Selaginella selaginoides ,  dvärglummer

DALARNES FLORA 1949

Selaginella selaginoides (L.) Link. -- WAHLENBERG 1826 (Linne 1734).

ta.(-a.) helst i fjäll-, bergs- o. kalktr., nedom Siljan annars t. s. S. By Sundsbacken (At) ; Fornby klint, Lönnmora (Lr), Katthavet (Sj.), kring Grönsinka fl. (,Siv.); Folkärna Tillfället, N om Nickarvet 4 lok. (Lr) ; Avesta (IND.), Bredmossen (Sdn); Grytnäs Knutsbo (mellan Dammsjöarna), Garphyttan (Lr); Garpenberg Fransbo (JANS.), Ljusfallet! +6 lok. (Lr); Hedemora (IND.) mot Hovran (Hd), Hamreängar (Re: WisTR.), Bergslund (Isr.); Knapptjärn!, Skedvibacken (Sj.), Jälkarberget (Dn); Husby Östersjön, Spjutbo kalkbrott (Lr) ; St. Skedvi Forsbo!, Korsåmyren (Sj.); Säter Nisshyttan (Sj.) v. Myggtjärn (Hbm), V. Ulvtjärn (Sj.), Stångtjärn (Ä. Wilund enl. Dn), Lerviken!, Säters dal (Äsm)!, Nordalen! (WISTR.); Gustafs Stentjärn (Fd); Silvberg fl. (Ads.), Lövåsen, Bondhyttan, Ö. Silvberg (Sj.), Rusgården (ZETT., H. v. P.), Dalkarlsbo!, Risshyttehagen, Flacksan (At); St. Tuna Vatthammar!; Hästberg (Jn); Aspeboda Vallsfors (At); St. Kopparberg Skyttgruvan!; Harmsarvet (Jn), Bog!; Sundborn Syltbo (KRÖN.); Svärdsjö Boränget!, n. Borgärdet (Aul.), St. Skifstjärn (At); Lumsheds fäb., Sörja o, V därom (WIG.), S om Rysjöklack (Sj.), kring Svartnäs fl. (KRÖN. o.a.), Baståsen (WIG.); Enviken Nyfäbon, Lekemyren (At), Bingsjö strömkvarn! B. Malingsbo fl, (Slv.), Källan (At); Söderbärke Billsjö (WG, His.), Gärdsjöbohyttan (At); övriga snr ta. Ö., V., F. ta.(-a.). Många lok. hos KRÖN., WISTR., SAM. 17, ARW., SJÖRS o.a. - 0: Borlänge, Torsång, Vika.

Tillägg 1960

Selaginella selaginoides. - S. Säter Knutsbo, Kalkbrottet o. Simsh:n (0. En), Lomtorpet (Bj.); Gustafs Fagerdalen 2 lok. (Tr); Silvberg Källarbotrakten (5 lok.); St. Tuna Kalkbergsfältet; Svärdsjö Sv. gruvor v. Toftan (allt Bj.). B. Söderbärke kring St. Gladtjärn »ta.» (Hsn).

SBT .81 1987

Selaginella selaginoides, dvärglummer. St. Tuna invid Högsjön (SN); Loberget (BO). Leksand Åsledsberget mot N, flera lokaler i vägdiken; Åsledens fäb; Lycka; Norr Lindberg; V om sjön Skvin längs nya bilvägen (allt LK).

Enligt LK nu i leksandstrakten nästan helt borta från fäbodarnas gräsmarker och körvägar, där den förekom fram till 1940-t; dessa marker nu övergivna och igenväxande. Gynnad av nyanlagda skogsbilvägar men där fortfarande i anslutning till tidigare ängsmarker eller kvarvarande bebyggelse. En av de mest spridda arterna på fuktig, kalkpåverkad mark där omgivningarna varit starkt och långvarigt kulturpåverkade.

Tillbaka