortjärn!, [Oresjön] v. Arvet! o. Furudal (Dz, Ht); Orsa Ore älv v. Kyrkbyn (Jox.), Bogga (Bj.) etc. (Ag); Mora Oxberg!; Vänjan Van (At), Vanån v. Kyrkbyn!; Älvdalen Mjågen!, Kyrkbyn!, Nässjön (G. Schröderheim); Björnån (VESr.); Hamra Storsjön (Lr), Fågelsjö (WISTR. 98). V. Säfsnäs St. Ursen (At); Floda Flosjön (At); Nås Orsala bro, Hjulbäcksviken2 (At) ; Järna Andersfors i Vakern (At) ; Västgård' (Wdt), Ballsen (LUNDB. 31), Van (Lqt); Äppelbo Storänget2 (At); Malung ymnigt t.ex. Böle (Håk.), Hole!; Lima kyrkan2!, Nässjön (On), Hässjön (Lqt); Torsborn, Tisjön (Sj.); Transtrand Fiskarheden'!, Horrmundsjön (Hdn), Sörsjön! F. Särna Särnasjön (LIN., Lr), Heden!, Älvrosfjorden!; Idre Idresjön!»; Hösthån!, högsta lok., 494 m. - I lagunsjöarna ofta massvis (L0H. 38 Taf. 14*). - 1 SAM. 25 (här även flera till S. hörande lok.). 2 i Västerdalälven. - T i l l ä g g: Söderbärke Vassbron (Lr).

f. longissima »af 6 tums längd på 5 fots djup»: Ulvshyttan (Hm: IND.).

Tillägg 1960

Subularia aquatica. - B. Malingsbo Skinnarsjön (Bj.); Söderbärke Bjursjön (Bj. & G. En); Ludvika Väsman fl. (iid.); Grangärde d:o (åtm. Kallhaga), Ned. Boten o. St. Ångertjärn (Bj.). Ö. Gagnef Tansån (Gs & G. En); Ore Dalfors i Amungen (Siv. & Rqt); Hamra Voxnan ovan Rullbo (Sjöb.).

Tillbaka