Silybum marianum , mariatistel

DALARNES FLORA 1949

Tillägg 1960

*Silybum marianum (L.) GAERTN.

Tillf. inkommen (el. förv.). Torsång Hinsnoret i »hage» 1923 (Ym [F]); Ore Dalfors på gödselhög v. skogshuggarbarack (Rqt).

Sv. Bot. Tidskr., 54 (1960) : 1

Tillbaka