Solidago canadensis    Kanadensiskt gullris


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), förvild. 4 lokaler , 1987 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671681, 1539473] ), 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Horndals bruk (artp.), (12G 7g , [6686612, 1533719] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Flaxtjärnen (12G 7h , [6686730, 1538530] ), Tjärn med gungflyn, sumpskog och fuktigt vägdike, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ), gårdssamling, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybytorp (artp.), (12G 3d , [6668725, 1518635] ), grusplan, gräsmark, noterad , 2019 (Tom Sävström)
Nybyn (12G 3d , [6669429, 1518156] ), upplagsplats, 2015 (DABS)
Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669720, 1521769] ), skogsmark, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Håvran (12G 6d , [6683550, 1515650] ), vägkant mot åker, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677050, 1506740] ), ladubacke, 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Vikmanshyttan ,industriomr. (12G 7a , [66860, 15013] ), gräsbevuxen slänt, ca 50 ex , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,i närheten av reningsverket vid Gåran (12G 7a , [66864, 15017] ), jord o grustipp,används ibland för trädgårdsavfall, 30 ex , 1988 (HPe)
Vikmanshyttan ,Matsjans väg (12G 7a , [66867, 15021] ), gräsbevuxen vägkant, ca 30 ex , 1988 (HPe)
V sidan Stadsberget (12G 7b , [66859, 15091] ), grustag, bestånd , 1987 (EDn)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
Stadssjön (artp.), (12G 7c , [6685188, 1511755] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Hamre återvinningsstation, Hedemora (artp.), (12G 7c , [6685313, 1511048] ), 2011 (Anders Svenson)
HUSBY

Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), efter älven, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Storhagen (13G 0b , [6701817, 1508450] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704607, 1513294] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Tyllingbo, Långshyttan (artp.), (13G 0c , [6704620, 1513231] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6698164, 1497514] ), åkerkant, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Näset (12F 6i , [66840, 14944] ), f.d.tomt, husgrund, några kvm , 1985 (LBr)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [6684354, 1485253] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Grängshammar vid kolhuset och Smeddammen (12F 8g , [6693329, 1483000] ), kulturmarker, 2020 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693802, 1483478] ), strand mot sjön Grängen, 2020 (SNy)
Skärtjärn (artp.), (12F 8h , [6691124, 1488567] ), noterad , 2020 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688845, 1466769] ), vägkant, 2020 (SNy)
Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693773, 1468202] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690570, 1472074] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698758, 1476579] ), vägkant, 2019 (SNy)
Fagerbacken, väg söderut mot Solklinten (12F 9f , [6698935, 1478459] ), kanter längs skogsvägen, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Dala Airport södra delen (12F 9h , [6699480, 1485120] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ), vägkant, 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6701110, 1472610] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Långsjön med omnejd (artp.), (13F 0g , [6700523, 1483553] ), noterad , 2018 (Magnus Stenmark)
Hede by (13F 0g , [6703527, 1482160] ), åkermark som iordningställes för bygge, 2020 (SNy)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Skogsväg mot sjön Bjusan i Tjärnaberget (13F 1e , [6707398, 1473763] ), längs väg, 2020 (SNy)
Borlänge bangård (13F 1f , [6706, 1479] ), v.lagerhus, ~10 ex. , 1987 (TLj)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
f.d. grusgropen,Övre Tjärna (artp.), (13F 1f , [6709530, 1477010] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707099, 1481736] ), särskilt vissa före detta åkrar, men även vägkanter, övergivna tomter och ruderatmark., kopiösa mängder, 10 000-tals , 1999 (Bengt Oldhammer)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707099, 1481736] ), 3000 m² , 2019 (Bengt Oldhammer)
Domnarvets järnverk på båda sidor älven (13F 1g , [67075, 14800] ), spridd , 1987 (SNy)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707534, 1482440] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Holgatan (artp.), (13F 1g , [6707974, 1481703] ), noterad m² , 2019 (Matilda Elgerud)
Svavelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708448, 1481302] ), noterad , 2019 (Magnus Stenmark)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708550, 1481580] ), noterad , 2016 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (13F 1g , [6708803, 1481116] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Domnarvets järnverk på båda sidor älven (13F 1g , [67090, 14810] ), spridd , 1987 (SNy)
Bergeby, skogsbilväg 400 m SO (artp.), (13F 1g , [6709803, 1481834] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709843, 1480723] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Kaserndike (artp.), (13F 2f , [6711633, 1478345] ), 30 , 2020 (Per Springe)
Norr Amsberg vid badet (artp.), (13F 2f , [6712285, 1475365] ), 2013 (Hans Rydberg)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6712970, 1477770] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), vägkanter o tipphögar, rikl. , 1987 (TLj)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
Ornäs bangård (13F 2h , [67100, 14851] ), jordhögar o banvallsgrus, t.rikl. , 1987 (TLj)
Mörtsjöfältets bergtäkt Gimsbärke (13F 3e , [6715790, 1472299] ), ruderatmarker i bergtäkten, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704072, 1490919] ), slänt mot sjön, 2015 (DABS)
Uvbergsviken (13F 1h , [6706577, 1486607] ), stränder vid sjön och närliggande skog, 2020 (SNy)
Sunnanö byskola (13F 1h , [6707240, 1488360] ), igenväxande ängsmark, 2013 (DABS)
Storsund (13F 2h , [6710255, 1488691] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
VIKA

