Solidago canadensis ,  kanadensiskt gullris

DALARNES FLORA 1949

Solidago canadensis L.

Förv. S. Avesta Sågbo längs järnv. (Sdn); Falun Östanfors på utfyllnad (1917) ! B. Söderbärke Vad v. vägkant (1948 At). Ö. Rättvik (1891 J. Gabrielsson), odlad? V. Järna Vakern i brädgård (1947 At).

Tillägg 1960

Solidago canadensis. - Förv. (mest kring avstj.), exv. *By Horndal (At), *Borlänge Lusmyren (Tr), Domnarvets järnverk (Pt); Ludvika Marnäs (Bd), d:o (på banvall), Kasttjärn o. Iviken (Bj.); *Gagnef Älvg:n (rikl. i älvbrink: Pt). - Möjl. avses i något fall följ. art.

Tillägg 1970

Solidago canadensis. - Återsedd i Vad 1960, f. ö. ngt förv. i *Krylbo, Borlänge (v. stn) o. *Vansbro (allt smågrupper: At).

SBT .81 1987

Solidago canadensis, kanadensiskt gullris. Falun Ingarvet, gamla avfallsanläggningen 1982!; Bojsenburg bland -sly-vid-Rättviksvägen1984!-Se också avsnittet- - om trädgårdsflyktingar. Mora Färnäs, f d avstjälpningsplats (AG).

Tillbaka