Silene rupestris    Bergglim


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hälltjärnsberget (DFl), ( , ), hällmark, 1995 (PDm)
Hede (DF), (12G 6g , [66808, 15347] ), bergknalle, riklig , 1994 (PDm)
Högberget i Bodarne (12G 6h , [66815, 15369] ), hällmark, 1995 (PDm)
Drakberget (12G 6h , [66825, 15351] ), diabasknallar, 1995 (PDm)
Fornby (12G 6h , [66835, 15353] ), klippor efter väg, 1995 (PDm)
Fornby klint (DFl), (12G 7g , [66856, 15347] ), hällmark, 1995 (PDm)
GARPENBERG

Brudhällarna i SO-branten (12G 8e , [66918, 15206] ), klipphyllor o på block, sparsamt , 1991 (JEd)
HEDEMORA

Österby,Lumkullberget,nedre part. (12G 7b , [66893, 15083] ), SV-vända klippavsatser, enst. , 1987 (TLj)
HUSBY

Österby , S Hällsjön (DFL), (13G 0d , [67033, 15191] ), hällmark, t.rikl. , 1987 (SJa)
Älgsjöbergets S-sida, 1 km NV Byggningen (13G 1c , [67074, 15109] ), sydbrant, flerst.o rikligt , 1990 (JEd & TLj)
Åsbotten (DFl), (13G 3d , [67173, 15197] ), sydbrant o block (kalhugget!), t.riklig , 1989 (JEd & LBr)
STORA SKEDVI

Nyberget ,Mörtaberget (13G 1b , [67080, 15054] ), torra klipphyllor, rikl. , 1987 (TLj)
Mörtaberget (13G 1b , [6708088, 1505435] ), bergbrant, 2011 (DABS)
Uvberget (13G 3c , [67186, 15106] ), klipphyllor, rikligt , 1986 (LBr)
SÄTER

Jätteklacken (12F 8j , [66910, 14990] ), blockrik sydbrant, tämligen rikligt , 1986 (SJa)
Jätteklacken (artp.), (12F 8j , [6691992, 1499969] ), 1989 (Henrik Weibull)
Bispbergs klack (12G 8a , [66920, 15000] ), klipphyllor, rikl. , 1987 (SNy)
Griggers klack (12G 8a , [66930, 15010] ), "sydberg; klipphällar etc.", > 30 ex , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Gustafsfältet vid Villsjöns N-strand (12F 9h , [66957, 14884] ), S-exp åsslänt ,i öppen sandig översvämnings-zon, på åsmtrl, ej berg!, sparsamt , 1991 (JEd)
Berget S om Stabberget vid lv (12F 9h , [66961, 14886] ), S-exp småklippor, enstaka , 1991 (JEd)
Tovholen (artp.), (13F 0h , [6701512, 1488843] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Hoberget mot Tosarby (13F 0h , [6702, 1488] ), klippor, 1987 (JEd & LBr)
STORA TUNA

Knippberget O-branten ( 20 16 - 22 18 ) (12F 8d , [66922, 14667] ), i sprickor o.i.ansl.t.branta hällar, rikl.till enst. , 1987 (AJs)
Tvärstupet (12F 8f , [66945, 14797] ), berghyllor, rikl. , 1987 (TLj)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Loberget (13F 3e , [6718238, 1474528] ), rasbrant och hammare, 2014 (SNy)
Iss klack (13F 4e , [6720844, 1472830] ), sydvänd hammare och rasbrant, 2014 (SNy)
TORSÅNG

SV-sidan av Tasberget V Rösåsen (13F 0i , [6702, 1491] ), berghäll, 1989 (RSj)
VIKA

100 m N dammen i Lunå (13G 1a , [67083, 15014] ), torr hällmark, 1 ex. , 1987 (BCa)
Berget mellan Fisklösen o Ryggen (13G 3b , [6719, 1505] ), S.exp. klippor, sparsamt , 1989 (JEd)
SUNDBORN

Råbergets topp (artp.), (13G 5b , [6726997, 1507872] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Hällberget, klippvägg (artp.), (13G 6b , [6732620, 1508270] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

S. Bisen, 1,5 km Ö Ned.Malingsbosjön (11F 9g , [66473, 14826] ), torr häll, ~15 tuvor , 1986 (TLn)
SÖDERBÄRKE

Kottars ,Kottarsberget (12F 1i , [6659, 1493] ), lundveg i bergsbranten, 1989 (TLj & LBr)
Vanbergs klack, branten åt öster (12F 2g , [6661840, 1481770] ), klippor och blockslänt, sparsam , 2013 (LBr)
Västra bergsbranten 800 m S om Bartjärnenes sydspets (12F 2h , [66635, 14884] ), bergspringa, 1985 (RNo)
Alviksberget,stora halvön i Jörken (12F 3i , [66690, 14903] ), bergskrön, 2 ex , 1982 (RNo)
Hällsjöbo (12F 4j , [6671560, 1495730] ), stenhäll, några ex , 2007 (IPt)
NORRBÄRKE

Limnäsudden (12F 4e , [6671520, 1471580] ), kalkbrott, 2013 (DABS)
LUDVIKA

Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), sandig banvall nedlagd järnväg, några ex. 10-20 , 1988 (HWk)
Österdalarna

GAGNEF

Moje,N om Larssveden (DF-60), (13F 4c , [67219, 14613] ), bergbrant, (1960 IPt,RNy) fåtalig , 2003 (IPt)
NO om Mojesjön (13F 4c , [67221, 14611] ), ~refl~ ,bergbrant, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
LEKSAND

Björbergshällan norr naturreservatet (artp.), (13E 3h , [6719039, 1436600] ), ostlig bergssluttning, 2011 (Pär Dahlström)
Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), bergbrant, rikligt , 2015 (IPt)
Uvklitten (13F 5b , [6727120, 1457990] ), klippängar, rikl. , 1993 (TLj)
Domdalsberget (13F 5b , [67279, 14586] ), Ö-brant, t.rikl. , 1988 (TLj)
Skorsberget (13F 5b , [6729, 1458] ), klippbrant, fl. , 1987 (TLj)
Tibbleberget (13F 6b , [67338, 14584] ), SV-vänd klippbrant,delvis i skog, t.riklig , 1986 (TLj)
Käringberget (13F 7b , [67366, 14555] ), berghäll, få ex , 1985 (MKp)
Ärtknubben (artp.), (13F 8g , [6744675, 1482508] ), på berghällarna uppe på klubben., noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
BODA

Ensen (artp.), (14F 2d , [6760177, 1468474] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
ORSA

Hällbergs klack (DF), (14E 8g , [67931, 14308] ), SO-exp klippor, t.rikl! , 1985 (JEd)
Hällbergs klack (artp.), (14E 8g , [6793117, 1430936] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Dyverklitt (15E 1f , [68087, 14279] ), SV-exp klippbrant m.blågröe, rikl! , 1987 (JEd & LBr)
Kvarnberg, Hembergets öststup (15E 3j , [68158, 14497] ), klippor åt öster, något 10-tal , 1987 (LBr)
Barkbergsknopparna, Ö Kvarnberg (15F 3a , [68158, 14523] ), sydbranter,klippavsatser, sparsamt , 1988 (LBr)
MORA

