Silybum marianum    Mariatistel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Västra Born (14F 2d , [67604, 14699] ), skogsbacke med påförd jord , besått med gräsfrö, 1 stort ex. ,upptäckt av markägarna :Folke Stenback och Birgitta Hedlund , 1989 (ABj)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Rågsveden ( , ), trädgård, 1 ex , 1995 (IJo)

Dalarnes Flora