Selaginella selaginoides    Dvärglummer


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Häxmossen (12G 6g , [66810, 15322] ), lutande kärr, 3 ex , 1986 (PDm)
L.Fornbyklint (DFl-49), (12G 6g , [66848, 15347] ), lutande kärr, 2 ex , 1986 (PDm)
Tolvmossen vid Katthavet (DF), (12G 7h , [66886, 15381] ), tuvig myrmark, mer än 100 ex , 1993 (PDm)
Sävsbo (12G 8g , [66936, 15301] ), skogsväg, 5 ex , 1986 (PDm)
GARPENBERG

Botbenning 500 m mot SSO (12G 6d , [66842, 15190] ), kalkpåv.vägdike, 1989 (JEd & BDr)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66849, 15232] ), litet örtrikt kärr på hygge, 1989 (JEd)
Botbennings - Dammsjön, på östra stranden (12G 7d , [66857, 15190] ), strandkärr, t.allmän , 1987 (LNo)
Gruvsjöns S-sida Ö om Långvik (12G 7e , [66854, 15213] ), kalkpåv.vägdike, enstaka , 1989 (JEd)
Risfallsbergets SV-sida (12G 8e , [66918, 15228] ), våröversvämmad öppen skogsfuktterräng, 1991 (JEd)
Ö om Högtjärnssjön (12G 8f , [66914, 15278] ), vägdike, 100-tal ex , 1990 (MDv)
HEDEMORA

S Rudtjärnen (12F 6j , [66824, 14970] ), skogsbilvägkant, 50-tal , 1990 (HPe)
HUSBY

Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [67045, 15264] ), öppet översilat kärr i S-sluttning o hagmark, 1989 (JEd & CHe & BPe)
GUSTAFS

Silvbergsskogen (artp.), (12F 7g , [6689362, 1483281] ), noterad , 2019 (Bonnie Nilzon)
Älgtjärnen (artp.), (12F 8i , [6693116, 1490024] ), 2014 (Stig-Åke Svenson)
SILVBERG

Bruntbo äng (artp.), (12F 6g , [6682490, 1483303] ), 5 plantor/tuvor , 2018 (Ralf Lundmark)
Gullgården (12F 6h , [66839, 14855] ), sank mark, 15 ex , 1989 (SJa)
Snickargården, Norbo Finnmark (12F 7g , [66859, 14807] ), fuktig f.d. beteshage, ca 25 ex , 1989 (SJa)
Vägen väster om Motjärn (12F 7g , [6688190, 1484976] ), vändplan, 2015 (SNy)
Sjöhagen (12F 8h , [6690170, 1488590] ), slåtteräng, 2012 (SNy)
Risshyttan ,(efter tunamarchspåret) (DFL), (12F 8h , [6691, 1489] ), slåttrade kalkpåverkade vägkanter, >10 ex , 1987 (SJa)
Risshytte hage (artp.), (12F 8h , [6691019, 1489043] ), noterad , 1985 (Per Hansson)
STORA TUNA

Mörtsjön (12F 7d , [6687830, 1469508] ), myr, 2020 (SNy)
Idkerberget ,Hålsfäbodarna S delen (12F 9d , [66970, 14653] ), liten myr (kärr?), 1989 (IAn)
Hönsarvsberget (Bot.inv.urkalksl.1974:3), (13F 2g , [67129, 14812] ), kalkbrott, 1986 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712966, 1481316] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Myr väster om Ö Valsan (13F 4e , [6722212, 1472067] ), rikl. , 2020 (SNy)
SUNDBORN

Laktjärnens SV-sida (13F 5i , [67281, 14949] ), örtrikt fuktdråg på hygge, enstaka , 1991 (JEd & LBr)
SVÄRDSJÖ

Lenntjärnslunden, myr 100 m nedanför (artp.), (13G 6c , [6733285, 1512763] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Borrsjöån, vid länsgränsen (artp.), (13G 6f , [6734621, 1529113] ), myr, kärr sluttande öppet starrkärr mot å, låg pors och trådstarr, noterad , 2006 (Peter Ståhl)
Böls kyrka, myr N om (artp.), (13G 8b , [6744433, 1508663] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
700 m NO Knutstjärn, Ö om Ågsjön (13G 8d , [67411, 15186] ), myr, fl.o.spridd , 2002 (DABS)
Knutstjärn 1.4 km mot ONO (13G 8d , [67411, 15193] ), örtrik källkärrkant, 1990 (JEd)
Hornbomyrarna 400 m OSO Aborrtjärn (13G 8e , [67424, 15201] ), myrflarkar, 1990 (JEd)
Acktjärnsmyren 13 km N Svärdsjö (artp.), (13G 9b , [6749075, 1506978] ), myrkomplex/soligent kärr, 1987 (LBr)
Skogsväg öster om Vintjärn (13G 9d , [6747430, 1515100] ), myrmark, 2013 (DABS)
Norr om Spjersviken, Hyn (14G 0b , [6753470, 1506790] ), ~refl~ ,myr, svagt sluttande, 2008 (NGu)
1 km ONO St Öratjärn, norr om den lilla tjärnen (14G 1b , [6756250, 1509670] ), svagt sluttande öppen blöt fattigmyr, 10^2 , 2001 (NGu)
Nilsmyren 5 km N Svartnäs (artp.), (14G 2d , [6761246, 1516601] ), myrkomplex/soligent kärr, 1987 (LBr)
ENVIKEN

Kärr 150m Ö vändplanen, Våckelberget (artp.), (14F 0j , [6753630, 1495920] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768437, 1497508] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Lekarmyren 6 km ONO Bingsjö (artp.), (14F 3j , [6768660, 1497427] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
Stormyren (artp.), (14G 1a , [6755700, 1500347] ), myr, 2013 (Janolof Hermansson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bromsberget (11F 9i , [6649700, 1492922] ), skogsmark, 2013 (GJn)
Nedra Oppsveten (12F 1g , [6656130, 1480940] ), slåtteräng, sparsamt , 2018 (LBr)
Kärret nedanför Näsberget (12F 3i , [66696, 14922] ), tuvor i kärr, 50 ex , 1986 (ALu)
Väg till Lilla Moren, S-sidan (12F 3j , [66668, 14953] ), sluttande kärr mot vägen, c:a 100 ex , 1986 (ALu)
L Moren (12F 3j , [6666820, 1495338] ), mindre kärr efter fraggvägen nära lilla moren, enstaka , 2003 (ALu)
SO om Högtjärnen v.Sakristorp (12F 4j , [66734, 14960] ), rikkärr, t.rikl. , 1990 (ALu)
NORRBÄRKE

650-700 m N o i Kockola, eller 800 m SSO Älgkullen (12F 0d , [6654, 1465] ), översilad sluttning, några få ex , 1982 (RNo)
Kransmossen ca 8 km SSV Smedjebacken (12F 2f , [6660, 1476] ), mosse, 1983 (RNo)
Kärr mellan Skakelberget och Soltjärnsberget (12F 5h , [66761, 14867] ), rikkärr, rikligt , 1986 (ALu)
Kärr nedanför Blåkullberget (12F 5h , [66766, 14862] ), rikkärr, rikligt , 1986 (ALu)
LUDVIKA

