Sparganium emersum    Igelknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), sjöar,vattendrag,diken, a,llmän, (16 lokaler) , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Olsviken (12G 3f , [6669130, 1526730] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åsgarn (lst. Rapp 2008:15), (12G 5f , [6678250, 1526840] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GRYTNÄS

400 m SV om Hommansbenning (12G 4c , [6671470, 1513740] ), skogsbäck, 2011 (IPt & SJa)
Saxbo (12G 5d , [6676720, 1516850] ), källområde i odlingsmark, 2016 (DABS)
GARPENBERG

500 m O Hälsingbo (12G 8e , [6694136, 1524696] ), ängsmark mot sjö, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674550, 1508550] ), fuktig grop, 2011 (DABS)
Hyttbacken (12G 5b , [6676980, 1506770] ), dammkant, 2011 (DABS)
HUSBY

Fatburen (lst. Rapp 2008:15), (12G 8c , [6693700, 1513700] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Flinssjön (12G 8d , [6694610, 1515280] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0c , [6704130, 1514180] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Lången (lst. Rapp 2008:15), (13G 0d , [6703130, 1517630] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
STORA SKEDVI

Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Nyberget (13G 1b , [6706670, 1505550] ), dike, 2011 (DABS)
Rottjärnen (13G 2b , [6711570, 1508360] ), strand och gungfly, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697330, 1486700] ), sjö, 2011 (DABS)
Slätklacken (13F 0i , [6700806, 1493585] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Gränghammarsån (12F 8g , [66935, 14831] ), strand av ån, minde allmän , 1989 (THe)
STORA TUNA

Hålsfäbodarna, isgropen (12F 9d , [66971, 14682] ), grund vattensamling, 1989 (IAn)
Högberget (12F 9d , [6697120, 1468370] ), vattengöl i skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Sellnässjön (lst. Rapp 2008:15), (12F 9f , [6699970, 1477300] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Dalbäckens utlopp (13F 1g , [6706130, 1483532] ), bäck och strandbrink, 2015 (SNy)
Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6713945, 1477124] ), älvstranden, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, (13F 0h , [6702237, 1486540] ), älvstrand, 2013 (SNy)
Nedre Kårtyllasjön (13F 0h , [67025, 14875] ), sjö, 1986 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjö, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67084, 14927] ), ~refl~ ,sydligaste delen med grävt dike som mynner i södra myrvattnet, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Kyrkbytjärn (lst. Rapp 2008:15), (13F 2j , [6711240, 1495350] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Lönnemossa (13F 3j , [67189, 14989] ), fuktig obetad hage, 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Harmsarvet (13F 4h , [6720252, 1487764] ), skogsdike, 2011 (DABS)
Svarttjärn (13F 5g , [6727680, 1481080] ), tjärnstrand, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6727320, 1485820] ), skogsklädd strandkant, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721930, 1498608] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Backa, bäck-utflödet nedanför trumman (artp.), (13F 4j , [6722335, 1498619] ), 2013 (Per Johansson)
Hedkarlssjön (lst. Rapp 2008:15), (13G 5a , [6725520, 1502330] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SVÄRDSJÖ

Österbyn, badplats (13G 7b , [6737330, 1507800] ), grunt vatten, allmän i sjön, fr.a. flytblad , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), sjöstrand, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Hästtjärnen 1˝ km NO gränshörn Västm.,M.-bo,Söderb. (11F 9h , [6649, 1486] ), sjöstrand, 1980 (RNo)
Skäkttjärnen (12F 0h , [6652, 1486] ), 1982 (RNo)
Saxe, nordöstra stranden av Saxen (12F 2h , [6664, 1487] ), 1982 (RNo)
Larsbosjön (12F 3h , [6666360, 1488350] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), sjöstrand, 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Östanbjörka, Fallet (12F 6b , [6682630, 1456820] ), blöt åker/äng, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Del av V-Dalälven genom rutan 38 22, 39 22 (13F 2c , [67138, 14622] ), ~refl~ ,älv med vattenveg. o strandveg., ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, spridd , 2005 (IPt)
Långsjön,Ö om Ål-Kilen (13F 4c , [6724500, 1460470] ), ~refl~ ,sjö med gungflyn samt närliggande skog ,ca 10 m från strand, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Helgsjön (13F 5d , [6725854, 1467989] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), damm, 2010 (JJa)
Fisklösen, 1.5 km SV om Solarvet (13F 5e , [6728240, 1472450] ), sjöstrand, 2010 (IPt&JJa)
Floån (13F 6f , [6732310, 1477390] ), strand, 2016 (JJa)
Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), strandkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vattensamling, 2015 (JJa)
Stigen mot Näset (13F 7h , [6736250, 1486250] ), liten bäck, 2011 (JJa)
Andersbo, Liden (13F 8f , [6740260, 1479630] ), bäckkant, 2018 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740920, 1479830] ), bäck, 2005 (JJa)
Väg mot Djäkenstugan (13F 8g , [67409, 14800] ), ~refl~ ,fuktig vägkant, ,frekvens ej bedömd 2005 (JJa)
Fjällgryckens strand (13F 8g , [6741640, 1483850] ), sänkt vattenlinje, 2020 (JJa)
Södra Ungsjön (14F 0h , [6750858, 1489766] ), vattendrag, 2015 (JJa)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737685, 1438198] ), sjö/strand, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Gassarvet (13F 7a , [6739330, 1451024] ), sjökant, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Dragsänget (13F 6c , [6731184, 1461162] ), betad strand, 2014 (IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), strandkant, 2008 (JJa)
Söder Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ), snågölar på kalhygge, flera smågrupper , 1987 (MKp)
Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6744400, 1470850] ), dammstrand, 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån , 1.5 - 2 km V om Marnäs (13F 9i , [6747622, 1490171] ), strand av ån, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Glisstjärn (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6757580, 1461460] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
BODA

