Senecio vulgaris ,  korsört

DALARNES FLORA 1949

Senecio vulgaris L. - ZETTERSTEDT 1842 (Linne 1734).

Gammal synantrop, a. upp till Ludvika o. Säter (samt omkr. Falun), ta. till södra Siljan, eljest t.s. Känd fr. alla snr utom Vänjan, Lima o. Särna. S., B., Ö. ej s. ännu i Svärdsjö-Enviken (till Rysjön (Wr) o. L. Björnmogsen (WIG.) resp. Öv.-Tänger: Dsn), samt Leksand o. Rättvik (till Dådran!); Siljansnäs o. Boda fl.; Ore Furudals bruk!, Dalfors (Rqt); Orsa fl. i kulturomr. (Bk) åtm. till Hansjö (Ag); Sollerö ön (Joh.) v. Häradsarvet!; Mora Siljansfors s. (LUNDBL.); Mora[strand] (LIN. Iter p. 262)!, Noret!, Bergkarlås!; Våmhus Bäck (Ad) ; Älvdalen Blyberg!, A. stn!, Ö.-Myckeläng!, Långö!; Hamra Älvho (1919 Ad) o. fl. (1945 Hbs). V. Säfsnäs v. alla bruken; Floda-Nås-Järna v. alla jvstationer (utom Van?); även Lövsjön, Håvberget, Nås-Heden, Eldforsen (At) etc.; Äppelbo Risheden (1919 At); Malung M. stn (2 ex. 1919 Håk.), Tällbyn (1931 Bmn), Yttermalung stn (1947 At); Transtrand Fiskarheden (Sfn), Kyrkbyn! F. Idre Idrebyn (Sne)! - I höglandet knappt utom trädg. el. jvspår. Fordom a. även på torvtak (LIN.).

Tillägg 1960

Senecio vulgaris. - - - Känd fr. alla snr (utom Lima?). - - - Ö. * Venjan Gävunda stn; Mora flertalet bang:r; Hamra d:o (allt At), Mjösjödammen (1948 Sjöb.). V. Sågen o. Horrmund stn (At); Malungs kyrkbygd nu a. (Sdn). F. *Särna-byn fl. (1959 At); Idre Grövelsjöns tullstn (1952 Klb.).

Tillägg 1970

Senecio vulgaris. - Ö. Moral Våmh. Kräckelbäcken (Grt). V. Järna kyrkog:n (At); Malung nu fl. i Vallerås etc. (Er., Osc.), även Tyngsjö v. skolan (iid.).

Tillbaka