Silene rupestris ,  bergglim

DALARNES FLORA 1949

Silene rupestris L. - LINNE 1745 (id. 1734).

spr. upp till Säter, t.s. till Älvdalen o. Lima, återkommer sedan i Idre (även på fjällen). S. By N om Hede (Jn), Fornby klint (Lb.), Ö om Fornby, Uggle-, Morshytte- o. Skackelbergen (Lr) ; Folkärna Tjuvberget (o. Ö: därom), Ångermansbo klint, Högberget, Högåsen [v. Mästerbo], N om St. Dicka, Hällebergsklack (o. S därom), ovan Kolarbo o. Nickarvet (Lr) ; Avesta »berg v. Avesta» (KRÖN.), Djäknehytteskogen (Sdn); Grytnäs Klintbo klack! (LoH. 42), Axelsbo, Gisselbo-, Kyrk-, Uv- o. Garphyttebergen (ib.), Liljansberg (Lr); Garpenberg ovan G. stn, Högåsen [v. Yttersbenning], Brudstenshällarna (Lr); Realsbo hage (B. Lindquist);Hedemora Grådö, Uvberget (Lr), Mälby» (S. Sieurin); Husby Rörshyttan (Lr), Älgsjöberget!, Åsbotten (At, jfr B.N. 1919 p. 281); St. Skedvi »sandåsen 1/4 mil N om Fäggeby» (H. v. P.), [Nyberget», missförstånd, avser:] Skommarsveden»=Mörtaberget!1; Råberget (Lr); Bispbergs klack!; Säter d:o (\VG, KRÖN.)!; Gustafs Mossbyj» (i sandbrink: At), Mora!, Rösåsen (Jn); Silvberg »södra del.» (Ads.); St. Tuna Knippan (Jn), Tvärstupet! (FLD), Solklinten!; Gimsklack (Äm.)! o. N därom n. Mörttjärn (Jn); Borlänge Forssa!, n. Domnarvet, N om Barkargärde (Jn); Torsång Milsbo (Sp.), Oberget (Lr), [Tvärberget N om] Norsbo (Cgn1 o.a.); Vika Slammerbergen (Lr); Sundborn Kvicktjärnsberget (STEFF.); Råberget (Klb.), Hinsåsen (At); Svärdsjö Bengtsheden (Lkt), Krövelberget (At); Uvberget (WIG.) ; Enviken Våckelberget (B. HESS.) !, Lemonberget! (SAM. 29). B. Malingsbo Bisen (v. gruva, Slv.); Söderbärke Uv-, Mås- o. Hälltjärnsbergen (Lr), Vad (vägslänt), Gulla-, Bock- o. Kottarsbergen (At); Vanberget (Kgn); Norrbärke Smedjebacken (Lsm: KRÖN.) v. Ljusåsen (Dhn)1 =Uvberget (id., CED.), Solln, Blåkullberget (Oliv.); Ludvika Dammsjöberget (Dhn)1, Ivika (id.), Ställviksberget (Fd), N om Ludvika! [=föreg.?], Fallbärstjärn, Hillklinten (Fd), Bockholmen (Fssl.), Dröverka (At), Kölaberget (Gs),Fängerhällarna (Bd); Grangärde Uvberget (A. E. Lidström)»! Ö. Gagnef Tansväggarna!, Bäsna (Bn), Djurmo klack (IVER. o.a.)!; [Bjursås Knubben», se Leksand]; Leksand Uvklitten!, Skorsberget (Dgd)!, Käringberget (KRÖN. o.a.)!, Tibbleberget (Wn o.a.), Rommaberget (Fdn); Ärtknubben (Äsm) =Knubben (Jn) ; Vädertuppsberget (At) ; Rättvik Gärdsjö (Bg) ; Dådran v. 'Klövet' (Hng)»; Ore Ärteråsen! (AND. & BIRG. p. 307); Orsa Hällbergsklack (J. Carlsson), Näckådalen!; Mora Leksberget! (LUNDRL.), Hemul- o. Söderbergen (Fdn), Gopshusberget (LIN. 1745, Vd); Våmhus Strandberget!; Vänjan Oxbås (Salt.), Torsjöåsen (ARGS. 11: 1); Älvdalen Skordberget!, Blyberg, Väsaberget o. Vitturn!», Uvskär (Vd), Hykjeberget (LIN. l.e., KRÖN. o.a.)!,Nybolet (1883 Sp.); Hamra »Tandsjö porfyrklippor» (M. Östman). V. Säfsnäs Österberget (Vng), Hökberget (At); Nås Klacken (Bng); Järna Björndals- o. Fisklösbergen, Högerisåsen (At); Malung Öjesberget (Oliv.), Lybergsgnupen!; Lima Limberget i 'Getskäret'! F. Idre Falkhammaren, Äsknekten (Bgs.), Vålåberget!, 'Skrållstäd' (LIN. l.c.) =Städjan (KRÖN. o.a.)!, Nipfjället!, Kvassåsen (Bgs.), Frönberget (Olss.), Salfjället (i fjällreg.)!, Fosksjökläppen (E. v. K.), högsta fyndort, c. 1100 m. - 1 WISTR. 05. »AND. & BIRG. p. 378 (m. karta, ofullst.).

Tillägg 1960

S. rupestris. - - - spr. upp till Runn o. Väsman, t. s. till - - -. [Ehuru traktvis ej s., må dess alla nya lok. nämnas:] S. St. Skedvi Horn- o. Anstabergen; Gustafs Klöv-, Sta-, Pelles-, Häll- o. Sjöhagabergen (allt Tr); Silvberg Ulvsh:n (Bj.); Borlänge Hönsarvsberget (Tr), nya riksvägen rikl. (Pt); St. Tuna Amsbergs klack o. *Aspeboda n. Tronshagen (Tr); Vika Hällsjöberget (Hld), berg mln Ryggen o. Fisklösen (Bj.); Sundborn Ramsnäs (Bsm); Svärdsjö v. Boviksgruvan (Bj.). B. Söderbärke mln Kopparbo o. Bisen (Bj. & G. En), Vad v. Dammsjön (Bj.), Bortjärn (At); Ludvika Sollen (G. En). Ö. Gagnef Moje N om sjön (Pt); Leksand Domdalsberget (Tr).

Tillägg 1970

Silene rupestris. - S. Hedemora Österbyberget (Dn); Silvberg N om Kutbo (Tr). B. Norrbärke Harfallsberget (Bj.); Grangärde Brynberget (G. & H. En). Ö. *Sollerö Gesundaberget (GRAN. P. 137); i andra snr mkt nytt (ib. p. 140), även Våmhus Bärberget (Grt). V. Nås Klacken (G. & H. En); Malung Falsklöven (Er.). F. Idre Bock- o. Gethamrarna (Ht), Hammaren (Er. & Osc.).

SBT .81 1987

S. rupestris, bergglim. Leksand Mångsberget NO Tibbleberget, riklig i V-branten; Domdaisberget mot Djuravägen, riklig; Sländriksberget, utmed vägen längs Gyllingen, 1 ex; Åsledsberget, i kraftledningen ovanför Åijer, 1 ex som hyggesogräs i moränbacke, långt från kända klipplokaler; Noret, Käringberget, klippskrevor 1948 (allt LK). Venjan Hartjärnsberget (Granerot 1981).

Tillbaka