Tennberget N om Tennbergs kalkbrott (12F 1c , [66568, 14614] ), kalhyggen N-sluttning nedom kalkbrott,nln källor, enst. , 1991 (GEn)
Södra Gussjön, udden (artp.), (12F 5c , [6678044, 1464960] ), kalkmarksbarrskog på hällar intill kalkbrott, 2014 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

"Limstensvägen",första myren , (12E 1h , [66577, 14384] ), ~refl~ ,myr, ,frekvens t.allm. 1990 (GEn)
Lövfallsmossen-Stormossen 11 km SO Ulriksberg (artp.), (12E 3i , [6665161, 1441978] ), myrkomplex/backkärr, 1988 (LBr)
Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Brittas rönning (12E 5i , [6675160, 1441770] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679277, 1443834] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679331, 1443824] ), rikkärr, 2015 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679807, 1443670] ), fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (artp.), (12E 5i , [6679851, 1443494] ), fastmattekärr, 2013 (Janolof Hermansson)
Sönntjärnsmossen (12E 5i , [6679960, 1443690] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Galtryggkärren vid Norhyttan (12E 5j , [6677860, 1449120] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Tomossen 14 km SO Lövsjön (artp.), (12E 5j , [6678282, 1447679] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
Gänsberget, myr nedanför (12E 6i , [6682420, 1442050] ), öppet rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Gänsmossen (artp.), (12E 6i , [6682535, 1441972] ), extremrikkärr öppet kärr med barrskogsdungar, 2015 (Janolof Hermansson)
Stormyran (artp.), (12E 8j , [6690945, 1445693] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Abborrtjärnen (artp.), (12F 7c , [6689549, 1464247] ), vägkant, 2013 (Janolof Hermansson)
Lindbastmora (12F 8b , [6692090, 1458000] ), rikkärr och rik sumpskog längs källbäck, spridd , 2011 (LBr)
Rudtjärnen - Dammsjön (artp.), (12F 8b , [6693425, 1459014] ), intermediärt kärr tämligen öppet kärr med våta partier med vattenklöver, 2015 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Grindsveden, 0,9-1,1 km SSV Långmyran (artp.), (12F 8b , [6693904, 1458525] ), hygge, 2012 (Janolof Hermansson, Anders Janols)
Österdalarna

GAGNEF

Stormyran, omr 56 (artp.), (13F 0a , [6700067, 1452487] ), noterad , 2019 (Stig-Åke Svenson, Lars-Erik Nilsson, Bonnie Nilzon)
Grådbodarna (13F 2a , [6714130, 1452320] ), vägdike, sparsamt , 2003 (IPt)
Kättsarbodmyran (13F 2a , [6714520, 1453310] ), rikkärr, spridd , 2004 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [6711830, 1459750] ), rikkärr, t.rikl. , 2002 (IPt)
Trolldalen (13F 2c , [67120, 14601] ), ~refl~ ,ravin med rasbranter, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
ÅL

Byngsbodarna 300 m Ö-ut (13F 5f , [67273, 14764] ), kärrdråg i fd. slåttermark, 1989 (JEd)
BJURSÅS

Rällsjöbo åt NO (13F 7e , [6739400, 1472150] ), intermediär myr, bäckdråg och lövskog, spridd , 2015 (LBr)
Bultbo (13F 7f , [6738370, 1478410] ), vägkant, 2015 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8f , [6740850, 1479810] ), vägkant, 2013 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [6742170, 1477370] ), vägkant, 2016 (JJa)
Vägen mot Djäkenstugan (13F 8g , [6740940, 1480040] ), gräsbevuxen fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [6741290, 1482030] ), skogbevuxen äng, 2005 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741400, 1480600] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Bortom Djäkenstugan (13F 8g , [6741950, 1480220] ), vägbreddning, 2012 (JJa)
Stormyren nordväst om Finnbo (13F 9g , [6747098, 1483829] ), myrmark, 2010 (JJa & NGu)
Stormyran norr om Mörtsjön (artp.), (13F 9g , [6747103, 1483723] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
SILJANSNÄS

Klyvenhäll (13E 7f , [6735070, 1427560] ), klibbalkärrr, 1993 (TLj)
LEKSAND

Gäddtjärn 600 m S (13E 3g , [6719138, 1432763] ), blandkärr, flera mindre bestånd , 2015 (HLe)
Älgbergstjärnarna (artp.), (13E 4g , [6723007, 1433947] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Älgbergstjärnarna (artp.), (13E 4g , [6723070, 1433993] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Södra Långsmyran (artp.), (13E 5h , [6728576, 1437250] ), noterad , 2020 (Uno Skog)
Granberg (artp.), (13E 6j , [6733206, 1449945] ), slåtteräng vid fäbodvall, 1990 (MBm)
Lisskvissmyran (13F 7c , [6736660, 1463320] ), litet rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Fallsbjörken, litet kärr vid Bölsån (13F 7c , [6739200, 1464300] ), litet rikkärr i sluttning, spridd , 2007 (LBr)
Böle (artp.), (13F 7c , [6739230, 1464370] ), öppen naturbetesmark vid bäck, 1990 (MBm)
Böle 800 m O (artp.), (13F 7c , [6739259, 1464404] ), öppen naturbetesmark, 1991 (MBm)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
Lungsjöån, Leksand-Kölens fd fäbodar - Närbotjärnen (artp.), (13F 9h , [6746234, 1488274] ), myr, 20 , 2013 (Janolof Hermansson)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs gamla landsvägen (13F 9d , [6746150, 1468220] ), fuktiga dikeskanter, kalkpåverkade, 2008 (JJa & IPt)
Gunnarsbodarna (artp.), (14F 0d , [6750700, 1469030] ), noterad , 2016 (Anders Helander, Klara Helander)
Handskflyten (14F 0d , [6754130, 1468680] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Atlasruta (14F 1d ), fuktig slåttermark,diken, frekvens:m.a. ~4 lokaler , 1986 (TLj)
Born / Ingels (14F 1e , [6759700, 1470250] ), gräsbevuxen vägkant, 2009 (JJa & IPt)
Mossamyren (artp.), (14F 2i , [6762875, 1490448] ), intermediärt kärr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Tomas Hallingbäck)
Myr strax O Per Olsbodarna (14F 2i , [6763380, 1490690] ), öpper rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Rättviksmyren 12 km V Boda (artp.), (14F 3b , [6767221, 1455497] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Bingsjö v.Aborr-Einars (14F 3i , [67667, 14918] ), fuktig hackslog, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ), ockrakärr, riklig , 2007 (LBr)
BODA

