Sedum spurium    Kaukasiskt fetblad


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Spisbo (DFl), (12G 4h , [6674, 1535] ), igenväx.f.d.trädgård, 1995 (PDm)
Spisbo (12G 4h , [6674, 1535] ), klippa efter väg, 1995 (PDm)
Storbyn (12G 5i , [66783, 15413] ), på klippa, 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672010, 1514630] ), berghäll, 2011 (IPt & SJa)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669506, 1518346] ), torrbacke, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Turbo vid Turbobadet (12G 6a , [66806, 15028] ), gammal tomtmark, fåtal , 1990 (HPe)
Ca 1 km SO Västerby på åsen (12G 7b , [66872, 15077] ), åsmaterial (trädgårdsavfall), 10-tal , 1991 (HPe)
Hamre återvinningscentral (12G 7c , [66851, 15110] ), risdeponi samt jordövertäckt och igenväxt omr., 2002 (ASn & JEd)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701718, 1508341] ), väg / dikeskanter, 2018 (DABS)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), vägkant, 2014 (DABS)
SÄTER

Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), torr gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, kvarstående från odling , 2020 (Staffan Jansson)
GUSTAFS

Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), vägkant, 2015 (DABS)
STORA TUNA

Floda (13F 0e , [6701565, 1473193] ), berghäll , vägslänt, 2011 (IPt & SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709646, 1479065] ), blandskog och hällmarker, 2018 (SNy)
Lennheden (13F 2e , [6713330, 1470730] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Ryggen (13G 3b , [6719350, 1508300] ), vägslänt, några m2 , 2009 (IPt)
ASPEBODA

Smedsbo (13F 3g , [6716875, 1480369] ), slåttermark, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716776, 1490852] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Grönyta Ängsv., N. Haraldsbo (artp.), (13F 3i , [6719480, 1492730] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6732947, 1499148] ), vägkant gränsande mot tomtmark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Boda (13G 6a , [6732982, 1503614] ), vägkant, 2015 (DABS)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Strömmen, N om dammen (artp.), (13G 8a , [6740428, 1502594] ), vägkant, torr backe, slänt, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägkant mot tomtmark, 2017 (IPt)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), igenvuxen tomtmark, 2016 (IPt)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734158, 1474231] ), ängsmarker och kanter runt åker, 2015 (SNy)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [6736530, 1479970] ), vägkant, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Alvik (13E 7j , [6736731, 1449139] ), vägkant, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6723981, 1448766] ), vägkant, 2018 (IPt)
Skeberg (13E 4j , [6724268, 1448586] ), dammkrön, 2018 (IPt)
Rältlindor (13F 5a , [6726329, 1454732] ), strand av å, 2015 (IPt)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Risåsa (13F 9e , [6746160, 1470380] ), gräsmark, 2008 (JJa & IPt)
Övre Gärdsjö,300 m SV Södergårdarna (14F 1d , [67564, 14689] ), odlingsröse i björkdunge, riklig , 1986 (TLj)
Dalstuga, byn (14F 4i , [6771720, 1494280] ), stränder vid Amungen och vägkanter, 2012 (SNy)
ORE

Dalbyn, Strandbergsgatan (14F 5d , [67775, 14658] ), stenmur, fåtal , 2017 (GHa)
Ore kyrka (14F 6d , [6780390, 1465910] ), stenmur, ymnigt , 2010 (GHa)
ORSA

Åberga (artp.), (14E 6i , [6783009, 1443056] ), 10 dm² , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Älghöjden torpet (artp.), (12E 2f , [6661117, 1427360] ), granskog, gamal odlingsmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
NÅS

Håvbergets by (12E 7g , [6685094, 1434398] ), tomter, åkerkanter, brukningsvägar, 2013 (SNy & LNi)
MALUNG

Nedre Abborberg (artp.), (12D 7i , [6685402, 1391972] ), trädgård övergivet torp, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora