Sinapis arvensis ,  åkersenap

DALARNES FLORA 1949

Sinapis arvensis L. - KRÖNINGSSVÄRD 1831.

Gammal synantrop, överallt s. men känd i de flesta snr (ej Garpenberg, Gustafs, Silvberg, Vika, Sollerö); nordligast v. Idrebyn (1918, 1922)! o. Lillfjäten (1912)! Oftast obeständig, enstaka el. fåtalig (i flera snr blott tillf. på bangård. o.d.) ; temporärt dock rikt., t.ex. i Folkärna o. Hedemora fl.! (här bofast?), Bjursås förr (Jn) osv. - Ofta förväxlad med Brassica o. Raphanus (härav de vilseledande uppg. hos KRÖN. 0. IND.: a.).

Tillägg 1960

Sinapis arvensis. - Tillf. även i *Gustafs (Österby: 1949 Tr).

Tillbaka