400 m NO om Värmdalen (14F 2d , [67604, 14691] ), hygge, spridd , 2012 (GHa)
Västanå (14F 2d , [6763, 1467] ), ,frekvens allm. 1985 (TLj)
Jutjärnsängen (14F 2e , [67620, 14703] ), hävdad äng, enstaka , 2015 (GHa)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762043, 1470344] ), noterad , 2017 (Ulf Gärdenfors)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762084, 1470338] ), 1 , 2017 (Ragnar Hall, Johan Södercrantz, Tomas Carlberg)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762118, 1470340] ), noterad , 2016 (Fredrik Enoksson)
Jutjärnsängen (artp.), (14F 2e , [6762170, 1470339] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Atlasruta (14F 3d ), rikkärr,fuktig ängsmark, frekvens:allmän ~10 lok. , 1985 (TLj)
Slaggvarpen vid ån väster om Styggforsen (14F 3d , [67658, 14660] ), ~refl~ ,gammal slaggvarp, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Boda (artp.), (14F 3d , [6766345, 1467946] ), noterad , 1980 (Martin Bergström)
Brödlösberget, kärr intill vägen (14F 3d , [6766930, 1465170] ), rikkärr med björk, spridd , 2007 (LBr)
Långmyren (artp.), (14F 3e , [6766881, 1471010] ), intermediärt kärr, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Blomsänget (artp.), (14F 4c , [6772616, 1463906] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
"Snusbacken" (14F 4c , [67727, 14626] ), ~refl~ ,korsning mellan skogsbilvägar. omgivet av färska hyggen., ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
Jälltjärnsängen (14F 4c , [67731, 14648] ), rikkärr, flera tiotal , 2016 (GHa)
500 m V Stängsdiken ,"Ersmyren". (14F 4d , [67718, 14653] ), ~refl~ ,gamla myrlindor som hålls i hävd, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
Kärrbacken (14F 4d , [6771950, 1465430] ), kanten av bilväg genom kraftgata, rikligt , 2010 (GHa)
Ockerbergsmyren (14F 4d , [6772620, 1469280] ), rikkärr och rik sumpskog, riklig , 2010 (LBr)
200 m N Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14650] ), naken jord, tiotals , 2010 (GHa)
Blåbergsåsflyten (artp.), (14F 4h , [6774790, 1485649] ), myrkomplex/soligent kärr, 1993 (LBr)
ORE

300 m V Pundsmyr (14F 5c , [67750, 14642] ), myr med järnockra, några tiotal , 2017 (GHa)
Skorverhällen (14F 5d , [6776230, 1467220] ), kalkblock i myr, rikligt , 2013 (GHa)
Holmmyren vid Andån (14F 5d , [6776580, 1466380] ), rik skogsmyr, riklig (ej helt säkert bestämd) , 2007 (LBr)
Sjugelmyren (14F 5d , [67771, 14668] ), rikkärr, t.riklig , 1985 (TLj)
Sjugelmyren (14F 5d , [6777190, 1467380] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Sjugelmyren. (artp.), (14F 5d , [6777255, 1467388] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Långmyren (14F 5e , [67769, 14713] ), fd myrslog, några tiotal , 2017 (GHa)
Malmmyrens nordvästra hörn (artp.), (14F 7h , [6786975, 1488183] ), rikare myr, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Atlasruta (14F 8c ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
Gåsberget (14F 9e , [6799, 1474] ), myr, enstaka i många myrar ,frekvens t.allm. , 1986 (RLu)
Gåsberget (14F 9f , [6798, 1475] ), i många myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Orrmyren (15F 0e , [6801, 1473] ), i många myrar, ,frekvens t.allm. 1986 (RLu)
Israeltjärnarna , V om Storejen (15F 2c , [6811618, 1464903] ), skogsmark översilad, 2005 (JHe)
N om Skärjämnaren (15F 2d , [6810374, 1465773] ), skogsmark, artrik, 2005 (JHe)
ORSA

Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Orsbleck, 2 km norr om (artp.), (14E 6i , [6782113, 1440932] ), noterad , 2019 (Lars-Olof Grund, Maria Grund)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens t.allm. 1986 (JEd)
Ljothed, 1 km SSV (artp.), (14E 7i , [6788855, 1443655] ), rikmyr med omgivande sumpskog, 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
Grunuflot 12 km VSV Furudal (artp.), (14F 6a , [6780452, 1450572] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Jan Schröder)
Koppångens NR (artp.), (15E 0j , [6804563, 1445678] ), noterad , 1993 (Sofia Lund)
Skarungsmyren 13 km SSO Älvho (artp.), (15E 1j , [6807782, 1447706] ), topogent kärr/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), 2005 (Margareta Edqvist)
Koppången (artp.), (15E 1j , [6808100, 1447200] ), sbf, botanikdagarna, exkursion , 1993 (Lennart Karlén)
Österåberget, myr nedanför (15E 2j , [6814100, 1446480] ), rika backkärr, spridd , 2012 (LBr)
Österåberget NR (artp.), (15E 2j , [6814113, 1446478] ), noterad , 2020 (Tim Hipkiss)
Skäftberget, myr 400m Ö (artp.), (15E 3i , [6817459, 1444998] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Eberget (artp.), (15E 4e , [6823771, 1421863] ), mycket rikligt på myr, hundratals , 2015 (Bengt Oldhammer)
Eberget (artp.), (15E 4e , [6824677, 1422659] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Ämåsjön N Pengelsjön (15E 4f , [6821130, 1428960] ), granskog och myrkant, spridd , 2017 (LBr)
Gällsjöberget, myr NV om (15E 4f , [6822520, 1429380] ), öppen stormyr, spridd , 2020 (LBr)
Majkölsbäcken (15E 5f , [6825690, 1427740] ), fattig- och rikmyr längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Myrar i Bäveråns dalgång 10 km VSV Svartnäs (artp.), (15E 5f , [6826891, 1429060] ), topogent kärr/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Lilla Ajtomägg åt SV (15E 6g , [6831130, 1434080] ), liten sluttningsmyr, spridd , 2015 (LBr)
Ajtoso (15E 6h , [6830980, 1435890] ), blötmyr och dy, sparsam , 2015 (LBr)
Skåltjärnarna åt S (15F 1b , [6806710, 1459350] ), liten rikmyr, spridd , 2015 (LBr)
Våtmarker inom Finnsjöns avrinningsområde 18 km SV Håven (artp.), (15F 1b , [6808324, 1455498] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
SOLLERÖ

Skytteltjärn (13E 6c , [6732870, 1411140] ), ~refl~ ,tjärn med kärr med lösbottnar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Brändtjärn, myr 200m NV (artp.), (13E 7e , [6738868, 1420927] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Bladtjärnen O (artp.), (13E 8e , [6741319, 1421824] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Gesunda, gamla vägen till skidbacken (14E 0g , [6752183, 1430784] ), vägkant/dike, t.riklig , 2017 (IPt & SNy)
MORA

