Sinapis arvensis    Åkersenap


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), r, 1 ex , 1987 (PDm)
HEDEMORA

Granbo , Dufströms gård (12G 7a , [66870, 15022] ), trädgård, 1 ex. (ej återfunnen senare) , 1980 (EDn)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), trädgårdsland, 2006 (GJn)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672180, 1484270] ), åker/äng/skräpmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [671416, 146265] ), som ogräs i trägdårsdland, 1 stort ex. , 2004 (IPt)
Komtillmåtta - Flygfältet (13F 3c , [671585, 146104] ), åkervägkanter, 1996 (JMa)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
RÄTTVIK

Utby, 300 m V f.d.jvgstn (13F 9c , [67474, 14611] ), jordhögar på gammal äng, enstaka , 1986 (TLj)
Lerdal (14F 0c , [67512, 14628] ), åkerkant,efter byvägen, riklig , 1986 (TLj)
Stiftsgården-jvg (14F 0c , [67532, 14614] ), jordhögar, 2 ex , 1986 (TLj)
Hansells handelsträdgård (14F 0c , [67534, 14631] ), jordhögar, enstaka , 1985 (TLj)
BODA

Gulleråsen, vägen mot reningsverket (14F 4d , [677352, 146647] ), trädgårdsutkast, enstaka , 2011 (GHa)
MORA

Siljansfors försökspark, 250 m S masugnen (14E 0e , [675313, 142231] ), jordhög nära vägkanten, 1982 (Göran Thor)
Vasatorget vid staket (14E 3g , [67660, 14316] ), tomtmark-trottoar, flera ex. , 1986 (TLj)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

JÄRNA

Tullgatan Vansbro (13E 2c , [671087, 141339] ), uppgrävd gräsmatta, 2016 (HLe)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [67328, 13847] ), nyligen plöjd, harvad och sådd linda, 100-tals , 1996 (MNo)

Dalarnes Flora