Siljansfors försökspark ,Leksbergets sydbrant (14E 1e , [67551, 14231] ), flerst. , 1982 (Göran Thor)
Söderbergets sydsluttning vid naturminnet (14E 4d , [6773200, 1416000] ), granskog och klipphyllor i sydbrant, sparsamt , 2004 (LBr)
Söderberget (artp.), (14E 4d , [6773222, 1415877] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Gyrisberget (artp.), (15E 2c , [6811119, 1412729] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Rämna fäbod,hygget i väster (14D 8j , [67909, 13984] ), klippavsatser på det sydexp.hygget, några tuvor , 1987 (LBr)
Galenskär i Garberget (14E 5d , [67780, 14180] ), sydberg, klipphyllor, spridd , 1985 (LBr)
Väsaberget (artp.), (14E 6b , [6784785, 1407163] ), 2005 (Bengt Oldhammer)
Nedanför Hykjeberget (14E 9c , [6795680, 1413410] ), bergsfoten, 2015 (JJa)
Hykjeberg (14E 9c , [6795800, 1413513] ), nedom branterna , 1999 (TLj)
Uvskär (14E 9c , [6795870, 1410670] ), sydväxtberg, i bergsroten, spridd , 2017 (LBr)
HAMRA

Noppikoski,nedstr.bron (15E 4j , [68203, 14493] ), berghällar mot älven,sydexponerade, 1986 (PSt)
Ahomäki (15E 7i , [68368, 14449] ), lodbrant, 1982 (PSt)
Västerdalarna

JÄRNA

Stora Klitten (artp.), (13E 4d , [6721349, 1415066] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Fagerberget O-sluttning (artp.), (13E 4d , [6723155, 1416114] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Kringelrisåsen (artp.), (13E 5d , [6728463, 1416210] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Öjsberget (13D 7i , [6739670, 1391160] ), diabaspåverkad rasbrant, rikligt , 2009 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740030, 1391400] ), rasbrant, ca 50 , 2003 (BGM)
Öjsberget (13D 8i , [6740120, 1391470] ), rasbrant, rikligt , 2008 (MNo)
Öjsberget,väg intill hygget nedom berget (13D 8i , [67415, 13926] ), vägren, rikligt , 1999 (BGM)
Sälklitten (14D 0g , [6750220, 1384800] ), bergsbrant, några enstaka , 2008 (BGM)
LIMA

Limhäa (14D 2d , [67642, 13652] ), frodig diabaspåverkad brant, enstaka , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Hamrarna vid Morarna (14D 8d , [6790, 1367] ), t.a. , 1989 (DABS)
Fjällsocknarna

IDRE

Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ), lodväggar och branter, spridd , 2009 (LBr)
Smörtjärnsåsen ,SO-toppen (16C 1h , [68590, 13387] ), sydstup, klipphyllor, t.rikligt , 1995 (DABS)
Smörtjärnåsens sydbrant (16C 1h , [68592, 13380] ), ~refl~ ,torr diabas,lod och blockmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Smörtjärnåsen (NV Smörtjärnen) (16C 1h , [68593, 13380] ), klippspringor i diabasled samt rasmark och hyllor, t.rikligt , 1995 (DABS)
500 m N Galttjärnen (16C 1h , [68599, 13389] ), klipphyllor, t.rikligt , 1995 (DABS)
NO om Häggesundet,Vålåberget (16C 2i , [68624, 13430] ), ~refl~ ,branter i diabas,stora block och rasmark, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Hemmeråsens SV-brant (16C 3i , [6868, 1340] ), sv-klippor, 1990 (DABS)
Gränjåsen , lodvägg i SV (16C 3j , [68679, 13463] ), klippor samt rasmark, sparsamt , 1989 (DABS)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjan, S toppen (artp.), (16C 4j , [6870450, 1346430] ), kalfjäll, 2011 (Urban Gunnarsson)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Städjan (artp.), (16C 4j , [6870562, 1346405] ), kalfjäll., 1 plantor/tuvor , 2018 (Gillis Aronsson)
Städjans topp , ca 1100 m ö.h. (16C 4j , [68706, 13464] ), torrt (på klippor),kalfjäll, mindre allmän , 1988 (HLe & UGn)
Städjan, SO om toppen (artp.), (16C 4j , [6870805, 1346271] ), 2015 (Kirsi Jokinen, Samuel Johnson)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68951, 13152] ), blockig bergsbrant, 2014 (MNo)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället), (16C 9d , [68951, 13153] ), S-vända klippor, t.rikl! , 1988 (JEd)

Dalarnes Flora