Siljansfors försökspark ,Älsjöns NV strand (14E 0d , [6754420, 1419850] ), sjöstrand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Lissbäcken 300 m och 120 m NV dess korsning med Asundenvägen (14E 0e , [6753050, 1423660] ), rikkärr, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,NV stranden av Lavasdammen (14E 0e , [6754320, 1421680] ), 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,50 m NO Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754850, 1421250] ), 1982 (Göran Thor)
Fåsmyren-Mörkloksmyren 13 km OSO Mora k:a (artp.), (14E 2i , [6762034, 1443110] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Louise Grundeus)
Fåsmyr (14E 2i , [6762360, 1442790] ), glest tallbevuxen rismyr, riklig och spridd , 2007 (LBr)
Karlsmyren 15 km O Mora k:a (artp.), (14E 2j , [6764093, 1446358] ), myrkomplex/blandmyr av mosaiktyp, 1986 (Thomas Rafstedt)
Karlsmyren (14E 2j , [6764310, 1445790] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Lädsmyrarna 6 km N Hemulsjö (artp.), (14E 4c , [6770778, 1412150] ), soligent kärr/soligent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770825, 1425556] ), 1982 (Bengt Oldhammer)
Södra Fåsjön (artp.), (14E 4h , [6770980, 1439836] ), noterad , 1981 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Hästfloten 15 km ONO Mora k:a (artp.), (14E 4j , [6770327, 1445510] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Kristina Palmgren)
Hästfloten (14E 4j , [6770680, 1446180] ), intermediär eller rikmyr, spridd , 2017 (LBr)
N om sjön Ätjärnen , c:a 4 km VNV om Bonäs (14E 5f , [6775415, 1425510] ), sankmark, 2005 (RCa & LKs)
Nära Hoforskojan (14E 9d , [6797390, 1416940] ), rikmyr och vägren, spridd , 2017 (LBr)
Myrar vid sjön Andljusen 14 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 2d , [6812158, 1416315] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Råstensmyren-Oremyren 24 km NO Ribbåsen (artp.), (15E 4d , [6824547, 1418865] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Myrar i dalgången 4 km SO Ulvsjön (artp.), (15E 5d , [6829779, 1416376] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Sexan (artp.), (15E 5e , [6829683, 1421094] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Gyrisberget (15E 2c , [68111, 14128] ), sydväxtberg, 1996 (BOr & PJn)
Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Knubbfljoten 8 km NV Landbobyn (artp.), (13E 8a , [6744630, 1404733] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Smedstjärnen O (artp.), (13E 9b , [6747728, 1406433] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Lövrismoren, östra sidan av tjärn (artp.), (14D 5j , [6777719, 1397082] ), fattigkärr, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vanån, sluttningen mitt emot Smörhatt, nyckelbiotop (artp.), (14D 6g , [6780359, 1380557] ), kärr, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Våtmark vid Dyppelrod (14D 6h , [6781800, 1388170] ), intermediaärt sluttningskärr, spridd , 2017 (LBr)
vid Selavägen (artp.), (14D 6i , [6780431, 1394476] ), blöt myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Åsgrav SSO om (artp.), (14D 6i , [6783369, 1394562] ), myr, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Käringbergsbäcken, västra delen (artp.), (14D 6j , [6784716, 1395601] ), noterad , 2017 (Lars Fröberg, Ulf Swenson)
Storsjön, Ö om, 2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6786414, 1386363] ), översilad blandskog, dike och vägren, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Storlövtjärn, 750 M SV om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787678, 1385731] ), myrdråg och sjökant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Hållbergs fäbodvall, rikkärr runt bäck (artp.), (14D 7j , [6786166, 1396429] ), noterad , 2017 (Karin Martinsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Dritfljot åt SV (14D 8j , [6794200, 1398670] ), sluttande myr, spridd , 2020 (LBr)
Åsens by (14D 9i , [6796360, 1393180] ), gräsmark i hällkar vid älvstrand, 2010 (DABS)
Sältjärn S om Sälens fäbodar (artp.), (14D 9j , [6795142, 1396134] ), fattig till intermediär myrmark intill liten tjärn., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
Aikyonbäck (14E 6c , [6783410, 1414940] ), myrmark, 2008 (DABS)
Hållbäck, där vägen mot Vålberget korsar bäcken (artp.), (14E 7a , [6786181, 1401599] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Håltbylok (artp.), (14E 7a , [6786387, 1401554] ), strandvåtmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Myr SV Överängstjärnen (14E 7b , [6786460, 1409530] ), rik- och fattigkärr samt sumpskog, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Överängstjärnen, myr SV (artp.), (14E 7b , [6786570, 1409635] ), myr, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
Kråkbodstjärnens öststrand (14E 7c , [6789630, 1411550] ), sumpig översikad sjöstrand, spridd , 2017 (Lars Frölander m.fl)
Skinnarbodsfljoten, blöta delen i N (14E 7c , [6789690, 1412640] ), blötmyr, källa, spridd , 2017 (LBr)
Tennfljot SO Lövnäs (15D 0e , [6803224, 1373439] ), rikkärr med tall och en, spridd , 2012 (LBr)
Stops fäbodar, vattenfall (artp.), (15D 0j , [6801980, 1397060] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
1 km SSO Neder-Blikså (15D 1g , [6805480, 1382030] ), rikkärr, spridd , 2007 (LBr)
Kälkån nära korvbäckkojan (15D 1g , [6808590, 1380340] ), liten. sluttande intermediärmyr, riklig , 2007 (LBr)
Omalmyren och Ljussilder 6 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1i , [6806716, 1394567] ), kärrkomplex/strängblandmyr, 1993 (Sören Uppsäll)
Knämyrarna-Rossfljot 9 km OSO Trängslet (artp.), (15D 1j , [6807641, 1398488] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Trängslet, V flygplatsen (artp.), (15D 2h , [6810005, 1387402] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rom (artp.), (15D 2i , [6813450, 1390950] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Flogbäck (artp.), (15D 2i , [6814965, 1391360] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Krokfljotbliket vid kraftledningen (15D 3g , [6815170, 1382630] ), rikkärrsdråg, spridd , 2013 (LBr)
Rensjöns NR (artp.), (15D 3g , [6815760, 1383340] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Björngravsbäck (artp.), (15D 3h , [6817775, 1389685] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818750, 1386270] ), blockig uttorkad lok, sparsam , 2016 (LBr)
Nedanför Rensjöblik nära kronstugan (15D 3h , [6818960, 1386060] ), liten myr i sluttningen, sparsam , 2016 (LBr)
Navarnäsberget södra del (artp.), (15D 3j , [6817735, 1399386] ), vägkant, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Dennis Nyström)
Sluttning söder om Långsjöblik (15D 3j , [68187, 13950] ), rikdråg, 2003 (LBr)
Rassaku, S om (artp.), (15D 4g , [6823925, 1381389] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Rassakufjäll, O om (artp.), (15D 4g , [6824290, 1383770] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Myrmark längs Rivsjövasslan (15D 4h , [68216, 13892] ), gräsmyr intill ån, 2003 (LBr)
Dragga (artp.), (15D 4i , [6823860, 1390832] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
S. Trollegrav vid Granan (15D 5g , [6828090, 1382990] ), små ängspartier, 1996 (TLj)
Väster Trollegrav, 350 m SSO om reservatsentrén (15D 5g , [6828208, 1382989] ), svagt översilad öppen mark i anslutning till liten bäck och backkärr, spridd , 2012 (LBr)
Väster-Trollgrav, stig mot (artp.), (15D 5g , [6828235, 1382993] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Väster Trollegrav (artp.), (15D 5g , [6828240, 1382978] ), noterad , 2019 ((Rapportör) Bjarne Tutturen)
Mossibäckfallet (artp.), (15D 5i , [6828186, 1394554] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rotnen N Lånus (artp.), (15D 6i , [6833933, 1391927] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Lånus (artp.), (15D 6i , [6834153, 1391789] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Risberg Fäbod, N delen (artp.), (15E 0a , [6803035, 1402045] ), ängsmark, delvis slåttrad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Vägåmålsskär, 250 m S om, V om Rotälven (artp.), (15E 0a , [6803770, 1404805] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Rotälven, Ö stranden, 250 m N om Vägåmålsskär (andra sidan) (artp.), (15E 0a , [6804636, 1404782] ), strand längs älven, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Rotnen nära Dovänget (15E 4a , [6822410, 1402990] ), fuktig klippa, sparsam , 2010 (LBr)
Skärbergs brant, nedanför (artp.), (15E 4a , [6824075, 1401992] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Skärberg (artp.), (15E 4a , [6824493, 1400838] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Skärberg (15E 4a , [68245, 14008] ), fäbodvall med omgivning, 2003 (LBr)
Randåsen, myr O om (artp.), (15E 6a , [6830135, 1401445] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
HAMRA

