Senecio vulgaris    Korsört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
Gettjärnen,Vitmossen (12G 5g , [6678711, 1532595] ), tjärn, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Buska (12G 6h , [6680750, 1535114] ), gårdsplan mellan uthus, 2019 (JJa)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Rossen SV (artp.), (12G 7g , [6686530, 1534390] ), noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Vändplan nära Bäckarängsviken (12G 7h , [6687410, 1536540] ), Vändplan med vägkanter och skogsmark, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), grusplan, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Laggarbov-vändplan (artp.), (12G 7e , [6687630, 1522994] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Dormsjö (12G 8e , [6694265, 1521743] ), ängsmark, kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Marken (12G 4b , [6674550, 1508590] ), komposthög, 2011 (DABS)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ), bäckstrand, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Karlgrensgården 250m öster om (artp.), (12G 9b , [6695572, 1507596] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
Svarvarbo, 600 m NV (13G 1c , [6708029, 1513397] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt)
STORA SKEDVI

Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6696953, 1505671] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Björkbäcken (artp.), (12F 6i , [6683490, 1492581] ), hygge, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Myggtjärn (artp.), (12F 6j , [6684909, 1495843] ), limnisk strandvåtmark vägkant/sjöstrandb, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Tovholen (artp.), (13F 0h , [6701512, 1488843] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Bruntbo (12F 6g , [6682942, 1483669] ), strandområde, 2015 (SNy)
Vid byn Fallet (12F 7e , [6686328, 1471810] ), fuktigt dike vid betesmark, 2020 (SNy)
Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Flaxan norra delen (12F 8f , [6690288, 1477224] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ), vägkanter och dike, 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Vändplansväg vid riksvägen (12F 8e , [6694050, 1473150] ), vägdike, 2011 (JOs)
Murbo (12F 9e , [6699852, 1473368] ), i rågåker, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698171, 1475975] ), tipplats, 2019 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697560, 1486300] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Norans bruk (13F 0d , [6704067, 1465098] ), kulturmark vid gamla gården, 2020 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Upplag vid länsanvägen norr Baggbo (13F 0e , [6702004, 1471605] ), ruderat, 2019 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709601, 1470593] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge (artp.), (13F 1f , [6707310, 1479155] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708694, 1481414] ), ruderatmark utfyllnadsområde, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Savelgärdet (13F 1g , [6708817, 1481291] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709843, 1480723] ), 3 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ), grustaget, 2014 (SNy)
Duvnäs (13F 2e , [6714138, 1471261] ), vändplan tomtmark, 2014 (IPt)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ), vägkant, 2013 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
VIKA

Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), grusgång, 2015 (JJa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.), (13F 3g , [6716539, 1482823] ), 2013 (Per Johansson)
Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [6719140, 1481220] ), vägkant, 2012 (DABS)
Väg mot gården Saxlindan (13F 4f , [6721358, 1476449] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714060, 1490605] ), grässlänt mot sjö, 2016 (IPt)
Källviken (13F 3i , [6716754, 1490467] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723130, 1481540] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720385, 1487282] ), bäck, 2011 (DABS)
Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.), (13F 4h , [6721661, 1486118] ), vägkant blomrika vägkanter, noterad , 2017 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Glamsarvet, fd granplanteringen (artp.), (13F 4h , [6722020, 1485746] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd fd granplantering på gammal odlingsmark, noterad , 2016 (Per Johansson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, noterad , 2016 (Per Johansson)
Länsstyrelsen, rabbat längs östra väggen (artp.), (13F 4i , [6721502, 1490326] ), stadsmiljö i rabatt längs husvägg, noterad , 2017 (Per Johansson)
Cykelvägen och banvallen parallellt med St Kopparbergs kyrkogård (artp.), (13F 4i , [6721848, 1490270] ), stadsmiljö, noterad , 2016 (Per Johansson)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), jordhögar, spridd , 2019 (LBr)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, 2013 (IPt)
Harnäsudden (13F 6h , [6733720, 1487190] ), Strandkant med fyllningsmassor, 2012 (JJa)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SUNDBORN

Skäggheden (13G 4a , [6723492, 1502047] ), vägkaner, 2019 (SNy & LBr)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Åkerstjärn, vändplan S om (artp.), (13G 5c , [6726020, 1511526] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733101, 1499156] ), vägkant gränsande mot betesmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733453, 1499006] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732577, 1503577] ), vägkant, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6733472, 1503446] ), äng, 2015 (DABS)
Hillersboda vid Liljan (artp.), (13G 6b , [6732690, 1506140] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Uvbergets sydsluttning (artp.), (13G 6f , [6732736, 1526313] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Ön,Kejsars (13G 7b , [6736290, 1506890] ), trädgårdsland, allmän , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744651, 1496546] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

O om kyrkan (11F 9f , [6645490, 1479470] ), slänt och vägkant, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgångar, 2006 (GJn)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Orsbacken (artp.), (12F 5h , [6677188, 1487399] ), gårdstun, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Karin Nilzon)
NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672572, 1484341] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
Blåkullberget, NÖ (artp.), (12F 5h , [6676735, 1486441] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
LUDVIKA

Styggbergets sydsluttning (artp.), (12F 1c , [6659624, 1461087] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Ludvika, Karelen, O om Lyviksvägen N Valhalla skola (artp.), (12F 3c , [6668896, 1464969] ), ruderatmark, noterad , 2003 (Gunnar Westman)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689206, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Sandviken (12F 5a , [6677549, 1454197] ), badplats, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682658, 1456641] ), gamla järnvägsbanken, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Säl (13F 1b , [67093, 14586] ), skräpmark, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ), jordhög, 2015 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
Näset (13F 3c , [6715703, 1462352] ), grusplan med jordhög, 2011 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Djurås anhalt (13F 3c , [6716040, 1463360] ), järnvägsområde, ,frekvens allm. 1996 (JMa)
V om Siffertjärn (13F 3d , [6717995, 1466904] ), jordhög vi skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721151, 1457893] ), torrbacke, 2016 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 10 , 2012 (Magnus Stenmark)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Bondberget NV (13F 5b , [6725479, 1458219] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6726981, 1466980] ), vägkant / stenmur, 2020 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Tidstrandsfabrikens östra ände (13F 6e , [67328, 14722] ), ~refl~ ,solig sandig mark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Ljustjärns utlopp (13F 6g , [6734410, 1482990] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ), gräsmark längs grusväg, 2011 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736910, 1482040] ), utfyllnadsplan, 2012 (JJa)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [6735730, 1485900] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [6739540, 1485940] ), ängsmark, 2011 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [6740410, 1481720] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Attjärnsbo (13F 8g , [6740470, 1483560] ), kornåker, 2015 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), gräsmark, skogsbryn och fäbomiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Teresia Holmberg, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Lundbjörken (13E 8h , [6742081, 1439028] ), skogsbilvägkanter, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
Holarna (13E 8j , [6742116, 1448486] ), gammal skogsväg, 2020 (Kicki Marcus)
Tasbäck (13F 8a , [6740810, 1450712] ), skogsstig, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Draggsberget (13E 5h , [6726670, 1439100] ), skogsbilvägkant, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Dammskog (13E 5i , [6728910, 1444230] ), fäbodvall, 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägkant/slänter, 2017 (IPt & SNy)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Kommunens återvinningsanläggning, Limhagen (13F 7b , [6736942, 1455740] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Lima (13F 7b , [6737330, 1456716] ), ängsmark med tippmassor, 2019 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740549, 1454275] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), kalhyggen, jordhögar, mindre allmän , 1986 (MKp)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkervägkant mot tomtmark, 2015 (IPt)
Ollasgården, Söder Bergsäng (artp.), (13F 8c , [6742808, 1460860] ), noterad , 2016 (Petrus Tengnér)
Brossfors såg (13F 8d , [6741240, 1468550] ), vägkant, 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens allm. 1999 (LKn)
Norr om Gäddtjärn (13F 9h , [6749580, 1485510] ), skogsmark, 2013 (JJa)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Risåsa (13F 9e , [6745900, 1470660] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Ickholmen (14F 0a , [67547, 14540] ), vid husgrund, enstaka , 2015 (GHa)
Rättviks samhälle, Kulturhuset (14F 0c , [67518, 14628] ), kommunal rabatt, enstaka , 2018 (GHa)
Nyheden (artp.), (14F 0c , [6752930, 1462592] ), ängsmark, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753248, 1461584] ), gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), tipp, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Västbjörka (14F 1b , [67566, 14553] ), bymiljö, enstaka , 2017 (GHa)
Baggetorp (14F 1d , [67560, 14676] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, enstaka , 2016 (GHa)
BODA

Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ), grusplan, enstaka , 2007 (GHa)
1 km N Boda kyrka (14F 3d , [67672, 14675] ), ~refl~ ,jordhög, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Atlasruta (14F 4d , [67715, 14662] ), ~refl~fars tomt". villatomt,trädesåkrar,svad, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ), hjulspår i hygge, rikligt , 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn, Djupgrav (14F 5c , [6778380, 1464270] ), tipp, enstaka , 2019 (GHa)
Dalbyn, Thunbergskurvan (14F 5d , [67784, 14653] ), vägren, flertal , 2013 (GHa)
Furudal, vid skolan (14F 6c , [67835, 14646] ), jordhög, enstaka , 2013 (GHa)
V301 vid Näcken (14F 6c , [6783660, 1463970] ), vägren, fåtal , 2009 (GHa)
Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), jordhög, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Orrmyren (15F 0e , [68015, 14742] ), ~refl~ ,hygge, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Skeervägen (artp.), (14E 5h , [6775105, 1436903] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778193, 1436225] ), skräpmark, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Heden (14E 6h , [67822, 14381] ), vägren, enstaka , 2015 (GHa)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Östra kanten av Grunuflot (14F 5a , [67789, 14526] ), gammal kojplats, ymnigt , 2019 (GHa)
SOLLERÖ

Gesunda, Lövnäs (14E 0g , [6753463, 1431975] ), odlingsmark, 2017 (IPt & SNy)
Kulåra (14E 0h , [6753650, 1435490] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Wikgården, Sollerön (artp.), (14E 1g , [6757298, 1434455] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Sören Nyström, Janet Jandér)
Sollerön vid bron mot Vinäs (artp.), (14E 1g , [6758592, 1432316] ), grusslänt, 2010 (Hans Rydberg)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757980, 1435630] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark , 550 m ONO banvaktstugan (14E 0e , [6752710, 1423300] ), kalhygge, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , herrgården (14E 0e , [6752740, 1422360] ), tomtmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 230 m N landsvägsbron över Ryssån (14E 0e , [6754230, 1422720] ), kalhygge, 1982 (Göran Thor)
Väster om Palmmyren (artp.), (14E 2f , [6761060, 1428447] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Mats Nordhag, Matilda Elgerud)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765480, 1436420] ), vägkant, 2010 (SJo)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
ÄLVDALEN

Ålderbergskitt, 500 m S om Risberg (artp.), (14D 5i , [6775444, 1390585] ), potatisland, träda, noterad , 2017 (Johanne Maad, Ulf Swenson, Karin Martinsson)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Fljoten (artp.), (14E 6a , [6784487, 1401640] ), gårdsmiljöer kring uthus, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [6786260, 1407950] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Rots skans (14E 8a , [6794530, 1404900] ), vägkant, 2009 (DABS)
Älvdalen, vid hotellet (artp.), (14E 8b , [6791629, 1405081] ), rabatt, invid husvägg, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Ulf Swenson)
Klitten (14E 9b , [6797790, 1409830] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
S Laxtjärnshöjden (artp.), (12E 2g , [6663011, 1430523] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Hötjärnsbacken (artp.), (12E 3d , [6669761, 1418360] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Lars Fröberg, Magnus J Magnusson, Anders Erixon)
Västra Dunderberget (artp.), (12E 3f , [6666242, 1427872] ), vägkant, noterad , 2019 (Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Fredriksbergs industriområde (artp.), (12E 4d , [6670191, 1419890] ), fabriksområde, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
FLODA

Skärklacken (artp.), (13E 0i , [6700008, 1443272] ), 200 , 2012 (Magnus Stenmark)
Vålberget (13E 0j , [6704536, 1447929] ), fäbodvall, jordhög, 2010 (IPt)
S om Holsåker (13E 1i , [6708861, 1443640] ), bruksväg mot betesmark, 2020 (IPt)
600 m N om Vålberget (13E 1j , [6705092, 1447932] ), vägkant skogsbilväg, utkast, 2010 (IPt)
JÄRNA

Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714084, 1425612] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Väg mot Näsbergstjärn (13E 3c , [6717493, 1411705] ), ~refl~ ,vägkant, 1989 (HLe)
Noret (13E 3e , [6716048, 1424534] ), skogsbilväg/tomtmark, 2017 (IPt)
MALUNG

Tyngsjö kyrkogård (artp.), (12D 7i , [6686224, 1393259] ), kyrkogård med barr-/lövträd, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Skörberget (13D 4h , [67241, 13867] ), ~refl~ ,skogs- och myrmark, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
LIMA

Västansjö (14D 2d , [67644, 13656] ), hygge, enstaka , 2010 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särna, grustäkten NV delen (artp.), (15D 9b , [6845794, 1356454] ), ruderatmark, på jordhög med gödsel, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
IDRE

Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Idrebyn ,fl! (16C 2h , [6864, 1337] ), åkerträda,rabatt etc., 1988 (DABS)
Idrebyn ,fl! (16C 3h , [6865, 1337] ), åkerträda,rabatt etc., 1988 (DABS)
Hällsjöfors (16C 7h , [6888550, 1335650] ), potatisland, spridd , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora