Spergularia rubra    Rödnarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Nylandet (12G 5h , [6678, 1536] ), vägkant, 1995 (PDm)
Hede (12G 6g , [6680399, 1534719] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15315] ), lastkaj vid jvg, riklig , 1993 (PDm)
Lassebokojan (12G 6i , [6681970, 1544620] ), vändplan på skogsbilväg, 1995 (PDm)
Tommesbo (12G 7g , [66851, 15321] ), grustag, 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1533] ), vägkant, 1995 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66924, 15335] ), vägkant, 1995 (PDm)
Vallatorpet (12G 8g , [66934, 15340] ), vägkant, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Högsbergets topp v.masten (12G 2e , [66649, 15234] ), grusplan, t.riklig , 1988 (DABS)
Lokstallarna, Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667080, 1523138] ), noterad , 2016 (Maja Wressel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Rembo vid riksvägen (12G 4d , [66745, 15174] ), torr exp.vägslänt på sand, sparsamt , 1988 (DABS)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Skogshögskolan (12G 7e , [66850, 15219] ), stig i gräsmatta, enstaka , 1991 (JEd)
Garpenbergs herrgård (12G 7e , [6685147, 1522155] ), kulturmark vid gödselstack, 2018 (SNy)
HEDEMORA

Österby,Lumkullberget,nedre part. (12G 7b , [66893, 15083] ), SV-vända klippavsatser, enst. , 1987 (TLj)
HUSBY

Älgsjöberget mot SO (13G 1c , [67072, 15111] ), grustag, 1990 (JEd)
STORA SKEDVI

Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ), vägkant, 2017 (DABS)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
S. Pungmakarbo (12G 8a , [66911, 15014] ), tidvis vattenfylld isgrop i åkermark, > 5ex , 1991 (SJa)
Pungmakarbo ,25 m S Klacksjön (12G 8a , [66917, 15002] ), torrbacke mot tomtmark, rikl. , 1987 (TLj)
SILVBERG

Snickargården (12F 7g , [6686071, 1480644] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
STORA TUNA

Långsjö by (12F 9g , [6699323, 1483892] ), vägkant, 2020 (SNy)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ), naken mark, 1989 (IAn)
Långsjön (artp.), (13F 0g , [6700435, 1483598] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Inge Palmqvist, Sören Nyström)
St Tuna kyrka (13F 0g , [6704149, 1481724] ), ruderatmark vid kyrkogården, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Borlänge,Wallingatan v.brandstn (13F 1f , [67073, 14794] ), trottoarkant/gatstenar, t.rikl. , 1987 (TLj)
Borlänge centrum (13F 1f , [67075, 14794] ), gatstensbeklädd trottoar ,Wallingatan, rikl. , 1987 (SNy)
Allsbäcks f.d.skola (artp.), (13F 1g , [6706521, 1483180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), ruderatmark mark återställd efter rivning av fastighet, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Domnarvets järnverk ,älvslänten mjälgasidan (13F 1g , [6708, 1480] ), fl. , 1987 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6712680, 1472240] ), tomtmark, t.rikligt , 2009 (IPt)
Medbackens skola (artp.), (13F 2f , [6711381, 1479975] ), ruderatmark, 2006 (Hans Rydberg)
TORSÅNG

Tylla gravgård (13F 0h , [6704697, 1487104] ), nyanlagda gräsytor, 2020 (SNy)
VIKA

Strand mot sjön (13F 1j , [67072, 14968] ), sandplan, 1989 (JEd)
Kyrkbytjärn v.reningsverket (13F 2j , [67110, 14951] ), grusslänt, enst. , 1987 (TLj)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), grusgång, 2015 (JJa)
ASPEBODA

Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Grustaget, Tallen (artp.), (13F 3h , [6717105, 1488169] ), grustag, 1 plantor/tuvor , 2020 (Per Johansson)
Roxnäs vid Runn (13F 3i , [6718, 1494] ), vägkant, 1991 (JEd)
Rottneby (13F 3j , [67197, 14953] ), grusvägkant, enst. , 1988 (JEd)
Ingarvets industriområde (13F 4h , [6720, 1489] ), lerig ruderatmark, enstaka , 1986 (JEd)
Falun, 100 m SV svavelsyrafab. (13F 4h , [67210, 14894] ), slagghögar,i övrigt mkt sterila, ~5 ex. , 1987 (TLj)
Falun ,staden ,fl! (13F 4i , [6720, 1490] ), gator,trottoarer,grusplan,kyrkogårsmur, 1987 (JEd)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Centrala Falun, flerstädes (13F 4i , [6721, 1490] ), trottoarer, ruderatmark, m.a. , 1986 (JEd)
Falun, Engelbrektsg.bakom polishuset (13F 4i , [67211, 14901] ), schaktplan intill utgrävningstomt, fl. , 1987 (TLj)
Nybrogatan/Engelbrektsgatan/Sturegatan (artp.), (13F 4i , [6721223, 1490052] ), artificiell miljö gatkant i stadsmiljö, noterad , 2017 (Johanne Maad)
Länsstyrelsen, inre P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721438, 1490329] ), 2015 (Per Johansson)
Bergsgården (13F 5h , [6727330, 1486090] ), slaggvarp, 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [6728270, 1485230] ), grusmark, 2017 (JJa)
SUNDBORN

Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.), (13F 4j , [6722335, 1498619] ), på grusig dammvall med gles vegetation, 2013 (Per Johansson)
Gallsjöns gård (13F 5i , [67268, 14946] ), grusiga vägdiken, enst. , 1991 (JEd)
Hobborn (13F 5j , [67254, 14972] ), torrslänt, 1989 (JEd)
Sundborns kyrka (13F 5j , [67265, 14986] ), torrbacke i gräsmatta, 1989 (JEd)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
Korså (13G 4d , [67245, 15184] ), grusig vägkant, 1988 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6733156, 1503585] ), vägkant, 2015 (DABS)
Hillersboda (artp.), (13G 6b , [6732570, 1506720] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Borgärdet, gatkanter (13G 7b , [6736030, 1505420] ), ruderat, flerst i och utasnför samhället , 2008 (JWk)
Olersviken (13G 7b , [6736320, 1506950] ), sliten mark, 2002 (TLj)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Hemmerångeln 900 m mot VNV (13G 8d , [67410, 15199] ), grusvändplan, 1990 (JEd)
Svartnäs kyrka (14G 1d , [67553, 15180] ), kulturmark, grusgång, enstaka tuvor , 2008 (NGu)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749570, 1497280] ), tomtmark, 2009 (DABS)
Torrakberget vid Moskalven (14F 2j , [67638, 14971] ), nyanlagd skogsbilväg, ~1 m2 , 1987 (TLj)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653652, 1491774] ), sandplan, 2008 (GJn)
Nor, väg W675 (artp.), (12F 2h , [6662172, 1487734] ), vägkant, enstaka , 2020 (Anita Stridvall, Kurt-Anders Johansson)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & SNy & JJa)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Åsmansbo (12F 5g , [6677150, 1481880] ), vägkant, 2008 (DABS)
Orsbacksvägen (artp.), (12F 5h , [6677067, 1486898] ), skogsbilväg, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Rv 60 ,N om stan vid sjön Gårlången (12F 4d , [6672, 1466] ), vägslänt mot sjön, rikligt , 1998 (TLj)
Norrvik (12F 5c , [66773, 14609] ), grusig vändplan, 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Sunnansjö , nära hembygsmuseet (12F 5a , [6677, 1453] ), sandplan, 1992 (OSt)
Sunnansjö (12F 5a , [6677695, 1453288] ), ängsmark/ gångstig, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Grangärde musteri, Holen (artp.), (12F 6a , [6683640, 1454350] ), grusplan vid husvägg, noterad , 2019 (Kjell Eriksson, Ulla Eriksson)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, 2017 (IPt & SNy)
Nyhammar (12F 7a , [6685774, 1453661] ), upplagsplats,vägkant, 2019 (IPt & SNy)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Rönningen (12F 7c , [6687867, 1460828] ), vägkanter blandskog, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2b , [6713120, 1459930] ), grusplan vid stallsbyggnad, fåtalig , 2005 (IPt)
400 m SSO Björkagården (13F 2c , [6712850, 1461930] ), nedlagt grustag, 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714120, 1462640] ), gräsmatta , 1-årig, t.rikligt på några m2 , 2009 (IPt)
Kyrkogård (13F 3b , [6719460, 1459190] ), grusgång, sparsamt , 2002 (IPt)
BJURSÅS