Finnbergsmyran, norra delen (artp.), (15E 6g , [6833800, 1430250] ), medelrikt källkärr i myrens överkant, 2006 (Henrik Weibull)
Kärr vid Lillbäcken 15 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 6g , [6834732, 1431483] ), våtmarkskomplex/soligent kärr, 1992 (Johan Abenius)
NV Örnberget (artp.), (15E 6g , [6834800, 1431400] ), fukthed ock kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
N om Trubbingen (artp.), (15E 7g , [68362, 14324] ), kärr och sumpskog, allmän förekomst , 1991 (JAs)
Kärr vid Trubbingen 13 km SV Tandsjöborg (artp.), (15E 7g , [6836325, 1432308] ), kärrkomplex/obestämbart kärr, 1991 (Johan Abenius)
Näverholmsmyran 7 km NNO Tandsjöborg (artp.), (15E 9j , [6849137, 1445796] ), kärrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Johan Abenius)
2 km VNV Svartåvallen (artp.), (15E 9j , [6849200, 1445800] ), sträng-flarkkärr, riklig förekomst , 1993 (JAs)
Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västersjömyran (artp.), (15F 8a , [6842900, 1454800] ), sträng-flarkkärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Hägenlammsmyran 6 km NV Hamra (artp.), (15F 8a , [6843473, 1454689] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Siksjön (artp.), (16E 0h , [6852555, 1437555] ), strand, 1994 (Staffan Åström)
Torpberget (artp.), (16E 0i , [6851466, 1441135] ), noterad , 2019 (Erland Lindblad)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Stora Bastutjärnens norra ände, NNV om vid vägen (artp.), (12E 1e , [6657876, 1424131] ), vägskärning med sippervatten, noterad , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Ormtjärnsmossen (artp.), (12E 1f , [6659103, 1428961] ), fattigmyr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Karin Martinsson, Annelie Jörgensen)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661058, 1419100] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661149, 1419255] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Soesmossen (artp.), (12E 2d , [6661228, 1419321] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662550, 1434334] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Gäddbäcksmossen (artp.), (12E 2g , [6662631, 1434455] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Bockmossen (artp.), (12E 3e , [6665424, 1424888] ), 2013 (Janolof Hermansson)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6667984, 1423378] ), skidpist, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Luntitjärnen (artp.), (12E 3g , [6665435, 1434276] ), vändplan och myr, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673275, 1422631] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
Ulvhålsmossen (artp.), (12E 6e , [6681145, 1423042] ), 2013 (Janolof Hermansson)
FLODA

Björkrismossen nära Lövsjön (12E 8i , [66920, 14406] ), mjukmattemyr, spridd , 1988 (LBr)
Björkrismossarna 4 km NNO Lövsjön (artp.), (12E 8i , [6692145, 1440233] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
NÅS

Kurkilammtjärnen (12E 7g , [66890, 14340] ), rikt fastmattekärr med småflarkar, rikligt , 1988 (LBr)
Myr vid Kurkilammstjärnen 4 km V Lövsjön (artp.), (12E 7g , [6689251, 1433744] ), myrkomplex/soligent kärr, 1988 (LBr)
SO Käringsjön (12E 8d , [6690487, 1415642] ), ~refl~ ,sumpgranskog, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Söder om Knästen (12E 8d , [6693020, 1419980] ), myrmark, 2010 (DABS)
Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
JÄRNA

Hansabacktjärn (artp.), (12E 8b , [6691388, 1407173] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Kampmossen (artp.), (12E 9d , [6697281, 1417041] ), noterad , 1991 (Håkan Lernefalk)
Tjärn Ö Valssjön (13E 0c , [6701775, 1411107] ), ~refl~ ,fattigkärr, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
N delen av Butjärnflotten (13E 0d , [67008, 14156] ), ~refl~ ,blandmyr med rikkärrspartier, ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Butjärnflotten (artp.), (13E 0d , [6701017, 1415460] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Snarkflotten (artp.), (13E 1d , [6705711, 1416194] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Abborrtjärnen NO (artp.), (13E 2b , [6711403, 1407175] ), blandkärr, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Vansbro reningsverk 100 m S (13E 2c , [6711550, 1413350] ), ~refl~ ,kärr med rikare partier, 2000 (HLe)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6716607, 1404456] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Ca 500 m S Svenstjärn (13E 3b , [6718456, 1409310] ), ~refl~ ,kärr med flarkar, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Näsbergets sydvästslutning (13E 3c , [6717988, 1413735] ), ~refl~ ,hygge delvis försumpat, 1989 (HLe)
Svarttjärnen 600 m V (13E 3f , [6718576, 1425364] ), blandmyr, 2012 (HLe)
Uvberget O (artp.), (13E 3f , [6718593, 1425329] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Mittemot älgjaktstuga vid L Flögsjön (13E 4b , [6722400, 1405600] ), ~refl~ ,kärr, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Lilla Gnupenn SV (artp.), (13E 4c , [6724389, 1411071] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Långmyran (artp.), (13E 4d , [6723946, 1415568] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724096, 1415966] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Djupnäset V (artp.), (13E 4d , [6724239, 1415866] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Bäck S Gäddån (artp.), (13E 5b , [6727004, 1408051] ), noterad , 1988 (Håkan Lernefalk)
St Gnupen 300 m O (artp.), (13E 5c , [6726124, 1411678] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Karabudkölen (artp.), (13E 5c , [6728837, 1411360] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
500 m N Karabudkölen (13E 5c , [6729781, 1411218] ), ~refl~ ,backkärr med bäck, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
ÄPPELBO

Bruskölen (artp.), (12D 9j , [6695225, 1399419] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Anderstjärnsmossen/Spångmossen 2 km V Sågen (artp.), (12E 6b , [6683418, 1405282] ), myrkomplex/topogent kärr, 1987 (Thomas Rafstedt)
Putten SO (13E 0a , [6702300, 1404510] ), ~refl~ ,kärr, 2010 (HLe)
Putten SO (artp.), (13E 0a , [6702683, 1404259] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Hunflen liftstation (13E 2a , [6710910, 1403410] ), ruderatmark, 2013 (HLe)
Porstjärnsmyran (13E 2a , [6713100, 1402810] ), blandmyr, 2013 (HLe)
Risbergsmyran, västra delen (artp.), (13E 3a , [6716441, 1400734] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

Rödtjärnberg, nyckelbiotop (artp.), (12D 9i , [6697347, 1392047] ), sluttningskärr i väst, liten bäckravin genom barrskog i öst (nyckelbiotop)., noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Isakkölen (artp.), (13D 3e , [6719789, 1370731] ), noterad , 2019 (Uno Skog)
Ringsån (13D 3f , [67158, 13799] ), bäckstrand med omgivande myrar, några bestånd , 2005 (BGM)
Nässjönoret (13D 3g , [6719390, 1383800] ), kärr, rikligt , 2010 (BGM)
Gårdtjärnsmyrarna, norra delen (artp.), (13D 4e , [6720192, 1371229] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
500m NV St. Kroktjärn (13D 4g , [67201, 13826] ), kalkat kärr och myr, rikligt , 2010 (BGM)
Örsåsen, slakthuset (13D 5i , [6726960, 1393970] ), vändplan, rikligt , 2007 (MNo)
Västra Berget (artp.), (13D 5j , [6725675, 1397196] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen SV (artp.), (13D 5j , [6727427, 1397456] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Hunukölen (13D 5j , [6728147, 1398431] ), ~refl~ ,fattigkärr med fastbotten, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
Hunukölen (artp.), (13D 5j , [6728157, 1398307] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Åsterkölen och myrar o om Sången 5 km SV Malungsfors (artp.), (13D 6f , [6733240, 1376078] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
2 km NO Tyngeberget (13D 6i , [6733850, 1394760] ), myr, ett 10-tal , 2006 (BGM)
Niställningsnoret (13D 7d , [6735821, 1369517] ), backkärr, 2014 (HLe)
Niställingsberget NNV om (artp.), (13D 7d , [6735825, 1369518] ), myr, 2014 (Carl-Axel Andersson)
1,5 km norr om Arvsela (13D 7h , [6738600, 1389370] ), myrkant, rikligt , 2007 (MNo)
Arvsela, sågdammen (13D 7h , [67390, 13891] ), strand, rikligt , 1997 (MNo)
1 km söder om Öjsberget (13D 7i , [6738480, 1391220] ), fuktig vägkant, c:a 25 ex , 2009 (MNo)
Gabrielskölen-Grimsåkerskölen 5 km NO Malung (artp.), (13D 7j , [6735754, 1395910] ), myrkomplex/topogent kärr, 1985 (Thomas Rafstedt)
Lissbumyran (artp.), (13D 8f , [6743184, 1377521] ), rikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Lissbukölen (13D 8f , [6743209, 1377507] ), myr, 2014 (HLe)
Kvillsela (13D 8g , [6742370, 1382030] ), vändplan, 13 ex , 2007 (BGM)
Storhammarskölen (13D 8i , [67407, 13927] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Vid Illmyran (13D 8i , [6743706, 1390727] ), vändplan och timmeruppläggsplats, 2015 (MNo)
Illmyran 2km norrr Vålberget (13D 8i , [67438, 13906] ), skapligt rik myr, 2016 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67463, 13786] ), strandkant, några tiotal , 2009 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), myr, 2014 (HLe)
Delåmyran, S om grusvägen (artp.), (13D 9h , [6749136, 1387165] ), myr, medelrikkärr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Kringlugmyran 1 km öst Öjs-Lyberget (13D 9h , [67493, 13865] ), rikkärr, 2014 (BGM)
Flögriset N (artp.), (13E 5a , [6726843, 1401164] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
Pellkölen (artp.), (13E 5a , [6728235, 1401897] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
LIMA

Risåskölenområdet (artp.), (13D 9e , [6749762, 1372464] ), noterad , 2018 (Jan Henriksson)
Tandsjöeggen (artp.), (14C 5i , [6776930, 1343500] ), sjöstrand, klappersten och torv, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779834, 1348513] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Östra Ärnäs (artp.), (14D 1d , [6757130, 1369030] ), myr, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Strandkölen 6 km NV Lima (artp.), (14D 2c , [6762973, 1361716] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (LBr)
Västagården (14D 2d , [67648, 13658] ), torr artrik backslänt, rikligt , 2010 (BGM)
Stenkölens norra del (artp.), (14D 2e , [6762691, 1370922] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Fenningberget (14D 2e , [6764, 1372] ), gammelskog, 2012 (MNo)
Lövhön, söder om (artp.), (14D 2e , [6764788, 1372509] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Myrar på Fenningberget 6 km NO Lima (artp.), (14D 3e , [6765047, 1372035] ), topogent kärr/topogent kärr, 1986 (LBr)
Fenningberget (14D 3e , [67662, 13701] ), nedanför diabasbrant, rikligt , 2010 (BGM)
Dretkölen 11 km NO Lima (artp.), (14D 3e , [6769997, 1372159] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1986 (LBr)
TRANSTRAND