Rensbyn, infarten till byn (13F 1i , [67086, 14942] ), ~refl~ ,dikesslänt, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Hosjö kapell mot gävlevägen (13F 3j , [6719240, 1497490] ), torr sandmark, spridd , 2020 (LBr)
Lisselbo badplatsen (artp.), (13G 2a , [6714765, 1502031] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712207, 1484984] ), kulturmarker, 2018 (SNy)
Vassbo, vägen framför herrgården (artp.), (13F 2g , [6712223, 1484706] ), vägkant och gårdsmiljö, noterad , 2019 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Vassbo (artp.), (13F 2g , [6712247, 1484986] ), noterad , 2017 (Yvonne Malm)
Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka gamla stnområde (13F 2h , [67149, 14859] ), ruderat, 1986 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6716327, 1477955] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6718760, 1481800] ), vägkantveron, 2012 (DABS)
Slaggbro (13F 4f , [6722570, 1478913] ), marker nära Hedbäcken, 2019 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6713809, 1490190] ), ängsmark, jvgområde, 2016 (IPt)
Se rapportblad (DF), (13F 3i , ), 1988 (JEd)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Hälsingstrand, ytan vid Lövåsv./Roxnäsv. (artp.), (13F 3i , [6718696, 1493837] ), noterad , 2020 (Glenn Costello)
Lövåsvägen (artp.), (13F 3i , [6718837, 1494371] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Strandvägen 53, Strandvägen, Falun (artp.), (13F 3i , [6719437, 1492554] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Rottneby (artp.), (13F 3j , [6719483, 1495241] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Rottnebyskogen, Falun (artp.), (13F 3j , [6719800, 1495240] ), stora bestånd nedanför herrgården, 2015 (Glenn Costello)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Vägkant NV Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721252, 1486841] ), skogsbryn mot vägkant, 2013 (Per Johansson)
Ingarvet, Rissgårdsvägen (artp.), (13F 4h , [6721500, 1488070] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Rörosvägen (artp.), (13F 4i , [6720343, 1492780] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Manhemsvägen - Skogskyrkogården (13F 4i , [6721799, 1491368] ), vägkant & skogssluttning, 2012 (IPt)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Finnsveden (13F 5g , [6727740, 1480120] ), gammalt virkersupplag, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729430, 1482520] ), gräsmark, 2011 (JJa & IPt)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6722606, 1498786] ), noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729062, 1498396] ), väg omgiven av tomter, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Finngärdet (13G 4a , [6724851, 1502507] ), ängsmark , bäck, 2019 (IPt)
Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724620, 1507780] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Liljansskolan (13G 6a , [6732577, 1503577] ), vägkant, 2015 (DABS)
Österbyn (13G 7b , [6737980, 1507180] ), vägkant, förvildad och naturaliserad på flera platser på rutan , 2008 (JWk)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Böle (artp.), (13G 8b , [6740241, 1506416] ), vägområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

