Spergularia rubra ,  rödnarv

DALARNES FLORA 1949

Spergula rubra (L.) D. Dietr. (Alsine el. Lepigonum el. Spergularia rubr., S. campestris). - WAHLENBERG 1824 (Linne 1734).

Gammal synantrop, i stort sett spr.-t.s. men s. ovan Siljan. S. i alla snr; allmännast i Folkarebygden, omkr. Hedemora, Säter o. Falun (även i städerna) samt i Svärdsjö-Enviken (till Svartnäs! (WIG.) resp. Öv.-Tänger!). B. spr.; Grangärde mer s.: Grängesbergs bangårdar (At), Samuelsdal (Brn)', Sandviken (Fd), Dammsjön (Ösd), Nyhammar stn (At), »Mångdalen» (KRÖN. 31). Ö. Gagnef Djurmo klack!, Rista (Jn) o.fl. i älvbygden till Österfors (Hd) ; Ål Sätra (Åhlm.) ; Bjursås Sågmyra!, kyrkbygden fl. (Jn) ; Siljansnäs Alvik!, Hjulbäck (Bk); Leksand älvbygden ta., sydligast v. Hedby (Pk); Forsbodarna (Fdn) ; Tällberg (Hstr.) ; Rättvik R. stn (Pn, At), Lerdal (Mr)!, Vikarbyn!; Dådran!; Ore Sunnanhed!, Arvet!; Furudal!, F. bruk (Bj.); Orsa O. stn (id.), Bäcka (Ag, Jsn); Sollerö ön (Mn); Mora M. stn, Noret stn, Vimo stn (At) ; Vänjan Brintbodarne stn (At) ; Älvdalen Blyberg (1901 L. Ähs). V. Säfsnäs Annefors (Bng); Floda Salån stn (At); Järna Dala-Järna stn, Tretjärn stn (At); Äppelbo Sågen! (stn?). - Följer mest åsar o. järnv., delvis nog tillf., men mycket förbisedd. - 0: Boda, Våmhus, Hamra, Nås, Malung osv. - 1 Publ. som Lepigonum neglectum (HARTM. 64), åter utesluten (HARTM. 70); måste väl ha varit S. rubra (el. lokalförväxling?).

Tillägg 1960

Spergula rubra. - - - spr. (el. på jv:r ta.) men s. ovan Siljan. I låglandet på nästan varje jvstn, längs bandelen Sågen-Vansbro-Mora på samtliga (At). Nytt i övrigt: B. Grangärde Sunnansjö, Botnäset o. Norh:n (Gs). Ö. [Gagnefs] Björka 2 lok. (åtm. förr: Pt), Arvslindan stn, Insjöns hamn o. Älvdalen stn (At, jfr FÄRJE); Dalfors (Siv. & Rqt). V. Björbo stn o. *Malung stn (1959 At).

Tillägg 1970

Spergula rubra. - B. Grangärde Stensbo stn (At), Västansjö hytta (Bj.).Ö. Leksand Slättberg stn (At).

SBT .81 1987

Spergularia rubra, rödnarv. Falun jvstn på perrong tillsammans med föregående; Kristine kyrka på muren och stensatta gången; Villav; Granv; Ekpersv; Källtorp på ödetomt (allt !).

Tillbaka