Källmyran 15 km N Lima (artp.), (14D 4c , [6774148, 1363862] ), soligent kärr/soligent kärr, 1986 (LBr)
Horrmundberget (artp.), (14D 4d , [6770644, 1367712] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad, Mats Nordhag)
Mickelsbodarna, ONO om (artp.), (14D 5c , [6777750, 1362910] ), fuktsänka i kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Mickelsbodarna, NO om (artp.), (14D 5c , [6778040, 1362300] ), sänka i sluttande kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784050, 1359870] ), kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784060, 1359870] ), granskogsbryn mot kärr, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Digerbodkölen, O om (artp.), (14D 6c , [6780880, 1361770] ), vägdike vid skogsväg, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Rullbäcken, vattenfall (artp.), (14D 6c , [6781601, 1363756] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjället, N Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6783092, 1360275] ), sluttande myr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6783200, 1360749] ), myr, noterad , 2019 (Jan Yngve Andersson, Pia Holmberg, Marie Glahn, Bonnie Nilzon, Olle Holst)
Hemfjällets östsluttning, SSO om Lindvallen (artp.), (14D 6c , [6783210, 1360690] ), kärr, öppet, sluttande, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Völsjön (artp.), (14D 6d , [6781853, 1369671] ), 1988 (Thomas Strid)
Myr 500 m NV om Hösätern (14D 6e , [6780820, 1370360] ), myrmark, rikkärr, 2013 (DABS)
Hösätern, 500 m åt NV (14D 6e , [6780880, 1370550] ), rikkärr, spridd , 2011 (LBr)
Myr 500m N Hösätern (artp.), (14D 6e , [6780900, 1370780] ), 2011 (Urban Gunnarsson)
Myrar Ö om Transtrandsfjällen - N om Sälenvägen 5 km NV Sälen (artp.), (14D 7b , [6787866, 1359069] ), kärrkomplex/soligent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Osanden (14D 7c , [6788500, 1362290] ), översilade diabasklippor vid vägen, enstaka , 2009 (MNo)
Högstrand (14D 8c , [6792390, 1361750] ), rikkärr, rikliig , 2001 (LBr)
Öjskogsfjället, sluttning O, Åsmyrorna (artp.), (14D 9a , [6795370, 1354700] ), myr, sluttande, källflöde, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Norra Holmen (14D 9b , [6797434, 1359040] ), översilade diabasklippor, c:a 25 ex. , 2009 (MNo)
Resjövalla (artp.), (14D 9c , [6795219, 1363783] ), rikkärr, 2015 (Urban Gunnarsson)
Resjövalla ca 1 km SV Brändkölen (14D 9c , [6795650, 1363580] ), rikkärr i sluttning och vid vattendraget, spridd , 2009 (LBr)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803973, 1346134] ), vägren och tomt vid fäbod., noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Horrmundvallen (artp.), (15D 0b , [6800084, 1358050] ), lågörtgranskog mossigt med stråk av örter, öjediabasberggrund, noterad , 2017 (Janolof Hermansson)
Hormundvalla (artp.), (15D 0b , [6800237, 1357976] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Horrmundsvallen (artp.), (15D 0b , [6800416, 1357916] ), nedanför klippor efter ån, noterad , 2018 (Janolof Hermansson)
Öjsjöflået-Dalby-Olleflån 7 km NV Nornäs (artp.), (15D 3b , [6819819, 1357366] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särksjöns södra del (artp.), (15C 4j , [6824692, 1348333] ), sjöstrand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 6i ), 1991 (DABS)
Gördalen, efter Kungsleden (artp.), (15C 7f , [6835414, 1325440] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Stormorvallen (15C 7h , [6839210, 1337830] ), fäbodvall, spridd , 1996 (LBr)
Atlasruta (15C 7i ), 1989 (DABS)
Trollvasslan 1 km uppströms Fulan (15C 7i , [6839460, 1341550] ), bäckdäld och ockrakärr, sparsam , 2010 (LBr)
Blekvasslan SO Vallmyran (15C 7j , [6836220, 1345460] ), rikkärr, spridd , 2013 (LBr)
S om Grönsåsens fäbod (15C 7j , [6837366, 1346280] ), rikkärr, 2004 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837532, 1346755] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Myr 300 m O Grönsåsens fb (15C 7j , [6837540, 1346690] ), rikkärr, riklig , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8i ), 1989 (DABS)
Trollvasslans NR (artp.), (15C 8i , [6840010, 1341730] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841970, 1345820] ), rikkärr, spridd , 2018 (LBr)
Österfjällskölen-Fågelåskölen 16 km NV Ljördalen (artp.), (15C 9c , [6846566, 1313392] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Fulan, myr mellan vägen och ån (artp.), (15C 9f , [6845820, 1327540] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Strådalen åt SO (15C 9g , [6849400, 1331290] ), lövrikt hygge med rikdråg, spridd , 2012 (LBr)
Myr vid Lemmans östra strand (15C 9i , [6846520, 1342960] ), rikkärr, fastmattor, spridd , 2013 (LBr)
Bergsvallen, ca 700 m S fäboden (artp.), (15C 9j , [6847522, 1346597] ), örtrikt källdråg i granskog, 2011 (Rolf Lundqvist & Janolof Hermansson)
Bergsvallen, ca 700 m S fäboden (artp.), (15C 9j , [6847522, 1346597] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Bergsvallen - Siksjöbergets O-sida (15C 9j , [6848, 1346] ), 1989 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Hägnåskölen nära bäcken (15D 4a , [6823150, 1352840] ), öppet rikkärr och bäckstrand, spridd , 2015 (LBr)
Västra Hållkölen 8 km NV Nornäs (artp.), (15D 4b , [6822454, 1358502] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Yvonne Liliegren)
Långnäskölen (15D 6c , [68336, 13609] ), ~refl~ ,fattigkärr med inslag av artrikare höljor och tjärnar., ,frekvens ej bedömd 2006 (HLe)
Galsjöns sydligaste del, i myr på andra sidan vägen (artp.), (15D 7b , [6837553, 1358020] ), myr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bornåssjösätern (artp.), (15D 7b , [6837855, 1358455] ), myr, noterad , 1983 (Bengt Nilsson)
Storkölen 10 km SSO Särna (artp.), (15D 7c , [6835297, 1362293] ), myrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ), liten sumpskogsomgiven rikmyr, 1 ex , 2002 (LBr)
Lilla Rörmyran, norra delen (artp.), (15D 7d , [6837133, 1366740] ), flarkmyr, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Stora Rörmyran (15D 7d , [6837870, 1365920] ), rikkärr, riklig , 2008 (LBr)
Näcksjön N om (artp.), (15D 8b , [6840785, 1359718] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844108, 1359127] ), noterad , 2016 (Sarah Lagerberg)
Fjätfallen (15D 8c , [6842130, 1364940] ), stränder vid fallen, spridd , 2003 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Kimbäcken SSO Långängena (15D 8d , [6842260, 1369040] ), rikkärr, spridd , 2009 (LBr)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
N om Kimtjärn till landsvägen (" 0-0- till 2-0-") (15D 8e , [6841, 1370] ), myrar, bäck samt småtjärnar, 1992 (DABS)
Flöten (artp.), (15D 9b , [6848541, 1358553] ), myr, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Slamorkölen-Smekmyran 11 km ONO Särna (artp.), (15D 9d , [6847934, 1368818] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1986 (Thomas Rafstedt)
Svartjärnen, strax SV väständen (16C 0g , [6851850, 1333750] ), rikfläck vid källa, spridd , 2014 (LBr)
Myr NNV Snöåsen (16C 0h , [6852070, 1335710] ), rikmyr och sumpskog med en, riklig , 2014 (LBr)