N om Rotsjöberget, 600 m O Slätbo (11F 9i , [66493, 14939] ), planschaktad bred stig på kalhygge, 1 ex , 2000 (BFo)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), ängsbacke, gräsmatta, 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Öster om Vinarheden W622 AV4934 (artp.), (12F 2e , [6663762, 1470189] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Smedjebacken station (artp.), (12F 3f , [6668741, 1477750] ), noterad , 2018 (Gesa von Hirschheydt)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6668849, 1483312] ), längs väg, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Vasagatan, Smedjebacken W635 AV4930 (artp.), (12F 4f , [6670596, 1479286] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ), mager mark på slagg, 2017 (IPt & SNy)
L. Gruvsjön (12F 5h , [6678850, 1487840] ), vägkant, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Hällsjön, väster om (artp.), (12F 1c , [6658779, 1462862] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Häggeberget NV (artp.), (12F 2b , [6662851, 1457719] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Högbergsgatan 120, 50m NO (artp.), (12F 3d , [6668407, 1466045] ), noterad , 2019 (Eva Milton)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Botgärde (12F 5a , [6678536, 1452956] ), vägkant/ diken/ omgivning, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
SV Saxen (12F 6b , [6683862, 1456367] ), sågverksområde, 2017 (IPt & SNy)
Morberget (12F 6d , [6684836, 1467680] ), ängsmark/ladugårdsbacke, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Stor-Olles (12F 9b , [6695338, 1459706] ), ängsmark i skogsmiljö, 2015 (IPt)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
S om Sälltjärnen (13F 1d , [6708421, 1465350] ), skogsbilvägkant, litet bestånd , 2011 (IPt)
Lindbyn, vid reningsverket (13F 2a , [6710300, 1454450] ), slänt mot älven, flera ex. , 2003 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), gammalt grustag, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna vid reningsverket (13F 2c , [6714400, 1463210] ), vägkant, sparsamt , 2002 (IPt)
Djurås by (13F 2c , [6714530, 1463590] ), kärrkant vid pumpstn., mindre bestånd , 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714457, 1466046] ), lövskog, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714541, 1466031] ), åkerkant, rikligt , 2014 (IPt)
300 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715550, 1457105] ), skogsbilvägkant, utkast, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ), järnvägsområde, 1996 (JMa)
Djurås (13F 3c , [6716250, 1463080] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Sifferbo (13F 3d , [6716228, 1467736] ), vägkant, spridd på många lokaler , 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722299, 1458578] ), vägkant, 2016 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Moje (13F 4c , [6721101, 1460387] ), vägslänter , flerstädes , 2020 (IPt)
Mörtbodarna (13F 4d , [6720778, 1467956] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Ösmyran V-ut (13F 5c , [6725014, 1461099] ), gräsplan i skog, 2019 (IPt)
Sunknäs (13F 5c , [6729806, 1462744] ), strand, 2019 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ), vägkant / stenmur, 2020 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [6729570, 1466410] ), ängsmark vid dammar, 2010 (JJa)
BJURSÅS

Västanberg (13F 6g , [6734310, 1481330] ), vägkant, 2010 (JJa)
Baggbo (13F 7f , [6737890, 1479410] ), dikeskant, 2011 (JJa)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Lisstjärn - Bjursen ,längs vägen (13F 7g , [67378, 14817] ), gräsmark vid vägkanten, gammal tipplats, stora bestånd , 1999 (JJa)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739400, 1485900] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742210, 1477480] ), grusmark vid vindkraftverk, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Klockarberg (13E 7i , [6735610, 1441200] ), skogskant med matjordshög, 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739442, 1451072] ), väg mot sjöstrand, 2018 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726175, 1454725] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Styrsjöbo (13F 6a , [6732232, 1453509] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Igelberget (artp.), (13F 6a , [6732837, 1454783] ), 500 , 2012 (Magnus Stenmark)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Västanvik (13F 6a , [6734513, 1453708] ), vägren, 2020 (Kicki Marcus)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731477, 1460416] ), ängsmark i blandskog, 2014 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Lissbjörken (13F 6d , [6734259, 1466733] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Limsjön norra delen (artp.), (13F 7b , [6737134, 1457317] ), noterad , 2019 (Kalle Källebrink, Eva Johansson)
Lima (13F 7b , [6737330, 1456716] ), ängsmark med tippmassor, 2019 (IPt)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Enåbron (14F 0c , [67518, 14628] ), slänt mot ån, flertal , 2018 (GHa)
Rättvik, jvgspåret bakom RP Bil (14F 0c , [67527, 14622] ), banvall, ett litet bestånd , 2009 (GHa)
Nyheden (artp.), (14F 0c , [6752930, 1462592] ), ängsmark, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Springkällan (14F 1c , [67564, 14648] ), kraftledningsgata, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Ingels (14F 1d , [67590, 14690] ), utanför tomt, enstaka , 2007 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, ymnigt , 2016 (GHa)
1 km s Brandstjärn (14F 4e , [6772850, 1472850] ), fåra i plöjt hygge, ett exemplar , 2018 (GHa)
BODA

