Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Spisbo (DFl), (12G 4h , [6674, 1535] ), igenväx.f.d.trädgård, 1995 (PDm)
Spisbo (12G 4h , [6674, 1535] ), klippa efter väg, 1995 (PDm)
Storbyn (12G 5i , [66783, 15413] ), på klippa, 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [667201, 151463] ), berghäll, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ), torrbacke, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ), gammal tomtmark, fåtal , 1990 (HPe)
Ca 1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [66872, 15077] ), åsmaterial (trädgårdsavfall), 10-tal , 1991 (HPe)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), vägkant, 2014 (DABS)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [669640, 149220] ), vägkant, 2015 (DABS)
STORA TUNA

Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ), berghäll , vägslänt, 2011 (IPt & SNy)
Lennheden (13F 2e , [671333, 147073] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Ryggen (13G 3b , [671935, 150830] ), vägslänt, några m2 , 2009 (IPt)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [673653, 147997] ), vägkant, 2011 (JJa)
LEKSAND

Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Kilen (13F 7d , [673653, 146655] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Risåsa (13F 9e , [674616, 147038] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,300 m SV Södergårdarna (14F 1d , [67564, 14689] ), odlingsröse i björkdunge, riklig , 1986 (TLj)
Dalstuga, byn (14F 4i , [677172, 149428] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
ORE

Ore kyrka (14F 6d , [678039, 146591] ), stenmur, ymnigt , 2010 (GHa)
Västerdalarna

NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)

Dalarnes Flora