Myr S Byggningsåsen (16C 0h , [6852400, 1336900] ), rik sumpskog, myr och friska rikfläckar bland en, spridd , 2014 (LBr)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Myr SO Brattåsen (16C 0j , [6850550, 1346330] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Näverbäcksmyrorna i nordväst (16C 0j , [68528, 13471] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Ögunäset åt N (16D 0a , [6854790, 1351490] ), mindre rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Tyskvallen, 1 km norrut (16D 0b , [6854130, 1355910] ), öppet rikkärr, sparsam , 2011 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850679, 1360657] ), rikkärr, spridd , 2012 (LBr)
Långtjärnen åt söder (16D 0c , [6850810, 1360190] ), rikkärr, spridd , 2012 (LBr)
Trygåskölen 7 km OSO Öjvasseln (artp.), (16D 0d , [6854741, 1367397] ), myrkomplex/sträng-flarkkärr, 1993 (Thomas Rafstedt)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68569, 13527] ), ~refl~ ,trädbevuxet rikkärr, ,frekvens t.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Trygåskölen (16D 1d , [6855390, 1367480] ), rikkärr med källor, riiklig , 2008 (LBr)
Skäftesmyran 2 km V Öjvasseln (artp.), (16D 2c , [6860774, 1362937] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Fröberget vid reservatsgränsen (16D 3b , [6867580, 1359130] ), granskog, örtrik, spridd , 2020 (LBr)
Oxvålen - Fröberget (16D 3b , [6869, 1359] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849750, 1308180] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6851250, 1308130] ), rikkärr och källdråg i björkskog, 1996 (DABS)
Drevdagen, 3 km öster om (16C 0e , [6854100, 1323790] ), rikkärr och källa, sumpskog, spridd , 2018 (LBr)
Storstenskölen 1,2 km NV om Strådalen (16C 0f , [6851290, 1328520] ), måttligt rik myr med anslutande marker, spridd , 2018 (LBr)
Myr NV Strådalen (16C 0f , [6851490, 1328480] ), intermediär myr, spridd , 2012 (LBr)
Väster om Skäret i Knittarna (16C 0f , [6853650, 1328850] ), örtrika fläckar i tallhed, riklig , 2008 (LBr)
Syndre Fulusjön nära vägen vid Toxåsen (16C 0g , [6850250, 1331980] ), källdråg intill skogsväg, spridd , 2013 (LBr)
Blocktjärnsåsens sydvästbrant (16C 0g , [6850530, 1330140] ), lodväggar och branter, spridd , 2009 (LBr)
Svartåsen vid Idrebustan (artp.), (16C 0g , [6850747, 1334747] ), rikfläck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Snöåsbäcken (16C 0h , [6850240, 1336170] ), rikkärr med fattiginslag, spridd , 2018 (LBr)
Stensjöbrunnan nära utloppet ur Stensjön (16C 1d , [6855690, 1317700] ), intermediärt kärr vid ån samt anslutande örtrik skog, spridd , 2016 (LBr)
Myrar mellan Stensjön och Mellre Fulusjön 12 km OSO Idre (artp.), (16C 1f , [6857550, 1327417] ), kärrkomplex/topogent kärr, 1988 (Thomas Rafstedt)
Atlasruta (16C 1h , [68590, 13381] ), ~refl~ant,tallhed resp örtsänka i tallhed, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Gösjöåsens sydvästsluttning (16C 1i , [6856950, 1342380] ), grandäld med källor och liten bäck, spridd , 2017 (LBr)
Myr NO Gäsjöåsen (16C 1i , [6858310, 1344090] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Vintermyran (16C 1j , [6859990, 1345310] ), rikkärr med källflöden, spridd , 2009 (LBr)
Atlasruta (16C 2h , [68631, 13380] ), ~refl~dråg i tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
NNV om Häggesundet (16C 2i , [68622, 13423] ), ~refl~ ,kärrdråg i blandskog,rikpåverkad, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Sjöändan, Ö om (artp.), (16C 2j , [6860951, 1345745] ), 2015 (Henrik Weibull)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Sundbäckens NR (artp.), (16C 3h , [6865907, 1339581] ), 2015 (Henrik Weibull)
Skurflon 2 km N Idre (artp.), (16C 3h , [6866771, 1338469] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Myrar vid Sundbäcken 3 km NO Idre kyrka (artp.), (16C 3i , [6865931, 1340258] ), myrkomplex/topogent kärr, 1993 (Johan Abenius)
Atlasruta (16C 3i , [6868, 1340] ), 1990 (LBr & JEd)
Skärbo (16C 4d , [6870080, 1318950] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873009, 1319941] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873179, 1319792] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen i SO (16C 4e , [6870100, 1321200] ), rikkärr, riklig , 2007 (LBr)
Guttan (artp.), (16C 4e , [6870954, 1324492] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Fisksillret (artp.), (16C 4e , [6871377, 1323659] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872525, 1320871] ), öppen myr, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, ca 800 m S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6872546, 1320844] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4e , [6872868, 1320129] ), gransumpskog, 2004 (Rolf Lundqvist)
Guttan, S om Abborrsillret (artp.), (16C 4e , [6873065, 1321024] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Kölsmyran, ca 1,5 km N om Fisksillret i Guttan (artp.), (16C 4e , [6873307, 1324000] ), 2004 (Rolf Lundqvist)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
"Springkälla" längs Valosvägen (16C 5d , [6877860, 1315560] ), källa och rikmyr nedströms, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ), revel i ån, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lappvallen, 2 km NV Lövåsen (16C 7d , [6888330, 1319750] ), rikmyr och rik öppen myrkant, spridd , 2015 (LBr)
Huskläppen, slåttermyr ovan (16C 7d , [6889970, 1318720] ), rikmyr, sparsamt , 2015 (LBr)
Eländesgraven vid östra reservatsgränsen (16C 7h , [6886180, 1338590] ), rikfläck i hälltallskog, spridd , 2013 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern, bäck i SO (16C 7i , [6886190, 1341000] ), bäck med våtmark, spridd , 2020 (LBr)
Lillfjätan nära Klutsjövålen (16C 7j , [6889930, 1347340] ), rikkärr och rik fastmarkskant, spridd , 2018 (LBr)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ), klippängar, 1999 (TLj)
Huskläppen åt NO (16C 8d , [6890190, 1318830] ), liten örtrik glänta i fjällgranskog, spridd , 2017 (LBr)
Grövelsjön (artp.), (16C 8e , [6894605, 1322264] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Storvätteshognas SO-sida ( höjdlokal 950 m.ö.h. ) (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrikt uttorkande bäckdråg i s-exp. fjällsida, 1990 (DABS)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen, Ö om (artp.), (16C 8g , [6891811, 1333638] ), 2015 (Henrik Weibull)
Orrknallen (16C 8g , [6894380, 1334880] ), myr, 2007 (NGu)
Orrknallen (16C 8g , [6894560, 1334760] ), barrskog, gles, fuktig sänka, 2007 (NGu)
Fjätåns V sida, ca 1,5 km nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68931, 13490] ), ~refl~ ,gräsmyr, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Yttre Hågådalen ( 0-0-,0-1-,1-0-,1-1-) (16C 9h , [6896, 1336] ), 1994 (DABS)
Fjätervåla & stugbyn (16D 4a , ), 1994 (DABS)
Fjätfallet Ö om Fjätervålen (artp.), (16D 4b , [6872599, 1355390] ), å-/älvstrand., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
Löskesvallen (16D 6a , [6880710, 1354250] ), övergiven fäbodvall, spridd , 2013 (LBr)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Myr 1,5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883290, 1351780] ), rikkärr, källdråg och sumpskog, riklig , 2008 (LBr)
Häggberget åt SO (16D 6b , [6883424, 1358876] ), öppen stagghed, fd slåttermark?, spridd , 2020 (LBr)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Ruta 17C0i (artp.), (17C 0i , [6902555, 1342555] ), kalfjäll, noterad , 1994 (Thomas Rafstedt)
Fjätsjöriet (artp.), (17C 0i , [6902555, 1342555] ), kalfjäll, 1994 (Staffan Åström)
Brattbäcksvålen, Östra branten (17C 1f , [6905, 1327] ), 1987 (HLe & UGn)

Dalarnes Flora