Össtbjörkavägen/Styggforsån (14F 2d , [6761450, 1467640] ), vägren, enstaka , 2013 (GHa)
Björkallen genom Kyrkbyn (14F 3d , [67656, 14681] ), ~refl~ ,väg genom bebyggelse, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Norr om skjutbanan (14F 3d , [6766120, 1466580] ), f.d. tipp, tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Kärvsåsbadet' , 500 m S om Bysjöns norra ände (14F 4d , [67705, 14667] ), sand (ditfraktad för att skapa en badplats), enstaka , 2006 (GHa)
Gulleråsen, Nisesgatu (14F 4d , [6771610, 1466420] ), vägren, enstaka , 2016 (GHa)
Åsehags damm (14F 4d , [6772070, 1466250] ), ängsmark, enstaka , 2009 (GHa)
ORE

Dalbyn, Djupgrav/Snubbalok (14F 5c , [67783, 14642] ), trädgårdstipp, ett tiotal , 2017 (GHa)
Dalbyn, Thunbergs (14F 5d , [6778460, 1465330] ), grässvål utanför tomt, fåtal , 2013 (GHa)
Furudals station (14F 6c , [67805, 14638] ), trädgårdsutkast, ett tiotal , 2010 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67837, 14644] ), trädgårdsutkast, flertal , 2013 (GHa)
Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ), kanten av liten damm, enstaka , 2017 (GHa)
Dalfors Abessinien (artp.), (14F 7f , [6788249, 1477477] ), ödetomt, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774131, 1435873] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774748, 1435553] ), 100 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Wixnersvägen (artp.), (14E 5h , [6775372, 1436932] ), enstaka ex , 2010 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Viborg (artp.), (14E 5h , [6775603, 1437920] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6775764, 1437607] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6775859, 1435952] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6775859, 1435952] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Turistvägen (artp.), (14E 5h , [6776371, 1438362] ), enstaka ex , 2010 (Bengt Oldhammer)
Högbackavägen (artp.), (14E 5h , [6776422, 1437136] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stenbergsvägen (artp.), (14E 5h , [6776494, 1437774] ), enstaka ex , 2010 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.), (14E 5h , [6778138, 1436969] ), 2014 (Bengt Oldhammer)
Berget (artp.), (14E 5h , [6778427, 1437537] ), 10 stjälkar/strån/skott , 2020 (Bengt Oldhammer)
Slättberg (artp.), (14E 5h , [6778471, 1438276] ), 300 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Rondellen Orsa (artp.), (14E 5h , [6778531, 1436111] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lillåskogen (artp.), (14E 5h , [6779377, 1436021] ), 10 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Stackmora (artp.), (14E 5h , [6779876, 1439180] ), 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786230, 1444444] ), 50 , 2020 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Morkarby (artp.), (14E 2f , [6764501, 1427812] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Bonäs (artp.), (14E 4f , [6773592, 1428243] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tystupets kraftverk (artp.), (12E 3c , [6666816, 1412728] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
Fredriksberg (artp.), (12E 3e , [6669960, 1420450] ), villamiljö, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergt, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670180, 1420330] ), vägkant i samhället, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670366, 1421249] ), tomtmark och park, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ö Lejen (artp.), (12E 5e , [6676640, 1421707] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)
FLODA

Småtjärnarna (12E 9h , [6698227, 1435876] ), upplagsplaner vid skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ), spårområde, 2013 (IPt)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6690960, 1429284] ), ängsmark, 2015 (IPt)
JÄRNA

Vansbro station (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,bangård, 1999 (HLe)
Snöborg (13E 2e , [6712971, 1423428] ), vägkant mot åker, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Hulån-Ilbäcken (13E 3d , [67158, 14175] ), vägkant-träda, sparsam , 1990 (HLe & ULe)
Svarttjärn N (13E 3f , [6718731, 1426312] ), vägkant, en planta , 2015 (HLe)
ÄPPELBO

Sågen (artp.), (12E 6b , [6683587, 1407526] ), gräsmark, noterad , 2019 (Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [6732610, 1384790] ), vid järnvägen, 1 ex , 1996 (MNo)
Mobyn (13D 6g , [6732650, 1384780] ), vägkant, 2019 (MNo)
Mellan Backbyn och Holarna (13D 6h , [6730640, 1386480] ), järnvägsbanken, flera stora bestånd , 2008 (MNo)
Arvsela (13D 7h , [6737890, 1389600] ), grustag, 2019 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället kärlväxter (artp.), (16C 5i , [6877389, 1344715] ), noterad , 2018 (Henrik Jakenberg)

Dalarnes Flora