Enssågen (14F 2d , [67607, 14678] ), meterdjupt vatten bland vass och natar, enstaka , 2012 (GHa)
"Sammilsdammen", mitt i byn (14F 4d , [67729, 14663] ), ~refl~ ,liten damm, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), lergrop i f.d. motorbana, något tiotal , 2013 (GHa)
Andån (14F 5d , [6778520, 1465460] ), långsamflytande å, flertal , 2013 (GHa)
Dalbyn Vikbäcken/Rv301 (artp.), (14F 5d , [6778754, 1465111] ), bäck, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Idsjön (14F 9c , [67990, 14602] ), strandkant, < 10 , 2016 (GHa)
ORSA

Draggens norra ände (14F 4b , [67726, 14577] ), ~refl~ ,sjö med strand, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
SOLLERÖ

Fjärddammen (13E 9g , [6745724, 1430250] ), utfylld udde i sjöstranden, 2019 (JJa & MNo)
Perushol (artp.), (14E 2f , [6760165, 1428344] ), sjö (>1 ha), noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
VENJAN

Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Kvåden (lst. Rapp 2008:15), (13E 9b , [6747070, 1409730] ), näringsfattig sjö, 2005 (Therese Carlsson)
ÄLVDALEN

Blyberg,gammal sågdamm (14E 6c , [6782440, 1414030] ), gräsmark vid damm, 2008 (DABS)
Finnerklittjärn (14E 8c , [67927, 14134] ), ~refl~ ,skogstjärn, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Finnerklittjärn (14E 8c , [67946, 14119] ), tjärn, 2004 (RBr)
Västerdalarna

NÅS

Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [6707140, 1422160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
JÄRNA

Kvarnbäcken i kvarndammen (12E 7b , [66887, 14092] ), damm, 1998 (IJo)
Gruckåns utlopp i V-dalälven (13E 1c , [67060, 14129] ), älv-sandbotten, flertal , 1989 (HLe & UGn)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
250 m V Laggarbergstjärn (13E 2b , [67134, 14092] ), tjärn, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Västerdalälven vid Vansbrobadet samt uppströms badet (13E 2c , [6710, 1413] ), rinnande vatten (älv), ca 10 ex , 1988 (HLe & UGn)
Vansbro reningsverk (13E 2c , [6711140, 1414390] ), ~refl~ ,älvstrand, 2000 (HLe)
Kvarnsjön bäck (artp.), (13E 2d , [6713120, 1416107] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Åskaken västra delen (artp.), (13E 3a , [6718675, 1404352] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Flögforsen (13E 3c , [67165, 14113] ), älv, allmän , 1989 (HLe & UGn)
Flögforsen uppströms (13E 3c , [6716551, 1411397] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, 1989 (HLe)
Kvarnen (13E 3d , [67158, 14174] ), damm, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
V delen as Stora Björntjärn (13E 4c , [67225, 14149] ), tjärn, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Karabäcken 600 m V Svantjärn (13E 5c , [67260, 14117] ), bäck, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
MALUNG

Stranden vid Edets kvarn (13D 4i , [6722220, 1390710] ), strandkant, 2018 (BGM)
Bullsjön (13D 6g , [67318, 13847] ), sjö, mycket , 1997 (MNo)
Lillmon (13D 6h , [67318, 13851] ), älvstrand, 2013 (MNo)
NO Håkålokan (13D 7e , [6739920, 1374410] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Öjesjön, Oxbäcktjärnen (13D 9j , [67464, 13991] ), sjö, strandkant, 2016 (BGM)
TRANSTRAND

Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6812830, 1354304] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Sörsjön (artp.), (15D 2a , [6813275, 1354553] ), älvstrand, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bäck med damm trax öster om Kvarnen (15D 6c , [6833791, 1360968] ), örtrik bäck, ca 5 , 2006 (HLe)
Fjätnäsets NV-vik mot Särnasjön (15D 8c , [6841, 1363] ), strandäng på sand / dy, även på bottnar i djupare vatten, riklig , 1992 (DABS)
Särnsjön söder Sjömyrorna (artp.), (15D 8c , [6842159, 1362918] ), limnisk strandvåtmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särnasjön ,från bron till Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), både på meterdjupt vatten och på land, flera ruggar , 1992 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)

Dalarnes Flora