Prästskogens NR Bjursås (13F 7g , [6735490, 1480950] ), betesmark, 2010 (JJa & IPt)
Stortäkt, fl! (13F 7g , [6736, 1481] ), grusplan o.grusig vägslänt, 1988 (JEd & o.a)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ), gammal tipp, 2012 (JJa)
Skidbacken Bjursås (13F 7g , [6738880, 1481240] ), gräsbevuxen vägkant, 2020 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6738980, 1481170] ), grusmark, 2015 (JJa)
Väster om Lurgärdet (13F 7h , [6737120, 1489160] ), gräsmark längs liten skogsväg, 2010 (JJa)
Lurgården (13F 7i , [6736460, 1490430] ), gräsbevuxen vägkant, 2010 (JJa)
SILJANSNÄS

Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6743985, 1438022] ), vägkanter, fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Björken, Tempo (13E 8j , [6743536, 1447485] ), trottoarkant, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Sommarland nordöstra delen (artp.), (13F 7a , [6738184, 1454492] ), grusyta, 2012 (Pär Dahlström)
RÄTTVIK

Rättvik,jvg-stn (14F 0c , [67512, 14625] ), stenlagd perrong, rikl. , 1987 (TLj)
Flymyren (14F 4e , [67734, 14742] ), ~refl~ ,vändplan, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2014 (GHa)
400 m V Pusshålstjärn (14F 5h , [67786, 14894] ), vägkant, enstaka , 2007 (DABS)
BODA

Ängsberg (14F 4f , [67714, 14792] ), vändplan, rikligt , 2007 (GHa)
ORE

Draggkilen (14F 4b , [6772920, 1459060] ), ~refl~ ,vändplan, rikligt ,frekvens ej bedömd , 2009 (GHa)
Sefaståsen (15F 0d , [68018, 14683] ), vägren, flertal , 2012 (GHa)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), vägkant, 2009 (JJa & BCa & IPt)
SOLLERÖ

Görsjön (13E 6c , [6734220, 1414680] ), ~refl~ ,tomt med fd ängsmark, enstaka ,frekvens m.allm. , 1997 (HLe)
MORA

Siljansfors försökspark ,180 m V banvaktarstugan (14E 0e , [6752520, 1422640] ), vägkant, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,utmed landsvägen (14E 0e , [6753, 1422] ), vägkant, spridd , 1982 (Göran Thor)
Mora v.Saxvikens V-spets (14E 3g , [6765, 1431] ), ruderatmark, enstaka , 1987 (JEd)
Kajen Mora (artp.), (14E 3g , [6766008, 1431659] ), i centrum vid posten, 3 ex , 1988 (Bengt Oldhammer)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766259, 1431878] ), gräsmatta, 1982 (Bengt Oldhammer)
Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), flera ex , 1989 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Nybodkölen N (artp.), (13E 7a , [6736029, 1400467] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Venjan (14D 2j , [6760920, 1397200] ), kyrkan, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Vasselbodarna (14D 6h , [6784600, 1386800] ), fäbodvall, på grusplan, en fläck , 2017 (LBr)
Evertsberg (artp.), (14D 6j , [6781480, 1399724] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Dysberg (artp.), (14D 6j , [6782928, 1399473] ), ängs- och kulturmark norr om vägen vid almgården., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Eva Grusell)
Hackstensklitt V om (artp.), (14D 7j , [6787373, 1398285] ), noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Gessi fäbodar (artp.), (14D 9f , [6799589, 1378121] ), betad fäbodtäkt, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Åsen rastplats rv70 (artp.), (14D 9i , [6796486, 1393713] ), ruderatmark öppen torr-frisk grusmark vid rastplats, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Åsens by (14D 9i , [6797430, 1394520] ), gräsmark vid parkeringsplats, 2010 (DABS)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Väsa (14E 7b , [6787270, 1406520] ), vägren, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Kuntmåtts grustag (artp.), (14E 9a , [6797317, 1401192] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6805907, 1368803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Anna-Kristina Wagndal, Urban Gunnarsson)
Bunkris brandtorn (artp.), (15D 2f , [6814891, 1375477] ), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Laura Inkapool, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Nornäs kapell (artp.), (15D 3c , [6816215, 1363787] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Rånäs N (artp.), (15D 4e , [6823073, 1370171] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6667984, 1423378] ), skidpist, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Säfsnäs k:a N om (artp.), (12E 3e , [6669970, 1423300] ), rabatt, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Håen (artp.), (12E 4e , [6674932, 1424087] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Trindtjärnen, 1.5 km NNO Ullriksberg (12E 4g , [6674258, 1434122] ), campingplats, 2016 (DABS)
FLODA

Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ), upplagsplaner vid skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Flosjön norr om Syrholn (13E 2j , [6711346, 1445264] ), badplats vid parkering, 2020 (SNy)
NÅS

Kotjärnen 300 m V (artp.), (12E 6c , [6683613, 1412295] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Ca 600 m V B i Björnmyran (13E 2f , [67103, 14277] ), 1990 (LBe)
JÄRNA

Tullgatan 19 (13E 2c , [6710910, 1413400] ), ~refl~ ,tomt, 2000 (HLe)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), kyrkogårdsmuren, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Dala-Järna station (artp.), (13E 3e , [6715283, 1420886] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ), bangård, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Vålberget 1 km V (artp.), (13E 5c , [6725710, 1412573] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
Västra sluttningen på Björnberget (13E 5c , [6728512, 1411510] ), ~refl~ ,örtrik granskog, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
100 m NO Karabudkölen (13E 5c , [6729374, 1411567] ), vändplan, ca 5 ex , 2007 (HLe)
ÄPPELBO

O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682154, 1402095] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), järnvägsspår, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Andina vid Vattaå (12D 6i , [66823, 13942] ), vägkant, 2015 (BGM)
Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Såglömman (13D 2h , [67127, 13886] ), vändplan, mkt , 1997 (MNo)
Gårdsjön (13D 4h , [6720850, 1385140] ), sommarstugetomt, 10 ex , 2011 (AOl)
Södra Mon (13D 6g , [6732110, 1384960] ), parkeringsplats, 3 ex , 2000 (MNo)
Malungs ishall (13D 6h , [6731170, 1386680] ), bandyplan, sand och grus, minst 10 , 2005 (MNo)
Utefter väg 45 (13D 6h , [67337, 13888] ), vägkant, många ex på en sträcka av 50 meter , 2000 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745293, 1394227] ), på kyrkogårdens nygamla äng, noterad , 2019 (Linnea Helmersson, Bertil Helmersson)
TRANSTRAND

Klittfallet Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770990, 1367978] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Stöten (15C 0i , [6800340, 1344870] ), nedlagt grustag, rikligt , 2006 (MNo)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6802844, 1348955] ), grusväg, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
IP Skottvallen (15D 2b , [68139, 13550] ), vändplan, 5 ex , 1995 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Morbäcksätern (artp.), (15C 4j , [6822614, 1345610] ), vändplan, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Byggevallen (artp.), (15D 7b , [6838364, 1358475] ), gårdsmiljö, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Björnsjöåsen, vid vändplan (artp.), (15D 7c , [6837135, 1360925] ), grusplan, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Vid skogsväg SSO om Stortjärnen (artp.), (15D 7c , [6838289, 1363456] ), grusplan, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Näcksjön I NO (artp.), (15D 8b , [6840585, 1359880] ), grusväg, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna, grustag, N delen med stranden (artp.), (15D 9b , [6845958, 1356452] ), strandzon och grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särnasjön ,innanför Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), schaktmassor med insådd gräs, sparsamt , 1992 (DABS)
IDRE

O om Vegaråskölen ,vid skogsbilvägskorsning (16C 1i , [68557, 13420] ), sandig skogsväg, ett par m2 , 1989 (DABS)
Fjätervålen vid parkeringen (16D 4a , [68727, 13523] ), grusplan, rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora